Nästa artikel
Bilfrågan: Vart går böterna?
Bilfrågan

Bilfrågan: Vart går böterna?

Publicerad 6 november 2013 (uppdaterad 6 november 2013)
"Åkte på böter för bilbältet i dag. På vägen hem så slog mig följande: Vad går pengarna jag måste pynta till?" Vi Bilägare svarar.

På vardagar svarar Vi Bilägare på läsarfrågor om bilar och trafik. Klicka här för att skicka in en fråga.

FRÅGA:
Åkte på böter för bilbältet i dag. På vägen hem så slog mig följande: Vad går pengarna jag måste pynta till?

Jasse Jansson

SVAR:
Böter som polisen skriver ut på plats går som andra böter direkt in i statskassan och kan inte spåras. Parkeringsböter, som egentligen inte är böter utan en avgift, går normalt sett till kommunen där parkeringsanmärkningen är utfärdad. Det kan också vara så att det bolag som övervakar att parkeringsbestämmelserna följs får avgiften.

Bengt Dieden, Vi Bilägare

Diskutera: Hur skulle du svara på frågan?

Ämnen i artikeln

Kommentarer

#1 • 2013-11-06 11:29
Chk

Well, juridiskt sett finns det ingenting som heter "Parkeringsböter" utan det rör sig om en avgift. Det är ju inte den som parkerar fel som blir betalningsskyldig utan den som äger fordonet.

http://www.motormannen.se/radgivning/parkering/felparkeringsavgifter/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Felparkeringsavgift

#2 • 2013-11-06 12:11
walle_x

Hur kan man glömma eller låta bli att sätta på sig säkerhetsbältet? Lika korkat som att glömma eller låta bli att använda blinkern...

#3 • 2013-11-06 12:20
Chk

Enligt lagtexten utfärdas det en avgift. Sedan att folk i allmänhet kallar det böter är en annan sak. Det spelar ju för den som parkerar fel ingen roll. han får ju betala pengar i alla fall...

"1 § Regeringen får förordna att denna lag skall tillämpas i fråga om överträdelser av föreskrifter som rör parkering eller stannande av
1. fordon som är upptagna i vägtrafikregistret eller motsvarande utländska register,
2. fordon som är upptagna i det militära fordonsregistret, eller
3. fordon som brukas med stöd av saluvagnslicens,
om överträdelsen inte är belagd med straff. Lag (2001:564).

2 § Överträder någon föreskrift som avses i 1 § är han skyldig att erlägga avgift (felparkeringsavgift)."

http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19760206.HTM

#4 • 2013-11-06 12:32
hultarn

Kan ju påpeka att den största av p-gamarna, Q-park, kallar p-böter för "kontrollavgift"....

#5 • 2013-11-06 15:48
Chk

Jag kan inte riktigt låta bli.

Av förarbetena (Prop. 1975/76:106) till Lag (1976:206) om felparkeringsavgift framgår att det som tidigare hette "parkeringsbot" ersätts med en avgift. Anledningen till detta var att de flesta parkeringsförseelser avkriminaliserades. I och med att det inte längre, i lagens mening, var brottsligt att parkera bilen fel kunde inte böter dömas ut. Sanktionen för överträdelse av parkeringsbestämmelser fick därför formen av en avgift som inte har straffrättslig karaktär. (Här skall kanske inflikas om du parkerar bilen så galet att du gör dig skyldig till vårdslöshet i trafik, så döms det ut böter då du gjort dig skyldig till ett brott.)

Sedan om KaptenOberkomm menar att lagstiftaren ( I det här fallet var det för övrigt Gunnar Sträng som skrev under propositionen) inte kan svenska och att det språkligt sett är en böter må väl vara. Men rent juridiskt är en "p-bot" inte böter utan en avgift. Men vad det kallas är som sagt av mindre betydelse för den som parkerat fel och måste ut med sina surt förvärvade slantar!

Saxat ur prop 1975/76:106: "I propositionen läggs fram förslag till lag om felparkeringsavgift. Enligt den föreslagna lagen avkriminaliseras de flesta former av parkeringsförseelser och den nuvarande parkeringsboten ersätts med en avgift, som fordonsägaren är betalningsansvarig för. Invändningar mot parkeringsanmärkningen avses inte inverka på skyldigheten att erlägga avgiften men avgiften återbetalas om invändningen godtas vid den rättsliga prövning som fordonsägaren kan begära om han bestrider anmärkningen. Den nya avgiften föreslås i princip tillfalla vederbörande kommun efter avdrag för statsverkets administrationskostnader. Genom det nya sanktionssystemet åstadkoms – utan avkall på rättssäkerheten – en enklare och mindre resurskrävande ordning för beivrande av parkeringsförseelser."

#6 • 2013-11-06 18:17
JorgenE

Vad som slukar de skattemiljarder vi kan klämma fram vet nog de flesta.
Om våra ryggradslösa politiker skulle våga offentligt redogöra vad som egentligen händer med våra surt förvärvade skatteslantar, ja då skulle många få en ögonöppnare.

#7 • 2013-11-07 14:36
Swemba

Anledningen till att det kallas för kontrollavgift i stället för bot (böter) är för att det endast är myndigheter som får utdela straff och straffavgifter (böter).

#8 • 2013-11-14 11:20
tedsvensson

Jag har inga problem att betala en bot, visst det är sura pengar, men den går in i statskassan eller till kommunen och faller (förhoppningsvis) tillbaka till medborgarna, folket på något sätt. MEN däremot när man får en "kontrollavgift" från t ex Qpark eller liknande, som är ett vinstdrivande företag mår jag bara illa. Jag försöker så lite som möjligt ställa mig på deras parkeringar över huvudtaget. De är inget annat än parasiter i mina ögon.

#9 • 2015-11-05 22:11
VW Polo 2012

Jag vet inte heller vad böterna går till. Men varför använder du inte bältet Jasse ?!

#a • 2016-11-05 17:45
a128

När jag var barn fick jag veta att dessa pengar gick till att betala ut polisernas löner
:-)

Missa inget från Vi Bilägare

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.