Bild
Nästa artikel

"Antalet döda i mötesolyckor har halverats"

Nyheter

Antalet döda i trafiken fortsatte att minska 2009. Därmed är antalet omkomna per innevånare det lägsta sedan 1935.

Den stora minskning av antalet omkomna som inleddes 2008 har fortsatt
under 2009.

11 procent färre döda
Antalet omkomna har enligt preliminära beräkningar minskat
med cirka 11 procent jämfört med 2008, till 355 jämfört med 397 för år
2008 och 471 för 2007.

- Vi kan konstatera att över en tioårsperiod har antalet omkomna i mötes- och omkörningsolyckor i stort sett halverats. Det finns en rad faktorer som gett detta gynnsamma resultat, men en stor del av förklaringen är den stora utbyggnad av mötesfria vägar som gjorts under cirka tio års tid, säger Vägverkets generaldirektör Lena Erixson.

Finanskrisen del av minskningen
En annan del av minskningen förklaras av den ekonomiska nedgången, som inleddes 2008. Det är mycket positivt att konstatera att vi, både historiskt och i jämförelse med andra länder, nått en nivå vi aldrig befunnit oss på tidigare.

I slutet av 90 talet fanns cirka 150 mil mötesfria vägar och vid utgången av 2009 är den sammanlagda sträckan över 420 mil. Det motsvarar att mer än 50 procent av trafiken på det statliga vägnätet sker på mötesfria vägar.

Omkomna inom en åldersgrupp ökar
Minskningen av antalet omkomna gäller särskilt för åkande i bil och för cyklister. Minskningen gäller också för de flesta olyckstyper, i antal räknat är minskningen störst för mötesolyckor.

Antalet omkomna har minskat både på det statliga och det kommunala vägnätet, liksom för de flesta åldersgrupper. Undantaget är barn i åldern 15-17 år, där antalet omkomna ökat från 13 till 24 mellan 2008 och 2009.


Antalet svårt skadade har preliminärt minskat med cirka 5 procent mellan 2008 och 2009.

Välutrustad bilpark
Bilparken har under året förbättrats i säkerhetshänseende. 98 procent av alla bilar som sålts under november 2009 har antisladdsystem, och motsvarande andel bilar med intelligenta bilbältespåminnare är nu uppe i 95 procent.

Bägge dessa säkerhetssystem har en betydande effekt på antalet omkomna och skadade.Även internationellt har det skett en positiv förbättring i många länder.

Sverige behåller dock sin ledande position och återfinns bland de fem bästa länderna i världen. Vid en jämförelse mellan Sveriges resultat för 2009 och övriga länder för 2008, så har Sverige det näst lägsta förhållandet mellan antal omkomna och befolkningens storlek (efter Malta).

Mycket talar för att detta också kommer att gälla för 2009.

"Minskningen avstannar"
- Med en mer positiv ekonomisk utveckling kan vi tyvärr se att 2010 inte får en lika positiv trafiksäkerhetsutveckling som vi sett under de senaste två åren, säger Lena Erixon och fortsätter:

- Visserligen kommer en rad åtgärder av många aktörer att vidtas under 2010, men troligen kommer det inte att räcka till för att återigen få en tvåsiffrig procentuell minskning jämfört med föregående år.

Diskutera: Hur ser du på Vägverkets säkerhetsarbete?
Taggar: Nyheter

Kommentarer

#1
Emme
2010-01-04 17:15

Dvs inget som har med Miljökameror och nya skyltar att göra .. Vilket slöseri med skattepengar.

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.