Nox utsläpp

584 inlägg 0 nya

A.L påstår:
"Ja all konsumtion ger påverkan på miljön. Det har ingen större betydelse om det är diesel, bensin eller el. De är ungefär lika goda kålsupare alla tre - om än med olika problemområden."
Med det påståendet förstår jag hur du hamnat så käpprätt fel!
Det skiljer inte ens på förbränning av fossila bränslen och el!
All konsumtion kan naturligtvis göras på mer eller mindre miljöpåverkande sätt. Det trodde jag de flesta visste idag..

Nej Leo. Jag skiljer inte på el och fossila bränslen ur ett totalt perspektiv. De har alla olika för- och nackdelar beroende på vilken miljö de används inom.

Men i denna tråd pratar vi om kväveoxider. Och de ligger konsekvet på nivåer långt under de som Karolinska institutet anger som skadliga. Det är fakta.

MVH AL

FORUMREGLER 1.1 Medlemskap (...) Varje person får maximalt ha en registrerad användare

Mot bakgrund av att Nox utsläppen stadigt sjunker, räknat från 1990, från dessutom låga nivåer är det något annat än Nox utsläpp i sig som "oroar" folk. Vad det är vet jag inte men så långt är det säkert att Co2 utsläppen är ett betydligt värre globalt problem än vad Nox är även om ALLA utsläpp borde kapas. Som sagt vem som driver Nox kampanjen skulle jag gärna vilja veta men så långt är det helt säkert att så länge man raffinerar råolja till bensin så bildas dieseloljan FÖRE bensinen så dieseln kan man inte kunna komma runt, vare sig man vill eller inte. I framtiden tror jag att alla energibärare såsom bensin, diesel, etanol, metanol, gas och el etc kommer att driva framtidens fordonspark som, allt annat lika, kommer att behöva köra allt färre mil per person. Allt för att minska trafikens utsläpp.

- Att springa utan att ha polisen efter sig, tyder på psykisk obalans.

Verkligheten:
http://www.mestmotor.se/recharge/artiklar

Ökningen anses idag fastställt bero på den kraftiga ökningen av dieselpersonbilar!

http://www.mestmotor.se/recharge/artiklar/nyheter/20170223/efter-bara-tva-manader-arets-utslappsgrans-har-redan-natts-i-stockholm/
(Bättre länk)

dubbelpost

FORUMREGLER 1.1 Medlemskap (...) Varje person får maximalt ha en registrerad användare

Eftersom Leo vägrade att kommentera dessa rader sist (med hänvisning till att de låg i fel tråd) så klipper jag in mitt inlägg i denna tråd istället.

Jag citerar direkt från Karolinska institutets hemsida rörande hälsopåverkan från kväveoxider:

Epidemiologiska data är inte tillräckligt säkra beträffande kvävedioxids specifika roll och kan därför inte användas som underlag för ett 24-timmars riktvärde eller ett långtidsriktvärde. Data rörande fördelningar av kvävedioxidkoncentrationer i omgivningsluft indikerar att ett 1-timmes medelvärde på 100 μg/m3 (99-percentil) motsvarar ett långtidsvärde (halvårsmedelvärde) på ca 40 μg/m3. En utomhusnivå på 40 μg/m3 motsvarar en inomhuskoncentration på 20-25 μg/m3 om inga inomhuskällor finns. Detta värde ligger under de nivåer vid vilka effekter har rapporterats efter inomhusexponering för kvävedioxid.

Sammanfattningsvis rekommenderar IMM ett korttids (1-timmes) hälsobaserat riktvärde på 100 μg/m3, vilket skulle motsvara ett långtidsmedelvärde (halvår) på ca 40 μg/m3.

Mot bakgrund av vissa epidemiologiska data rörande utomhusexponering är det möjligt att det föreslagna långtidsmedelvärdet (halvår) på 40 μg/m3 endast innebär en liten eller ingen säkerhetsmarginal.

Nedan finns sedan årsmedelvärdet för kvävedioxider:

Nox utsläpp

Som ni kan se ligger koncentrationerna långt under de värden som KI anger som kritiska. Vad är det Leo känner till som den samlade expertisen missat måtro?

MVH AL

FORUMREGLER 1.1 Medlemskap (...) Varje person får maximalt ha en registrerad användare

Det har stor betydelse vilket bilmärke och vilken bil (eg motor) man kör:

"Diesel cars from Dacia, Jeep and Renault are among the highest NOx producers in Which? tests; BMW, Mini and Toyota are among the cleanest."

https://www.which.co.uk/reviews/new-and-used-cars/article/air-pollution-and-car-emissions/from-nox-to-co-dirtiest-and-cleanest-carmakers-revealed

306 - 232

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/professorn-dieselavgaserna-skadar-barns-hjarnor

KI studien gör en kraftig reservation:
"Epidemiologiska data är inte tillräckligt säkra beträffande kvävedioxids specifika roll och kan därför inte användas som underlag för ett 24-timmars riktvärde eller ett långtidsriktvärde."

I Norge/Oslo fick de som tog sin dieselpersonbil in till stan i våras trots dieselpersonbil böta 1500 kr.
Per gång!
Det verkar vara det enda argumentent som biter. Märks tydligt i denna tråd!
http://www.mestmotor.se/recharge/artiklar/nyheter/20170118/oppnar-for-dieselforbud-ocksa-i-stockholm-orovackande-hoga-varden/

Dieselpersonbilsförbud skall det vara..

Dieselpersonbilsförbudet finns kvar som viktigt verktyg i Oslo vid ev. kommande inversion, eftersom åtgärden fungerade. De alltför höga och hälsohotande Nox nivåerna minskade ganska omedelbart och kraftigt..

leo_1 wrote:
Dieselpersonbilsförbudet finns kvar som viktigt verktyg i Oslo vid ev. kommande inversion, eftersom åtgärden fungerade. De alltför höga och hälsohotande Nox nivåerna minskade ganska omedelbart och kraftigt..

Är det inte lite orättvist att inte släppa in "rena" dieselbilar med samma eller lägre NOx-nivåer än de flesta bensinbilarna?

306 - 232

Javist Leo. Ki lägger in den reservationen eftersom man inte har lyckats identifiera några effekter på grund av de stora osäkerheterna. Följaktligen är angivna riktvärden oerhört konservativt satta. En mer rimlig bedömning skulle därför komma fram till ännu högre gränsvärden.

Och om Leo läser det underlag han själv åberopar så ser han snabbt att testpersoner exponeras för nivåer som är tjugo gånger högre än vad som finns i utomhusmiljö. I WHO:s underlag gäller samma sak. Man behöver röra sig upp emot 500-750 μg/m3 för att ö.h.t hitta några samband. Det är nivåer som är både tio och femton gånger högre än Hornsgatan och 5-7.5 gånger högre än toppvärdet i Sverige detta år - som är uppmätt i Arvika (där dieseltrafiken knappast är av samma dignitet som i tätorterna).

Så det finns inget som helst empiriskt stöd för ett dieselförbud. I alla fall inte med avsikt på kvävedioxider. Äldre dieslar utan partikelfilter kan däremot diskuteras, precis som att nyare bensinbilar behöver regleras av samma orsak. Men dieselförbud är och förblir verkningslöst - eftersom motsvarande trafikarbete istället kommer att ske med bensinbilar. Vill Leo förbjuda dem också?

MVH AL

FORUMREGLER 1.1 Medlemskap (...) Varje person får maximalt ha en registrerad användare

Angående dieselförbud i Oslo så är Leo-slutsatsen märklig. Särskilt med tanke på att han påstår sig vara läkare (utan att känna till vad kväve är).

Det är nämligen inte dieselförbud som påverkat nivåerna utan att trafikarbetet sjunkit. Det borde Leo känna till.

MVH AL

FORUMREGLER 1.1 Medlemskap (...) Varje person får maximalt ha en registrerad användare

Inte har trafikarbetet sjunkit i Oslo under personbilsdieselförbuden! Det skulle märkas i form av höjda sjuktal eller lägre produktionstal. Och Osloföretag skulle larmat om lägre närvaro på arbetsplatserna. Inget sådant finns redovisats.
Det enda som finns redovisats är att dieselpersonbilarnas bortvaro under dieselpersonbilsförbudet gjort att skadliga ämnen i luften kraftigt minskat och haft önskad effekt.

leo_1 wrote:
Inte har trafikarbetet sjunkit i Oslo under personbilsdieselförbuden! Det skulle märkas i form av höjda sjuktal eller lägre produktionstal. Och Osloföretag skulle larmat om lägre närvaro på arbetsplatserna. Inget sådant finns redovisats.
Det enda som finns redovisats är att dieselpersonbilarnas bortvaro under dieselpersonbilsförbudet gjort att skadliga ämnen i luften kraftigt minskat och haft önskad effekt.

Det var ju fantastiskt att Leo har tillgång till helt andra uppgifter än Norska institutet för luftforskning, som är den enhet som har huvudansvaret för utredningen av dieselförbudet.

Än mer märkligt är det, att Leo har bättre kunskaper om trafikarbetet än Oslos eget gatukontor, som mäter trafikvolymen.

Fakta är nämligen att dieselförbudet resulterade i 31% färre resor med diesel, och 15% fler resor med bensinbilar. Totalt sett sjönk antalet resor med 10%.

I det uppföljande analyserna från bland annat norska institutet för luftforskning har man inte kunnat visa att variationen i fordonsfördelningen gav några resultat på andelen föroreningar. I fallet Nox var skillnaden helt obetydlig (vilket kan förklaras av att vedeldning är stor i området).

I nuläget har därför Oslo beslutat om att dieselförbudet skall tas bort.

Om Leo nu skall fortsätta med sin hatkampanj mot diesel bör han nog åberopa annat än Oslo - eftersom de inte gick att visa på några effekter där (kopplat till mängder av troliga orsaker). Halterna av Nox påverkades ö.h.t inte (se grönmarkerade delen av diagram nedan som motsvarar dieselförbudet och jämför med de perioder där diesel tiläts).

Nox utsläpp

MVH AL

FORUMREGLER 1.1 Medlemskap (...) Varje person får maximalt ha en registrerad användare

Såhär säger:

Bil Swedens vd, Bertil Molden, är dock lugn.
Det kommer hela tiden bättre motorer med minskat utsläpp. Kör vi bara med rätt bränsle, tex HVO, diesel på tallolja, har reningstekniken adblue och bra partikelfilter. De här lösningarna förbättras varje månad på motorer som kommer ut, säger han.

- Att springa utan att ha polisen efter sig, tyder på psykisk obalans.

Återkommer vid nästa inversion i Oslo och påföljande dieselpersonbils förbud..

leo_1 wrote:
Återkommer vid nästa inversion i Oslo och påföljande dieselpersonbils förbud..

Om du läst resultatet av Oslos försök med dieselförbud så är chansen inte vidare stor att det försöker sig på samma sak igen.

Lägg till ny kommentar

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.