Bild
Nästa artikel
Frågeställaren undrar om det går att bygga in AdBlue i efterhand på dieselbilar.
Frågeställaren undrar om det går att bygga in AdBlue i efterhand på dieselbilar.

Bilfrågan: Kan man eftermontera AdBlue?

Bilfrågan

”Vet ni om man kan eftermontera AdBlue-system för dieselbilar?” Vi Bilägare svarar.

På vardagar svarar Vi Bilägare på läsarfrågor om bilar och trafik. Vill du att vi ska svara på din fråga? Fyll i formuläret eller mejla till bilfragan@vibilagare.se.

Fråga:
Vet ni om man kan eftermontera AdBlue-system för dieselbilar? Finns det någon sådan tillverkning idag? Görs det något från politikerhåll för att stimulera det här? Det verkar som om Nox kan reduceras avsevärt med den här tekniken.
Kai Olsson


Svar:
Enligt Bil Sweden (svensk branschorganisation för tillverkare och importörer av bilar) ligger kostnaden för montering av AdBlue samt SCR-katalysator i tillverkningsledet på 25 000–30 000 kronor. Kostnaden lär bli lägre när det sker på i stort sett alla persondieselbilar. Men det handlar ändå om en kostnad som får många biltillverkare att ge upp dieselmotorn framgent, enligt deras egna uttalanden. Så att eftermontera systemet på personbilar förefaller vara en orimlig kostnad, därtill kommer svårigheten med att få bilen godkänd enligt Euro 6d. Ombyggnad är därför knappast en realistisk väg att förbättra emissionerna.
Erik Rönnblom, Vi Bilägare

Diskutera: Vad tycker du om AdBlue och SCR-katalysatorsystem?

 
Taggar: Bilfrågan

Kommentarer

#1
2018-07-04 10:59

25000-30000 att installera SCR-katalysator i tillverkningsledet är våldsamt överdrivet - men ändå orealistiskt att göra som privatperson.

#2
2018-07-04 11:29

Om man är miljöaktivist och har köpt en dieselbil med miljömärkning för några år sen och inte vill belasta miljön med att låta tillverka en till bil skulle jag kunna se en montering som tänkbar. Om det skulle göra något positivt med avgaserna vet jag inte, men certifieringen lär vara den svåra biten. Man får ju inte ändra på det godkända utförandet.

#3
2018-07-04 12:36

Är man miljöfanatiker gör man bättre i att planera om sina resor eller samåka. Folkhälsovinsten kopplat till en sådan här lösning är så liten att den inte ens går att beräkna.

NOx är inget problem i Sverige. Vi har en mycket god luftkvalitet som gradvis blir allt bättre. Därför kan man med gott samvete fortsätta med att köra med sin diesel eller bensinbil.

MVH AL

#4
2018-07-04 13:25

Att man inte når en kritisk nivå för skador gör knappast att det blir sämre av minskade utsläpp.

#5
2018-07-05 08:09

NOx från bl a trafiken bidrar, förutom till sämre luft, även till försurning och övergödning, så jo NOx-utsläpp är ett fortsatt problem.

#6
2018-07-05 08:03

@A.L - en färsk rapport visade ju att bara i Stockholm dör 1000 personer varje år pga dieselavgaser. Det tycker du är helt oväsentligt alltså? Du kör med gott samvete vidare med din diesel. Är du psykopat?

#7
2018-07-05 08:37

Raywave - Du får gärna länka till rapporten om du påstår sådana dummheter. Annars är allt du skriver bara ”fake news”. Dessutom kan du inte lita blint på en rapport utan måste läsa flera för att få en samlad bild. Jag tror detta är bs, visst kan det vara en bidragande orsak men grundorsaken är en annan sjukdom.

#8
2018-07-05 11:26

@ Raywave
Med tanke på hur många som dör varje år av alkohol och tobak så kan man ju då fråga sig om regeringen är psykopat när dom tillåter fortsatt försäljning av alkohol och tobak.

Javisst! Förbjud alla dieselbilar, men förbjud då också all försäljning av alkohol och tobak i samma veva.

#9
2018-07-05 15:45

Raywave, man kan kritisera AL för hans retorik, men att kalla honom för psykopat - där säger jag ifrån, det är helt osjysst. Jag har absolut haft många duster med honom, och jag håller vanligtvis inte med honom alls, men han förtjänar inte att kallas psykopat. Låt oss undvika sådant, tack.

#10
2018-07-05 19:47

Jag har inte kallat A.L psykopat - bara frågat honom om han är det - eftersom han verkar likgiltig inför tusentals dödsfall? Det lät iaf så på hans inlägg.

Att det ligger annan sjukdom bakom stämmer till viss del, vissa dödsfall kan t ex bero på underliggande astma el KOL, andra kan bero på t ex lungcancer, vilket kan orsakas direkt av avgaser. Men skulle en underliggande lungsjukdom vara en förmildrande orsak enligt dig Styrbjörn? -"De människorna hade ändå astma så det spelar ingen roll om de dör av lite dieselavgaser"?!?
Den studien refererades flitigt under våren i media så du kan googla fram den o läsa alla detaljer.

#11
2018-07-05 19:59

Här är för övrigt referat till det jag skrev ovan i ViB:
http://www.vibilagare.se/nyheter/luftfororeningar-dodar-1000-personer-i-...

#12
2018-07-05 20:53

Tack jag har läst rapporterna och det står klart och tydligt att eftersom så många antaganden gjorts i studierna ska inte resultatet tolkas som en sanning. Dessutom är det uppenbarligen svårt att skilja på om det är Nox eller partiklar som orsakat sjukdomen eftersom det ger liknande symptom. Jag har väldigt svårt att tro på en studie som nästan enbart består av antaganden och beräkningsmodeller.

Källa:
Quantification of population exposure to NO2, PM2.5 and PM10 in Sweden 2010 IVL report B 2197
Sida 56
"Can we draw any conclusions?
Sharp conclusions are not suitable due to the counter-factual nature and the necessary assumptions made in this case study."

#13
2018-07-06 01:14

Raywave. Nu är det ingen som har visat på ökad dödlighet kopplat till förekomsten av dieselbilar i trafikmiljön. Vad man har sökt stöd för är att högre halter av en avgaskomponent, NOx - där dieselavgaser utgör en delkälla (i storleksordningen på några procent av de totala halterna i urban miljö, om än med stora lokala variationer) - medför en generell hälsopåverkan som medför en livstidsförkortning. I Sverige är detta dock inget allvarligt problem. Vår tätortsluft klarar utan problem uppsatta normer och ligger till och med under uppsatta gränsvärden. Den ligger till och med 20-50 gånger lägre än de nivåer som rent experimentellt krävs för att visa på någon större hälsopåverkan från NOx. Det senare är en relativt "snäll" luftförorening med oklara skademekanismer.

Därför kan jag med gott samvete skriva att folk kan fortsätta att köra sina diesel och bensinbilar. Luften har nämligen aldrig varit bättre i Sverige än vad den är idag. Bättre reningsteknik är förklaringen till det.

Så nej, jag är ingen psykopat. De som möjligen kan falla inunder en sådan benämning är de skrupelfria krafter som duperat opinionen i denna fråga.

MVH AL

#14
2018-07-06 01:25

Det går aldrig dra 100%-igt säkra slutsatser i den här typen av forskning, särskilt inte av en enskild studie. Det handlar om sannolikheter. Likväl pekar data åt att f a dieselavgaser dvs NOx och partiklar är hälsovådliga och det finns mängder med andra studier som pekar i precis samma riktning. Det finns dessutom studier som visar att stadsluft ökar risken för lungcancer lika mycket som rökning. Men det finns ju tom de som på ungefär samma sätt fortfarande hävdar att rökning är helt ofarligt... Vissa väljer att sticka huvet i sanden. Ni som tvivlar får väl som motdrag dra fram trovärdiga studier som BEVISAR att dieselavgaser är helt ofarliga istället för att berätta vad ni tror och inte tror...

#15
2018-07-06 09:22

Du antyder att 1000 dödsfall per år är fakta, vilket det inte är. Det är en uppskattning grundat på antagande. Men jag förstår dig det är svårt när tidningar också får det att framstå som vetenskapligt bevisat. Frågan är politiskt vinklad, men jag tycker det är viktigt att vi håller oss till fakta i en diskussion och inte vinklar resultat efter egen vinning. I det här fallet förstärks miljöpåverkan av bilar enbart som underlag för att kunna beskatta oss mer. Det köper jag inte.

#16
2018-07-06 10:27

Raywave. Ingen har hävdat att det inte finns negativa hälsoeffekter kopplat till både diesel som bensinbilar eller vilken annan förbränningsprocess som helst för den delen. Särskilt i fallet bensin finns där en hög grad av gifter - framförallt partiklar - som redan i väldigt måttliga mängder påverkar människan negativt. Den avgörande skillnaden är dock att dieseldrift inte orsakar omdelbar förgiftning -vilket bensinavgaser som bekant gör. Dieselavgaser har faktiskt fram tills nyligen inte varit en del av WHO:s "dödslista" - där bensindito varit placerade allt sedan den upprättades. Ändå är det diesel man pratar om - eller rättare sagt - det media och politiker pratar om. Forskarna är av rakt motsatt uppfattning.

För att det skall ge de effekter som man har pratat om i fallet NOx krävs det betydligt högre koncentrationer än vad du hittar i någon svensk tätort idag. De bekymmer som en del svenska "psykopater" pratar om existerar helt enkelt inte i Sverige. Problemet är påhittat, kanske för att vrida opinionen och den politiska debatten mot miljöfrågor generellt. Det är som bekant val snart. Den svenska vägtrafiken är helt enkelt relativt ren. Den släpper inte ut sådana mängder NOx att vi har annat än besvärsreaktioner från astmatiker att ta hänsyn till. Och då krävs det mer än att förbjuda dieselbilar.

En sak som man behöver tänka på är att NOx är en konsekvens av många olika processer med allt från industri, sophantering och uppvärmning till transporter och vedeldning. Tillkommer gör meteorologiska förhållanden och hur gaturum m.m utformats.

Dessutom är det inte svenska utsläpp som är problemet utan den internationella sjöfarten och det elände som blåser hit från andra länder. Som en direkt jämförelse kan nämnas att den internationella sjöfarten producerar mer än dubbelt så mycket NOx som samtliga av ovan nämnda processer i Sverige och 7 gånger mer än vad vägtrafiken totalt sett gör. I jämförelse med dieselpersonbilarna blir utsläppen från sjöfarten i alla fall 50 gånger högre. Ändå har media och mp valt att sila mygg och svälja kamelerna och lägger sitt krut på dieselpersonbilar. Det som sedan blåser hit (i storleksordningen lika mycket som summan av alla processer i Sverige) försöker Sverige minska på genom ett aktivt arbete inom FN -men med klent resultat.

Så diskussionen om dieselbilar är ungefär lika dum som att en person som vill banta skippar sista jordgubben på gräddtårtan med hänvisning till att den innehåller fruktsocker.

MVH AL

#17
2018-07-06 16:23

Utsläppen från fartygstrafiken är till stor del beroende av det usla bränsle som dessa "allätarmaskiner" stoppar i sig. Färre än tjugo av dom största containerfartygen lär tillsammans släppa ut mer svavelföreningar än världens samlade bilpark. Jag gissar att vätgas/bränsleceller kan vara ett kommande alternativ i fartyg. Här finns det nämligen plats för skrymmande installation som man endast med svårighet kan pressa ini personbilar.
Bränslecell i kombination med solpaneler och några anpassade vindsnurror.

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.