Nästa artikel
AutoIndex 2012: Allt om undersökningen
AutoIndex

AutoIndex 2012: Allt om undersökningen

Publicerad 5 juni 2012 (uppdaterad 5 juni 2012)
Vi har tagit hjälp av 11 851 svenska bilägare för att få fram resultaten till AutoIndex 2012. Så här går undersökningen till.

Det slumpmässiga urvalet visar ett tvärsnitt av landets bilburna befolkning. Flest bilägare återfinns i åldersspannet 50–65 år.

Detta ger en bild av svarsunderlaget i AutoIndex, Sveriges bredaste konsumentundersökning med fokus på bilägandet, som nu genomförts för elfte gången. Vi har enbart vänt oss till privata bilägare, som bäst kan bedöma hur ekonomin också påverkar bilinnehavet.

Den svenska undersökningen har i år utökats från 22 till 26 märken, utvalda efter storleken på marknadsandelar från årsmodell 2005 och senare. Fyra nya har tillkommit: Fiat, Chevrolet, Lexus och Mini. Frågorna ställdes under perioden januari–april i år.  

AutoIndex är ett skandinaviskt samarbete mellan Vi Bilägare, danska och norska bilmagasinen Motor samt konsultföretaget Loyalty Group med säte i Köpenhamn. Motsvarande frågor har gått till danska och norska bilägare och det skandinaviska underlaget kommer också att resultera i en kvalitetsbedömning av bilarna på modellbasis. Nationellt sker presentationen märkesvis och då ges det möjlighet att bedöma hur verkstäderna och återförsäljarna sköter sig på respektive marknad.

Hela svarsunderlaget bygger på bilägare som har bilar i årsmodellspannet 2005–2011, men i de separata enkäterna om verkstäder och återförsäljare hämtar vi bedömningarna från gruppen som har nyare bilar, årsmodellerna 2008–2011. I den här kategorin vänder sig fortfarande ägarna i första hand till sina märkesverkstäder, oftast kopplat till nybilsgarantierna. Ägarna till nyare bilar har också mer färska relationer till märkeshandlarna.

I bedömningsfrågorna har bilägarna satt betyg i en skala 1–7. De samlade resultaten har bearbetats statistiskt enligt en regressionsanalys och viktats efter frågornas betydelsegrad. Resultaten presenteras som indextal i en skala som teoretiskt går från 1 till 1 000 poäng och där 500 blir ett mått på medelnöjdnivå.

Vägningen av kärnområdenas betydelse för totalresultatet av AutoIndex 2012 ser ut så här: bilen (kvalitet, egenskaper, ekonomi) 40 procent, verkstaden 20 procent, säljprocessen 20 procent och lojaliteten och referenser till det egna märket 20 procent.

I presentationen av ämnesområden eller i separata frågor rangordnar vi respektive märke efter de indextal som uppnåtts. Det betyder att de märken som hamnar i botten ingalunda behöver ha missnöjda kunder, utan oftast är det så att resultaten ligger klart ovan medelnöjdnivå och då pratar vi i termer om nöjd, nöjdare eller nöjdast.

Bland de 64 bedömningsfrågor som ställts (av totalt 140) är det bara ett fåtal som hamnar närmare medelnöjdnivå och då rör det sig oftast om frågor som är ekonomiskt betingade, typ om driftskostnader, andrahandsvärden, reservdelspriser med mera.

Medelvärdet för det samlade resultatet av AutoIndex 2012 blev 809 poäng, att jämföra med 799 poäng 2011. Det visar att bilägarna blivit mer nöjda med sitt bilinnehav under det senaste året, framför allt beträffande verkstäder och återförsäljare.

I Vi Bilägare 9/2012 (i butik den 12 juni) presenterar vi det svenska totalresultatet. Fler rapporter om svenska folkets uppfattningar om sitt bilägande kommer att redovisas i kommande nummer.

Läs också:
AutoIndex 2012: Lexus har Sveriges nöjdaste bilägare

Relaterade dokument

Ämnen i artikeln

Kommentarer

#1 • Uppdaterat: 2012-06-06 09:21
kurrewi

Har inte alltför stor tilltro till listan eftersom många bilägare så stenhårt håller på sitt. Att Volvo och Volkswagen inte toppar listan förstår jag dom behöver ej vara rädd om deras kunder, har provat dessa märken men valde bort dem av dessa orsaker och svindyr service. Jag har haft 13 olika bilmärken och vet fortfarande inte vilket som är bäst, sanningen är lite att folk har olika värderingar.

#2 • Uppdaterat: 2013-01-07 17:37
Mistro

Har länge velat ge mina synpunkter i sådana här undersökningar men har aldrig fått frågan.
Den dök nu upp i mailen men då jag såg att man dessutom deltar i ett "lotteri" där man kan vinna något presentkort så valde jag att avstå.
Sådant skit har jag råkat ut för förr och sedan blir man aldrig av med telefonförsäljare och annat löst folk som försöker att sälja en massa skit.....Oseriöst? Jepp!!!

Missa inget från Vi Bilägare

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.