Bild
Nästa artikel
Höger sida har fått en dusch av kallavfettning och spolats av. Skillnaden är... tydlig?
Höger sida har fått en dusch av kallavfettning och spolats av. Skillnaden är... tydlig?

Test av avfettning för bilen: 11 medel testade – två får toppbetyg

Produkt

Vintern är en utmaning för varje bilägare och bil. När våren kommer är det dags att befria karossen från vinterns härjningar. Vi testar elva olika asfaltslösande avfettningsmedel och tipsar om tre miljövänligare alternativ.

Snön dröjer sig kvar i någon gråsmutsig massa snösvängen lämnat på parkeringen, vägarna är så där härligt grusdammiga som bara en torr vårväg kan vara. Från underredet droppar fortfarande tvättvattnet när du tar ett par steg bakåt för att beundra slutresultatet från den dunkla tvätthallens vedermödor.

I vårsolens avslöjande ljus kommer skräcken. Trots att bilen är nytvättad ser den inte ren ut. Små svarta fläckar ligger som en hinna över karossen och lacken känns som sandpapper. Boven i dramat är asfaltsfläckar.

Det finns ett par sätt att bli av med de tråkiga asfaltsfläckarna. Det snabbaste och mest effektiva är att använda avfettningsmedel. Det finns en rad olika typer av avfettningsmedel och det gäller att välja rätt typ till rätt tillfälle.

• Kallavfettning är petroleum/nafta-baserad och löser asfaltsfläckar, salt och fett vilket är idealiskt under vinterhalvåret. Kallavfettningsmedel tycker i regel inte om vatten och bör användas på torr bil. 

• Alkalisk avfettning är starkt basisk och används för att ta bort vägdamm, pollen och sot. En alkalisk avfettning kan kallas sommaravfettning, men fungerar bra som extra smutslösare efter kallavfettning. 

• Microavfettning är en korsning av de två tidigare typerna. En duglig kompromiss oavsett säsong, men i regel inte lika snabbverkande och effektiv på asfaltfläckar som en klassisk kallavfettning.

Oavsett typ ska man undvika att använda avfettning på varm kaross eller i direkt solsken. Beroende på tillverkare varierar verkanstiden. För kallavfettning i regel en till fem minuter, alkaliska- och microavfettningsmedel kan behöva ligga på upp till femton minuter. Börjar produkten torka innan avfettningen hunnit verka ska man spraya på mer medel för att hindra uttorkning. 

För att vara helt säker på att inte skada lack, gummi och plastdetaljer bör man göra en ”provtvätt” på en mindre yta för att se hur materialen reagerar. I bilens instruktionsbok står tillverkarens rekommendationer för bilvård.

”Undvik att använda avfettning på varm kaross eller i direkt solsken”

Från mitten av 1990-talet och framåt har de flesta lacker ett lager klarlack över färgskiktet, det ger en hårdare lackyta som brukar tåla avfettning bra. På äldre bilar bör man vara försiktig. Har bilen cellulosalack bör man helt avstå avfettningsmedel. 

I testet fokuserar vi på asfalt- och tjärlösande kallavfettning. En tumregel är att undvika den typen av avfettning runt vindrutetorkare, plast- och gummilister. Undvik även blinkers, bakljus och strålkastarglas då plasten (akryl) kan vara känslig och i förlängningen spricka.

Avfettning är ett effektivt rengöringsmedel som ska använda sparsamt och på avsedd plats. Spraya karossen nerifrån och upp, spraya inte över bilens dörrhandtag eller fönster då det riskerar att påverka rostskyddet. Av samma anledning ska man inte använda avfettning under bilen. Mildare alkaliska avfettningar kan användas i hjulhusen.

Alla typer av avfettning blir som mest effektiva om de spolas av med högtryckstvätt. Spola nerifrån och upp. Även om bilen ser ren ut efter avfettning bör en svamptvätt följa. Dels för att små kvarvarande asfaltsprickar följer med svampen. Dels för att vara helt förvissad om att det inte finns någon kallavfettning kvar på karossen, runt dörrar och baklucka. Och dessutom för att avlägsna den feta hinna som kan uppstå efter kallavfettningsmedel. 

I testet har vi med ett miljömärkt alkaliskt medel vilket tillverkaren hävdar ska bita på asfaltsfläckar. Tyvärr visar det sig närmast verkningslöst jämfört med kall-
avfettning, men det finns miljövänliga sätt att bli av med asfalt. 

Testet visar att det är små skillnader i kallavfettningsmedlens förmåga att lösa asfaltsprickar. ”Biter” medlet dåligt kan det till stor del kompenseras med längre verkanstid. Därför kan man med gott samvete låta produktens pris spela en avgörande roll nästa gång man väljer avfettning. 

Så gjordes testet

• För att ge ett rättvisande resultat testades produkterna mot varandra på ett tiotal bilar. Bilarna hade körts i Stockholmsområdet under januari till mars och inte tvättats under perioden.

• Vid testtillfället har bilarnas karosser haft temperaturer runt 15 grader och varit helt torra.

• Avfettningsmedlen spolades av med högtryckstvätt (kallvatten). Resultatet bedömdes efter det att bilarna självtorkat.

• För att se hur avfettningsmedlen hanterar asfaltsprickar utan störande trafikfilm genomfördes tester där bilarna tvättats och torkats. Vi har även använt avfettning på mikrofibertrasor och behandlad asfaltsfläckarna direkt utan sprayflaska.

• Testbetyget avser främst förmågan att avlägsna asfaltsprickar. Då priserna för samma produkt varierar kraftigt från butik till butik ska angivna priser bara ses som en indikation. 

1. Det är små skillnader i hur en kallavfettning löser asfalt. Hur bra produkten är på att lösa annan smuts skiljer mer. Till vänster Sonax Xtreme. Till höger Sonax kallavfettning.
1. Det är små skillnader i hur en kallavfettning löser asfalt. Hur bra produkten är på att lösa annan smuts skiljer mer. Till vänster Sonax Xtreme. Till höger Sonax kallavfettning.
2. TIll vänster, en ”rinnig” avfettning. Till höger geléartade Turtle Extreme.
2. TIll vänster, en ”rinnig” avfettning. Till höger geléartade Turtle Extreme.
3. Sonax Xtreme löser flygrost (röda streck).
3. Sonax Xtreme löser flygrost (röda streck).
Test av avfettning för bilen: 11 medel testade – två får toppbetyg

Prick bort

Produkten Prick Bort är en riktig bensinmacksklassiker. Som namnet antyder mycket lämpad mot asfaltsfläckar. Instruktionerna kunde vara bättre. Bland annat nämner man inte att produkten lämpar sig bäst på en torr kaross eller att det finns risker med att låta den torka ut på karossen. Det senare är dubbelt olyckligt då verkanstiden anges till ”minst två minuter”. Munstycket kan välja mellan spray och stråle, det senare är praktiskt om man vill nå ett specifikt utrymme i exempelvis motorutrymmet. Sprayen är finfördelad viket gör det lätt att sprida produkten över karossen och den upplevs som ganska dryg trots en ovanligt rinnig konsistens. Karossens asfaltsfläckar börjar luckras upp omedelbart. Verkanstiden två minuter är i underkant, en dubblering av tiden ger ett påtagligt bättre resultat. Efter avspolning finns bara enstaka spår av de största asfaltsfläckarna.

Pris: Cirka 70 kr
Var: Circle K, bilvårdsbutiker
Betyg: 4
Positivt: Effektiv mot asfalt, bra munstycke, upplevs dryg.
Negtivt: Svårt att se flaskans innehåll, bristfälliga instruktioner. 

Test av avfettning för bilen: 11 medel testade – två får toppbetyg

Asphalt off 

En traditionell petroleumbaserad kallavfettning. Enligt deklarationen tar produkten bort ”oljerik vägsmuts, bland annat vägsalt och asfaltsstänk”. Tydliga instruktioner där tillverkaren påtalar att medlet är särskilt lämpligt som förtvättmedel till automatiska biltvättar. Verkanstiden anges till en minut, men det är ingen nackdel om produkten får ligga kvar längre. Flaskan saknar barnsäkring men munstycket är relativt kärvt att öppna. Tryckmotståndet är ganska lågt. Ingen koncentrerad stråle men två former på ”spraykonen”. Den vidare konen ger en finfördelad dimma som sparar på medlet. Tvättresultatet är bra. Mindre asfaltsprickar löses upp snabbt men efter avspolning finns det fortfarande rester av de största prickarna. Asphalt off lämnar ingen fet hinna efter tvätt, bra om man inte vill använda alkalisk avfettning eller svamptvätta bilen. Neutral doft.

Pris: Cirka 90 kr
Var: Bensinstationer, bilvårdsbutiker
Betyg: 4
Positivt: Effektiv, neutral doft, bra instruktioner, dryg.
Negativt: Dyrare än flera av de traditionella kallavfettningarna. 

Test av avfettning för bilen: 11 medel testade – två får toppbetyg

Sonax kallavfettning 

Sonax menar att produkten kan användas både på både torr och blöt kaross, praktiskt om det regnar innan man åker in i tvätthallen. Etiketten påtalar att produkten bara ska användas på särskilt smutsiga ytor så som under bilens sidolister och man rekommenderar även man gör en provtvätt innan produkten appliceras på en större yta. Verkanstiden anges till cirka en minut. Ingen barnsäkring, den mörka flaskan gör det svårt att uppskatta hur mycket produkt som är kvar. Vid applicering dröjer det något innan asfaltsfläckarna börjar lösas upp, andra kallavfettningar i testet reagerar snabbare. Efter avspolning finns några rester av asfalt kvar, medan karossen i övrigt är förhållandevis ”smutsig” av organiskt material. För ett bra slutresultat behöver man komplettera med alkalisk avfettning eller en svamptvätt. Används produkten på torr kaross med något längre verkanstid löstes de sista asfaltsprickarna upp. Priset sänker betyget från en fyra till en trea. 

Pris: Cirka 100 kr
Var: Bensinstationer, bilvårdsbutiker
Betyg: 3
Positiv: Kan användas på blöt kaross, tydliga instruktioner.
Negativ: Kunde varit effektivare även på torr kaross, pris. 

Test av avfettning för bilen: 11 medel testade – två får toppbetyg

Sonax Xtreme

Flaskans etikett är skriven på både svenska, norska och finska, plottrigt, men användarinstruktionerna är tydliga och det framgår bra att produkten ska användas före biltvätt. Etiketten säger ”Baserad på ny banbrytande teknologi som ersätter traditionell kallavfettning”. Revolutionen består i att den löser flygrost – små bruna fläckar som kommer från bland annat dubbdäck och bromsar. Det gör Xtreme till en riktigt allt i allo och en inte oäven fälgrengörare. Flaskan har barnspärr på munstycket och tryckmekanismen känns rejäl. Det är bra för den något trögflytande vätskan ger avtryckaren testets högsta motstånd. Det krävs ett bestämt tryck för att få bra spridning av medlet. Efter 4-5 minuter verkanstid har produkten delvis skiftat över till en lätt lilaaktig nyans. Kan användas på våta lacker. Högsta betyg för de rengörande egenskaperna, men priset är så högt att det går att få både kallavfettning och fälgrengörningsmedel för samma pengar. 

Pris: Cirka 160 kr
Var: De flesta bensinmackar, bilvårdsbutiker 
Betyg: 5
Positivt: Effektiv mot asfaltsprickar, löser även flygrost, allt-i-allo-produkt.
Negativt: Upplevs inte så dryg, trögtryckt sprayhandtag, pris.

Test av avfettning för bilen: 11 medel testade – två får toppbetyg

Turtle Extreme Prewash-T

När Prewash-T sprayas över karossen får medlet en tapetklisterliknande konsistens. Fördelen är långsam avdunstning samt att medlet inte rinner av karossen vilket möjliggör en längre verkanstid, 2-5 minuter enligt tillverkarens rekommendation. Instruktionerna är tydliga med råd om att bilen bör tvättas efter avfettning. Plus i kanten för att man som enda testdeltagare varnar för att få produkten på vindrutetorkare och andra gummi- och plastdetaljer. Tack vare sprayhandtagets rejäla avtryckare går det lätt att spraya Prewash-T trots den klistriga konsistensen. Munstycket saknar barnsäkring och ställs mellan spray eller stråle. Då produkten inte rinner upplevs den mycket dryg, dessutom kan den användas utanför tvätthallen/automattvätten utan att avfettning riskerar att rinna ned i dagvattenbrunnar. Är man van vid en traditionell kallavfettning där man ser asfaltsprickarna luckras upp kan man tro att Prewash-T biter dåligt på prickarna. Så är inte fallet. Efter avspolning med högtryckstvätt är resultatet i klass med Sonax Extreme. 

Pris: Cirka 100 kr
Var: Bensinstationer, bilvårdsbutiker 
Betyg: 5
Positivt: Effektiv på asfaltsprickar och organisk smuts, låg risk för uttorkning, droppar inte.
Negativt: Känslig för fuktig kaross, relativt dyr, kan bli en fet hinna efter sköljning.

Test av avfettning för bilen: 11 medel testade – två får toppbetyg

One Solution Kallavfettning

One Solution kallavfettning säljs på fyralitersdunk av bland annat Mekonomen. För att lägga på avfettningen får man investera i en handhållen lågtrycksspruta eller återanvända en tidigare sprayflaska. One Solution hävdar att deras kallavfettning är mer snabbverkande än andra kallavfettningar men i övrigt är det dåligt med information om produkten och hur den ska användas på bilen. Medlet ska ligga på i ”några minuter” och enligt produktinformationen kan medlet även användas på fälgar. När avfettningen sprayas på tar det inte många sekunder innan asfaltsprickarna börjar att ”svettas”. Efter tre minuters verkan sköljer vi av och kan konstatera att produkten gör det den ska, prickarna är borta. Även fälgarna blir skapligt rena men medlet är inte lika effektivt på ingrott fälgsot som Sonax Xtreme. 

Pris: Cirka 75 kr/l (Cirka 300 kr/4 l)
Var: Bilvårdsbutiker
Betyg: 4
Positivt: Stor förpackning ger skapligt literpris, effektiv mot asfaltfläckar. 
Negativt: Bristfälliga instruktioner, sämre på organisk smuts än exempelvis Sonax Xtreme.

Test av avfettning för bilen: 11 medel testade – två får toppbetyg

Micro–SC Kokos M4 

Tillverkaren hävdar att medlet är ”en miljöanpassad mångsidig microavfettningsprodukt med kokos som passar bra både som avfettningsmedel och bilschampo.” Man nämner även att produkten fungerar på tjärfläckar. Ska Micro_SC användas som bilschampo ska den spädas minst i förhållande 1:10, som avfettning kan den användas som koncentrat eller späds 1:2. I testet använder vi koncentrat. Verkanstiden anges till tio, femton minuter. I koncentrerad form är medlet lätt trögflytande. En halvljummen vårdag lär man på grund av den långa verkans-tiden behöva spraya bilen en extra gång för att förhindra att avfettningen dunstar bort. Efter avspolning är karossen i princip fri från trafikfilm och organisk smuts, ett riktigt bra resultat. Men det finns asfaltsprickar kvar på karossen. Behandlas de med koncentrat och svamp släpper de efter visst gnuggande. En konventionell kallavfettning är avsevärt effektivare. 

Pris: Cirka 67,5 kr/l (270 kr/4 l)
Var: Bilvårdsbutiker (online)
Betyg: 2
Positivt: Mycket effektiv mot organisk smuts, miljö-anpassad, relativt lågt literpris.
Negativt: Begränsad effekt på asfaltsfläckar, fyraliters dunk är minsta volym. 

Test av avfettning för bilen: 11 medel testade – två får toppbetyg

OKQ8 Superavfettning 

Hur nödvändigt det är att tillsätta färgämnen kan ifrågasättas men hade inte vätskan varit blåskimrande skulle etiketten vara synnerligen svåravläst. Avfettningen inte är tänkt att användas på nya lacker, en upplysning som många inte lär fästa någon större uppmärksamhet vid. Produkten ska uttryckligen inte användas på lackbättringar eller på cellulosalack. Plus för att etikettens teckenstorlek inte kräver förstoringsglas. Avtryckaren saknar barnsäkring, munstycket kan ställas i två spraylägen. Även med det mest snålsprutande läget kommer mycket produkt. Inte så ekonomiskt, i gengäld går det fort att applicera vilket kan vara ett plus om man har bråttom in i automattvätten. Asfaltsprickarna luckras upp snabbt, men verkanstiden anges till en minut vilket är i kortaste laget för ett bra resultat. En extra minuts verkan och karossen är helt fri från asfaltsprickar.  

Pris: 85 kr
Var: OKQ8-stationer
Betyg: 4
Positivt: Effektiv mot asfaltsfläckar, lätt att applicera, mycket tydlig verkan.
Negativt: Lämnar en fet hinna. 

Test av avfettning för bilen: 11 medel testade – två får toppbetyg

Biltema Tjär- och afaltsbort

Ett tydligt no nonsens-namn, det gäller även doften som tar artikelförfattaren tillbaka till värnpliktstiden och Försvarsmaktens allra strängaste rengöringsmedel. På flaskan ges tydliga instruktioner hur produkten ska användas. Bland annat påtalar Biltema att avfettningen ska sprayas på nedifrån och upp, inte torka ut samt att man för bästa resultat bör använda en alkalisk avfettning efter kallavfettning. Verkanstiden är tre till fem minuter. Efter avspolning finns en fet hinna så markant att den teoretiskt innebär en reprisk vid svamptvätt. Det finns endast rester av de största asfaltsfläckarna kvar på karossen. Då produkten kan användas även på blöt kaross går det att behandla de kvarvarande fläckarna utan att först torka bilen. Det är en rinnig produkt, glömmer man att vrida spraymunstycket till ”off” räcker det med att greppa flaskan för att vätskan ska börja rinna ut ur munstycket.

Pris: 50 kr
Var: Biltemas butiker
Betyg: 4
Positivt: Pris, löser asfaltsprickar effektivt, finns i större förpackning, tryckspärr (gul plastbit).
Negativt: Påträngade doft, fet yta efter avspolning. 

Test av avfettning för bilen: 11 medel testade – två får toppbetyg

Tershine Dissolve Degreaser

Tershine är en svenskproduktserie utvecklad av och för bilentusiaster. Tillverkaren började som ett garageprojekt men är nu så etablerat att deras produktsortiment säljs via exempelvis Mekonomen. Tydliga instruktioner på flaskan. Verkningstiden anges till ”några minuter” men man poängterar att medlet vid kall väderlek behöver verka längre, det gäller all typ av avfettning. Tershine poängterar att avfettningen ska användas från dörrhandtagen och nedåt samt att bilen ska spolas av nerifrån och upp. Märkligt nog varnas inte användaren för att produkten inte ska användas i direkt solsken eller på varm kaross. Tershine gör en poäng av att Dissolve är lite försiktigare än andra kallavfettningar, detta för att skona bilens lack, gummi och plastdetaljer. För bästa resultat rekommenderas man att använda en flygrostlösare samt alkalisk avfettning. Med lite längre verkanstid löser sig asfaltsfläckarna bra men det finns en del trafikfilm kvar efter avspolning. Råden om extra behandling känns därför motiverade. 

Pris: Cirka 100 kr
Var: www.tershine.com, bilvårdsbutiker
Betyg: 4
Positivt: Fungerar på våt och torr yta, löser asfalts-prickar bra om den får verka länge. 
Negativt: Sprayflaskan saknar barnsäkring, längre verktid ökar risken för avdunstning.

Test av avfettning för bilen: 11 medel testade – två får toppbetyg

ECO-Friendly Prewash

Ett miljövänligare alternativ som inte är en kallavfettning. Tillverkaren anger att den vattenbaserade och miljömärkta produkten ska lösa fett, salt och asfaltsprickar. Produkten skummar kraftigt när den sprayas på karossen. Den organiska smutsen börjar omedelbart lösa upp sig. Tillverkaren rekommenderar att Prewash får verka i två till fem minuter utan att torka in. Medlet måste förvaras frostfritt, lätt att glömma om man förvarar bilvårdshinken i bilen. Man nämner inget om att produkten ska användas på torr eller blöt kaross. Vi provade bådadera och kom fram till att produkten tjänar på att karossen har spolats fri från löst sittande smuts före applicering. Medlet avlägsnar i princip all organisk smuts och trafikfilm men på asfaltsfläckarna är det närmast verkningslöst. Bara de allra minsta prickarna har försvunnit, sannolikt som ett resultat av högtryckstvättens vattenstråle. Vid mekanisk rengöring tycks de asfaltsprickar som har behandlats släppa något lättare, men skillnaden är marginell.  

Pris: 66 kr
Var: Circle K
Betyg: 1
Positivt: Svanenmärkt, bra rengöringsförmåga på organisk smuts, upplevs mycket dryg. 
Negativt: Löser inte asfaltsprickar.

Miljövänligare alternativ

Finns det miljövänligare alternativ till kallavfettning för att avlägsna asfaltsfläckar från bilen? Ja, men tänk på att alla nedanstående metoder bara är lämpliga om bilen är tvättad och ren. 

1. Karosslera 

Lera används av professionella bilvårdare. Leran är mjuk och fungerar lite som en ansiktsmask för lacken. Med lätt hand drar man leran över den i övrigt rena karossen. Vid varje passage fångas små smutspartiklar som grott fast i lacken upp i leran. När lerbiten börjar bli smutsig knådas den om så att smutsen vänds in i leran och inte repar lacken. För att hålla friktionen mellan lerbit och kaross låg finns speciella oljor men riktigt såpigt bilschampovatten fungerar lika bra. Är det mycket asfaltsprickar på kaross kommer det att gå åt en hel del lera. Ska det göras skonsamt för lacken kommer behandlingen att ta tid och det finns risk för att man behöver ge bilen en lätt polering efter behandling. 

2. Ånga

Värmen och trycket från en ångtvätt mjukar upp asfaltsprickarna som kan torkas bort med en mikrofiberduk. Rätt genomfört är reprisken relativt låg, men den häftiga temperaturväxlingen kan skada känslig lack. Eventuellt bilvax kommer att försvinna.

3. Lacknafta eller sprit

Istället för att spraya kallavfettning kan man använda lacknafta eller t-sprit på en trasa. För att inte repa lacken måste man byta trasa ofta. Det kan bli lite ränder efter medlen, torka med en traska eller tvätta bilen efter det att asfaltsprickarna har avlägsnats.

Taggar: Produkt

Snön dröjer sig kvar i någon gråsmutsig massa snösvängen lämnat på parkeringen, vägarna är så där härligt grusdammiga som bara en torr vårväg kan vara. Från underredet droppar fortfarande tvättvattnet när du tar ett par steg bakåt för att beundra slutresultatet från den dunkla tvätthallens vedermödor.

I vårsolens avslöjande ljus kommer skräcken. Trots att bilen är nytvättad ser den inte ren ut. Små svarta fläckar ligger som en hinna över karossen och lacken känns som sandpapper. Boven i dramat är asfaltsfläckar.

Det finns ett par sätt att bli av med de tråkiga asfaltsfläckarna. Det snabbaste och mest effektiva är att använd

Är du tidningsprenumerant? Skapa din digitala inloggning.

Registrera
Digital prenumeration
Läs allt – Bli Premium-medlem

Det här är en del av vårt premium-innehåll. För att läsa vidare behöver du starta en prenumeration eller logga in ifall du redan har ett konto.

✅ Tillgång till alla artiklar ✅ Digital tidning ingår ✅ Exklusivt nyhetsbrev

Läs mer

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.