Bild
Nästa artikel
Vagnskadegarantin är en trygghet om du skulle krocka med din nya bil. Men det är en garanti du själv får betala för!
Vagnskadegarantin är en trygghet om du skulle krocka med din nya bil. Men det är en garanti du själv får betala för!

Vagnskadegarantin – en riktig kassako för försäkringsbolagen

Vi Bilägare granskar

Trots att den så kallade vagnskadegarantin kritiseras hårt fortsätter försäkringsbolagen tjäna miljardbelopp. Att nybilsköparna inte kan välja försäkringsbolag själva är unikt för Sverige. Bilägaren är den stora förloraren.

Om vi bortser från rena lyxbilar ingår alltid en treårig vagnskadegaranti när du köper en personbil i Sverige. Vagnskadegarantin fungerar som en helförsäkring som läggs ovanpå din halvförsäkring och den lagstadgade trafikförsäkringen.

Men till skillnad från en vanlig försäkring är vagnskadegarantin låst till ett och samma försäkringsbolag under bilens tre första år. Generalagenterna och försäkringsbolagen försvarar den här modellen med att bilen kan helförsäkras till priset av en halvförsäkring.

Sanningen är dock att skadekostnaderna täcks av högre självrisker och en treårig försäkringspremie som läggs ovanpå nybilspriset.

Bilägare som vill samla bilens trafik-, halv- och helförsäkring i samma bolag erbjuds ofta en självriskrabatt men avkrävs då en märkesförsäkring som hanteras av samma bolag som vagnskadegarantin.

Att använda ordet garanti är egentligen felaktigt då det handlar om en försäkring med betydligt högre självrisk än för en normal helförsäkring. Även i juridisk mening är vagnskadegarantin en försäkring.

Helen Bernerfalk, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå, ser både för- och nackdelar med dagens vagnskadegaranti. 
Helen Bernerfalk, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå, ser både för- och nackdelar med dagens vagnskadegaranti. 

”Obehaglig överraskning”

Konkurrensverket har granskat marknaden för bilförsäkringar och bilreparationer i  rapporten ”Makten över bilen” som kom 2019. Slutsatsen är att det vore bättre om bilägaren själv kan bestämma om det ska ingå en vagnskadegaranti eller inte vid köp av ny bil.

Eftersom vagnskadegarantin egentligen är en försäkring som upphandlas av generalagenten och ingår i nybilspriset bör även konsumenterna bli informerade om priset på tjänsten vilket inte sker i dag. Helen Bernerfalk, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå, ser både för- och nackdelar med dagens vagnskadegaranti. 

– Fördelen är att man aldrig riskerar att vara underförsäkrad vid köp av en ny bil, men vi märker också att den högre självrisken kommer som en obehaglig överraskning för många bilägare. För oss är det ett tydligt tecken på att informationen borde vara bättre, säger hon. 

Kassako för försäkringsbolagen

Att inte fler bilägare ifrågasätter dagens system beror på att konsumenten inte är medveten om att kostnaden för premien bakas in i nybilspriset. Om dagens vagnskadegaranti hade ersatts av en vanlig helförsäkring skulle istället premien fördelas utifrån faktisk risk. Bilägare som löper en större risk att drabbas av en olycka får betala mer och de som drabbas mindre skulle tjäna på det. 

Motorfordonsförsäkringar är en miljardaffär för försäkringsbolagen. Enligt Konkurrensverket tillhör produkten en av de mest lönsamma inom försäkringsbranschen.

Statistik från Svensk Försäkring visar tydligt att premieintäkterna ökar kraftigt från 12,5 till 24,6 miljarder mellan 2007 och 2020, att jämföra med utbetalda ersättningar vid skador som ökat från 7,8 till 14,1 miljarder under samma period.

Trenden är tydlig – premieintäkterna, där alla fordonsslag ingår, har ökat kraftigt den senaste tioårsperioden. Samtidigt har den tekniska utvecklingen lett till att allt färre moderna bilar skadas. 

Intäkterna från vagnskadegarantin delas upp mellan fyra ledande försäkringsbolag som är ensamma om att återförsäkra biltillverkarna. Den totala marknadsandelen för bolagen; If, Länsförsäkringar, Folksam och Trygg-Hansa, uppgår sammantaget till runt 90 procent.

Vagnskadegarantin – en riktig kassako för försäkringsbolagen
Vad gäller vid privatleasing?

För fordon som i vägtrafikregistret har leasing registrerat är det leasinggivaren som äger fordonet. Däremot anses brukaren vara registrerad ägare och ansvarar därför för fordons- och trängselskatt, avgifter, parkeringsanmärkning och försäkring. Brukare är alltid den som leasar av leasingbolaget/givaren.

Källa: Transportstyrelsen

Kan bli dyrt med flera skador

Ansvarig för motoraffären hos Folksam är Josef Halldelius som ser många fördelar med dagens vagnskadegaranti. 

– Det är generalagenterna som betalar försäkringspremien för vagnskadegarantin och med lägre självrisker skulle kostnaden för premierna gå upp. Vagnskadegarantin innebär för de allra flesta en attraktivare ägarkalkyl. Men det är klart, vid upprepade skador blir det fort dyrt, säger Josef Halldelius som anser att dagens modell med rak prissättning ger lägre premier. 

– Att vagnskadegarantin är lika för alla ger oss möjligheten att pressa premierna på produkten. Vi kan också erbjuda strömlinjeformade skadeprocesser som gör skaderegleringen smidigare och snabbare för skadeverkstäderna att reparera. 

Talar inte det för att självrisken borde vara lägre?

– En mindre del av skadekostnaden betalas genom självrisken. Detta för att skapa en balans mellan premien och hur produkten används, någonstans måste kostnaden tas. Behovet av en försäkring är individuellt men för de allra flesta är ett skydd för plåtskador på nya bilar uppskattat men det finns alltid undantag, avslutar Josef Halldelius.

Enligt Konkurrensverkets rapport är svenska bilägare väldigt noga med att försäkra sina bilar jämfört med våra europiska grannländer. Vi svenskar försäkrar också vår bil betydligt längre upp i bilens ålder.

Enligt Konkurrensverket är vagnskadegarantin sannolikt orsaken till den högre försäkringsgraden i Sverige. Ett system som framför allt försäkringsbranschen tjänar på utan någon möjlighet för nybilsägare att välja försäkringsgivare för vagnskadedelen. 

”Vi gör det inte för att tjäna pengar, vagnskadegarantin är en service”

Niclas Helmersson är ansvarig för affärsutveckling hos Volkswagen Group Sverige. En roll som även innebär ansvar för vagnskadegarantin hos samtliga Volkswagens personbilsmärken: VW, Audi, Seat och Skoda. 

– Vi resonerar som så att hade inte garantin funnits hade bilägaren behövt en helförsäkring som hade kostat mer. Visserligen med lägre självrisk men slår du ut det på tre år blir det inte dyrare för kunden. Viktigt att förtydliga är ju att det är en vagnskadegaranti som följer bilen och inte kunden, säger han.

Borde inte ägaren till bilen ha rätt att välja försäkringsbolag?

– Om det hade varit en försäkring hade det varit så men nu erbjuder vi en garanti. Det innebär också att vi får möjlighet att reparera fordonet enligt rätt metoder som vi kan säkerställa genom att använda våra auktoriserade skadeverkstäder. 

Försäkringsbolagen tjänar miljardbelopp på intäkterna från motorfordonsförsäkringar.
Försäkringsbolagen tjänar miljardbelopp på intäkterna från motorfordonsförsäkringar.

Till skillnad mot Konkurrensverkets slutsats finns ingen lönsamhet för Volkswagen Group med att låsa in kunderna till ett och samma försäkringsbolag. 

– Nivån på de självrisker vi sätter tillsammans med försäkringsbolaget är ett resultat av skadornas frekvens och kostnad. Ju mer teknik vi har i en bilmodell desto dyrare är bilarna att laga. Slår vi ut det på ett år så blir det inte ens lönsamt för oss utan en kostnad, säger Niclas Helmersson som försäkrar att det inte finns några planer på att ändra dagens modell med vagnskadegaranti vid nybilsköp. 

– Som systemet fungerar i dag ger det många positiva effekter för våra kunder även om jag förstår att självrisken kan upplevas som hög vid mindre plåtskador. Samtidigt betalar du ingen årspremie utan den ingår i priset.  

– Vi gör det inte för att tjäna pengar utan vagnskadegarantin är en service för bilägaren som vi försöker ta hand om på ett bra sätt med dagens modell. Skulle det visa sig att allt fler av våra bilköpare vill ha full flexibilitet får vi titta på andra lösningar – vi är i en bransch där man måste vara lyhörd och kundcentrerad, det är alltid vår målsättning. 

Vagnskadegarantin unik för sverige

Vid köp av en ny bil i Sverige följer det alltid med en vagnskadegaranti. Det skiljer Sverige från resten av Europa där konsumenten själv väljer hela sin försäkring från första dagen med bilen.

Vagnskadegarantin lanserades av Volvo 1954 under namnet PV-garanti som ett smart marknadsföringstrick. Redan då var Volvo marknadsledande i Sverige och övriga bilmärken har därefter anammat samma system.

Marknaden för garantin domineras sedan länge av försäkringsbolaget If medan Trygg Hansa, Folksam och Länsförsäkringar delar på tjugo procent. Ifs dominans i Sverige är ett resultat av ett långt samarbete med Volvos och Volkswagens samtliga bilmärken. If förvärvade 2001 försäkringsbolaget Volvia från Volvo. 

Hyundai tar 7 500 kronor i självrisk för en Kona. Ett trasigt spegelglas blir billigare att byta själv. ”Sverige är det enda landet i världen där du som bilägare inte ges möjlighet att välja försäkringsbolag när du köper en ny bil”, säger SFVF:s vd Bo Ericsson.
Hyundai tar 7 500 kronor i självrisk för en Kona. Ett trasigt spegelglas blir billigare att byta själv. ”Sverige är det enda landet i världen där du som bilägare inte ges möjlighet att välja försäkringsbolag när du köper en ny bil”, säger SFVF:s vd Bo Ericsson.

”Garantin är ett problem”

Trots skarp kritik från Konkurrensverket fortsätter biltillverkarna att sälja nya bilar med den treåriga vagnskadegarantin. Branschföreningen Sveriges Fordonsverkstäder vill att garantin prövas juridiskt. 

Den svenska vagnskadegarantin får svidande kritik i Konkurrensverkets rapport ”Makten över bilen”. Något juridiskt efterspel är inte aktuellt trots att systemet kritiseras för att strida mot svenska konkurrensregler.

– Vi har inga planer på att följa upp rapporten även om vi ser att kopplingen mellan försäkringsbolag och biltillverkare skapar en negativ inlåsningseffekt för bilägaren, säger utredaren Leif Nordqvist.

Konkurrensverket har en tydlig prioriteringspolicy för att driva fall i domstol.

– Om vi startar en juridisk tvist är vår utgångspunkt alltid hur stor konsumentnyttan är. I det här fallet kan vi inte göra så mycket mer än att peka på de konkreta problem som finns, därefter är det upp till branschen själva att ordna upp det till det bättre, säger han.

Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF) vill få vagnskadegarantin, som egentligen är en försäkring, prövad juridiskt mot konkurrenslagstiftningen.

– Sverige är det enda landet i världen där du som bilägare inte ges möjlighet att välja försäkringsbolag när du köper en ny bil. Bilägaren är också med och betalar genom högre nybilspriser och högre självrisker vid skada, det är en tydlig ekonomisk konsekvens av bristande konkurrens, säger vd Bo Ericsson.

Att landets fristående skadeverkstäder skulle ha svårt att reparera dagens bilar tror han inte på.

– Det finns inga kvalitetsundersökningar som visar att en auktoriserad skadeverkstad är bättre än en fristående skadeverkstad eller omvänt. Tyvärr bottnar detta i pengar, lack- och skadeverkstäder omsätter årligen 12,5 miljarder, en marknad som försäkringsbolagen och biltillverkare tjänar mycket pengar på, säger han.

I linje med Konkurrensverket är även SFVF:s bedömning att vagnskadegarantin strider mot konkurrenslagen och att den borde prövas juridiskt. 

– Motorbranschen och bilägarna har fått acceptera systemet i alldeles för många år men nu äntligen framgår det i Konkurrensverkets rapport att det är ett problem, säger Bo Ericsson och fortsätter;

– Försäkringsbolagen styr bilägaren på ett sätt som gör att denne får betala priset i form av ökade kostnader genom skyhöga självrisker vid minsta skada. I många fall är det inte ens värt att använda sig av försäkringen vid mindre skador. Man kan fråga sig vilket syfte denna försäkring då egentligen har. 

Vagnskadegarantin – en riktig kassako för försäkringsbolagen
Vagnskadegarantin – en riktig kassako för försäkringsbolagen
Vagnskadegarantin – en riktig kassako för försäkringsbolagen
Vagnskadegarantin – en riktig kassako för försäkringsbolagen
Vagnskadegarantin – en riktig kassako för försäkringsbolagen
Vagnskadegarantin – en riktig kassako för försäkringsbolagen
Taggar: Reportage

Om vi bortser från rena lyxbilar ingår alltid en treårig vagnskadegaranti när du köper en personbil i Sverige. Vagnskadegarantin fungerar som en helförsäkring som läggs ovanpå din halvförsäkring och den lagstadgade trafikförsäkringen.

Men till skillnad från en vanlig försäkring är vagnskadegarantin låst till ett och samma försäkringsbolag under bilens tre första år. Generalagenterna och försäkringsbolagen försvarar den här modellen med att bilen kan helförsäkras till priset av en halvförsäkring.

Sanningen är dock att skadekostnaderna täcks av högre självrisker och en treårig försäkringspremie som läggs ovanpå nybilspriset.

Är du tidningsprenumerant? Skapa din digitala inloggning.

Registrera
Digital prenumeration
Läs allt – Bli Premium-medlem

Det här är en del av vårt premium-innehåll. För att läsa vidare behöver du starta en prenumeration eller logga in ifall du redan har ett konto.

✅ Tillgång till alla artiklar ✅ Digital tidning ingår ✅ Exklusivt nyhetsbrev

Läs mer

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.