Bild
Nästa artikel
Utbredd rost redan efter 6 000 mil: ”Nu blir det ingen mer Ford”

Utbredd rost redan efter 6 000 mil: ”Nu blir det ingen mer Ford”

Reportage

Vi Bilägares rostangripna Mondeo är inte representativ för bilar i samma ålder enligt Ford Sverige. Vi valde att syna sanningshalten i det påståendet och lät rostinspektera ytterligare två bilar. Resultatet är klandervärt och visar på utbredd rost redan efter 6 272 mil.

Den Ford Mondeo från 2015 som ingår i Vi Bilägares långteststall har uppskattats för sin komfort och fina drivlina. Modellen förför många bilköpare med en Aston Martin-liknande front och mycket utrustning till ett överkomligt pris.

Tyvärr ringde varningsklockorna tidigt beträffande bilmodellens rostskydd. Vi Bilägares betyg blev tre av fem när bilen var ny med kommentaren ”Normalbra rostskydd där någon form av behandling gjorts i fabrik eller i efterhand”. 

Ett betyg i överkant skulle det visa sig när långteststallets Mondeo slutbesiktigades efter 16 976 mil på svenska vägar. Resultatet blottade omfattande gravrost runt infästningen till bakvagnen men även trösklarnas bakgolv var angripna. 

– Tyvärr är detta den rostigaste långtestbilen hittills, konstaterade Vi Bilägares rostskyddsexpert Thomas Widström med tanke på att även huv och ena framdörren är utbytt på grund av rost. 

»Att den vackra utsidan kan dölja en så rostig insida är omöjligt att veta utan en ordentlig besiktning med borttagna plastsköldar.«

Dagens generation av Ford Mondeo har sett likadan ut sedan den kom 2014 och över 7 000 bilar rullar på svenska vägar.

Sannolikheten att fler bilar är drabbade av samma rostangrepp är överhängande och därför efterlyste vi fler bilar för rostkontroll. Två bilar valdes ut av 2015 års modell, första bilen har 9 440 mil på mätaren och uppvisar rost på samma ytor fast i betydligt mindre omfattning.

Där vår egen Mondeo haft stora problem med rost på dörrar, huv och baklucka ser allting bra ut. 

– Jag har sett betydligt rostigare bilar och infästningen för bakvagnen är inte lika rostdrabbad som på er långtestbil. Den är i princip rostig på samma ställen fast i mindre omfattning, konstaterar Thomas Widström och summerar bilens status som dålig men ingen katastrof.

Efter omfattande rostangrepp på Vi Bilägares långtestbil, en vinröd Ford Mondeo -15, valde vi att kalla in ytterligare två Mondeo för rostinspektion. De två fordonen som valdes ut används vanligtvis som familjens andrabil och rullar båda i Mälardalen. Bilarna efterlystes i Vi Bilägare nummer 1/2020.
Efter omfattande rostangrepp på Vi Bilägares långtestbil, en vinröd Ford Mondeo -15, valde vi att kalla in ytterligare två Mondeo för rostinspektion. De två fordonen som valdes ut används vanligtvis som familjens andrabil och rullar båda i Mälardalen. Bilarna efterlystes i Vi Bilägare nummer 1/2020.

Andra bilen som anländer för rostkontroll har inte gått mer än 6 272 mil. Tillvägagångssättet inleds som vanligt med demontering av plastsköldar samt innerskärmar av filtmaterial.

Därefter avfettas och högtrycksspolas plåten ren från smuts. Inspektionen slutförs dagen efter när bilen har torkat och underredet går att undersöka ordentligt.

Förhoppningarna om en rostfri lågmilare är goda men grusas ordentligt när bilens underrede granskas. Trots det låga miltalet ser bilen ut att rullat dubbelt så långt som vår egen långtestbil med 16 976 mil på mätaren.

Vi noterar att kraftiga rostangrepp inte behöver ha något samband med ett högt miltal.

Ett liv på landet med några kilometers grusväg som ansluter till asfalterad landsväg är veckorutinen för denna Mondeo. Bilen används som andrabil några dagar i veckan för att klara livets grundläggande behov. Handla mat och hälsa på barnbarnen i storstaden. 

Grusvägskörningen märks framför allt runt de bakre hjulhusen där de oskyddade skärmkanternas lackskikt blästrats bort. När lacken försvinner och galvaniseringsskiktet är borta börjar rostangreppen. 

1. Motorvaggan är ordentligt rostig och har rest sig i svetsfogen som saknar färg vilket får fukt att tränga in. Vaggans gods är fem gånger tjockare än karossen men kommer på sikt att rosta sönder. || 2. Ett fjäderbenslager är tänkt att hålla bilens livslängd vilket inte lär inträffa här. På sikt sprider sig rosten och angriper fjäderbenstornet. || 3. Trots 6 272 mil på mätaren var denna lågmilare rostigast av de tre Mondeo -15 som Vi Bilägare rostinspekterat.
1. Motorvaggan är ordentligt rostig och har rest sig i svetsfogen som saknar färg vilket får fukt att tränga in. Vaggans gods är fem gånger tjockare än karossen men kommer på sikt att rosta sönder. || 2. Ett fjäderbenslager är tänkt att hålla bilens livslängd vilket inte lär inträffa här. På sikt sprider sig rosten och angriper fjäderbenstornet. || 3. Trots 6 272 mil på mätaren var denna lågmilare rostigast av de tre Mondeo -15 som Vi Bilägare rostinspekterat.

Mondeon har rost på samma ställen som vi sett tidigare men betydligt mer omfattande – historien upprepar sig.

Denna rostdrabbade Mondeo har stora bensinmotorn på 241 hästkrafter och värderas till 145 000 kronor vid inbyte. Att den vackra utsidan kan dölja en så rostig insida är omöjligt att veta utan en ordentlig besiktning med borttagna plastsköldar. 

– Trots kraftig gravrost i tröskellådor och bärande balkar kommer det att dröja några år innan det börjar att rosta igenom, säger Thomas Widström som bedömmer att bilen inte kommer att hålla i mer än tio år. 

– Bilen går att behandla men det blir inte bra. Vi borstar rent och använder en tunnare produkt som tränger in ordentligt och stoppar upp rosten så att inte vatten och luft kommer åt plåtytorna längre, säger han.

Med plastskydden demonterade synas Fordens tröskellådor. Rost i bärande balkar kan innebära försämrat krockskydd på sikt.
Med plastskydden demonterade synas Fordens tröskellådor. Rost i bärande balkar kan innebära försämrat krockskydd på sikt.

Vi Bilägare har varit i kontakt med Ford i Sverige som låter meddela att varje garantiärende behandlas individuellt och varje bil måste tas in för enskild bedömning. 

– Av bilderna att döma så verkar det som att detta kan gå inom garantin. Men som sagt så vill vi givetvis göra våra egna undersökningar innan vi lämnar ett svar, säger Erik Lindham, informationschef för Ford i Sverige.

Har ni något besked att ge till svenska Mondeo-ägare som är oroliga för att även deras bil är rostangripen?

– Vi hänvisar till vår tolvåriga rostskyddsgaranti som ska skydda våra bilägare mot skador som uppstår på grund av rost på bilen. Vi vill återigen påpeka att varje fall hanteras individuellt, avslutar Erik Lindham.

Ökad risk för sämre krockskydd

Långtgående rostangrepp på tröskelbalkar kan förvärra inträngningen i kupén vid en sidokrock. Krocktester utförda av Folksam har tidigare påvisat att rost på fel ställe ökar risken för svåra kroppsskador med 20 procent.

Över 7 000 Ford Mondeo har sålts nya sedan modellen uppdaterades 2015. Vi Bilägares genomgång av tre bilar från samma år visar på omfattande rostangrepp på två av tre bilar. Bilen som är värst drabbad har endast rullat 6 272 mil. 

Risken att fler bilägare kör runt ovetande om rostangreppen är överhängande. Många Mondeoägare har köpt en bil i nyskick som nu visar sig ha rostangrepp som bör åtgärdas för att inte sänka modellens andrahandsvärde till Östersjöns botten.

I dagsläget föreligger inga säkerhetsrisker trots kraftig gravrost i tröskellådor och bärande balkar men på sikt kommer krockskyddet att försämras. 

– Rostangreppen är omfattande men det kommer att dröja innan det rostar igenom, intygar Vi Bilägares rostskyddsexpert Thomas Widström.

När Folksam testade krocksäkerheten på tio år gamla bilar med betydande rostskador hade stålplåten rosthål på flera ställen. Ett stadie där våra tre Mondeo inte kommit till än men riskerar att hamna utan kompletterande rostskyddsbehandling. Kraftig rost i bärande balkar riskerar att slå ut delar av krockskyddet. 

Anders Ydenius, trafiksäkerhetsforskare på Folksam, var delaktig vid krocktesterna som gjorde hos Thatcham Research i England i samarbete med Villa-ägarna 2017. 

– Vi sökte svaret på en fråga som hade ställts under många år av våra kunder: har rost någon betydelse för trafiksäkerheten?  

Testerna visade att omfattande rost i energiupptagande balkar sannolikt påverkar krocksäkerheten. Bilar med mycket yttre rost bör, enligt Folksam, undersökas undertill och upptäcks kraftig rost i balkar bör man undvika köp. Vid köp av nyare bil hänvisar Folksam till Vi Bilägares rostregister.

– Vår rekommendation är att man tar del av de rostskyddsbetyg som finns. Det finns ingen annan som systematiskt bedömer sannolikheten för rostproblem längre fram, säger Anders Ydenius.

Folksam anser att fordon med lite eller ingen rost, som fått ett eller två i betyg, bör rostskyddas för att upprätthålla säkerhetsnivån.

– Vår bedömning är att bilar med lågt rostskyddsbetyg bör rostskyddas. Har bilen däremot ett godkänt rostskydd och ändå är rostig behöver det inte betyda att bilen är farlig, säger Anders Ydenius och hänvisar till gjorda krocktester.

– Testbilen med värst rost i trösklarna trodde vi skulle få kraftigast inträngning i kupén men det visade sig att krafterna tog andra vägar när trösklarna gav vika. Deformationen blev inte märkbart större än när bilen krocktestades som ny, säger han.

Påtaglig rost fanns även utefter trösklarnas inre längsgående balkar under bilen, rambalkar och motorvagga. 

– Störst betydelse hade de inre längsgående balkarna som veckades på ett sätt så att balken inte tog upp samma energi. Följden blev att inträngningen i kupén blev större och bilen förlorade poäng motsvarande en stjärna i Euro NCAP, säger Anders Ydenius.

Enligt Folksam betyder en tappad stjärna att risken för död eller svåra skador ökar med ungefär 20 procent.

– Ska det gå att påvisa någon mätbar skillnad i försämrat krockskydd måste fordonet vara mycket kraftigt ansatt av rost, betydligt mer än era två rostangripna Ford Mondeo. Men finns ett kraftigt rostangrepp längs med trösklarna är det en indikator på att det kan se värre ut längre in och bilen bör undersökas närmare.

Anders Ydenius är inte helt främmande för att lägga till en utökad rostbesiktning vid bilbesiktningen där det skulle vara möjligt att fånga upp de risker som finns i dag. 

– Punktgenomrostning har inte så stor betydelse men när rosten breder ut sig börjar hållfastheten att påverkas. Att lägga tio år till på er värst rostangripna Ford Mondeo känns inte så upplyftande, har förloppet väl startat accelererar det och blir snabbt väldigt dyrt att åtgärda.

Max Hanssons Mondeo har endast gått 6 272 mil men visade sig vara betydligt rostigare än Vi Bilägares egen Mondeo med 16 976 mil på mätaren.
Max Hanssons Mondeo har endast gått 6 272 mil men visade sig vara betydligt rostigare än Vi Bilägares egen Mondeo med 16 976 mil på mätaren.

”Nu blir det ingen mer Ford”

Max Hansson är ägare till den blåa Mondeokombi som visade sig vara kraftigt rostangripen trots låga mil. "Nu blir det ingen mer Ford om de inte betalar en rostskyddsbehandling åt mig", säger han. 

Eva och Max Hansson bor i närheten av Fjärdhundra längs riksväg 70. Ett liv på landet innebär långa avstånd och de flesta inköpen sker i Enköping två mil bort. Familjen har haft flera Fordar och den aktuella bilen köptes av Upplands Motor som demobil i maj 2015. Den hade då gått 900 mil.

– Mina grundkrav på en bil är att den ska vara motorstark, snygg och ha alla finesser, säger Max Hansson över en kopp kaffe vid köksbordet. 

På gärdet utanför studsar rådjur förbi men Max har sett både grävling och lodjur. Grusvägen intill huset ansluter efter 2,5 kilometer till asfaltsvägen mot Fjärdhundra. En väg som Eva Hansson åker med Forden i snitt två dagar i veckan. 

– Vi använder Mondeon som andrabil när jag ska in till Enköping eller besöka dottern i Stockholm, det är en väldigt trevlig bil. 

Familjen Hansson har redan ägt två Mondeo från 2008, en såldes efter 15 000 mil och den andra brann otursamt upp på gården.

– Vi trodde först att det var grannen som lyste in i vardagsrummet med sin bil men när Eva tittade ut så stod Forden i lågor. Enligt Ford var det kortslutning i ett kylfläktsmotstånd som inte tålde saltet på våra vägar, säger Max som trots händelsen valde en ny Ford igen.

– Att min son tyckte jag var en idiot kanske inte är så konstigt, säger han och ler åt minnet. 

Totalt har det blivit sju Ford och sju Volvo sedan första bilen 1976. Som lastbilschaufför har Max även kört en del motortransport genom åren. 

– Under åttiotalet körde vi en stor andel nyimporterade bilar från Värtahamnen till Esso-mackar runtom i Stockholm för rostskyddsbehandling. En del bilar hade börjat rosta redan under båttransporten hit, säger Max som passade på att åtgärda och rostskyddsbehandla sin nya Mondeo när samtliga plastkåpor var nedmonterade. 

– Vi har fem års nybilsgaranti som går ut till sommaren så rent principiellt skulle jag kunna kräva att Ford lackar skärmkanter, byter motorvagga och fixar rostangreppen på bilens garanti. Att åtgärda de bilar som är drabbade kostar inte mycket för Ford men risken är stor att de skyller ifrån sig och kommer undan ansvar, säger Max som så sent som i juni förra året kontrollerade bilens underrede utan anmärkning hos Ford.

– Det som gör mig mest förbannad är att jag gör exakt vad som krävs för att bilens lack- och rostskyddsgaranti ska fortsätta gälla. Samtidigt är Fords egna karossinspektioner inte vatten värda, avslutar han.

Den Ford Mondeo från 2015 som ingår i Vi Bilägares långteststall har uppskattats för sin komfort och fina drivlina. Modellen förför många bilköpare med en Aston Martin-liknande front och mycket utrustning till ett överkomligt pris.

Tyvärr ringde varningsklockorna tidigt beträffande bilmodellens rostskydd. Vi Bilägares betyg blev tre av fem när bilen var ny med kommentaren ”Normalbra rostskydd där någon form av behandling gjorts i fabrik eller i efterhand”. 

Ett betyg i överkant skulle det visa sig när långteststallets Mondeo slutbesiktigades efter 16 976 mil på svenska vägar. Resultatet blottade omfattande gravrost runt inf

Är du tidningsprenumerant? Skapa din digitala inloggning.

Registrera
Digital prenumeration
Läs allt – Bli Premium-medlem

Det här är en del av vårt premium-innehåll. För att läsa vidare behöver du starta en prenumeration eller logga in ifall du redan har ett konto.

✅ Tillgång till alla artiklar ✅ Digital tidning ingår ✅ Exklusivt nyhetsbrev

Läs mer

Kommentarer

#1
2020-03-11 08:24

Alla bilar rostar, men Ford har Rekord?

#2
2020-03-11 11:29

Ingen Ford på våran gård.....

#3
2020-03-11 16:10

Ja han är inte ensam som uppmärksammat detta.
Jag fattar inte hur fabrikanter törs tulla på rostskydd.

#4
2020-03-11 20:56

Sverige och Norden är en liten marknad för dom stora aktörerna, men Ford förbättrade ju rostskyddet för den svenska marknaden from 08 så varför snåla in på de igen de är frågan, kostnaden ? Ford marknadsandelar krymper redan före såna här avslöjanden. De är viktigt att vara uppdaterad typ läsa Vib.

#5
2020-03-13 17:46

Obefintligt rostskydd!

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.