Bild
Nästa artikel

Saabs garanti värdelös?

Reportage

Duncan Robinson i Göteborg har råkat ut för två turbohaverier på sin Saab 9-5 2,0 från 1999. Vid det andra tillfället gällde inte motorgarantin.   Per Nisser i Stockholm fick betala 18 551 kr för kontroll och reparation av vevhusventilation och turbo på sin Saab 9-5 2,0T -02.  Motorgarantin gällde inte.   Anders Andrén i Uppsala äger en Saab 9-5 2,3 från 2001 som drar cirka en liter olja per 100 mil. Motorgarantin gäller inte.   Saabs motorgaranti är långt ifrån någon garanti för att bilen inte ska drabbas av motorproblem. Många bilägare får avslag på sina ersättningskrav mot Saab. Vi Bilägare har tittat på tre fall där bilägarna fått avslag.

I januari för två år sedan gick Saab ut med sin
motorgaranti. Bakgrunden är problem med oljans smörjning i motorn, så kallad
oil sludge.

I ett brev till kunder
och massmedia informerade Saab om motorgarantin. Men exakt vad som ingick i
garantin talade inte Saab om. Däremot skickade man ut ett dokument till
Saabverkstäder och till ARN (allmänna reklamationsnämnden) några veckor senare
för att förtydliga vad motorgarantin omfattade. Där framgår att varken
turboaggregat eller vevhusventilation ingår, trots att många ägare haft problem
med just detta.

Varför Saab inte valde att gå ut med den informationen till
kunderna kan garantichefen Christer Vollby inte svara på.

-Det är ett beslut fattat av Saab Automobile, säger
han.

Garantivillkoren gällde inte alla Saabägare, bara de
som hade en korrekt ifylld servicebok. Det fick verkstäderna sedan säkerställa
att så var fallet, säger Annicka Troedsson, PR-ansvarig för Saab Sverige.

Turbo ingår inte

Enligt Henrik Wallman, ARN, har nämnden fått in närmare 30
anmälningar gällande Saabs motorgaranti där kunderna är missnöjda med garantins
innehåll. I samtliga fall har bilägarna fått avslag, både från Saab och från
ARN, med motivering att turbo och vevhusventilation inte ingår i den åttaåriga
motorgarantin.

En av Saabägarna som drabbats av problem är Duncan Robinson
i Göteborg. Han äger en Saab 9-5 2,0 från 1999 som rullat 24 000 mil. På
hans bil har turbon havererat två gånger. Vi det första tillfället, sommaren
2003, täcktes kostnaden av maskinskadeförsäkringen hos ett försäkringsbolag.


Vid det andra tillfället hade Duncan Robinson större otur.
Haveriet inträffade nämligen på semesterresa på tyska Autobahn i närheten av
Bremen. Bilen bärgades till den lokala Saab-verkstaden i Bremen, som bytte
turbo. Verkstaden konstaterade oil sludge och rensade motordetaljer på
igenkletad olja innan de satte dit ett nytt turboaggregat. Kostnaden blev
1 995 Euro, cirka 19 000 kr.

Missad service

Väl hemma i Sverige igen krävde Duncan Robinson ersättning
för kostnaderna från Saab. Det fick han dock avslag på med motiveringen att han
missat en service.

-Det hade jag gjort, men det var före första
turboraset. Eftersom oljan också byts när man byter turbo borde inte det
påverka bedömningen alls, det saknar relevans.

Han fortsatte att argumentera för sin sak mot Saab, men fick
åter igen avslag. Den här gången med en ny motivering, att turbon ingår inte i
motorgarantin.

-Jag har tappat förtroendet för Saab. Har man en
motorgaranti så ska väl den gälla för de problem som uppstår, utan undantag.
Det är dåligt av Saab att turbon inte ingår, eftersom den smörjs av samma olja
som motorn. Jag fick höra av Saabmekaniker att de tog alla kostnader som kunde
vara sludge-relaterade på garanti först, men att man slutat med det. Men kanske
är pengarna slut i reklamationsfonden för Saab, säger Duncan Robinson.

Han känner sig vilseledd av att inte ha fått informationen
att turbon inte ingår i motorgarantin. Och besvikelsen är stor över Saabs
garantier. <

- Vad ska man med en motorgaranti till som ändå inte
gäller när man behöver den, säger Duncan Robinson.

34 000 kr

Per Nisser i Stockholm äger en Saab 9-5 2,0T från 2002 som
rullat drygt 14 000 mil. I april förra året upptäckte han blårök vid kallstart
och kontaktade Saabverkstaden Svenska Bil i Stockholm. Den konstaterade fel på
vevhusventilationen och turbo. Bilen reparerades i maj.

- Jag frågade om det inte ingick i Saabs förlängda
garanti men fick svaret att det gjorde det inte, säger Per Nisser.

Han fick betala
18 551 kr för kontroll och reparation av vevhusventilation och turbo. I
oktober upptäckte han oljeläckage från motorn. Verkstaden gjorde en felsökning
och kom fram till att det troligen var packningarna som behöver bytas, till en
kostnad av cirka 15 000 kr. Enligt verkstaden kunde felet bero på tidigare
problem med vevhusventilationen.

- Totalt skulle jag få betala nästan 34 000 kronor
för fel som troligen beror på oil sludge, men som Saab inte vill ersätta mig
för. Jag har fått höra av Saabmekaniker att turbon tidigare ingick i
motorgarantin, men att den sedan togs bort. Mekanikerna trodde att mina problem
berodde på oil sludge. Därför blir jag besviken på Saab när de inte tar ansvar
för felen som är relaterade till just detta.

Valde att avvakta

Per Nisser valde att avvakta med den reparationen, eftersom
bilen trots allt går att köra.

- Det är en
ekonomisk jätteaffär för mig, man blir så trött på Saab. Det här har blivit ett
gränslöst kaos med Saabs motorgarantier som ändå inte tycks gälla. Jag ställer
mitt hopp till att Saabs försäljningsavdelning ger mig ett bra pris på bilen
vid inbyte med tanke på de problem som jag fått utstå. Annars kommer inte Saab
att ha kvar mig som kund, säger han.

Två turbobyten

Anders Andrén i Uppsala är en tredje Saabägare som drabbats av motorproblem. Han
äger en Saab 9-5 2,3 från 2001 som nu rullat 24 000 mil. Bilen drar mycket
olja, cirka en liter per 100 mil.

Han har låtit verkstaden byta turbo vid två tillfällen, vid
17 000 mil och 22 000 mil, utan att oljeförbrukningen gått ned.
Enligt verkstaden satt kolvringarna fast, vilket kunde vara orsak till den höga
förbrukningen.

- Det har inte hjälpt, oljeförbrukningen är fortfarande
hög. Från december 2004 till maj 2007 har jag hällt i 31 liter olja. Det visar
ju på att det är något i smörjningssystemet som inte fungerar som det ska, säger
Anders Andrén.

"Anmärkningsvärd siffra"

Saabverkstaden Motorcentrum Gjestvang i Uppsala trodde att
det enda som skulle hjälpa mot den höga oljeförbrukningen var att byta
kolvringar. En åtgärd som skulle kosta cirka 30 000 kr. Lika mycket skulle
det kosta att få en utbytesmotor insatt.

Men Saab hävdade att felet inte var relaterat till oil
sludge och därmed skulle inte motorgarantin gälla. Anders Andrén fick avslag på
sin förfrågan.

- Saab måste ta ansvar för sina produkter, ännu mer om
de dessutom utfärdar en motorgaranti. Då ökar ju mina förväntningar på att få
det här åtgärdat. Jag är väldigt besviken på Saabs agerande, säger Anders
Andrén.

Hur mycket olja är normalt att en Saab drar med normalt
körsätt?

- Generellt kan vi inte säga någon siffra, det beror på
körsätt och motorns slitage. Men den här siffran är anmärkningsvärd, säger garantichefen
Christer Vollby. 

Detta är oil sludge

Oil sludge är ett fel i motorns smörjningssystem när motoroljan bryts ned i förtid.

Bakgrunden är denna. Saab ville bygga en lågfriktionsmotor med lättare kolvar, lättare ventiler, svagare kolvringar och mindre oljevolym. Motivet var att reducera bränsleförbrukningen.

De svagare kolvringarna har gjort trycket i vevhuset högre än vad vevhusventilationen klarat av. Mer förbränningsgaser i vevhuset sliter mer på oljan. Vevhusventilationen har till uppgift att ventilera ut ångor från vatten och bensin från motorn och vidare till insuget. Detta för att oljan inte ska slitas så snabbt. Om vevhusventilationen inte fungerar som den ska, byggs det upp ett övertryck i vevhuset. Om trycket blir för högt tar packningarna stryk och motorn börjar läcka olja.

Oljan förorenas på grund av kondens vid körning i kallt klimat och oförbränd bensin vid kallstarter. Dessutom skapas smuts på grund av mer förbränningsgaser än tidigare. Det gör att oljans smörjningsegenskaper försämras om vevhusventilationen inte klarar sin uppgift. Det resulterar då i att oljan bli trögflytande och påminner om tjära. Oljan koksar igen och täpper till istället för att cirkulera och smörja.

Det i sin tur kan resultera i en rad följdproblem. När oljan är sliten klarar den inte av att smörja det snabbt snurrade turboaggregatet. Dålig olja resulterar ofta i havererad turbo.

Kamkedjan tar stryk om oljan är för dålig eller har för låg nivå. Det gör även kamaxellager och vevaxellager. Resultatet kan bli ett haveri.
Om oljan koksat ihop för mycket kan inte oljepumpen suga. Då försvinner oljetrycket, motorn saknar smörjning och havererar helt.

Längre serviceintervaller har gjort att marginalerna för vad oljan tål har minskat. Bilägare som slarvat med oljebyten har tidigare klarat motorn ändå, eftersom mängden olja i motorn var så stor.

Symptomen på oil sludge kan vara flera, som blå/blåvitrök vid kallstart, hög oljeförbrukning eller oljeläckage. Olja som är ihopklibbad som tjära, är ett annat typiskt symptom på sludgeproblem.

Extra oljebyten, speciellt för bilägare som kör korta sträckor, samt olja av hög kvalitet kan förebygga problem med oil sludge.

Saab har försökt åtgärda oil sludge-problemen genom tillbyggnadssatser till vevhusventilationen, bland annat med en oljefälla.  Det har inte hjälpt som önskat på befintliga motorer, men har åtgärdats på nyare Saabmodeller.
Källa: Motorexperten Göran Larssons hemsida om oil sludge.  

Taggar: Reportage

Kommentarer

#1
Jörgen
2008-02-02 11:56

Skitbra att ni tar upp det här! Har själv drabbats av misstaget att köpa en bil av saab som de har misslyckats med totalt (växellådan kass efter 10500mil, oilsludge, trasig panel till färddatorn - alla erkänt vanliga 9-5 fel) och nu inte vill ta ansvar för. Vilken annan branch än bilbranchen skulle man lyckas med detta i? Jobbar själv i ledningen för ett företag där vi regelbundet får hantera reklamationer och har det varit fel på vår produkt är det självklart att vi kompenserar kunden - annars har vi snart inga kunder! Har varit i kontakt med saab via verkstad, mail telefonkontakt och brev och fått olika anledningar hela tiden till varför de inte ska hjälpa mig, alla skyller på någon annan i ledet. Har bytt olja regelbundet och skött om bilen, därför har den klarat sig såpass länge och därför blir jag "straffad" för att felet inte uppdagades tidigare! Ett stort skämt och jag kommer aldrig att röra en saab mera, köpte en bil för 120 000:- som nu är värdelös. Kommer att avråda ALLA i min bekantskapskrets från att köpa saab efter detta!

#1
Ena
2008-02-02 13:46

Känner igen mig när jag läser om Anders Andréns berättelse.
Fick köpa en Saab 9-5 Aero till Hyffsat pris men fyller nu på olja minst en gång i veckan. Kommer inte upp i dessa summorna som Anders Andrén gjorde med sin men ligger inte långt efter.
Det är dags att Saab tar sitt ansvar och fixar sina motorer åt sina kunder och tänker på sitt rykte i framtiden.
Jag lägger pengarna på den finaste oljan jag kan hitta men det blir kostsamt i längden. Precis när vi köpte bilen skulle det ha gjorts en service men tyvärr hade milantalet gått över Saabs-200 milgräns så garantijobb verkar inte existera för våran bil längre. Resten av boken är väl ifylld.
Kommer avråda bekantskapskretsen att inhandla Saab med tanke på problemen som finns samt att biltillverkaren inte tar sitt ansvar och kompenserar kunderna för konstruktionsfel.

#1
Johan
2008-02-02 14:49

Turbon skar på min 9-5 ´01 (10 200 mil) helt utan förvarning. Efter 4 veckor på verkstad (Svenska bil Södertälje) kom beskedet och de kostade 18 000 kr. Byte sker och sedan meddelas att även motorn (sannolikt) skurit och det kostar ytterligare 9 000 för att undersöka detta. Oilsludge konstateras men en stämpel i seviceboken ifrågasätts och garantin gäller inte. Samma stämpel var helt ok när jag köpte bilen på samma handlare 2003. Likväl så blir beskedet att motorbyte kostar 40 000 och man vill inte ta emot bilen som inbyte. En gubbe i verkstan köper loss bilen privat mot att han tar och löser ut bilen. Jag förlorar 75 000 kronor rakt men skall enl verkstan vara tacksam. Att sedan bilen dyker upp i hallen tre veckor senare hos samma handlare med en prislapp på 100 000 kr gör att man blir väldigt deppig.

#1
Magnus
2008-02-02 14:56

Ja, vad mer kan sägas om denna biltillverkare...
Jag är en av alla dessa ägare som hos SAAB försökt åberopa den 8-åriga garantin man lämnat pga. konstruktionsfel i denna serie av motorer. Jag är även en av dem som dragit ärendet i ARN och fått avslag i detsamma. Det intressanta är dock, att utslaget från ARN gjorde gällande att vi ägare i princip hade rätt, men att det var SAAB som bestämde hur garantireglerna såg ut, och hur dessa skulle tolkas av SAAB verkstäderna.
Trots att alla mina service: ar var gjorda inom rätt tidsintervall på auktoriserad SAAB verkstad, var SAAB inte beredda att låta garantin gälla för mitt raserade turboaggregat, vilket gav upp efter endast 9500 mil.
Det som verkar vara det mest frekventiella felet som oil-sludge problematiken genererar, dvs. att turboaggregatet havererar, undantar SAAB från garantin. Man säger att deras motorexperter hävdar att oil-sludgeproblemet inte är orsaken till turborasen.
Detta är en åsikt som varken proffsen på SAAB verkstaden, ARN eller tusentals kunder och ägare av dessa fordon håller med om.
Om det var SAAB´s mening, att bygga motorer med en sådan medioker hållbarhet, sätta dem i en vagn för 250-350 tusen Skr. och kalla dem för premium, tror jag att man skjutit över målet.
Innan denna sorglustiga historia tog sin början, hade jag mycket väl kunna tänka mig ett fortsatt SAAB ägande. Jag hade kanske t.o.m. kunnat byta familjens andra bil mot en SAAB. Detta är och kommer inte att bli verklighet, då produkterna inte håller måttet. Inte till det pris man sätter på produkten.
Gjorde förra veckan affär på en splitter ny Mazda 2 till frugan och kommer med all sannolikhet göra affär på en Mazda 6 när SAAB: en skall bytas ut om ett år eller två. Se där kära SAAB. Två affärer åt skogen bara där. För att inte tala om alla mina vänner och bekanta samt alla arbetskollegor som fått veta er hållning gentemot era kunder. Jag kan lova att flera affärer en dessa gått er ur händerna pga. detta lurendrejeri.
Ni skall veta att ryktet går ute i stugorna…
Synd bara på alla duktiga SAAB anställda i Trollhättan som i slutänden blir lidande av SAAB ledningens kortsiktiga tankevurpa.

#1
Agnes
2008-02-02 17:03

förra inlägg försvan,, hoppas det blir nu inte två:
Det är rent bedrövligt med Saab, jag har en 9-3 men skulle ge betyg "00"
Efter ett drygt år, började försvinna punkter på panelen, och efter 1-2 månader började lampan till airbag lysa. Jag gick då tillbaka med bilen och det visade sig att enligt Saab garantin för elektroniken gäller BARA ETT ÅR! efter mycket tjat så har verkstan hjälpt gentemot fabriken och jag behövde betala "bara" 25 % av reparationskostnaden,ca 1800 kronor. Sen i fjol har först magnetkopplingen till AC-n som pajat, 3000+jobb sen har turbon pajat, sen har motorn pajat där efter mycket tjat från verkstan, först att de visste ingenting om något om förlängd motorgaranti sen typ nej-nej, det är INTE alls garantifel - och efter att jag har skrivit till fabriken först då ska verkstan testa och visst det var garantifel/oil sludge.
Verkstan sa dock att motorn inte har pajat, bara "nästan" men i fakturan som de har skickat till Saab-fabriken, de har ändå fakturerat motorhaveri.
Nu senast är det något fel på motorn till AC-fläkten, för den stannar inte när jag stänger av motorn.
Det värsta är att jag gärna skulle sälja bilen, men vem i hela friden vill köpa en sån skrothög?
Bilen är nu endast 4 år gammal.
Skulle nu Saab leva upp till Saabs - faktiskt - goda rykte (sen tidigare) de borde återkalla dessa bilar.
En sak är säker, jag ska ALDRIG MER KÖPA SAAB! antagligen inte heller mina bekanta.
Förresten, verkstan har även satt in ny turbo som jag fick bekosta, i samband med motorrenoveringen. Jag har köpt turbon och de satte dit och på det viset det kostade mig 2500 kr MINDRE än om de hade tillhandahållit turbon också.
Och nu senast: motorn till fläkten till AC-n stannar inte efter när jag stänger av motorn. Jag har nu tagit ut säkringen och sätter in säkringen när jag ska köra, för att få värme i bilen.

#1
M Glans
2008-02-02 17:58

Välkomna i klubben! Vi trodde att vi var ensamma om att köpa en skrohög för dyra pengar men det var skönt att höra att fler har gått på samma mina. Vi gjorde misstaget att köpa en Saab 9-3 från 2001 och efter 2 år blev vi tvungna till att byta både hela motorn och turbon. Saab ville inte ens prata med oss om deras s k garantin, och då vi övervägde att stämma dem och bad om deras organisationsnummer - vägrade de blankt att uppge det! Det är ren och skär skandal att de får fortsätta sälja sina dåliga och farliga bilar - vår lade av TVÅ gånger på motorvägen, i omkörningsfilen. Är det inte dags för oss, f d saabägare att gå ihop i en liten grupptalan mot företaget? ALDRIG MERA SAAB!

#1
SeeGee
2008-02-02 18:23

En arbetskamrat till mig har kört SAAB i hela sitt vuxna liv (över 30 år), han bytte nyligen ut sin gam saab till en bättre begandan 9-3 och efter ett tag haveredade turbon... ingen motorgaranti där heller... Han kommer aldrig mera köpa en sabla saab, han har bestämt för nåt tyskt... Själv åker ja snålfård och har fått den rostlagad på garanti fast ja inte servat den på märkes verkstanden, känns tryggt att åka snålfård!

#1
Henrik
2008-02-02 18:32

Tycker riktigt synd om er alla som drabbats. Själv valde jag, efter att ha pratat med bekanta som drabbats av SAAB-sjukan, att köpa bil av annat märke. En stor fransk kombi och det har jag inte ångrat. Jämförde efter några år kostnaderna för service, reparationer och drift med kompisen som åker SAAB med likvärdig prestanda men som kör mycket mindre per år........... Tänk vad mycket annat jag kan lägga pengar på!! Yippie!!

#1
Uffe
2008-02-02 21:58

Har en 9-5 03:a där jag har haft med samma problem men oilsludge, vevhusventilationen & havererad turbo.
Serviceboken är fylld med dyra saabstämplar, extrablad om motorgaranti men när bilen började ryka så gällde inga garantier. Det gick inte enligt saab att bevisa att haveriet berodde på oilsludge. Det var bara snällt att betala turbo, ny vevhusventailation (version 6) och rengöring av oljetråg (så det inte fanns oilsludge i den som kunde orsaka problemet igen). Det gick på ca 16 tusen med en bra verkmästare men det blir inte en ny Saab för mig trots att det är en säker och rolig bil att köra. Finns inget som kan få mig att lita på företaget efter "motorgarantin"

#1
göran
2008-02-03 09:47

har en saab95 2.3t 00 kommer inte att skriva om mina problom .HAR MAN SAAB HAR MAN PROBLEM har kört annat bil märke innan ,dessa bilar har också problem men hos dessa får man felen åtgärdade.SAAB jag känner mig lurad det är riktigt dålig kvalite på era bilar ni blundar för problemen.köper inte mera saab inte mina kompisar heller,eller släkt,eller arbets kolegoor,har stavat massa fel menn det passar ju bra

#1
Bo
2008-02-03 10:59

Har en 9-5 Aero 2000 (17000 mil) som av Saab verkstad fick den nya vevhusventilationen vid ca. 11000 mil. Innan hade jag noll i oljeförbrukning men efter bytet börjad ebilen dra olja ca 3 liter på 1000 mil. Vid service i somras (annan Saabverkstad) 16000 mil konstaterade man att jag fått fel ventilation monterad och satte dir "rätt". Jag fick inte detta gratis (med tanke på felet) utan fick "glatt" betala de ca 1500:- det kostade. Nu slipper jag däremot köra in för oljebyte för det gör jag varje gång jag tankar. Bilen drar ca 4 liter på 500 mil.
Har av en verkstad i USA fått veta att SAAB Automobil skickat ut en rekommendation att återställa/ta bort den monterade vevhusventilationen på bilar som börjar dra olja efter bytet. Har fått detta på papper också.

#1
Mattias
2008-02-03 11:22

Svagt av SAAB att inte ta ev följdfel. De tänker inte långsiktigt i detta ärende. Men vad jag vet så ingår byte/uppdatering av vevhus ventilation om man får garantianspråket godkännt. Dvs tar SAAB kostnaden för byte av kamkedja så ingår även uppdatering av vevehusventilation.
/Mattias

#1
Stefan
2008-02-03 23:02

Själv sett detta på Kompisens 98:a 2.0t (150 hästarn) saab 95 manuell låda.
På 13000 mil har det byts turbo 2 ggr och växelåda 1 gång för backen sluta funka. han sålde av bilen till slut.
Själv aldrig gillat saab trots man bor intill saabstaden.

Tyvärr har saab aldrig varit ett kvalitetsmärke och jag hoppas de lägger ner skiten helt och hållet och gör andra bilar här. Med högre kvalitet änn ca 60 år av dynga.

Så köp nått annat ! Men skippa Saab & Volvo med för den delen.

//Stefan

#1
Jörgen
2008-02-04 01:26

Mycket märkligt aggerande från SAAB. Först tändkassetterna sedan oljeproblemen.
Att släppa ut så mycket olja i naturen borde inte det vara i princip brottsligt. Biltillverkaren har ju ansvar under många år för en modern bils avgasemmisioner. Kanske det går att nypa till Saab med de argumenten.

#1
Farre
2008-02-04 13:05

Ni alla som INTE får era problem åtgärdade på garantin, låt en oberoende verkstad fixa turbo och allt vad nu kan vara så inte SAAB tjänar pengar på att fixa det dem ställt till med.

#1
einar ericsson
2008-02-06 12:48

Tack för att ni tog upp detta. Har en Aero 9-5 köpt lätt begagnad och måste säga att detta är nog i klass den absolut sämsta biljag haft. Turboras, växellåda likaså, elfel, lampor som spökar konstant osv osv. Har nu efter endast ca. 11.000mil lagt ut på skiten över 40.000kr

På verkstan sade de till mig att det endast är Aero modellen som kan krångla "lite" då dessa körs extra hårt. Har insett att oavsett om det är en 2.0T eller 2,3T är det precis samma skit. SAAB´s bemötande (inkl. verkstäderna) har lika låg kvalitet som deras bilar.
Aldrig mer SAAB för min del och jag har verkligen informerat vänner och bekanta att vill de bränna upp pengar köp SAAB. Att redaktörer kan använda ordet Premiumbil är för mig helt otroligt, när dess rätta namn torde vara SkitBil.

#1
Mats
2008-02-06 15:53

Aldrig mer SAAB !!!

Finns ingen anledning att köra "svenskt" när de inte tar
hand om sina kunder.
Har bytt turbo 2ggr och topplockspackning och tändningspaketet

#1
Frasse
2008-02-07 20:12

Med tanke på det usla kvalite och hur de hantera sina kunder så tycker jag det är dags att ni på Vi bilägare går ut och avråder folk från att köpa SAAB även om den tillhör så kalla premiumbil och är inte från Asien. Tittar på FORD hur de tar hand om sina kunder som har problem med rost på bilarna. Det är så SAAB skulle har gjort också.

#1
Morgan Larsson
2008-02-10 16:38

Samma här; SAAB 9-3 -01. Oil-sludge + hög oljeförbrukning, kass info-panel, dock inget motorhaveri ännu.

#1
Patric
2008-02-16 13:54

Försa och sista saaben jag kommer att äga, turbon rasade efter 6800 mil på en 9-5 02, som tur var hade jag maskinfärsäkring dock en självrisk på ca 4000 kr. Dock en stor tack till saab verkstan som fixade bilen på mindre än en dag ,men dom har väll jobbat in rutinen nu på att byta turbon.

#1
Fredrik Gustafsson
2008-02-17 10:58

TACK ALLA!

Jag har varit starkt intresserad av att satsa miljövänligt på en 9-5 biopower men nu tänker jag fanimej titta på annat. Maken till dålig PR och kvalité är sällan skådat!

Fortsätt posta inslag om bilar så får "Svensson" vetskap om problemen innan ev. köp!

Tack än en gång!

#1
Magnus
2008-02-18 23:23

Äger en 9-5 2,3t -00 som har ca 6800 mil på mätaren. Hade inne den på service i november och bad dem mäta kedjespännaren, de konstaterade att den var över gränsen och behövde bytas. De tog kopia på serviceboken och skickade till Saab. Efter ca 3 dagar kom beskedet att jag fick kamkedja bytt på garantin. Och detta när det endast återstod ca 1 månad på motorgarantin. Mycket bra! Serviceboken var givetvis stämplad efter Saabs regler för garantin, men dock inte på Saabs egna verkstäder, utan på några olika märkesoberoende.

#1
Bo Christer Häggblad
2008-03-03 17:48

Jeg har hatt SAAB i mange år. Fra 99 til 9-5. Alle disse problem dere skriver om har jeg ALDRI hatt. Så slutt å klag:)

#1
sven
2008-03-04 13:56

Har kört saab hela livet och skött det här med service på SAAB verkstad. Inga problem körde 24000 mil med min 9-5-01.Dom som gnäller är dom som inte sköter sin bil med service mm.hur kan ma tro att man ska få garanti överhuvudtaget på en gammal 02a tex?orimligt.dessutom så är problemen åtg nu på nyare.en missad service är en missad service

#1
Rikard
2008-03-07 17:16

Ja men vad bra, det finns två ägare som inte haft problem med sina Saabar, då känns det mycket tryggare.

Sven: Äger man en -01:a och garantin gäller åtta år får i alla fall jag det till att man har garanti ytterligare ett år, hur räknar du?

#1
Roger
2008-03-09 23:53

Fyfan vad många som gnäller....Detta handlar ju bara om missskötsel ju. Frågar man en Saab verkstad som vet lite mer om bilar så får man faktiskt fram att oljan skall bytas var 12:e månad eller max 1500 mil. Allt jäkla dravel om Longlife oljor o annan nymodighetsSKIT är ju bara gjort för att tjänstebildkalkyerna skall se bra ut. Vilken kunnig människa som helst förstår att en turbo som snurrar 150000 varv / minut inte mår bra av olja som bara används vid kortare körningar och som suttit i motorn i 24 månader...

För att jämföra med VAGs longlife serviceintervaller så ligger det till så att deras högpresterande motor 2.0TFSI på 200 hk dricker 1 l olja på 1000 mil. Man får helt enkelt med en flaska mobil 1 olja när man köper en ny Passat idag....plus att många unga förare med tung gasfot och med diverse GTI bilar från VAG, gör om serviceintervallerna till max 1000 mil eller 12 månader. Jag byter själv olja i min trimmade Octavia turbo var 1000:e mil , vilket blir minst 2 gånger per år ( bilen rullar i snitt 2300 mil / år)...
Och naturligtvis med top of the line olja varje gång.
Då kan man gasa tungt med lugna nerver.....

#1
Joakim
2008-03-14 00:14

Jag har tyvärr precis råkat ut för ett haveri på min Saab 9-5 2,3T -01 (15.000 mil) härom dagen. Har inte fått den kontrollerad ännu..men troligen rasade turbon. Ju mer jag läser om detta problemet desto mer besviken blir jag. Direkt efter att jag köpte bilen för ett halvår sedan uppmärksammade jag blå rök vid vissa start-tillfällen. Men då bilen hade varit inne för oil-sludge hantering samt var kontinuerligt servad så antog jag att detta kanske inte var ett problem.

Då turbon började vina lågt häromdagen och efter en dag övergick i ett tydligt vinande vågade jag itne köra längre utan kontqaktade Saab i Malmö som provkörde bilen. Jag fick ok på att fortsätta köra med antydan att det var vanligt att dessa turbos ven. Jag hann inte mer än halvägs hem till Lund innan turbon rasade helt. Kul. Bra råd jag fick.

Saab verkstaden gav ett hutlöst pris för att laga turbon och ifrågasatte om det ens var värt det för att sedan skicka mig vidare till deras nyförsäljningsavdelning. Kul igen. Inte ett ljud om den förlängda garantin heller. Men jag skall allt ringa tillbaka till dem imorgon...efter att ha läst allt detta ovan. En bra länk om detta problem finns även här: http://www.mitt-eget.se/saab/information_ccv.shtml.

Återkommer efter att jag har pratat med SAab imorgon...så får ni veta exakt vad de säger :/

#1
Joakim
2008-03-14 00:18

För övrigt har jag fått ett prisförslag från enn annan verkstad som sa att de skulle byta min turbo för 1000kr (vitt) och försöka hitta en begagnad turbo för ca 5.000-7.000 kr. Något bättre än Saabs uppskattning iaf. på 30.000kr

#1
Joakim
2008-03-14 00:18

För övrigt har jag fått ett prisförslag från enn annan verkstad som sa att de skulle byta min turbo för 1000kr (vitt) och försöka hitta en begagnad turbo för ca 5.000-7.000 kr. Något bättre än Saabs uppskattning iaf. på 30.000kr

#1
JoRo
2008-03-19 22:54

4 (fyra) procent av Saab 9-5, årsmodell 98-03 har problem med "oil sludge". Alla de 4% verkar ha hittat till denna sida också... ;)
Men visst, det låter inte som Saab har gett ett bra bemötande...men ändock är Saab i topp vad gäller "ägare som skulle köpa samma bil igen" (90%).
Jag har själv en 9-5 00:a, sköter den som den ska (ej hos Saab dock), aldrig haft problem. Men det innebär inte att problem inte finns. Man kan dock inte se på sig själv och sina kompisar om en bil är bra eller inte, större urval än så behövs. Äger även en Audi A6, DET är en jävla skitbil, om jag bara skulle se på mitt eget ägande...

#1
DrBil
2008-04-02 12:11

Här är en till av de 4 (?) procent Saab ägaren 95-03 med havererat turbo pga oil sluge (många korta körningar & kall motor).
Kan någon hjälpa mig? Om man vill prova få ut ersättning för turbobytet: Var någonstans ska man vända sig och vilka papper som behövs förutom serviceboken? Är en waste of time projekt?

#1
Janne
2008-09-07 23:44

Skönt att höra att man inte behöver köpa en SAAB nästa gång man byter bil. Eller byter? Skrotar min 93a som rullat 6500 mil från 2002, blå rök vid start och bara turbon kvar att byta. Aldrig mer SAAB, största anledningen är att de inte lyssnar på sina kunder.

#1
GOO
2008-09-21 11:48

Känns nödvändigt att berätta om min SAAB 9-5 2,3. Var och en får själv avgöra om SAAB är en bra eller dålig bil. Genomsnittstiden mellan feltillfällena är 211 dagar.
Datum Mil Fel/Åtgärd
000814 995 Smällande ljud vid backning och H rattutslag.
Fjädrar utbytta i framvagnen

001107 1216 Knapparna på radiokonsolen skramlar och vibrerar.Löv och/eller barr fastnar i fläkten och förorsakar oljud Färddatordelen utbytt.Skydd monterat. (Känt fenomen).

010313 1698 Utbyte av elektronikenhet (SAAB-kallelse)Utbytt

010316 1700 Ratten slår vid bromsning.
Bromsskivor och -klossar utbytta på samtliga fyra hjul.

021107 3563 Displayen till färddatorn tappar ljuspunkter. Färddatordelen utbytt.

030225 3793 "Listen" på nederdelen av framrutan sluter inte tätt.
Utbytt.

030502 3954 Oljud vid ojämnheter i vägen. Krängningshämmare (pendel) v-fram utbytt.

040309 4816
Larmet löser ut.
Fel på sirenen.

040423 4928
Vid 5000 milsservice Gummikudda vid luftfiltret sönder. Bytade. Mugghållaren tystad med skumgummi.

040924 5356 Batteriet kasst.
Batteri utbytt.

050907 6324 Oljeläckage vänster bakre stötdämpare.
Bakre stötdämpare utbytade.

061023 7334 Kan inte lägga i backen
Växellådan riven. Drivsatsen bytad. Höger sidas packbox skall också vara bytad.

071108 8330 Bilen drar mycket olja
Uppgraderat vevhusventilationen till version 6.

080227 8631 Bilen drar fortfarande mycket olja. Tuboaggregatet utbytt.

080911 9150 Oljud när ratten vrides. Krängningshämmare (pendel) h-fram utbytt.

#1
Tauno Ruuska
2008-09-27 19:54

Motor på SAAB havererade för 2 veckor sedan. Sv Bil säger att ettans kolv är bränt. Dom skyller på trimmet utan att kunna säga att det beror på det. Det lustiga är att jag mätte oljenivån i motor efter raset och den låg över 1cm över maxgräns. När jag bad Sv Bil kontrollera säger dom att det låg i underkant. Jag har servat många bilar och vet hur jag mätte. Jag undrar hur Sv. Bil mätte? Har fått reda på att oljan kan tryckas genom ringar upp till cylinder och konsekvens blir motorras som i min Saab. Sv. Bil har inte kommit med sin slutliga bedömning i ärendet, men att läsa från alla tyckande ser det mycket mörkt ut. Jag blir nog inte längre kund hos Saab trots att familjen har 2 st i dag. Jag har haft alla möjliga fel i min t ex kablar till bakluckan gick sönder, displayen har bytts, larmsystemet har pajat, motorlampan har tänds utan att fel hittats, bakvagnen låter, styrningen knäpper i låga fart, huh, orkar inte mer...Tack Saab.

#1
Anders
2008-10-05 00:36

Sitter och funderar över att köpa en 9-5a, typ -01 eller så, förutsatt att serviceboken är följd slaviskt, men efter att läst det här forumet blev jag plötsligt mycket osäker. Blir nog japanare igen...

#1
Patrik
2008-10-30 00:08

Jag blir en av de ägare till SAAB 9-5 som är helt enkelt mycket nöjd. Det är en årsmodell -03 som jag köpte sommaren 2007, den hade då gott 12000 mil. Idag har den gått 17100 mil utan några som helst problem, inte ett fel utan bara vanlig sevice.
Då det är mina föräldrar som hade bilen innan vet jag vad är gjort med bilen tidigare. Byte stötdämpare bak vid 10000 mil och bensinpump vid 11000 mil, det är allt i reperationsväg så här långt. Kan även säga att när den besiktigades i somras när den gått 16300 mil var det helt utan anmärkning. Kanske har jag haft tur, kanske är just min av god kvalite. Kanske hjälper det upp med att bilen får ett extra oljebyte ca var 1000e mil.

#1
Henrik Olsén
2008-11-25 23:51

Har en 9-5 o2:a, ycket bra bil som fungerat utmärkt förtum SAAB´s verkstäder so hela tiden nekat att ge någon info om motorproblemen och örkat att det finns ett åtgärdspaket. Var först när motorn drog 4 liter på 100mil som dom berättade om vevhus ventilationsrenoveringen och att saab stod för delar av kostnaden men då var det för sent för turbon som rök strax efter detta... SAAB vägrade ta ansvar trots att det var uppenbart att turbon gick för att den hade haft för lite olja, 16.000 gick det på att ordna. Dom enda problemen jag haf ti övrigt med bilen har varit dom få dumma gånger som jag haft den på märkesverkstad vilket både är dyrt och dumt då det alltid blir något fel glömt att skruva åt något osv, vid service). Kommer dock att hålla kvar vid 9-5 då det är en jäkligt bra bil och då andra märken har sina problem.

#1
Mikael
2009-01-27 18:48

Motorhaveri på vår Saab 9-5 Aero (B235R motor) 2002 som har gått 19 120 mil. Slukar mycket olja och vi lämnade in den på en vanlig service och meddelade att vi hörde ett missljud från motorn. Först rev de ner växellådan och hittade inget fel, sen rev dom i motorn och konstaterade att kolvarna och kolvringarna var för små pga slitage i motorn plus att dom hittat något fel på ventilerna. Förslag på åtgärd motorbyte för 28.000:-, då får vi en likadan motor från en bilskrot som har gått 11.000 mil. Eftersom vi har 60.000:- kvar att betala på bilen så känns det ju inte som man har något alternativ mer än att fixa, men vad händer om den "nya" motorn får samma problem. Vår förra bil var en 9-5 2,0T från 2000 men nu känns det som att vår familj aldrig mer kommer att köpa en Saab.

#1
Thorbjörn Nilsson
2009-02-14 06:15

Har alldeles nyligen köpt en 9-3 Aero 2002. Köpte bilen efter en nogrann genomgång , med ca 20 års erfarenhet av mekande/rep av bilar + många samtal med kunnigt "bilfolk". Bilen har rullat 9300 mil, och den visar inga som helst tecken på oilsludge-problem. Förklaringen kan vara att den är fullservad med en av dom "bästa" HEL-syntetoljarna på marknaden. 2000 mils-intervaller. Men blir ändå orolig, när jag läser alla dessa tråkiga historier om 9-5:an. "lusläser" just nu Saab 9-3:ans garanti och servicebok, och finner där ett intressant stycke vid ¤ TÄTARE OLJEBYTEN ¤ Saab rekomenderar oljebyte vid 10000 km, vid korta körsträckor i kallt klimat utan att motorn hinner bli varm ¤ Ser i min egen s-bok att extra oljebyten är gjort, och visste detta redan innan köpet. 9-3:an påstås inte heller vara drabbad i samma utsträckning som 9-5:an ??. Känner mig ganska lugn igen, efter att ha dubbel-kollat stämplarna. Den första ägaren har LÄST !! serviceboken, som jag också skulle ha gjort, och tagit fasta på Saabs rekommendation.( Ingen billig bil precis, när den var ny ) Jag har 3 st. frågor till någon som är drabbad. 1. Finns denna rekommendation även i 9-5:ans servicebok. 2. Om svaret är NEJ, Så skulle SAAB kunna svara på: varför inte denna rekommendation till 9-5:an. 3. Om svaret är JA, vore det intressant att få veta, om man har låtit bilen få byta olja + oljefilter under dessa förhållanden, var 1000:e mil, samt att ev tidigare ägare också har gjort detta, ändå har oilsludge-problem. // Hoppas att någon svarar !! Mvh tobbe

#1
Dan
2009-03-02 20:38

Hade min 9-3 -01 inlämnad för rengöring av vevhustventilation i jan. då gjordes även oljebyte. Nu har den dragit minst 2l efter 300mil. eftersom stickan var näst helt torr och jag fyllde i 2l.
Vad har men egentligen för garantier? Någon som har någon förslag vad man ska göra nu?

#1
Aldrig mera SAAB
2009-03-03 23:31

Har en SAAB 9-5 2.0 t från 2003. Har gått ca 13000 mil. Köpte den beg. för mindre än ett år sedan. Har redan haft en hel del motorrelaterade problem med den. Nu i helgen rasade växellådan. Skulle bogsera den, men då gick bogseröglan sönder på bilen (bra kvalitet...) Fick således ringa bärgaren, som för 1 200:- tog den den till verkstaden. Prisidé: 30 000 kronor. Bilen är servad och skött som den ska. Frågade SAAB hur f-n lådan kan rasa totalt, men de hade inget svar att ge. Kommer att köpa en beg. låda på skroten och fixa den på en annan verkstad, för halva SAAB:s pris. Sen ska jag sälja skiten. Kommer aldrig mer att köra SAAB. Jag känner ingen sympati med att företaget snart går i graven.

#1
David
2009-03-27 20:47

Jag tror dessvärre att de flesta som kör många korta sträckor där oljan inte hinner få upp arbetstemperatur innan den stängs av igen anammar servicebokens TYDLIGA rekommendation om att byta olja var 1000e mil.
Resultat: OIL SLUDGE.
Inte bara SAAB som är drabbad.
Jag skulle aldrig låta min bil gå 3000 mil mellan oljebyte, det är VANSINNE!
/nöjd SAABägare

#1
Stefan
2009-05-25 23:45

Saab har även förlorat mitt förtroende. Efter 11.000 mil rasade turbon och den första mekaninkern på Svenska Bil Globen sa att det troligen berodde på oil sludge. När jag försökte åberopa den förlängda motorgarantin kopplades jag snabbt till en kundvägledare som bara verkade kunna en mening "det gäller inte turbon". När jag konfronterade dem med vad deras mekaniker sagt sa han kort att det ändå föll på två andra saker: 1) jag hade ej sparat kvitton på oljan som jag bytt själv, så jag kunde inte bevisa att det var rätt olja 2) bilen hade gått 180 mil för långt mellan service 1 och 2. Att detta var innan min tid som ägare och att jag köpt bilen av Svenska Bil inklusive denna övertrassering var ingen ursäkt... Min känsla efter samtalet var att det verkade billigare för SAAB och Svenska Bil att "kicka ut" mig som kund än att försöka behålla mig och stå för reklamationerna på en usel produkt. Helt klart har de dragit i handbromsen för denna typ av utlovad garanti! Min SAAB handbroms har också fastnat - för alltid!

#1
Peter
2009-06-24 18:48

Vad ska man säga? Hur dåligt kan det bli? Äger en fullservad 9-3 2000 som gått 10.000 mil. Den har gått 1000 av dessa i min ägo. Fick byta luftmassemätaren nästan direkt, sedan toppen, tändmodul (eller vad kallas den där "plattan" över tändstiften?), displayen på färddatorn fick REJÄLA pixelfel, bara att byta. Sen gick turbon. I samband med turbobyte fick man ju veta det här med "sludge", så det var bara att konvertera med oljefälla. NATURLIGTVIS gällde inte den förlängda garantin. När jag skulle köra bilen från verkstaden fungerade inte klimatanläggningen längre... Dessutom har den börjat vandra på tomgången. Och just ja, det smäller som satan i bakvagnen när det är kallt ute oxå... Jag LOVAR och svär, om någon så försökte GE mig en SAAB efter att jag sålt (eller sprängt) den här så skulle jag vägra ta i den. Helt ärligt! Makalös skit-bil....

#2
2011-11-26 16:49

SAAB eller inte SAAB, turbo är bara en till sak som kan gå sönder och ofta blir det j*vligt dyrt. Att sen ha 3000 mil mellan oljebytena är helt vansinnigt, oavsett om man kallar oljan för "long life" eller inte. Mitt bästa råd är: köp inte en bil med turbo, och inte heller en bil med så långa serviceintervaller. M.a.o. är SAAB ett av de bilmärken som går bort först.

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.