Bild
Nästa artikel
Så funkar Godkänd Bilverkstad: Ökad kontroll ska stoppa fusk

Så funkar Godkänd Bilverkstad: Ökad kontroll ska stoppa fusk

Reportage

Att välja en seriös bilverkstad ska bli lättare för landets bilägare. Godkänd Bilverkstad är namnet på en gemensam satsning och hittills har 780 av drygt 2 500 verkstäder valt att ansluta sig. Så här fungerar märkningen.

Med cirka fem miljoner personbilar i trafik är servicebehovet stort hos landets bilägare. Att bilföraren har körkort och följer trafikreglerna är en självklarhet men för att utföra service och reparationer på ett fordon ställs inga myndighetskrav alls.  

Dagens generösa hållning har gett vissa negativa konsekvenser, tydligast är att tvister gällande bilreparationer årligen ligger på topp tre hos Allmänna Reklamationsnämnden. 

Även granskningar av verkstädernas utlovade arbete påvisar samma resultat - både märkes- och allbilsverkstäder misslyckas med att utföra arbetet som man tar betalt för. 

TV-programmet Kalla Faktas granskning 2014 fick stor uppmärksamhet, så pass att dåvarande finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund (MP) kallade till sig branschen och krävde bättring. 

Resultatet blev Godkänd Bilverkstad (GBV) med målet att branschförbundens medlemmar skulle ha påbörjat arbetet med certifieringen under förra året.

»Som bilägare vet du inte ens om verkstaden finns kvar när du ska hämta bilen.«

Trots att tidsfristen redan har passerat har branschen goda förhoppningar om att ro satsningen i land. Senaste justeringen för Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF) är innan årsskiftet såvida inte pandemin fortsätter att sätta käppar i hjulet. Lyckas målsättningen skulle det innebära drygt 1 000 anslutna verkstäder till årsskiftet. 

 – Vi har GBV som medlemskrav men tyvärr går inte alla verkstäder i takt. Majoriteten av bilägarna är generellt ointresserade av vad som sker inne på verkstadsgolvet vilket också har inneburit att konsumenttrycket på verkstäderna har varit lågt hittills, säger Bo Ericsson, vd på SFVF.

Han ser gärna att fler bilägare börjar efterfråga godkända bilverkstäder. 

– Att en bilägare kan lämna in det näst dyraste man äger, utan att kräva någon som helst kontroll av verkstaden, förvånar mig. Som bilägare vet du inte ens om verkstaden finns kvar när du ska hämta bilen. För att det ska vara ordning och reda måste det finnas någon form av kvalitetsstämpel, säger Bo Ericsson.

Godkänd Bilverkstad är en kvalitetsstandard som ska se till att bilägare får de tjänster de har betalat för.
Godkänd Bilverkstad är en kvalitetsstandard som ska se till att bilägare får de tjänster de har betalat för.

Även om många verkstäder fortfarande står utanför GBV har antalet anslutna verkstäder ökat fort senaste halvåret. Att landets kommuner förväntas införa standarden som ett krav i kommande upphandlingar ger ringar på vattnet – en möjlighet som verkstäderna inte vill gå miste om. 

En avgörande punkt i certifieringskravet är de två externa stickprovskontroller som måste utföras per anställd mekaniker och år. Ett krav på oannonserade kontroller som redan finns hos många märkesverkstäder.

Joachim Due-Boje, servicemarknadsansvarig hos Motorbranschens Riksförbund (MRF), har varit med att arbeta fram Godkänd Bilverkstad och ser en svårighet med att ansluta samtliga märkesverkstäder.

– Självklart vill vi ansluta så många som möjligt av våra medlemmar. Märkesverkstäderna har redan hårda krav från sin importör eller generalagent och har redan krav på fler än de fem stickprovskontroller som krävs i GBV. Som verkstad är det viktigt att kunna visa att man utsätts för kontroll men även viktigt för verkstaden att bli kontrollerad.

I nuläget är Godkänd Bilverkstad som medlemskrav en känslig fråga, ingen av branschförbunden vill riskera att tappa medlemmar.

– Vi har en kraftig rekommendation att man ska ansluta sig och förväntar oss att landets största återförsäljare ansluter sig. När vi har passerat 50 procent bör vi se en större efterfrågan från bilägarna och då kommer sannolikt fler verkstäder att ansluta sig, säger Joachim Due-Boje.

Misslyckas satsningen väntar nya politiska åtgärder där regeringen förväntas införa lagstiftning för all fordonsserviceverksamhet.

– Tyvärr kommer det bara innebära dyrare servicepriser för bilägarna. Verkstäder och mekaniker som satt i system att fuska kommer att fortsätta med fusket. Om ingen kontrollerar lagen är vi tillbaka på ruta ett, en massa lagar men ingen som kontrollerar om de efterlevs. 

Majoriteten av medlemmarna i Sveriges Fordonsverkstäders Förening är allbilsverkstäder som tillhör någon av landets verkstadskedjor. Autoexperten, Meca, Mekonomen och Speedy har GBV som grundkrav. AD Bildelar, BDS och Bosch Car Service rekommenderar endast GBV med hänvisning till att befintliga krav är tillräckliga.

Godkänd Bilverkstad i korthet

• Kontrollföretag ska utföra minst två oannonserade stickprov per mekaniker och år.

• Personalen ska genomgå minst två utbildningsdagar per anställd och år. 

• System ska finnas för reparations- och serviceanvisningar till de bilmärken som verkstaden arbetar med.

• Godkänd Bilverkstad ska följa beslut tagna i Allmänna Reklamationsnämnden.

• Vid utlämning av fordon ska utfört arbete redovisas på arbetsorder och faktura, både skriftlig och muntlig.

• Verkstaden ska följa arbetsmiljölagen och kunna uppvisa en arbetsmiljöpolicy.

• Skyddsrond ska genomföras två gånger/år.

 • Förteckning ska upprättas över de kemikalier som förburkas under ett år.

 • Bilverkstaden måste vara registrerad hos Bolagsverket.

• All personal verksam i lokalerna ska vara inskriven i en personalliggare.

• Företagsförsäkring ska innehålla egendoms- och ansvarsskydd för verksamheten.

• Digitalt eller fysiskt nyckelkvitto ska alltid lämnas ut när kunden lämnar fordonet.

• Hantering av arbetsorder och fakturering ska alltid ske med hjälp av ett dataprogram.

• Verkstaden har rätten att vara godkänd bilverkstad i 12 månader. 

• Alla godkända bilverkstäder hittar du på www.godkandbilverkstad.se.

Hanna Bühlmann är ansvarig för verkstadskoncept och hållbarhet hos Autoexperten som arbetat hårt för att få alla verkstäder GBV-certifierade. Hittills är mer än hälften godkända bilverkstäder. 

– Att externa kontroller genomförs tycker vi är bra eftersom det sätter fingret på de problem som vi har i branschen med oseriösa aktörer. Vi behöver kunna visa upp för bilägaren på vilket sätt vi särskiljer oss från de som inte följer lag- och branschkrav och det kan vi bara göra genom en oberoende nationell standard, säger Hanna Bühlmann och öppnar för ännu hårdare lagstiftning. 

– Vi anser att en verkstad ska uppfylla de lagkrav som finns redan innan ägaren startar upp sin verksamhet. I Sverige gör vi tvärtom vilket skapar en marknad för oseriösa verkstäder, säger hon.

Autoexperten börjar närma sig slutfasen av certifieringen och de som inte ansluter sig till Godkänd Bilverkstad ombeds ta ner skylten. 

– Vill man tillhöra oss ska man ansluta sig, vissa verkstäder har hoppat av men väldigt få. Som bilägare är det svårt att veta vilka krav man ska ställa på sin verkstad men nu har vi fått en etikett som hjälper bilägaren att välja en seriös bilverkstad. 

Konsumentverket har det informella uppdraget att fungera som juridiskt bollplank under införandet av Godkänd Bilverkstad. Myndigheten, som har haft synpunkter på vilka krav som ska ställas på verkstäderna, bevakar arbetet fortlöpande för att se om initiativet har den positiva effekt som önskas.

– Även vi vill att så många som möjligt ska ansluta sig till GBV som är ett bra initiativ. Däremot kan vi inte tvinga företag att gå med utan det måste finnas ett egenintresse från motorbranschen att få med sina verkstäder, säger Charlotte Söderlund, jurist med ansvar för motorfrågor på Konsumentverket.

»Vissa verkstäder har hoppat av men väldigt få.«

Verkstadens reparationsvillkor har funnits i över tjugo år och är en överenskommelse mellan Konsumentverket och motorbranschen. Villkoren är även grunden i Godkänd Bilverkstad som med stickprovskontroller nu går ett steg längre än gällande lagstiftning. 

Men fortfarande är verkstadstjänster i topp på det som konsumenter klagar på mest hos Konsumentverket. Charlotte Söderlund ser att många klagomål grundar sig i att bilägaren ofta har svårt att värdera hur väl deras reparation har utförts.

– GBV är bra för att man följer verkstadens reparationsvillkor och ytterligare förtydligar de rättigheter som bilägaren redan har. För att lösa verkstädernas problem krävs ett långsiktigt arbete, vår förhoppning är att initiativet ska leda till färre konsumentproblem och att branschen återupprättar sitt rykte.

Förväxla inte GBV med KBV

Kontrollerad Bilverkstad (KBV) är bilbranschens ursprungliga kontrollföretag med fokus på verkstadskvalitet och kundnöjdhet. KBV, som ägs av Motorbranschens Riksförbund, bildades 1995 och marknadsförs fortfarande med den gröna punkten.

Efter införandet av Godkänd Bilverkstad (GBV) är Kontrollerad Bilverkstad i dag ett av elva kontrollföretag som är godkända för att revidera Godkända Bilverkstäder. En verkstad kan fortfarande vara Kontrollerad Bilverkstad utan att vara ansluten till Godkänd Bilverkstad.

Ida Mårtensson och Morten Sjursen går igenom en Skoda hos Olofsson Bils verkstad i Albyberg.
Ida Mårtensson och Morten Sjursen går igenom en Skoda hos Olofsson Bils verkstad i Albyberg.

Extra trygghet för kunden

Flertalet märkeshandlare väljer att stå utanför Godkänd Bilverkstad med motiveringen att generalagentens krav räcker. Olofsson Bil ser det i stället som en självklarhet att förenkla valet av verkstad.

Redan när Godkänd Bilverkstad (GBV) sjösattes 2014 fanns förväntningar på att både VW:s och Volvos återförsäljarnät skulle involveras. Sju år senare är tveksamheten fortfarande stor hos landets största Volvohandlare som anser att befintliga certifieringskrav är tillräckliga.

VW-gruppen har däremot lyckats väva in standarden i sitt befintliga lednings- och kvalitetssystem för alla auktoriserade Audi-, Seat-, Skoda-, och VW-verkstäder. 

En av dessa är familjeägda Olofsson Bil som huserat längs Nynäsvägen mellan Stockholm och Nynäshamn sedan 1966. 

Varje år genomförs cirka 22 000 verkstadsbesök och i genomsnitt hamnar två av dessa hos Allmänna Reklamationsnämnden. 

– En tvist är alltid sista utvägen och när det sker har vi en helt annan syn på vad som är en rimlig ersättningsnivå. Om vi gör fel följer vi alltid upp arbetet med tekniker, servicerådgivare och slutligen verkstadschef, säger Morten Sjursen, kvalitetsansvarig hos Olofsson Bil som ser positivt på Godkänd Bilverkstad.   

– Jag blev glad när det dök upp och att vi har kommit så långt att vi kan enas för bilägarens bästa. Nu får hela branschen en kvalitetshöjning som vi kan vara stolta över, det gynnar både branschen och alla bilägare, säger han.

»Ett gott rykte gynnar hela branschen och vi tål att synas i sömmarna.«

Olofsson Bil omsätter över en miljard kronor om året och Morten Sjursen har förståelse för att vissa mindre verkstäder väljer att stå utanför.

– Vi som redan har ett kvalitetsledningssystem har haft en ganska enkel resa till att bli GBV-godkända. Att satsa på kvalité är lönsamt då det skapar lojalitet och återkommande kunder. 

– Fördelen med externa kvalitetskontroller är att vi kan visa för kunden att en oberoende part kontrollerat vårt verkstadsarbete i syfte att göra oss bättre.

Att Olofsson Bil är Godkänd Bilverkstad syns inte i kundmottagningen. Efterfrågan hos bilägarna är i princip obefintlig. 

– Kan vi hjälpa branschen genom att skylta med GBV gör vi gärna det och vi hoppas så klart att efterfrågan kommer att öka. Hela syftet är att göra bilägandet tryggt och att kunderna känner att de hamnar i trygga händer. Ett gott rykte gynnar hela branschen och vi tål att synas i sömmarna.

Ida Mårtensson har hittills inte fått några anmärkningar på sitt utförda arbete.
Ida Mårtensson har hittills inte fått några anmärkningar på sitt utförda arbete.

Som märkesverkstad är det mycket som står på spel om verksamheten inte håller måttet. Interna bonusar faller i från och i slutändan dras auktorisationen in. Men innan dess kommer ett allvarsamt brev från Volkswagens svenska ledning. 

– Tillsammans med våra verkmästare har jag ansvaret för att varje mekaniker gör allting som ingår i en servicepunkt och utför arbetet enligt fabrikens senaste anvisningar, säger Morten Sjursen som har uppföljning som ledord. 

– Först repetition, sedan uppföljning och fortsatt träning. Har du inte kontrollerat och tränat är det svårt att få utveckling. 

Att Volkswagen valde att väva in Godkänd Bilverkstad i sitt befintliga kvalitetssystem har förenklat certifieringen betydligt för landets återförsäljare. För Gunnel Martén, kvalitets- och miljöansvarig med ansvar för revisionen av återförsäljarnätet hos VW Group Sverige, var Godkänd Bilverkstad inget nytt. 

– Vi har haft den här typen av standardkrav från Volkswagen sedan gruppundantaget infördes 2003. Därför var det ett naturligt steg för oss att hoppa på GBV för att höja lägstanivån i branschen, säger hon.

GBV:s krav på fem kontroller (två externa och tre egenkontroller) per år är väsentligt lägre än Volkswagens egna krav på tio interna servicekontroller per månad. VW har inga krav på externa stickprovskontroller men många VW-verkstäder har avtal med Dekra eller Kontrollerad Bilverkstad där externa stickprovskontroller ingår.

– Även om jag anser att vi har högre krav som märkesverkstad ser jag det som självklart att vi är med och skapar en större tydlighet för kunden. Flera av våra märkesverkstäder har valt att hoppa på tåget även om det är frivilligt, intygar Gunnel Martén. 

Att satsningen får genomslag ute hos landets bilägare är en förutsättning om Godkänd Bilverkstad ska kunna överleva. 

– Jag hoppas att Volvo krokar arm med oss och att vi tillsammans kan vara en förebild för andra märkesverkstäder, kedjor, fria och små och medelstora verkstäder.

Läs också: Bilägarna har sagt sitt – här är bästa verkstäderna

Taggar: Reportage

Med cirka fem miljoner personbilar i trafik är servicebehovet stort hos landets bilägare. Att bilföraren har körkort och följer trafikreglerna är en självklarhet men för att utföra service och reparationer på ett fordon ställs inga myndighetskrav alls.  

Dagens generösa hållning har gett vissa negativa konsekvenser, tydligast är att tvister gällande bilreparationer årligen ligger på topp tre hos Allmänna Reklamationsnämnden. 

Även granskningar av verkstädernas utlovade arbete påvisar samma resultat - både märkes- och allbilsverkstäder misslyckas med att utföra arbetet som man tar betalt för. 

TV-programmet Kalla Fakt

Är du tidningsprenumerant? Skapa din digitala inloggning.

Registrera
Digital prenumeration
Läs allt – Bli Premium-medlem

Det här är en del av vårt premium-innehåll. För att läsa vidare behöver du starta en prenumeration eller logga in ifall du redan har ett konto.

✅ Tillgång till alla artiklar ✅ Digital tidning ingår ✅ Exklusivt nyhetsbrev

Läs mer

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.