Bild
Nästa artikel
Läkare vägrar anmäla farliga förare

Läkare vägrar anmäla farliga förare

Trafiksäkerhet

Varje år struntar läkare i att anmäla tiotusentals patienter som borde bli av med körkortet. Transportstyrelsens chefsläkare Lars Englund menar att läkarna har svårare att rapportera olämpliga förare än att berätta för patienten att den ska dö.

Varje år insjuknar 25 000 svenskar i någon form av demens; ingen av dem är lämpliga som bilförare. 30 000 drabbas av stroke; åtminstone en fjärdedel borde inte ha körkort. Dessutom får tusentals körkortsinnehavare allvarliga synfel, diagnosen epilepsi eller psykiatriska sjukdomar som gör att de kan vara farliga för både sig själva och andra i trafiken.

Enligt Lars Englund, chefsläkare vid Transportstyrelsen, borde tiotusentals körkort återkallas varje år på grund av me-dicinska skäl. Kanske så många som 50 000. Kanske fler.

Siffran för 2012 stannade vid knappt 4 000.

Lars Englund har en förklaring: många läkare drar sig för att slå larm om olämpliga förare till Transportstyrelsen, trots den lagstadgade anmälningsplikten. Frågan är känslig och läkarna tycker att det är olustigt att anmäla sina patienter och riskera skada relationen.

– Man är van att berätta för folk: du ska dö av en sjukdom. Men det är i många fall svårare att säga: vi behöver fundera över ditt körkort, säger Lars Englund.

Frågan är långt ifrån ny, det har länge varit känt att betydligt fler drabbas av trafikfarliga sjukdomar än antalet körkort som dras in av den orsaken. Den 1 februari 2012 skärptes dock läkarnas anmälningsplikt (se faktaruta) och under helåret 2012 ökade återkallelserna med 45 procent. Inte tillräckligt, konstaterar Lars Englund.


– Det är en bit på vägen, men det behövs minst tio gånger så många återkallelser  – en ökning på över tusen procent!

Läkarna har dock en annan möjlighet. Enligt lagen kan de utfärda muntliga körförbud, men bara om de bedömer att patienten kommer att följa överenskommelsen. Körförbudet måste också journalföras och följas upp vid återbesök.
Marie Wedin, ordförande för läkarnas fackförening Läkarförbundet, tar sina medlemmar i försvar.

– Om jag säger att så här kommer du att drabbas av din sjukdom, då är det en del av min medicinska profession. Men om jag ska skicka in papper för att du ska bli av med körkortet, då är man inne på polisens område. Det känns inte lika naturligt eller angeläget, åtminstone inte när det gäller patienter där man inte tror att bilkörningen blir något problem.

Är muntliga körförbud tillräckligt tillförlitliga?
– Ja, jag tycker att det räcker. Jag tycker inte att det ska vara någon obligatorisk anmälan. Då tror jag att en del patienter skulle dra sig för att gå till läkaren, då kanske de blir mycket sjukare och en mycket större fara i trafiken, säger Marie Wedin och fortsätter:

– I vissa fall är patienten inte åtkomlig för argument och då ska man absolut anmäla, men i andra fall är patienten oftast fullt införstådd och då anmäler man inte.

Hur många som omkommer i sjukdomsorsakade trafikolyckor är oklart. Lars Englund lyfter fram en studie från Australien som visar att trafikfarliga sjukdomar – alkoholism och drogberoende inte medräknat – var orsaken till 23 procent av alla dödsolyckor. Den typen av olyckor skulle kunna förebyggas om läkarna anmälde fler olämpliga förare.

– Så länge föraren har gott omdöme händer det inte så mycket, men problemet är de som överskattar sin förmåga, säger Lars Englund.

Trafikverkets trafiksäkerhetsdirektör Claes Tingvall uppskattar att dödsolyckorna som orsakas av sjukdom är betydligt färre, ungefär en handfull per år. Oftast är äldre bilförare inblandade.

– Rent allmänt är de äldre våra bästa förare, den äldre kvinnan är den allra bästa, men bland de äldre finns det några som definitivt inte ska köra bil, som inte slutar att köra trots att de borde, de åker med höga risker och det är allvarligt om läkarna inte anmäler de personerna. Men som kollektiv är de äldre förarna inte något större problem, säger Claes Tingvall.

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) gläds av ökningen av återkallade körkort, trots att återkallelserna fortfarande är betydligt färre än antalet sjukdomar.

– Det har ändå blivit fler körkort som återkallats, då bör man låta det gå en tid så att man får göra en utvärdering och se om man behöver göra något mer, säger ministern.

Ett alternativ till dagens system med anmälningsplikt är regelbundna hälsokontroller för körkortsinnehavare. I Danmark testas alla över 70 år för demens. I Finland hade man tidigare hälsoundersökningar för alla över 65 år, men systemet slopades när man upptäckte att fler äldre omkom i trafiken när de transporterade sig på cykel eller till fots istället för i bil.

Lars Englund radar upp flera argument emot hälsokontroller:
– Kostar mycket, kanske slår ut folk i onödan, tester är osäkra om man gör dem i stor skala, de tar mycket läkartid i anspråk.

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd pekar på erfarenheterna från Finland:
– Det bästa får inte bli det godas fiende, vi måste ha avsedd åtgärd för avsedd effekt, så att vi inte får det omvända, att fullt friska människor avstår från att köra bil.

Anders Ygeman (S), ordförande i riksdagens trafikutskott, är också skeptisk:
– Det är möjligt att man ska ha någon form av test för de allra äldsta, men det är att fokusera på fel problem. Vi ser i statistiken att det inte är de äldre bilförarna som står för flest olyckor.

– Jag tycker att man ska fokusera på dem som står för problemen istället. Om fler körde som äldre skulle vi ha betydligt färre trafikolyckor.

Bengt Svensson, trafikansvarig kommissarie vid Rikspolisstyrelsen, vill däremot undersöka möjligheten för hälsokontroller:
– Vi är lite misstänksamma mot systemet att man har sin egen husläkare och att det kan bli en viss konflikt om man haft en läkare i tjugo år kanske, hur den vill anmäla eller inte anmäla patienten.

Polisen anmäler i dag fler olämpliga förare på grund av medicinska skäl än vad läkarna gör. Läkarna borde ta större ansvar, menar Bengt Svensson, men han förstår dem också:
– Det är jäkligt lätt att säga att vi ska ha läkarundersökningar och säga att alla läkare ska anmäla, men det är bara att gå till sig själv och fråga sig hur lätt det är säga till sin mor eller far: nu ska du sluta köra.

– Men hur mår samvetet om en anhörig får en stroke och kör ihjäl tre personer vid en busshållplats. Vilket samvete har man då? Varför gjorde jag ingenting?

Diskutera: Hur ser du på att läkare inte anmäler farliga förare?

Fakta: Skärpt lag

Den 1 februari 2012 skärptes läkarkårens skyldighet att anmäla patienter som är medicinskt olämpliga att ha körkort till Transportstyrelsen.

Numera ska läkare rapportera förare som anses ”olämpliga”, tidigare skulle föraren vara ”uppenbart olämplig”.

Dessutom lättades kravet att läkaren måste träffa sin patient, i dag kan anmälan grundas på journalhandlingar.

Taggar: Reportage,

Kommentarer

#1
2013-05-05 10:59

Ska man nu jaga bilister med "blåslampan i ändan" har säkerligen en uppmaning från läkaren att avstå bilkörning god effekt, det visar erfarenhet och är ett humanare sätt. För övrigt har vi i dag en stressfaktor med en tilltagande irritation i trafiken som kan vara nog så farlig, den är inte heller åldersrealiterad utan kanske mest synbar i aktiv ålder !

#2
2013-05-05 12:31

Fortlöpande tester görs inom en massa yrken för att se om personen ifråga fortfarande är lämplig och kan utföra sitt jobb utan att utsätta sig själv eller andra för fara, det borde vara likadant för körkort, även om det är en känslig fråga.
Att köra bil är inte en mänsklig rättighet även om många tycks tro det...

#3
2013-05-05 12:56

Det finns en stor gråzon mellan lämplig och olämplig och i rädsla att göra fel mot patienten avstår läkaren från anmälan. Det är något enklare med relativt tydliga kriterier som synskärpa och framför allt också enkelt för patienten att förstå, Redan beträffande synfält kan det vara svårt att rättssäkert avgöra om patienten är lämplig eller olämplig, speciellt i brist på tillräcklig utrustning. Medvetslöshetsanfall pga återkommande kortvariga hjärtstopp är också lätt för patienten att greppa. Epilepsi har rätt fasta kriterier med krav på medicinering och anfallsfrihet, men det kräver ju att alla anfall kommer till läkarens kännedom, vilket det säkert inte gör om körkortet är ifrågasatt. Diabetiker får inta ha frekventa insulinkänningar utan förvarningar och också där är det säkert lättare att fria än fälla pga stor gråzon. Det anses inte vara jätteproblem sett i antal olyckor. Demensutveckling är en långsam process i många fall som kanske börjar som svårighet att behärska komplexa situationer och bristande omdöme, redan innan minne och orientering påverkats, och jag tror inte på att lämna bedömningen av denna gråzon till allmänläkare och invärtesmedicinare. Det är definitivt inte rättssäkert för patienterna. Det borde finnas en trafikmedinsk klinik på lämpliga universitetsorter som remissinstans, dit läkare i oklara fall kunde remittera patienterna, och dit även polisen till exempel vid vissa typiska incidenter, förseelser och olyckor har rätt att remittera. Där kan man ha exaktare mer rättssäkra kriterier för lämplig/olämplig, simulatorer och psykologiska utredningsresurser. Det finns ytterligare gråzoner vid medikamentell behandling, till exempel stabill smärtbehandling med opiater. Man kan alltså i vissa lägen få köra med morfinpreparat i kroppen, vilket ju borde kunna påverka uppmärksamheten lika mycket som rattfylla, men likafullt är lagligt.

#4
2013-05-06 09:38

Enligt den Austraienska undersökningen orsakas 23% av olyckorna av sjukdom hos föraren. Vore det inte bättre att bara förbjuda övriga 77% att köra. Det skulle ge större effekt

#5
2013-05-06 15:36

Jag har haft körkort i 36 år. Hittills har ingen någonsin funderat på om min syn har förändrats på den tiden. Med jämna mellanrum förnyas mitt körkort utan vidare. Däremot var det ganska kärvt för mina barn att ta körkort. Små misstag som de flesta kanske gör dagligen gjorde att de blev kuggade en resp två gånger. Min far blev nyss av med körkortet efter att ha varit livsfarlig i säkert tjugo år, men lyckligtvis inte orsakat några olyckor.
Även om de äldre orsakar en lägre andel olyckor, är det märkligt att man inte vågar ta tag i uppenbara risker. Vad hände med nollvisionen?

#6
2013-05-06 17:29

Jag måste genomgå en läkarkontroll vart femte (5) år för att behålla min "tunga" behörighet ... Varemot min "lätta" behörighet aldrig ifrågasätts!!!
Emellertid är min läkare väldigt dåligt insatt i utfyllandet av transportstyrelsens formulär ... så hon frågar mest mej hur hon ska skriva .. Jo man tackar :oD

#7
2013-05-06 17:55

Det finns många "friska" med fullgod syn som kör som om de hade skygglappar. Många med lite synförändringar ändrar sitt körsätt till lite mera defensiv körning. Det egna ansvaret måste också få användas. Att dra en stel gräns vid nedsatt syn - nej tack

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.