Bild
Nästa artikel
Adblue – krånglig insats för miljön

Adblue – krånglig insats för miljön

Reportage

Dieselbilar med Adblue blir allt vanligare och plötsligt finns ett nytt moment i bilägandet. Att fylla på Adblue-vätska är inte så enkelt som biltillverkarna vill få dig att tro. Om man slarvar går motorn inte att starta.

En modern dieselmotor använder en högre andel syre än vad som teoretiskt är nödvändigt för en komplett förbränning av bränslet. Fördelen är lägre förbrukning och färre sotpartiklar.

Baksidan är att överflödigt syre ökar mängden kväveoxider (NOx), vilket har blivit bilindustrins nya knäckfråga ur miljösynpunkt.

Den 1 september 2015 trädde nya utsläppskrav i kraft (Euro 6) som ställer tuffare krav på dieselbilarnas NOx-utsläpp.

För att klara de skärpta utsläppsgränserna tar allt fler biltillverkare hjälp av en så kallad SCR-katalysator och ureaämnet Adblue.

I SCR-katalysatorn reagerar ammoniak – som är den aktiva substansen i Adblue – med bilens heta avgaser vilket omvandlar NOx-partiklarna till ofarlig kväve och vattenånga.

 

I försäljningshallen får många konsumenter höra att Adblue-vätskan fylls på i samband med bilens service. I verkligheten är sanningen en annan.

Endast Mercedes och Toyota uppger en räckvidd som räcker till nästa servicetillfälle. Dock undrar vi om stora Land Cruiser verkligen klarar 1 500 mil på sin 12-literstank (se nästa uppslag).

I de allra flesta fall måste ägaren själv fylla på med Adblue, något som visat sig vara svårare än väntat.

– Adblue? Vad är det för någonting?

Det svaret fick Waldemar Sandberg i Kungsängen av sin lokala verkstad när hans Passat 2,0 TDI 190 behövde påfyllning efter knappt 1 000 mil.

Inte heller kundtjänstmottagaren på VW-verkstaden Din Bil i Bromma var säker på hur de kunde hjälpa till.

– De slog i diverse prislistor och kom fram till att verkstaden nog vill ha 200 kronor för jobbet att fylla på, berättar Waldemar. Själva Adblue-vätskan tillkom utöver det, men de kunde inte berätta hur mycket den kostade.

Efter att ha rådfrågat flera förbryllade butiksbiträden och jämfört Adblue-priser på de närliggande bensinstationerna hittade Waldemar det billigaste alternativet hos Granngården. Där kostade en tioliters dunk 95 kronor – halva kostnaden jämfört med motsvarande produkt på bensinstationerna.


När Adblue väl är inköpt uppstår nästa frågetecken: hur får man ner vätskan i tanken på bästa sätt utan att spilla?

Adblue är inte farligt för miljön, men man ska skölja med rikligt med vatten vid hudkontakt eller om det hamnar på bilen, enligt skötselråden.

– Det är konstigt att det inte ingår någon form av tratt i bilens utrustning som gör det lättare att fylla på Adblue. Det borde finnas en sådan där domkraften ligger, tycker Waldemar

Han hittade till slut en lösning i en film på hemsidan Youtube.

– VW-handlarna säljer en 1,9-litersflaska som har en speciell öppning för att lättare kunna fylla på Adblue. När flaskan är tom skär man bort botten och använder den som tratt.

 

På flera bensinmackar finns separata pumpar med Adblue som enbart fungerar för lastbilar, inte personbilar, trots att vätskan är densamma. Pumparna arbetar med ett högt tryck som inte lämpar sig för personbilarnas små Adblue-tankar.

På lastbilarnas påfyllningsrör sitter en magnet som öppnar upp ett lock i pumpmunstycket för att få Adblue-vätskan att flöda. Därmed är vanliga personbilar förhindrade att använda lastbilsanordningen.

Preem har dock några Adblue-pumpar för privat bruk. Dessa gör det lättare att fylla upp den mängd som behövs, vilket annars är en gissningslek då man som ägare inte får veta hur många liter Adblue som finns kvar i tanken.

Även prismässigt är Adblue på pump att föredra. Preem-stationen i Västberga, Stockholm, tar 6,90 kr/liter vid Adbluepumpen – en tredjedel av vad den billigaste dunken kostar inne i butiken.

Men det finns också nackdelar med att fylla på Adblue med hjälp av en bensinmackspump. Mikael Edsäter – försäljningschef på Yara i Sverige, en svensk tillverkare av Adblue – manar till försiktighet när man använder Adblue-pumpar för personbilar.

Adblue – krånglig insats för miljön
»Får man Adblue på kläderna är det bara att slänga dem.«

– Ett pumphandtag kan lätt bli kladdigt och spill är vanlig. Får man Adblue på kläderna är det bara att slänga dem. När vätskan dunstat bort kvarstår ammoniak och den doften är svår att bli av med.

Mikael är inte imponerad av placeringen av påfyllningsröret hos vissa biltillverkare.

– Man ska absolut undvika att spilla Adblue inne i en bil. Därför förstår jag inte varför vissa modeller har påfyllningsröret placerat i bagagerummet. Det är inte lätt att fylla på Adblue när man står nedböjd vid en bagagebalja.

 

Vissa tillverkare klarar sig ännu utan SCR-katalysator och Adblue-additiv, däribland Ford, Honda, Mazda, Renault och Volvo.

För att hålla nere NOx-utsläppen använder Volvo en kombination av oxidationskatalysator och kväveoxidfälla. Det är en mer traditionell lösning där man först samlar upp överbliven kväveoxid som man sedan förbränner genom att tillfälligt låta motorn arbeta med en fetare bensinblandning.

Mazda har valt en annorlunda väg och förlitar sig på ett ovanligt lågt kompressionstal (14:1) i sina dieselmotorer.

– Den låga kompressionen ger en lägre temperatur i förbränningsförloppet och en mer homogen luft/bränsleblandning, vilket leder till mycket lägre nivåer av oönskade restprodukter som till exempel NOx och sotpartiklar, förklarar Johan Lagerström, informationsansvarig hos Mazda Sverige.

Johan tror även att Mazda kommer att klara sig utan Adblue trots nya, tuffare utsläppsmätningar.

– Vi har inte fått någon indikation på att vi behöver förändra motorerna på grund av kommande körcykel.

 

Många bedömare tror att allt fler biltillverkare kommer att gå över till Adblue-baserade lösningar i takt med att testmetoderna blir allt tuffare, med bland annat en ny körcykel och kontrolltester i verklig trafik. Det är ett förhållandevis enkelt sätt att klara utsläppsnivåerna, speciellt för stora, törstiga bilar.

– Adblue är en av teknologierna som Volvo arbetar med för kommande motorgenerationer. Framtida lagkrav, såsom EU6d, kommer sannolikt att kräva en kombination av olika typer av avgasefterbehandlingar för att reducera kväveoxider under de mycket varierande förhållanden som regelverket kräver, säger Annika Bjerstaf, PR-chef på Volvo Sverige.

 

Fler bilmodeller med SCR-katalysator och Adblue-vätska är således att vänta. Det medför en extra kostnad vid tillverkningen, en nota som i slutändan drabbar konsumenten. Sammantaget är Adblue en bra lösning för luftkvaliteten, men sämre för ägarna, inte minst på grund av det utökade underhållsarbetet som tillkommer.

– Hade jag vetat hur klurigt det var att fylla på Adblue för första gången, är det tveksamt om jag hade köpt en bil som kräver att man själv fyller på Adblue mellan servicetillfällena, avslutar Passatägaren Waldemar Sandberg.

Vad är Adblue:
Adblue består av urinsyra som är utblandad i avjoniserat vatten. Urinsyran är syntetisk och kallas för urea. Adblue innehåller 32,5 procent urea, resten vatten. Namnet till trots är vätskan helt klar, inte blå. När Adblue torkar bildas små vita kristaller.

Varför Adblue:
Adblue kan minska halten skadliga NOx-partiklar i dieselavgaserna med upp till 90 procent. Därmed är det ett relativt enkelt sätt för dieselbilar att klara allt hårdare avgaskrav – i synnerhet för stora, törstiga dieselmodeller.

Historia:
Adblue är ett registrerat varumärke och övervakas av tyska Verband der Automobilindustri (VDA). Det har främst använts i lastbilar och arbetsmaskiner men 2007 började Mercedes att sälja dieselbilar i USA som tog hjälp av Adblue för att klara de tuffa utsläppskraven i Kalifornien. I takt med skärpta utsläppskrav har personbilar med Adblue blivit allt vanligare även i Europa.

Så fungerar det:
Adblue-vätskan arbetar tillsammans med en katalysator kallad SCR (Selective Catalytic Reduction). Först blandas Adblue med motorns avgaser. Avgastemperaturen får urea-blandningen att förångas och blir till ammoniak och koldioxid. I SCR-katalysatorn reagerar NOx-partiklarna med ammoniaken och omvandlas till kväve och vattenånga.

Handhavande:
Vid påfyllning bör man använda en tratt och se till att all utrustning är smutsfri. Använd gärna skyddshandskar och se till att skydda kläderna. Vid hudkontakt skölj genast med vatten. Om Adblue kommer i kontakt med kläderna lämnar de vita fläckar och de kan få en ammoniakdoft som inte går att bli av med. Om du spiller Adblue på marken, eller på fordonet, ska du skölja noga med vatten.

Adblue ska skyddas mot extrema temperaturer och får inte utsättas för direkt solljus. Över 30 grader riskerar Adblue att förlora sina egenskaper då det avjoniserade vattnet riskerar att avdunsta. Adblue fryser vid minus elva grader men kan tinas upp utan att förstöras. Bilarnas Adblue-tank och rör är elektriskt uppvärmda för att tina frusen Adblue. Euro 6-reglementet säger att det får gå maximalt 20 minuter innan Adblue-tillförseln sätter igång vid kallstart.

När Adblue tar slut:
Utan Adblue går inte motorn att starta. Detta då den inte klarar gällande miljökrav och får inte användas i trafik. Därför får föraren en varning om att fylla på vätska i god tid. Många tillverkare låter också motorn går ner i effekt som en sista förmaning om att fylla på Adblue-tanken. Det går att lura systemet genom att fylla på med vanligt vatten, men det kan ge dyra skador på SCR-katalysatorn.

Oxidationskatalysatorn (dosan längst till vänster) omvandlar kolväten och kolmonoxid till koldioxid och vatten. Partikelfiltret (dosan strax där under till höger) samlar upp dieselpartiklar. Adblue insprutningsventil (förgreningen på vänster bildhalva) sprutar in en urealösning som bryts ner till ammoniak. SCR-katalysatorn (centralt i bild) omvandlar slutligen kväveoxiden till kväve och vatten. Sist men inte minst har vi själva adblue-tanken i blått (till höger). (Illustration: Niklas Carle.)
Oxidationskatalysatorn (dosan längst till vänster) omvandlar kolväten och kolmonoxid till koldioxid och vatten. Partikelfiltret (dosan strax där under till höger) samlar upp dieselpartiklar. Adblue insprutningsventil (förgreningen på vänster bildhalva) sprutar in en urealösning som bryts ner till ammoniak. SCR-katalysatorn (centralt i bild) omvandlar slutligen kväveoxiden till kväve och vatten. Sist men inte minst har vi själva adblue-tanken i blått (till höger). (Illustration: Niklas Carle.)
Taggar: Reportage

En modern dieselmotor använder en högre andel syre än vad som teoretiskt är nödvändigt för en komplett förbränning av bränslet. Fördelen är lägre förbrukning och färre sotpartiklar.

Baksidan är att överflödigt syre ökar mängden kväveoxider (NOx), vilket har blivit bilindustrins nya knäckfråga ur miljösynpunkt.

Den 1 september 2015 trädde nya utsläppskrav i kraft (Euro 6) som ställer tuffare krav på dieselbilarnas NOx-utsläpp.

För att klara de skärpta utsläppsgränserna tar allt fler biltillverkare hjälp av en så kallad SCR-katalysator och ureaämnet Adblue.

I SCR-katalysatorn reagerar ammoniak – som är den aktiva subst

Är du tidningsprenumerant? Skapa din digitala inloggning.

Registrera
Digital prenumeration
Läs allt – Testa för endast 19 kr!

Det här är en del av vårt premium-innehåll. För att läsa vidare behöver du starta en prenumeration eller logga in ifall du redan har ett konto. ✅ Tillgång till alla artiklar ✅ Digital tidning ingår ✅ Exklusivt nyhetsbrev

Läs mer

ORDLISTA

Adblue: En klar vätska med 32,5 procent urea (urinsyra), resten är avjoniserat vatten.

SCR-katalysator: Selectic Catalytic Reduction är en speciell katalysator som omvandlar NOx-partiklarna till kväve och vattenånga med hjälp av ammoniak från Adblue-vätskan.

NOx: Ett samlingsnamn för kväveoxid (NO) och kvävedioxid (NO2) i samband med luftföroreningar.

Euro 6: Ett europeiskt utsläppskrav som alla bilar måste följa sedan den 1 september 2015. Det ersätter de tidigare Euro 5-kraven.

ISO 22241: En kvalitetssäkring för att Adblue-vätskan är certifierad och klarar alla krav för att användas i en personbil.

Kommentarer

#1
2019-10-21 16:50

Vad är problemet? När man köper Adblue så får man ju med en pip, i varje fall på Biltema och OK och det är ju bara att skruva dit den på dunken och hälla i, så har jag gjort under 4 års tid och aldrig spillt en droppe.

#2
2019-10-21 19:14

Alla bilägare är väl inte helt urblåsta och med tummarna mitt i händerna.
Jag tycker det här är ett ickeproblem, klarar man inte att fylla AdBlue så klarar man säkert inte att fylla diesel heller.
Nävisst, det gör ju inte alla, de fyller ju bensin i dieseltanken, glömde det!

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.