Bild
Nästa artikel
Utsläpp från lastbilar ökar

Utsläpp från lastbilar ökar

Nyheter

På grund av ökade körsträckor ökar utsläppen från lastbilar för första gången sedan 2010.

Under 2017 ökade utsläppen med 10 000 ton koldioxid, på grund av att lastbilarna körde 8,5 miljoner fler mil än föregående år. Det skriver biodrivmedelsföretaget SEKAB om sin undersökning, som visar på ett trendbrott efter att ha sett minskningar varje år sedan 2010. 

– Ökningen är framför allt en konjunktureffekt. Det är ingen hållbar ursäkt, transporternas klimatpåverkan måste minska även under högkonjunktur. Lösningen är att fler går över till förnybara drivmedel i stället för att köra på fossil diesel, säger Lena Nordgren, biodrivmedelsexpert på SEKAB.

Totalt handlar det om utsläpp på 3,2 miljoner ton koldioxid, beräknat med utsläppsstatistik från Trafikverket och körsträckor från Trafikanalys. Totalt stod vägtrafiken för 15,77 miljoner ton utsläpp koldioxidekvivalenter under 2016, enligt Naturvårdsverket. 

Diskutera: Vad tror du trendbrottet beror på?
Taggar: Nyheter

Kommentarer

#1
2018-05-25 10:07

Svenssons längtan efter nytt mobilskal och annat krimskrams från Wish, AliExpress m.fl är en bidragande orsak till förra årets ökade lastbilstransporter. Den kraftigt ökande näthandeln med över 150 000 paket per dag som kom till Arlanda sätter garanterat sina spår i statistiken. Paketen teleporteras knappats ut till kunderna utan körs med helt vanliga lastbilar till distributionscentraler och sedan vidare med ännu en lastbil till de lokala ombuden.

#2
2018-05-25 19:23

Lösning: Förbjud utländska lastbilschaufförer med sina skitiga skitlastbilar att ta svenska jobb.

#3
2018-05-25 19:29

Om det nu är så Mattse .. Hur mycket har inte flygtrafiken ökat på utsläppen? Och det är väl ännu sämre.

#4
2018-05-25 19:33

Det finns en övertro på att ekonomisk tillväxt och samhällets välfärd är starkt beroende av att mängder med materiella ting konsumeras i ett hela tiden ökande tempo, ofta på kredit. Men detta är knappast hållbart och sunt i längden.

Oftast kör tunga lastbilar med släp för fort och med plattan i mattan, och det kan alltså gå i upp till 90 km/ tim. Max. lagliga hastighet för dem är 80 km/ tim. och det skulle enkelt kunna lösa genom att fartspärren ställs om från 90 till 80 och det skulle spara 10-15 % bränsle och minska risken för olyckor. Många åkerier har konstigt nog fortfarande inte upptäckt denna enkla åtgärd.

#5
2018-05-25 19:51

Ökad inblandning av biobränsle kommer att lösa de mest akuta transportproblemet m a p de höga avgasemissionerna. Tvinga åkerierna att köra på tex HVO100 eller ge dem ökade rabatter / subventioner på bränslet då de är åkerinäringen som är den bransch som använder mest diesel.

#6
2018-05-25 19:59

Jaha, det kan du tro.. bio bränslen löser ej klimatförändringar utan du spottar fortfarande ut koldioxid. Ekvationen går inte ihop.

#7
2018-05-25 22:48

Här blandas det hej vilt, ser jag.

walle_x skriver: "Lösning: Förbjud utländska lastbilschaufförer med sina skitiga skitlastbilar att ta svenska jobb." Ja, de kommer hit fulltankade med skitbränsle som de spyr ut, det är sant. OCH DET ÄR SANT ATT DET FLATA SVERIGE GER BORT SIN TRANSPORTINDUSTRI, TYVÄRR PÅELDAT AV MILJÖPARTIET. Men det som mäts i just det här fallet är koldioxid och den ökade körsträckan.

Bond skriver: "Hur mycket har inte flygtrafiken ökat på utsläppen?" Nu gällde artikeln vägtransporterna. Men visst, många varor flygs, trots allt. Men flyget är ju som bekant västvärldens heliga ko!

John2008: Politikerna ropar efter ökad konsumtion som en parameter för att hålla ekonomin igång - men de tänker inte på att konsumtionen måste "transporteras" ...
Det spelar ingen roll hur chaufförerna kör, det är de ytterligare 8,5 miljoner kilometerna som är kärnan i artikeln. Utifrån den sträckan räknar man med en schablon ut hur mycket mer koldioxid som släpps ut - inte hur Johan Nilsson körde DHL-transporten mellan Malmö och Stockholm.

Men värst är Lena Nordgrens genomkorkade uttalande om att ökningen är framför allt en konjunktureffekt och att den inte är en hållbar ursäkt. Man snälla, vem har pratat om en ursäkt? Vi pratar om en förklaring - en högst logisk sådan! Och tillägget om att transporternas klimatpåverkan måste minska även under högkonjunktur blir om möjligt ännu dummare. Hur tänker sig denna Lena att teknikens framsteg (nya bränslen och förbättrade motorer) ska kunna hålla jämna steg med 8,5 miljoner fler köra kilometer? Finns inte en chans. Men det där vidriga Miljöpartiet har säkert en destruktiv och hysterisk lösning på saken ... Och väljarnas lösning på Miljöpartiet blir transport ut ur riksdagen!

#8
2018-05-26 16:31

Vargen:
Självklart släpper man ut koldioxid även med biodiesel tex HVO100 i tanken MEN det är en icke fossil koldioxid dvs icke koldioxidökande gas! När man tankar biobränsle kör man på fossilfri etanol eller diesel och släpper bara tillbaka exakt den mängd koldioxid som växterna tidigare hade bundit i atmosfären. Biodrivmedelsmassan som kan komma från träd såsom tallar, skogs eller slaktavfall frityrolja, sockerbetor etc så tillförs således inte någon som helst koldioxid i atmosfären.

#9
2018-05-27 14:06

Förbjuder man utländska lastbilar i Sverige så kommer inte de svenska att få köra utomlands. Det kommer inte att bli populärt.

#10
2018-05-27 14:47

Sist jag kollade så var vi fortfarande med i EU. Vi kan inte förbjuda utländska lastbilar.

#11
2018-05-27 22:04

Stoor
En sanning med modifikation. "Biodrivmedelsmassan" ger inget tillskott av Co2 så länge du inte överskrider gränsen för vad kretsloppet orkar ta emot. Naturen ökar inte tempot även om vi gör det. Överskott av kretsloppkoldioxid är lika skadligt som fossil.

#12
2018-05-27 22:14

pinjong
Kanske inte. Men vi kan se till att dom följer gällande regler avseende hastighet, arbetstider och övriga cabotagetrafikregler. För övrigt ska så mycket långväga gods som möjligt över på järnväg, så prioritering ett för dom "miljötillvända" rödgröna borde vara att presentera avsevärda satsningar i kommande budgetar för att komma i kapp ett halvsekels underlåtenheter.

#13
2018-05-27 22:25

Stor, koldioxid som koldioxid..den hamnar i atmosfären och där gör den skada. Allt snack om biobränsle är bara ett sätt att snacka bort problemet. Läget är högst akut, och tyvärr kommer inte biobränsle att lösa problemet.

#14
2018-05-27 22:35

Styggavargen, sk förnybara material ingår i det naturliga kretsloppet och har så gjort i miljontals år utan att ställa till problem. Det är först i modern tid som enorma fossila depåer av olja och gas pumpas upp, förbränns och förstör balansen. Kan vi ersätta fossilt bränsle med förnybart så kan vi komma på rätt spår igen.

#15
2018-05-27 22:49

Att nyttja och bygga ut järnvägen med kopplad infrastruktur med en väl utbyggd logistik.
Tittar man idag så ska allt sväva fram, allt som görs är att motverka trafik trots att trafiken bara ökar!
När handels o industriområden byggs så finns det ingen som helst planering för godstransporterna eller var som lastbilar ska stå!
Nejdå ynkepynke puttenut parkstråk med den minsta möjliga mån för all trafik, en ren mardröm för vem som helst och i detta gytter ska även långtradare och styckegodsbilar ta sig fram...
Hela upplägget o politiken är uppåt väggarna, vad som borde ta tio minuters färd i ett köpcenter kan ta 45 minuter i ett malande helvete där bilarna står o matar en halvmeter i taget i ett evighetslångt led som spyr ut avgaser.
Järnväg, matarleder, en väl utbyggd fordonsvänlig infrastruktur och transporter med lastbilar drivna med el. hybrider eller vad som nu kommer det är framtiden om man vill vara seriös.

#16
2018-05-28 14:03

En stor skillnad mellan lastbilstrafiken och en betydande del av personbilstrafiken är att inga lastbilar körs för nöjes skull, de utför ett för oss livsnödvändigt arbete. De är en förutsättning för att samhället ska fungera. I princip allt som vi konsumerar förutom kranvatten och elektricitet har i något led transporterats per lastbil för att det överhuvudtaget ska kunna nå oss. Och den absolut stora merparten lastbilstransporter är kortväga, där järnvägen inte är ett alternativ. Hälften av alla transporter med lastbil är under 2½ mil. Bara ca 16% av transporterna är över 15 mil och endast 1% är över 90 mil.
Hur länge tror ni vi skulle klara oss om lastbilstrafiken stannade upp helt och hållet? Det blir katastrof redan efter tre-fyra dagar med tomt i mataffärernas hyllor, inget att tanka på bensinstationer, inga mediciner på apoteken, inga hämtade sopor mm.
En annan reflektion - en 60 tons lastbil drar ca 4 lit/mil, dvs ungefär lika mycket som 7-8 personbilar. Och då har den med sig 40 ton last. Hur mycket kan 8 personbilar transportera?

#17
2018-05-28 18:05

Även kablarna, transformatorerna, vattenrören osv har transporterarts på något sätt Uffeeh. Allt ihopa har dessutom också grävts ner eller byggts upp med dieselkraft.

#18
2018-05-28 20:46

Uffeeh
Du har möjligtvis ingen källhänvisning till dina presenterade uppgifter?

#19
2018-05-28 23:06

Nej biobränslen är ingen räddning när det gäller CO2 utsläppen generellt då palmolja är det i särklass billigaste när det görs biodiesel och när skogen eldats upp och marken bereds för odlingarna så blir CO2 utsläppen tre gånger högre än för fossil diesel. Sedan har vi fortfarande avgaser och oljud från motorer som drivs med HVO och det vill vi inte ha.
Men som tur är kan alla maskiner och transporter som idag drivs med dieselmotorer i fortsättningen drivas utan avgaser och oljud och palmodlingar.
Bränsleceller kan ersätta allt från batterier i mobiltelefoner till att driva tåg, bussar, entepenadmaskiner, jordbruksfordon, truckar, bilar, cyklar, lastbilar, långtradare.
I länder som får stora överskott av förnyelsebar elproduktion pumpas den produserade vätgasen ut i naturgasnäten men kan självklart användas till att ersätta alla dieseldrivna maskiner och fordon med bränsleceller och elmotorer.

#20
2018-05-29 11:19

Uffeeh ger perspektiv på förhållandena, men Tvärnit skriver det jag själv är inne på.
Än i denna dag har man inte fått igång järnvägstrafik med enkelt omlastningsbara containrar. Det borde inte vara alltför svårt att konstruera ett modulsystem som skalas ner alltefter transportmöjligheterna.Vid stationerna skulle man kunna lasta om till såväl stora lastbilar som mindre distributionsbilar.

#21
2018-05-30 08:47

Inte förvånad, kör via jobbet en hel del på E6 runt Helsingborg. Säkert 90% av fjärrlastbilarna är utländska bilar, från Polen Rumänien, Litauen m.fl. Riktigt jävla tråkigt att se. Men så är det. Och det är många som kommer, riktigt många. Något måste göras men hur det skall gå till är svårt.

#22
2018-05-30 09:45

Med ett konsumtionssamhällets blir det så här. Vill man lösa problem på lång sikt måste man minska konsumtionen.

#23
2018-06-15 01:34

Regeringen överväger att öka kostnader för järnvägen (t.ex banavgifter). Hela Sverige är i behov av upprustad infrastruktur som aldrig kommer. Känner vi igenom modus operandi eller?
Utländska lastbilar kostar miljarder varje år i slitage och annan påverkan. En lastbil med lågt iQ framför ratten med helt fel förutsättningar i fordonskonstruktion för att köra här kan sätta en hel motorväg på ur spel en normal vinterdag. Kö i mil som tar timmar att öppna upp. Vad kostar inte det!?

Allting blir dyrare men ingenting går framåt. När det väl gör det så är det via förbud för att påtvinga en skiftning, vare sig den är för saker framåt eller bakåt. Politiken styr precis allt och alla när de känner för det, och det är där vi har den dolda kostnaden i ohämmad ineffektivitet.

#24
2018-06-15 01:38

Axa #22
Och vad händer när konsumtionssamhället minskar sin konsumtion?
Uppsägningar. Nedskärningar. Konkurser. Bobubblan exploderar. Stadsintäkter minskar som ska omfördelas på det som finns kvar, men såklart även ökas i vanlig ordning. Och vad finns kvar när stagnationen infinner sig?

#25
2018-06-15 01:50

Roy J #20
Järnvägen är absolut inte målet för ISO-container i Sverige. I Sverige anländer merparten av dessa med containerfartyg och går oavkortat rakt på en lastbil. Många "industrispår" är nedlagda eller hotas med stark vigör av lokal politik, även när det finns stora företag anknutna som sysslar med något så järnvägsvänligt som bulk-last.
Järnvägen är dock ett rejält skrymmande transportslag. Det går inte bygga en combi-terminal hur som helst var som helst och att blanda person/gods-hantering på befintliga stationer är inte optimalt ur många aspekter.

En sak är helt säker, svensk politik hatar järnvägen mer än något annat. De agerar iallafall som att de helst ser järnvägen strypas till döds och försvinner utan att minsta ögonbryn lyfts.

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.