Bild
Nästa artikel

Svensk etanol certifierad

Nyheter

Svenska SEKAB blir först i världen med att leverera verifierat hållbar etanol. Det blir till de svenska och europeiska kunderna med etanol från brasilianska sockerrör för inblandning i E85 och ED95. Etanolen är kvalitetssäkrad ur bland annat miljö-, klimat- och socialt perspektiv.

Etanol är i likhet med elektricitet en energibärare. Precis som el från
vindkraft jämfört med el från kolkraft, kan etanol produceras på mer eller
mindre bra sätt.

- Alla konsumenter och övriga intressenter behöver
garantier för att den etanol vi levererar är verifierat hållbar, säger Anders
Fredriksson, vice VD i SEKAB BioFuels & Chemicals.

Tydliga
krav

SEKAB har därför under 18 månader utvecklat ett ramverk med kriterier
som täcker etanolens hela livscykel från sockerrörsfälten fram till användningen
i bilen. Framtagandet har gjorts i samarbete med ett antal progressiva
brasilianska producenter som delar SEKAB:s syn på hur viktigt detta är för
framtida utveckling av den internationella etanolmarknaden.

Detta
initiativ är den första praktiska tillämpningen av verifierbart hållbar etanol
och ett stort steg i riktning mot att förverkliga en internationell standard för
hur etanol ska produceras på ett ekologiskt och socialt hållbart sätt.

De
kriterier, som den hållbara etanolen måste uppfylla, ligger i linje med de krav
som lyfts fram i pågående processer som drivs av internationella organisationer
som FN, EU och ILO samt ett antal NGO:s.

Nolltolerans

Förutom
miljömässig hållbarhet innebär kraven nolltolerans för barnarbete,
icke-organiserade arbetsförhållanden (så kallat slavarbete) och avverkning av
regnskog. Vidare finns övriga krav beträffande arbetsförhållanden, arbetsrätt
och löner. Skördearbetet ska också vara mekaniserat till minst 30 procent idag
och öka enligt en plan till 100 procent senast 2014.


Omställningen från
manuell skörd till mekanisering kan jämföras med den skandinaviska
skogsindustrins omställning från manuell avverkning till maskinell avverkning
och de effekter detta haft på arbetsförhållanden och antalet
sysselsatta.

Klimatmässigt innebär kraven på den verifierat hållbara
etanolen att koldioxidutsläppen från odling, produktion och transport till
Sverige och övriga Europa ska reduceras med minst 85 procent jämfört med bensin.


Ett oberoende internationellt kontrollföretag ska två gånger per år
revidera alla produktionsenheter med avseende på de fastställda kriterierna.


Ett första steg

- Detta initiativ för verifierat hållbar
sockerrörsetanol är det första i sitt slag i världen och ett stort steg i rätt
riktning för att snabba på ersättningen av dagens bensin och diesel, säger
Anders Fredriksson. Kriterierna kommer successivt att utvecklas och även
synkroniseras med kommande EU-regelverk.

- Vi går före eftersom det
dröjer innan det regelverk innehållande krav för hållbara biodrivmedel, som EU
håller på att utarbeta, blir klart, förklarar Anders Fredriksson. Förhoppningen
är att vi med detta initiativ dessutom kan påskynda utvecklingen av ett
internationellt regelverk. Helt klart driver det även utvecklingen i Brasilien.
Detta leder till att det inom kort ökar utbudet av verifierat hållbar etanol för
att möta en snabbt stigande internationell efterfrågan på förnybara alternativ
till oljebaserade drivmedel.


Leverans i augusti

SEKAB levererar ca
90 procent av all etanol i Sverige till E85 och ED95 (etanol för bussar och
tunga fordon).

- Skörden av sockerrör för vår verifierat hållbara etanol
har just påbörjats, berättar Anders Fredriksson. Det betyder att de svenska
etanolbilsägarna kan börja tanka verifierat hållbar etanol redan i augusti.
Taggar: Nyheter

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.