Bild
Nästa artikel
Stor osäkerhet kring regler bland cyklister

Stor osäkerhet kring regler bland cyklister

Nyheter

En färsk studie från VTI visar att osäkerheten är stor när det gäller trafikreglerna kring cyklar.

Trafikreglerna för cyklar är inte helt solklara och många cyklister är tveksamma inför vad man får och inte får göra i trafiken. Det visar en enkätstudie från VTI som genom att fråga cyklister i Göteborg, Stockholm och Linköping kommer med förslag om hur trafiksituationen kan förbättras med hänsyn till cyklisterna.

Regelbrotten förklaras på flera olika sätt. De cyklister som uppger att de vill komma fram snabbt väljer oftare "flexiblare färdvägar", det vill säga att de cyklar där de vill snarare än där de ska enligt reglerna. Studien visar också att många känner till vilka regler som gäller när de tillfrågas, särskilt när det gäller vad som är förbjudet att göra. Trots det menar många att de inte känner sig säkra på reglerna.

– Det behövs en mer riktad information till cyklister om vilka regler som gäller och var man får cykla. I denna studie kunde vi identifiera att en grupp med lägre regelkunskap var de yngre cyklisterna, här definierade som 18–24 år, säger Sonja Forward, forskare på VTI.

Forskarna föreslår nu att trafikreglerna ska anpassas bättre efter cyklisterna och därmed göra dem tydligare och lättare att följa. De menar också att infrastrukturen bör ses över med cyklisterna i åtanke och då till exempel göra det lättare för cyklister att korsa körbanor på ett säkert sätt och anpassa trafiksignaler efter cykeltrafiken.

– Det är viktigt att öka säkerheten för oskyddade trafikanter, cyklister är en grupp som vi särskilt fokuserar på. Forskningen kan ge svar på vilka åtgärder som faktiskt har effekt, säger Mari Sparr, Länsförsäkringars forskningsfond.

Diskutera: Hur kan cykeltrafiken passas in bättre med annan fordonstrafik?

Taggar: Nyheter

Kommentarer

#1
2017-10-23 16:20

Kunskap måste ju tillföras redan i unga år - så inför trafikvett i skolan - från start. Vi bilister ska ju hålla koll på både de som inte kan reglerna (18-24 åringar enligt ovan) och de som har kunskap men ändå väljer att cykla på "flexiblare färdvägar" (enlig ovan) + alla övriga som tror de cyklar enligt reglerna. Dessutom alla som går utan att se sig för + mopededister som också tror de kan göra som de vill..
Låt inte våra svenska politiker vara med och bestämma - då går det helt galet, tror jag. Se på Danmark, gör besök i Köpenhamn och lär er - före ni agerar. Men först men inte minst, se till att barn lär sig trafikvett/kunskap redan i småskolan och upp..

#2
2017-10-23 16:42

Vilken miljöförstöring de blir av att sänka hastigheten från 50 till 40
Ena minuten så är det miljö tänkandet som gäller
nästa minut då är miljö tänkandet bortblåst.

#3
2017-10-23 17:01

Dags för Anita och Televinken att göra comeback.

#4
2017-10-23 17:12

ALDRIG mer AUDI, kommenterar du verkligen rätt artikel?

#5
2017-10-23 17:17

När jag gick i tredje klass kom polis till skolan. Vi fick öva cykling och grundläggande trafikregler på skolgården. Sen var det skarpt läge. I korsningar fanns både "lilla" och "stora" svängen. Räcka ut armen var ett måste. Med mera.
Numera vet ju inte ens föräldrar och lärare att gående alltid ska gå på vänster sida (även om det juridiskt endast är en rekommendation). Reglerna för cyklister är inte svårare, men verkar ändå vara ett oöverstigligt hinder.

#6
2017-10-23 17:56

Det spelar ingen roll hur mycket regler det finns när det inte finns någon som ser till att de följs!

#7
2017-10-23 18:38

@Roy J: Det är bara på väg utan gångbana som man skall gå på vänster sida.

#8
2017-10-23 19:22

Många bilister tycks ha samma problem med trafikregler, se bara rondellkörning, hastighet och teckengivning bara för att ta några exempel. Och inte hjälper information där inte.

#9
2017-10-23 19:43

Fast nu är det väl på gång att på kombinerade cykel/gångbanor skall fotgängaren gå till vänster och det är inte en dag för tidigt.
F ö är det alldeles för många cyklister som uppenbarligen tror att dom har samma rättigheter som fotgängare relativt bilisterna.

#10
2017-10-23 20:06

Pi
Cyklisterna ska vara närmast bilarna och fotgängarna längst bort från bilarna. Alla har högertrafik inom sitt respektive område. Då har vi störst möjlighet att upptäcka farorna och att minska riskerna för olyckor.

#11
2017-10-23 22:43

Det där var sannerligen en av de märkligare rapporter jag läst!
Först babblas det sida upp och sida ner med olika subjektiva åsikter baserade enbart på fotgängare/cyklister, till och med otryggheten för HBTQ-personer lyckas dom koppla ihop med bilarnas hastighet (!) (sid 70).
Sedan konstateras att den samhällsekonomiska kostnaden för sänkta hastigheter blir 6,1 miljarder (!) medan man spar ca 1 miljard på minskade skador och minskade utsläpp (sid 89-91).
Dom där 6,1 miljarderna försöker dock författarna förklara med brister i hur beräkningarna görs i programvaran dom använder (!).
I min värld känns det som att 5 miljarder för 5 döda och 109 skadade per år en relativt hög kostnad i sammanhanget.
Hade man lagt bara halva den summan på exempelvis psykvården istället hade man kunnat göra underverk. Det dör trots allt fem gånger fler av självmord än av trafikolyckor i Sverige.
Alternativt lägga en miljard eller två på att utbilda även fotgängare och cyklister samt kontrollera efterlevnaden av regler inte bara för bilisterna.

#12
2017-10-24 09:31

Någon typ av enklare körkort för cyklister skulle behövas. För värre virrpannor i trafiken har sällan skådats.

#13
2017-10-24 09:45

Varför inte samma typ av kort som för EU-moped. Teori och en enkel körövning. Medelålders i Lyckra och ryggsäck kör som dårar utan hänsyn till andra.
Hörde på svt:s morgonstudio där André Pops inte hade lust att bromsa då han hade fått upp farten..... men hellre skada eller hindra andra än att själv sakta farten. Han borde inte få ha cykel. Men att cykla är ju att även träna, och då är ju tempoändring ett av momenten.

#14
2017-10-24 11:12

Gunnar B - men visst är det en ändring på gång där gående skall gå på vänster sida på kombinerade cykel/gång-banor. Ser f ö ingen logisk anledning till att cyklister skall vara närmare biltrafiken än fotgängare för båda kategorierna är ju lika oskyddade vid en olyckssituation. Och att ha vänstertrafik för gående på kombinerade cykel/gångbanor gör ju att gångtrafikanten inte blir lika överraskad av en cykel alldeles bakom ryggen eftersom cyklisten då förhoppningsvis kommer på den andra sidan. Precis som för gående på bilvägar.

#15
2017-10-24 11:21

@Pi och Gunnar B: Gångtrafikanter och gående skall vara separerade, kombinerade gång och cykelbanor är det absolut sämsta alternativet. Jag cyklar hellre bland bilarna än bland gående.

#16
2017-10-24 12:07

För många år sedan, när jag gick i åk3 eller om det var åk4, så kom polisen och höll en cyklistutbildning där man även fick "köra upp" på skolgården. Har ingen aning om hur det ser ut med det här sedan dess, men har mina misstankar om att det försvunnit. Skall man få någon ordning på cyklisters trafikkunskaper så är det nog här man skall börja.

#17
2017-10-24 12:24

Problemet som cyklist i stadsmiljö är att man ömsom blandas med biltrafik och ömsom med fotgängare - där båda situationerna har sina olika problem att ta hänsyn till. Som redan påpekats vore det önskvärt att de styrande i våra större städer tog intryck av hur man planerat trafiken i Köpenhamn - och för den delen även i Amsterdam. Två städer där cykling är en naturlig del av trafiken och folk vet hur det fungerar.

På en kombinerad gång- och cykelbana som inte ligger i omedelbar anslutning till en väg kan jag bara hålla med om att det naturliga är att som gående hålla till vänster så att man möter cyklister på sin sida och slipper få dem i nacken. I min hemstad Umeå har man t.o.m på vissa ställen skyltat med en tilläggsskylt "Gå på vänster sida" på G/C-vägar, något som fler städer borde ta efter.

#18
2017-10-24 13:13

Håller med Mr.Wheeler, Kombinerade G/C-vägar är vansinniga. Eller borde det vara de gående som har prio 1. Cyklister får anpassa sig. Det är inte bara vuxna som uppehåller sig på G/C-vägar, barn som helt plötsligt ser något intressant på andra sidan.
När jag tränade för Vättern under flera år, cyklade jag aldrig på dessa vägar.

#19
2017-10-24 15:15

Cykling är ett av de områden där folk anser sig vara experter utan att ha minsta egen erfarenhet. Om man aldrig har cyklat genom Stockholm en vardag i rusningstrafik vet man lika lite om hur det fungerar som de som uttalar sig om hur det är att leva i USA genom att bara ha sett filmer därifrån. Som många andra är jag både cyklist och bilist (sen 40 år) och kan intyga att idioter är lika vanliga i båda kategorierna . Problemet är då att när bilister gör nåt riktigt dumt blir det ofta livsfarligt medan korkade cyklister sällan orsakar allvarliga skador. Därför måste man kunna kräva större ansvar från oss bilister. Särskilt som många cyklister är barn och ungdomar som inte kan utkrävas samma ansvar.

#20
2017-10-24 16:29

Hörde på trafkrapporten nyss. Cyklist på E 18. Där kan det bli allvarliga skador även för andra när det ska väjas! Men det blir väl bilisterna fel som vanligt.

#21
2017-10-24 17:11

Att andvända allmän väg borde krava kurs för alla om hur man anpassar sig till alla brukare.Skattebetalare borde i sin tur ha mera rättigheter att vägen då dom betalar för den.Cyklister är dom värsta "bikies", tror dom är odödliga och har dårlig attityd och betalar inget.På detta område som dom flesta sociala och allmänna frågor fungerar som vanligt hällre inte socialdemokratin

#22
2017-10-24 18:26

Det finns inget annat än cykelbanor som är skilda från övrig trafik. Om inte kommer det till bråk förr eller senare. En del bilister anser de har rätt mot cyklister i alla lägen oavsett hur fel de har. Min dotter som bor och cyklar i Stockholm berättade att hon skulle ta av i andra utfarten från en cirkulationsplats när det kom en bilist som skulle ta av i första. Bilisten körde om henne och tog av så snävt att hon stötte till bilen. Föraren, en man stannade och började råskälla och påstod att hon hade fel. Många andra exempel har hon berättat om b.l. a. när hon var på väg in i en gata som var enkelriktad och tillåten i hennes färdriktning. Återigen skäll från bilisten tills hon vänligt men bestämt visade på skylten. Många exempel från pressen berättar om hur bilister kör så nära cyklister att backspegeln ramlar av, eller kör förbi cyklister och tvärbromsar så att cyklisten kör på bilen bakifrån, sannolikt bara för de retar sig på att cyklisterna är klädda i trikåer. De har väl ändå rätt att vara klädda i det de anser vara bekvämt själva. Med andra ord: Många bilister uppträder som skitstövlar gentemot cyklister i trafiken.

#23
2017-10-24 18:26

Det finns inget annat än cykelbanor som är skilda från övrig trafik. Om inte kommer det till bråk förr eller senare. En del bilister anser de har rätt mot cyklister i alla lägen oavsett hur fel de har. Min dotter som bor och cyklar i Stockholm berättade att hon skulle ta av i andra utfarten från en cirkulationsplats när det kom en bilist som skulle ta av i första. Bilisten körde om henne och tog av så snävt att hon stötte till bilen. Föraren, en man stannade och började råskälla och påstod att hon hade fel. Många andra exempel har hon berättat om b.l. a. när hon var på väg in i en gata som var enkelriktad och tillåten i hennes färdriktning. Återigen skäll från bilisten tills hon vänligt men bestämt visade på skylten. Många exempel från pressen berättar om hur bilister kör så nära cyklister att backspegeln ramlar av, eller kör förbi cyklister och tvärbromsar så att cyklisten kör på bilen bakifrån, sannolikt bara för de retar sig på att cyklisterna är klädda i trikåer. De har väl ändå rätt att vara klädda i det de anser vara bekvämt själva. Med andra ord: Många bilister uppträder som skitstövlar gentemot cyklister i trafiken.

#24
2017-10-24 18:48

I morse, på en ringled, mötte jag i gryningen en dam på cykel. Att hon inte hade lyse på kan jag kanske ha förståelse för då solen var på väg upp. Att hon cyklade vänstertrafik är svårare för mig att förstå. Om jag hade kört över henne hade jag haft svårt att ta mitt straff utan att känna mig orättvist behandlad.

#25
2017-10-24 20:41

Om man som cyklist inte fattar att sätta på lyset när det är mörkt så ska man nog inte vänta sig att dom ska fatta något så komplicerat som trafikregler.

#26
2017-10-24 21:09

Tidigt i morse på väg till gymmet på en gata utan belysning fick jag plötsligt se en mörk grå skugga framför, den rörde sig snabbt. När jak kom närmare såg jag vad det var, en häftigt trampande stolle i svarta kläder, helt utan lyse eller reflexer.
Det kan inte finnas mycket till självbevarelse mellan de öronen!

#27
2017-10-25 18:50

Mr.Wheeler med flera, det har efter högeromläggningen aldrig gällt något annat än att man ska gå på vänster sida!
I samband med omläggningen fick vi alla H-märken att sätta på bröstet som en påminnelse om att väja till höger, vilket jag redan då, som mopedåkande yngling, insåg vara direkt korkat. Man ska alltså som gående vara på vänster sida men väja åt höger. En klar motsättning som skapar konflikter.

#28
2017-10-25 20:20

@Roy J: Jag minns också H-märkena som man kunde hämta på OK eller om det var IC. Det fanns röda och blå och i två storlekar. MEN, de betydde INTE att man skulle väja till höger, de betydde Håll till Högeroch var en del av kampanjen somkallades Håll dig till höger, Svensson.

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.