Bild
Nästa artikel

Säkerhet ger lägre premier

Nyheter

Den säkerhetshöjande tekniken i bilarna kan komma att registreras i Vägverkets databaser och ligga till grund för en bättre och rättvisare försäkringsklassning.

Försäkringsbolagen använder redan i dag
fordonsinformationen i vägtrafikregistret för att bestämma storleken på
försäkringspremierna. Nu ska Vägverket göra det möjligt att registrera
trafiksäkerhetshöjande teknik i vägtrafikregistret. Genom den informationen ges
försäkringsbolagen ökade möjligheter att differentiera
trafikförsäkringspremien.

Generalagenter, fordonstillverkare och yrkesmässiga
importörer ska från hösten 2008 kunna registrera uppgifter om exempelvis
automatiska nödbromssystem och trötthetsvarnare i vägtrafikregistret. Den
informationen kan försäkringsbolagen använda när de bestämmer
försäkringspremierna.

Om informationen används på det sättet får fordonsägarna
möjlighet att påverka försäkringspremien genom att aktivt välja fordon med
registrerad trafiksäkerhetshöjande teknik. Med fler trafiksäkra fordon ökar
trafiksäkerheten - något som kan leda till färre allvarligt skadade och döda i
trafiken.

Med de här uppgifterna kan vår registerinformation
bidra till att trafiksäkra fordon premieras. Det blir ytterligare ett motiv för
köparna att välja fordon med teknik som ökar säkerheten, säger Vägverkets generaldirektör Ingemar
Skogö.

Systemet kommer att bygga på frivillighet.
Generalagenter, fordonstillverkare och importörer väljer själva om de vill
registrera trafiksäkerhetshöjande teknik i vägtrafikregistret.
Försäkringsbolagen väljer i sin tur om de vill använda informationen vid sin
premiesättning.


- Vi ser mycket positivt på denna möjlighet som kommer
att påskynda introduktionen av ny säkerhetshöjande teknik, säger Hans-Erik Almebäck, VD Toyota Sweden
AB

I inledningsskedet omfattas endast nya fordon men på
sikt ska också informationen om äldre fordon kunna
kompletteras.

- I försäkringsbolagens förklassning av fordon ingår
redan uppgifter om säkerhetsutrustning. Men med en utbyggnad av
vägtrafikregistret ökar möjligheten att få med all säkerhetsutrustning och på
sikt även eftermonterad. Här ges försäkringsbolagen ett bra kvalitetssäkrat
instrument för prisdifferentiering efter risk, menar Staffan Moberg, Försäkringsförbundet

Att uppgifterna om trafiksäkerhetshöjande teknik förs in
i vägtrafikregistret innebär också ökade möjligheter till analys och forskning
inom trafiksäkerhetsområdet.
Taggar: Nyheter

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.