Bild
Nästa artikel

Regeringen: "Vi höjer skatten rejält på CO2 & diesel"

Nyheter

Regeringen har bestämt sig; skatten på diesel och koldioxid ska höjas. Samtidigt ska nya miljöbilar slippa fordonsskatt i fem år.

Regeringen tar nu ytterligare steg för att uppnå de nationella utsläppsmålen. I en debattartikel på DN Debatt slår företrädare för regeringen fast att skatten på koldioxid och diesel ska höjas.

"Energiskatten på diesel höjs med 40 öre per liter, men nya miljöbilar befrias från fordonsskatt under de första fem åren. Energiskatten på diesel höjs i två steg med sammanlagt 40 öre per liter. Första höjningen med 20 öre ska ske från januari 2011 och den andra med lika mycket från januari 2013,", skriver finansminister Anders Borg, näringsminister Maud Olofsson och miljöminister Andreas Carlgren på DN Debatt och fortsätter senare:

"Samtidigt tar vi nästa steg mot att öka beskattningen av utsläppen genom att öka koldioxidrelateringen i fordonsskatten. Koldioxidbeloppet i den koldioxidbaserade fordonsskatten höjs från 15 till 20 kronor per gram koldioxid som överstiger 120 gram koldioxid per kilometer. Vilket innebär att skatten från och med 2011 höjs med 5 kronor för varje gram koldioxid en bil släpper ut."

Förslaget är en del av den kommande klimatproposition som kommer att presenteras framöver.

Miljöbilar slipper fordonsskatt

I klimatpropositionen föreslår regeringen även att nya miljöbilar ska befrias från fordonsskatt under de första fem åren.

Därmed kan miljöbilspremien ersättas med en skattebefrielse från 1 januari 2010. Denna skattebefrielse ska gälla retroaktivt för bilar som tas i bruk från och med den 1 juli 2009.

"Ambitiös vision"

De nya skatterna och stödet till miljöbilar ska hjälpa till att minska utsläppen av västhusgaser med ytterligare två ton till 2020.

"Att sänka utsläppen från transporterna är avgörande för att klara Sveriges klimatambitioner. Regeringen anger en ambitiös vision om en fossilobereonde fordonsflotta 2030", skriver finansminister Anders Borg, näringsminister Maud Olofsson och miljöminister Andreas Carlgren på DN Debatt.
Taggar: Nyheter
Regeringen: "Vi höjer skatten rejält på CO2 & diesel"

Kommentarer

#1
Lennart Mårtensson
2009-03-10 13:18

Det är nog ett bra miljöargument att koldioxid relaterade skatten höjs. Det borde kanske finnas en ytterligare brytpunkt vid ca 200 g för att verkligen få bort "miljöbovarna". Jag förstår däremot inte varför dieselskatten ska höjas. Moderna dieselbilar med partikelfilter skitar väl inte ner mer än bensinbilar. Är det kanske en komensation för minskad skatt om fler går över till diesel?

#1
Tommy Wahlström, Vi Bilägare
2009-03-10 13:27

Samtidigt som skatten på dieselbränslet höjs, tänker regeringen föreslå att den årliga fordonsskatten på dieselbilar sänks. Idag är fordonsskatten ca 80 öre lägre per liter för diesel än för bensin. Åtgärden följer den tidigare aviserade planen att justera fordonsskattesystemet så att alla fossila bränslen beskattas likvärdigt.

#1
Micke
2009-03-10 13:42

Att man vill höja skatten på bränslet kan man ju med visst motstånd köpa, men när man ger sig på själva skatten för fordornet så har det f*n gått för långt....Hur mycket koldioxid släpper en parkerad bil med avstängd motor ut egentligen ?. Att höja fordonsskatten är bara ett sätt att mjölka pengar ur folk, det har precis noll att göra med miljö.

#1
Raphael
2009-03-10 13:53

Det är bra att skatten på dieselbilar sänks och mer hamnar i nivå med bensinbilar, det är också bra att diesel och bensin får samma skatt i pumpen - för nu är ju dieselbränslet subventionerat.
Däremot är det tråkigt att de nya reglerna inte är tillräckligt retroaktiva. Nog tycker jag att de som köpt en dieselbil de senaste åren ska få sänkt skatt enligt detta förslag, annars drabbas de onödigt hårt av höjningen på dieselbränslet. Att man drar gränsen vid 1 juli i år är för sent! Dieseilbilar inköpta de senaste tre åren, med partikelfilter, bör omfattas.

#1
göinge
2009-03-10 14:05

Jo, "moderna dieselbilar med partikelfilter" skitar ner mer än bensinbilar. En dieselbil är något klimatbättre än motsvarande bensinbil, men samtidigt miljösämre än motsvarande bensinbil. Därför är det helt riktigt att dieselskatten är (minst) lika hög som bensinskatten. Sedan håller jag med om att det är märkligt att en bil som nästan inte används kostar lika mycket att äga som en som används ofta. Men åtgärden att fordonsskattebefria miljöbilar är ingen miljöåtgärd, utan en stimulans för bilindustrin, och därför måste man behålla fordonsskatten så att man kan ta bort den...

#1
Leif Hägesten
2009-03-10 15:06

Heja! Utarmningen av norra Sverige kommer att fullföljas av aliansregeringen.
Det är klart att när norrlänningarna är arbetslösa så kommer arbetsresorna inte att kosta något. Det är väl bra-eller hur?

#1
pg
2009-03-10 16:49

Höja skatteuttaget är det enda dagens politiker har att komma med. Inte fasen blir väl utsläppen mindre bara för att det blir dyrare.
Men utarmning av glesbygden blir en klar följd av dessa dumheter.
Det finns bara två mål hos dagens politiker, 1 höja skatter, 2 ta bort utgifter, dra ner på välfärden.
Visst ja, ett till; sitta kvar vid makten, helst med högre arvode.

#1
Pruttens
2009-03-10 16:52

Det innebär alltså att jag som kör dieselbil som släpper ut 118g/km slipper skattehöjningen ..?
Enligt Tommy Wahlström ska regeringen t.o.m sänka skatten på dieselbilar - vilket inte framgår av artikeln, endast NYA miljöbilar ska få skatelättnader och där ingår ju alla bilar som släpper ut mindre än 120 g /km samt E85 bilar som släpper ut mer CO2 när de körs på den idag mer ekonomiska bensinen.

#1
Tommy Wahlström, Vi Bilägare
2009-03-10 17:22

Exakt vad regeringen menar är svårt att veta innan de publicerat den kommande klimatproppen. Som jag tolkade debattartikeln i dagens DN, kommer du Pruttens, att drabbas av höjd bränsleskatt utan att få sänkt fordonsskatt. Men jag kan ha fel (det har hänt förr…).

#1
Christofer Lundin
2009-03-10 17:23

Många kommer att bli arga på mig för det jag skriver här, men vi kommer alla att på lång sikt tjäna ekonomiskt på detta!
Det viktigaste måste vara att vi minskar förbrukningen av fossilt bränsle, inte att vi anstränger oss för att öka användningen av alternativa bränslen. Fokus måste ligga på att minska energiförbrukningen, inte att öka den.
Här är mitt förslag
1.Höj priset på fossila bränslen med ungefär 3 kr per kg CO2-utsläpp.
2.Slopa fordonsskatten helt. Behåll endast en registerhållningsavgift.
3.Tag på sikt bort nuvarande subventionerna för miljöbilar och miljöbränslen.
4.Se till att priset på nya bilar kan sänkas en del för att i viss mån kompensera för de ökade bränslekostnaderna.
5.Inför ordentliga skrotningspremier på gamla bilar.
6.Subventionera i viss mån glesbygden i relation till hur mycket biomassan reducerar växthusgaser i atmosfären.
Detta förslag skulle medföra följande
1.Det blir billigare att äga bil - bra för alla.
2.Det blir dyrare att köra - vi kommer att förbruka mindre bränsle totalt.
3.Bränsletörstiga bilar blir förhållandevis dyrare - vi kommer att på sikt välja bränslesnålare bilar.
4.Nya bilar och nyare begagnade bilar blir billigare - riktigt gamla och törstiga bilar kommer förhoppningsvis att användas mycket mindre.
5.Det blir intressant att tillverka nya och energieffektiva bilar så som elbilar, laddhybrider och framför allt seriehybrider.
6.Laddhybrider kommer att kunna ersätta "vanliga" bilar och samtidigt skapa ett behov av de laddstationer som är nödvändiga för framtida elbilar.
6.Vi kommer att minska vår import av fossilbränslen.
Regeringen försöker nog hitta rätt, men verkar varken ha karta eller kompass!

#1
pg
2009-03-10 18:06

Ni som försvarar höjningarna sitter säkert säkra i era hus i storstaden, behöver ingen bil etc.
Alla dem som bor i glesbygd, ska de bestraffas för det?
Där finns för det mesta inga bussar, eller allmänna kommunikationsmedel överhuvudtaget.
Barn ska skjutsas till aktiviteter.
Att vi måste minska förbrukningen är det väl inget tvivel om. Att påstå att en skattehöjning tvingar fram nya snåla bilar, hjälper ju inte dom som inte har råd.
Miljöhistorien är en bluff, som politikerna tar till för att höja skatter.

#1
Christer Svensson
2009-03-10 18:35

Det är bara väldigt jobbigt att skatterna hela tiden höjs. Oavsett om det gäller drivmedel, hundar, vägar eller fastigheter. Vi bor halva året i Spanien, och flytten dit kommer bara närmre och närmre. Där finns ännu inte den löjliga ambitionen att "vi skall vara ett föregångsland". Här lever man ändå och hjälper till inom alla områden efter bästa förmåga från de som lever här. Varför måste svenska politiker hela tiden framstå som de som skall förändra världen?

#1
Saabnisse
2009-03-10 18:42

PG, du är inne på helt rätt linje.
Man tar enbart ut bilismen för att dra in mer pengar till statskassan.
Det har inget med miljöpolitik att göra det är endast svepskäl.
Bilägarna har alltid varit mjölkkor.
De verkligt stora bovarna, industrierna som skitar ner har inga större problem, de gör som katolikerna gjort i alla tider, har de gjort något djävelskap köper de bara ett avlatsbrev så är allt förlåtet.
Här kallas det utsläppsrätter.
För många är det så att även om de kunnat begränsa sina utsläpp så köper de hellre dessa utsläppsrätter för att tjäna ännu mer pengar.
Det spelar ju ingen roll för dem, de vet ju att bilisterna får betala, det är ju de som är samhällets största skurkar.
Eller?

#1
Christofer Lundin
2009-03-10 18:48

SAABNISSE du har helt rätt i att industrierna är ett mycket större miljöproblem än bilisterna, men är detta rätt forum?

#1
Christofer Lundin
2009-03-10 19:04

SAABNISSE du har helt rätt i att industrierna är ett mycket större miljöproblem än bilisterna!

#1
Markus
2009-03-10 19:31

Den höga fordonsskatten på dieselbildar har i alla år försvarats med att Dieselbränslet är billigare för dessa bilister, så för en normalbilist går det jämnt ut.
Den ekvationen stämmer inte med de här förslagen, om de inte tar bort den högre fordonsskatten på dieselbilar!
Dessutom står ingenting om hur man ska uppmuntra de försök som görs av industrin att minska utsläppen av NOx och partiklar från dieslar.
De bästa dieslarna är idag mycket bättre än för tio år sedan. Det måste uppmuntras.
Sedan får man se hur lastbilstransporter och industrins utsläpp ska tas om hand. För där har vi två miljöbovar som inte ska få komma undan om klimatpolitiken ska tas på allvar!

#1
Roy
2009-03-10 20:10

Drivmedelsskatt är den mest rättvisa beskattningen - och då är CO2-utsläpp en skapligt bra mätmetod. För att ändå täcka lite av det större vägslitage ett tyngre fordon medför, kan man tänka sig en fordonsskatt baserad på axeltryck. Självklart ska det inte finnas någon vägskatt på dieselbilar. Det är ju enbart löjligt. Dieslar har väl lite högre utsläpp av de farliga nanopartiklarna, men det har även en del turbobensinare, speciellt de med direktinsprutning. Dock går utvecklingen hela tiden framåt och inte minst Saab har (hade?) en ny teknik på gång.
Skrotningspremier är en självklarhet om regeringen menar allvar med sitt skryt om miljöengagemang.
Christoffer, vem kan bli förbannad på ditt inlägg? Det är ju ovanligt vettigt?

#1
Lars T
2009-03-10 20:24

Ja,ja det var väl väntat att bilismen skall mjölkas på mer pengar , under tiden så spyr industrin och flyget ut allt mera " gratis " utsläpp.

#1
Roy
2009-03-10 20:41

Kommer förresten någon att köpa bil innan halvårsskiftet?
Regeringen har inte precis underlättat för vår drabbade bilindustri.

#1
macallan
2009-03-10 20:46

Här sliter man och knogar och försöker att få ihop det och så slår dem undan benen för en hela tiden! Jag blir så trött...

#1
CHRISTOFER L
2009-03-10 20:51

Ja LARS T, du har helt rätt angående industrin och flyget. Men det är inget bra argument att vi skall låta bilar belasta miljön onödigt mycket bara för att flyget tillåts göra det. En höjd drivmedelsskatt i kombination med en borttagen fordonsskatt kommer att bidra till att vi får nyare och mycket snålare bilar på de svenska vägarna. Redan nu har många tillverkare stora bilar som drar runt 0,5 liter milen, och vi kommer att få se bilar med ännu mycket lägre förbrukning inom några år. Det kommer inte att dröja många år tills den denomsnittliga drivmedelsförbrukningen minskat till hälften av vad den är idag - och då har vi alla vunnit.

#1
Kennet Persson
2009-03-10 21:21

Heja !
Nu har politikerna lyckats igen. Det hela känns som ett slags "Moment 22". Tanken är ju rätt att den som är miljömedveten ska belönas men ska det ske på bekostnad av de som av en eller annan anledning inte har råd att vara miljömedvetna?
De flesta av oss tar för givet att det finns varor på hyllorna när vi är i affären och ska handla, att det finns virke till uterummet som skulle byggas när vi kommer till trävaruhandlaren, att det finns bränsle i pumparna på macken, att det finns en anlagd och asfalterad väg att köra på osv. osv. Allt detta tycker dom flesta är självklart. Utan "miljöbusarna", lastbilarna, hade inte allt detta varit så självklart. Transportbranschen är är hårt pressad redan och skattehöjningarna slår hårt här. Så gott som alla inom branschen gör vad dom kan för att hålla kostnaderna nere och att köra bränsleekonomiskt är ett bra sätt att hålla kostnaderna nere. Men så länge det inte finns några alternativ som håller så måste vi ha lastbilar och diesel till dessa kvar. Vi som verkar inom åkerinäringen är nog dom första som välkomnar ett bättre och förhoppningsvis billigare och effektivare bränsle. Men lastbilen lär vi nog få behålla i lång tid framöver antingen vi vill eller ej. Det tål att tänka på att ett lastbilsekipage med 60 tons totalvikt har med sig ca. 34 - 40 ton gods och förbrukar ca. 4,2 - 5,2 l/mil. Här är det plats för eget tänkande att omsätta dessa siffror till personbilstrafiken, vad är nytta och vad är nöje?
Om vi slutar upp med att leta syndabockar överallt och istället försökte att dra åt samma håll så hade vi kanske lyckats bättre.
Det finns massor av bra och smarta sätt att förbättra vår miljö på, miljöbilar är bara ett av dessa. Skattehöjningar är definitivt inte ett bra sätt att förbättra miljön på. Och kommer den rödgröna röran till makten så tror jag det blir ännu sämre.

#1
Thorbjörn Ek
2009-03-10 22:30

Enligt en rapport från NASA så konstateras att polarisarna på planeten Mars också håller på att smälta...
Vore det inte läge för Andreas Carlgren att redan i detta initialskede lägga en beskattning på koldioxidutsläpp även där....i rent preventivt syfte.
Så att inte även den planeten blir totalt förstörd.
Skämt åsido...
Det känns lite som att varje ursäkt för att fylla skattekistorna är ursäktad när det gäller miljön.
Det vore ju bättre ur miljösynpunkt att beskatta färjornas enorma utsläpp av svavel och andra föroreningar då de kör sina båtar på "Extrem Fulolja"

#1
Olle Ström
2009-03-10 22:36

Hur mkt mera skatt ska jag betala för min gamla Volvo-99:a? Står inget om CO2 i reg.pappren på den.
Olle

#1
Lupo 3L
2009-03-11 08:46

Höjningen av skatten på diesel är svår att förstå som "miljöargument"? Dieselbilar är har som bekant en högre verkningsgrad och med partikelfilter är en dieselbil miljövänligare än en bensinbil.
Men å andra sidan är det inte miljön regeringen tänker på i första hand, det är skatteinkomsterna.
Däremot tycker jag att det är bra att törstiga bilar beskattas hårdare. Redan 1999 kom VW Lupo 3L som endast förbrukar 0,3 liter diesel /mil, eller 81 gram CO2 per km. Denna bil kom alltså för 10 år sedan. Biltillverkarna har prioriterat att söka sig in i i "premiumsegmentet" för att visa hur bra deras bilar är. Som tur är har detta straffat sig..
Rätt fantastiskt att Maud O kan sitta i regeringen och tycka att detta är bra. Allt prat om decentralisering levande landsbygd.. det är just bara prat.

#1
Owe
2009-03-11 19:53

Sverige svarar för 0,018 % av världens totala utsläpp. Alla politiker vill överträffa varandra om att vara bäst. Är inte Sverige bäst, skiter väl politikerna på sig. Ingen nämnd och ingen glömd. Det hjälper ju föga att rösta bort dem. Alla förefaller lika. Man har stirrat sig blind på politikerkollegors politiska beslut att vi snarast måste rädda joredn från undergång. Håhåjaja.
Vi har ett kallt land med stora avstånd och dåliga vägar på de flesta håll. Ändå är vi redan bäst. Kan det inte va´nog nu??

#1
Michael Lundberg
2009-03-11 21:58

Om jag förstått saken rätt:
Fordonskatten på dieselbilar är dubbelt så hög bara för att (en gång i i tiden) dieseln är/var billigare? En produkt skall alltså straffbeskattas för att den är billigare? Av rättviskeskäl mot den konsument som väljer en dyrare lösning? Det låter ju helt sjukt? Det är väl upp till var och en vilken bränsletyp man väljer.
Vidare - Att skattebefria miljöbilarna de första 5 åren tycker jag är en mycket dålig ide. Därför att då tar du bort moroten till att köpa den som begagnad senare. De många bilister skiter i miljön (tex tankar bensin i en entanolbil för att tjäna 34:50 kr eftersom bensinpriset varit lägre. Sedan kan samma person köpa en platttv för 10 000 och då skiter de i 34:50 hit eller dit.) Då är det bättre att halvera skatten på miljöbilar och ha det så under bilens hela livslängd.

#1
Tommy Wahlström, Vi Bilägare
2009-03-11 23:00

Nja, SKATTEN på dieselbränslet är lägre än på bensin. Däremot är nettopriset på diesel betydligt högre än bensinpriset. Och risken finns att dieseln kommer att bli ännu dyrare i förhållande till bensinen i framtiden. Bränslebolagen har inte hängt med på att anpassa bränsleproduktionen efter dieselbilarnas försäljningsframgångar i Europa. Många bedömare hävdar att vi kan drabbas av dieselbrist i nästa högkonjunktur vilket i sin tur naturligtvis leder till högre priser.

#1
mattias
2009-03-12 00:08

Jag tycker det är bra att regeringen höjer skatt på fossila bränslen,de borde oxå höja bensinskatten.Det ska kosta att smutsa ner.Att höja skatterna på fossila bränslen kommer göra att tex elbilar mm blir mer populära.

#1
lelle
2009-03-12 10:22

till Mattias Om man så uppfann en helt smutsfri evighetsmotor som inte smutsade ner naturen vid tillverkningen och ej häller vid drift så skulle bilägandet inte vara billigare för det !

#1
Josse
2009-03-12 16:27

Nu måste vi reagera hårdare på alla dessa årligen återkommande höjningar för bilismen. Vi måste också reagera hårdare på den extremt sneda beskattningen mellan diesel o bensindrivna fordon.
Om regeringens mål är att bensin o dieselskatten per liter skall vara lika så varför inte justera detta på en gång men ta då bort orättvisan i fordonsskatten där dieselbilen får betala 230% högre fordonsskatt för samma koldioxidutsläpp per km som den bensindrivna bilen.
Fordonsindustrin har att följa de lagkrav som gäller för utsläppen. Där finns bla koldioxid, partiklar och kväveoxid (NOx) med.
Varför glöms då partiklar o kväveoxiden bort i ekvationen för fordonsskatt?
Om fordonstillverkarna klarar av att reducera utsläppen snabbare än vad lagen kräver då bör ju detta finnas med i beräkningen av skatten för ett fordon.
För några år sedan fanns det en morot i form av en skatteåterbäring på 6000 kr i ett engångsbelopp för dieselfordon med partikelfilter. Men detta var som nämnts bara ett engångsbelopp men fordonet med partikelfiltret kommer fortfarande att vara överlägset det fordon som inte har partikelfilter oavsett det är bensindrivet eller dieseldrivet.
Snart kommer dieselbilen också att ligga före lagkraven vad gäller kväveoxidutsläppen.
Vad händer då om dieselmotorn blir bättre än bensinmotorn även ur kväveoxidsynpunkt och inte som nu "bara" lägre koldioxid och partikelutsläpp?
Skall den fortfarande straffskattas?
Jag anser att i ekvationen för fordonsskatten bör förutom koldioxid även kväveoxid o partiklar finnas med och med samma beskattning per enhet o avsett drivmedel. Samtidigt skall också olikheten i fordonsskatten och engångsbelopp tas bort. På detta sätt får man automatiskt en skillnad mellan de olika drivmedlen samtidigt som det också per automatik blir en lägre fordonsskatt när tillverkarna kommer med något som är bättre än gällande lagkrav.

#1
pg
2009-03-12 23:03

Det är ju inte biolismen som står för de största föroreningarna. Den förorening som bilismen förorsakar är bara em bråkdel av vad flyget släpper ut. En flygresa till Thailand kanske man kan undvara. Men kan Svensson som bor där inga bussar finns eller går ett fåtal furer per dag, unvara att hälsa på sina vänner, skjutsa sina barn till aktiviteter. etc.
Att ta ut hög bränsleskatt är ju väldigt orättvist mot glesbygdsborna.

#1
pg
2009-03-13 12:03

Är vekligen höjda skatter bra just i dessa tider. Vad sverige behöver just nu är väl bilister och nya bilar

#1
Tommy Andersson
2009-03-13 14:36

Åter igen blir de drabbade som inte har så bra inkomster de kommar aldrig att få råd att köpa miljövänliga bilar i och med de höjer bensin o diesel .de som har råd att köpa nya bilar får ännu mer .Men de som inte har så mycket men behöver en bil ändå vad skall de göra .Jo , de blir de stora bovarna bra för de har mer slitsamma jobb och mindre betalt.
Vojne ,vojne

#1
Christofer l
2009-03-13 18:22

Jag håller i princip med Josse.
Jag anser dock att bränsleskatten för fossila bränslen skall baseras på energiinnehåll och inte på volym. detta av rättviseskäl och för att ev andra bränslen som t ex gas också skall omfattas.
Jag anser att bränsleskatten skall vara så hög att höjningen finansierar en slopad fordonsskatt. Allt av både rättvise och miljöskäl.
Det är möjligt att man skall ha skatt på partiklar och kväveoxid, men jag tror man måste ha ett mål med de åtgärder man gör innan man bara rör runt i alltihopa.
En högre skatt på bränslen kommer att få oss och biltillverkarna att snabbt tänka om och drastiskt påskynda utvecklingen och användningen av resurssnålare transporter. Laddhybriden och elbilen kommer på ett naturligt sätt att efterfrågas.

#1
pg
2009-03-14 23:22

Hur skulle det vara om ni som vill ha högre skatt på brämnslen tänkte till lite.
I dessa bilkristider för bilindustrin är höjda skattuttag på bilismen allt annat än vad indrustrin vill.
bilismen är inte den stora boven i miljödramat, detta står flyget för. Detta långt mycket mer än bilismen.
Försök tänka på alla dom som inte har råd att köpa ny miljöbil, bor på landet, har inga alternativ till bilen i form av kollektivtrafik.
Fy på er alla miljönissar som bor i er trygga stad med överflöd av kollektivtrafik.
Ta och tänk med insidan av skallen, ha medlidande för oss fattiga landsortsbor.
Visst behövs miljövänliga transporter, men straffa inte dom som inte har råd!!

#1
mister z
2009-03-15 06:24

ta bort skatten på E85 mm helt, då börjar det hända nått...?

#1
mister z
2009-03-15 06:26

höjs skatten på drivmedel, blir allt som fraktas i Sverige dyrare, mat mm...?

#1
Roy
2009-03-16 16:28

Flyget drar löjligt oproportionerligt mycket mer bränsle per passagerare än en buss - för att nu inte tala om ett tåg - men totalt sett är det inte en av de största miljöbovarna.

#1
B Gustavsson
2009-03-18 08:58

Hälften av all nybilsförsäljning ( personbilar ) sker till andra än enskilda personer, leasingbilar, företagsbilar och så vidare.
Dessa grupper kör bilarna utefter helt andra regler än vad privata bilägare gör. Likställ alla typer av bilägande och bilkörande, vi har en ökande grupp av skattefrälste som kör runt på våra vägar. Likställ all inköp av drivmedel, oavsett om det är en privatperson eller en företag som tankar. Sedan får vi se var debatten tar vägen.

#1
pg
2009-03-20 14:39

Ja höj skatten rejält, så avfolkningen av glesbygden går fortare. Låt Sverige växa igen norr om dalälven och i småland, Värmland och Dalarnas glesbygder.
Ni som propagerar för höjd punktskatt på drivmedel, är troligen stadsbor. Är ni glesbygdsbor har ni troligen häst och äger ingen bil, eller så är ni bakom flötet allihop.

#1
Norrlandstoker
2009-03-25 18:48

Heja Leif!
Fy fan va bra, släck lyset i norrland så blir det också en besparing.

#1
Martin
2009-03-25 19:49

Ge oss pinsonärer lite mer pengar så vi får råd att bytta till miljöbil istället för att ta pengar ifrån oss .

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.