Bild
Nästa artikel
Ökad risk för viltolyckor

Ökad risk för viltolyckor

Nyheter

Under maj och juni måste bilförare vara extra uppmärksamma. Den här tiden är sannolikheten att krocka med älgar och rådjur högre än vanligt.

I maj och juni stöter älgar och rådjur bort sina fjolårskalvar. De unga djuren måste nu klara sig själva och kommer att söka sig till nya marker, vilket ökar viltrörelsen i skogen. 
– Just nu rör sig många djur i skogen och unga djur söker sig till platser de inte varit på förut, vilket kan leda till att de hamnar på våra vägar. Att hålla extra uppsikt på vägen när man kör är viktigt, men ännu viktigare är att anpassa farten efter de förhållanden som råder. Stoppsträckan kan skilja flera meter beroende på hur fort du kör, säger Tom Holmberg, Motorspecialist på Trygg-Hansa.


Förra året skedde över 61.000 viltolyckor, vilket är fler än någonsin. I år har polisen fått in rapporter om mer än 20.000 krockar med vilt. Drygt 15.000 av dem var med rådjur och 2.000 med älgar. Det visar statistik från Nationella Viltolycksrådet.

Om du är med om en viltolycka ska du placera ut en varningstriangel för att förebygga fler viltolyckor, samt markera platsen där olyckan skedde för att underlätta för eftersök och jägare. Ring 112 och anmäl olyckan. Att inte anmäla en viltolycka till polisen är ett brott enligt paragraf 26 i Jaktlagen och paragraf 40 i Jaktförordningen och kan resultera i böter. Du måste alltid anmäla en sammanstötning, även om djuret inte är synbart skadat. 

Diskutera: Har du krockat med vilt någon gång?    
 
Så ska du göra vid en viltolycka:
 • Placera ut varningstriangel så att inte fler olyckor händer. 
 • Markera alltid olycksplatsen så att jägare med eftersökshund kan hitta platsen. 
 • Ring 112 och anmäl olyckan.
 • Även om viltet ligger dött på platsen ska markering ske som information till andra trafikanter att olyckan är anmäld till polisen. 
 • Häng upp markeringsremsan på den sida av vägen som viltet försvann efter kollisionen. 
 • Vid kollision med vildsvin, björn, varg och lodjur placeras markeringsremsan cirka 100 meter från olycksplatsen. Informera polisen om detta. 
 • Om möjligt avlägsna döda djur från vägbanan, men tänk på din egen säkerhet. 
 • Försök inte att själv göra ett eftersök, djurets lidande kan förvärras. 
 • Försök inte att själv avliva det skadade djuret om du inte har den kunskapen. 
 • Om du har kört på en hund, försök aldrig att avliva den, låt veterinär avgöra. 

Vid anmälan till polisen ska du förutom sedvanliga person- och fordonsuppgifter tala om:

 • Olycksplatsen - vägnummer, ort, kännemärke. 
 • Hur olycksplatsen är markerad - markeringsremsa, plastkasse etc. 
 • Viltslag - rådjur, älg, vildsvin....... 
 • Viltets flyktväg - i vilken rikting djuret försvann. 
 • Detaljerad väg-/platsbeskrivning för olyckan, gärna en GPS-position eller om det är möjligt, nollställ bilens trippmätare och kör till en plats där du känner igen dig (exv. vägkorsning, kyrka, rastplats) och läs av trippmätaren. Det förekommer tyvärr mycket ofta att platsangivelsen är felaktig vilket ofta leder till att ett skadat djur ligger länge och plågas. 
Taggar: Nyheter

Kommentarer

#1
2018-05-30 18:01

Ser ut som kronhjortar på bilden.

Jag har krockat med två rådjur under åren, men aldrig lämnat kvar någon varningstriangel efter att olyckan varit "avklarad" för det tycker jag skulle varit långsökt.

#2
2018-05-30 21:53

Jag vidhåller det jag skrivit tidigare, om Trafikverket betalade för att skogsbönderna skulle avverka på sin mark 50 meter på var sida om vägbanan skulle olycksrisken minska betydligt!

#3
2018-05-31 08:16

Fast 50 meter nedhuggen skog kring alla vägar, blir rätt mycket mark och stora kostnader. Snacka om gigantiskt kalhygge. Och sedan växer det upp sly igen på bara några år, som ska röjas med jämna mellanrum. Inte realistiskt.

#4
2018-05-31 18:09

Saabium, viltolyckor kostar väldiga summor per år och orsakar många problem, men det brukar man inte förstå förrän man varit med om en!

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.