Bild
Nästa artikel

Nu energiklassas bilarna

Nyheter

Som första bilmärke i Sverige ska Toyota börja med energiklassning av sina bilar, något som Vi Bilägare redan startade för en månad sedan i tidningen "Allt om Miljöbilar".

Energiklassningen från Toyota, liksom miljömärkningen i Allt om Miljöbilar, är inget nytt påfund. Det har använts av vitvaruindustrin i många år för att vi stackars konsumenter ska få svart på vitt om hur mycket energi som åtgår för att köra frysen därhemma.

-För Toyotas del handlar det om att vi vill på ett tydligt sätt visa hur mycket koldioxid våra bilmodeller med olika
motoralternativ släpper ut. Därigenom hoppas vi kunna påverka bilköparna att
göra ett så energieffektivt val som möjligt, säger Hans-Eric Almebäck som är vd
för Toyota Sweden AB.

I allt om Miljöbilar används en finare skala än den Toyota har för sina bilar. Anledningen är enligt Allt om Miljöbilars chefredaktör Tommy Wahlström enkel:

-Svenska konsumentverket har även föreslagit en liknande modell för att illustrera bilarnas koldioxidutsläpp men vi har valt att använda en annorlunda graderad skala för att tydligare åskådliggöra skillnaderna i olika miljöbilars utsläpp av fossil koldioxid.

-När det gäller bensin- och dieselbilar använder vi den bränsleförbrukning och det koldioxidutsläpp som tillverkaren anger. För gas- och etanoldrivna bilar använder vi en modell som utarbetats av Anders Adolfsson från Adolfsson Capital AB, ett oberoende analysföretag med fokus på fordonsindustrin.

-Tillverkarna anger en deklarerad bränsleförbrukning för gasbilarna. Vi har antagit att den gas som används i Sverige till hälften består av fossil naturgas. Resten är förnyelsebar biogas som inte ger något fossilt bidrag alls. Per kubikmeter fordonsgas får man då 1,01 kg fossil CO2.


Det fossila utsläppet från E85 är knepigare. Vi har räknat med att E85 i snitt över ett år innehåller 80 procent etanol. Vi har vidare räknat med att den etanolen till 80 procent kommer från brasilianska sockerrör och är till 80 procent förnyelsebar. Resten kommer från europeisk etanol som bara är förnyelsebar till 50 procent. Ren etanol ger 1,94 kg CO2 vid förbränning. Ren bensin ger 2,36 kg CO2. Vi räknar med att "svensk" E85 ger 0,876 kg fossil CO2 per liter.

Men situationen kompliceras ytterligare av att biltillverkarna inte deklarerar någon officiell förbrukning vid körning på E85. Vi har därför gjort antagandet att förbrukningen ökar med 30 procent vid körning på E85 jämfört med vid bensindrift. Den deklarerade förbrukningen + 30 procent har sedan använts för att beräkna utsläppet av koldioxid samt den årliga bränslekostnaden. Den angivna bränsleförbrukningen vid stad, landsväg och blandad körning är den som tillverkarna anger vid blandad körning på bensin.

-Det talas mycket om klimatpåverkan i dessa dagar men koldioxid är inte det enda som kommer ur bilarnas avgasrör. Vi redovisar också utsläppen av:
* Kolmonoxid (CO), giftig gas som bland annat hämmar blodets syreupptagande förmåga.
* Kväveoxider (NOx), samlingsnamn för en rad gaser som bildas vid förbränning. Bidrar till försurning samt övergödning och har hälsofarliga effekter på lungor och luftvägar.
* Kolväten (HC), samlingsnamn på ett stort antal ämnen som bidrar till bildningen av marknära ozon. Flera kolväten är också cancerframkallande.
* Partiklar, övervägande sotpartiklar som kan orsaka luftvägssjukdomar, astma samt hjärt-kärl- sjukdomar. 
Taggar: Nyheter

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.