Bild
Nästa artikel

Nästan 500 trafikdödade 2007

Nyheter

Under 2007 beräknas 490 personer omkommit i trafiken. Det är en ökning med cirka 10 procent jämfört med 2006. Den rådande högkonjunkturen är en av förklaringarna till ökningen.

Jämfört med målet 2007 om en halvering av antalet dödade i
förhållande till 1996 års nivå omkom 200 fler. Orsakerna till ökningen
under 2007 och till den stora avvikelsen från målet har flera
förklaringar. Först och främst den pågående högkonjunkturen och det
faktum att målet sattes i en djup lågkonjunktur. Med högkonjunkturen
följer en ökande trafik. Under 2007 har trafiken ökat med cirka 3
procent - fördelat på en ökning för personbilar med 2,5 procent och för
lastbilar med 5,6 procent. Till detta har också alkoholkonsumtionen
stigit och antal motorcyklar och mopeder ökat kraftigt. Sammantaget
bedöms dessa ändrade omvärldsfaktorer ha bidragit med cirka 150 fler
omkomna årligen i slutet av perioden.

 

På den positiva sidan kan konstateras att utbyggnaden av mötesfria
vägar nu räddar nära 50 liv per år och att ett tioårigt fordonsutbyte
till allt säkrare bilar också räddar cirka 50 liv årligen. Många
kommuners ombyggda trafikmiljöer har haft en positiv effekt på ett
minskat antal dödade fotgängare och cyklister.

 

- Det jag särskilt vill lyfta fram är säkerheten för barn upp till
14 år. Det dog 100 barn per år för 30 år sedan och uppemot 40 barn i
början av 1990-talet. Nu drabbas färre, det omkommer ett tiotal barn
per år, säger Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö.

 

Ett område där Sverige misslyckats är hastighetsefterlevnaden.
Många länder, till exempel Frankrike, Nederländerna och Australien, har
lyckats mycket bra med att få bilister att inte överskrida gällande
hastighetsgränser. Medan man i Frankrike lyckats sänka andelen som kör
för fort med mer än 50 procent, så har Sverige knappast fått någon
förändring annat än på kameraövervakade sträckor. Ytterligare 150
människoliv skulle räddas om alla höll sig till hastighetsgränserna
dessutom skulle koldioxidutsläppen minska med 700 000 ton per år.

 

- Jag är särskilt bekymrad över yrkestrafiken eftersom det är
bland åkerier, bussbolag och taxi som vi lagt ned ett mycket stort
arbete på att få till stånd en förbättring utan att lyckas, menar Ingemar Skogö.
Transportnäringen har också stora pengar att tjäna genom att köra
lagligt i form av mindre bränsleförbrukning och minskat slitage på
fordonen.

 

Den just nu negativa trafiksäkerhetsutvecklingen är likartad i
många länder, inte minst bland de nordiska länderna. I Danmark har
dödligheten ökat med cirka 30 procent sedan 2006.

 

- Medan vi måste ta nya tag för att öka trafiksäkerheten i Sverige
kan vi samtidigt konstatera att säkerhetsnivån i Sverige är bland de
bästa i världen och att många av de åtgärder vi vidtagit som en följd
av Nollvisionen både varit lyckosamma och fått många efterföljare i
andra länder. Men vi har också en läxa att lära från andra länder,
kanske främst när det gäller att hålla hastighetsgränserna, avslutar Ingemar Skogö.
Taggar: Nyheter

Kommentarer

#1
Karl Anka
2008-01-02 17:44

Är det inte dags att förpassa nollvisionen dit den hör hemma nu?
Dvs. i papperskorgen. Låt gärna några vägverkstjänstemän och de politiker som är närmast ansvariga för dessa tjänstemäns uppdrag följa med i papperskorgen.

Kalle

#1
Jörgen Jönsson
2008-01-02 19:43

Visioner kan väl aldrig vara fel, hur tänker du?

#1
Gabbe
2008-01-02 19:45

Varför förpassa det i papperkorgen? Förstår inte riktigt vad är det för fel på en vision som räddar liv? Tanken bakom nollvisionen är att ha minska antal dödsoffer i trafiken...Är det fel?

#1
Emme
2008-01-02 22:41

Kan nu Vägverket och Tingvall förstå att dem gör helt fel??

#1
Henrik Bengtsson
2008-01-03 16:51

Tingvall borde avgå från sin post!

#1
Ola
2008-01-03 19:36

Det verkar som Robert Collin har rätt i det han säger.

#1
sven-olof andersson
2008-01-31 20:20

Nästan 500 trafikdödade 2007, konstaterar Ingemar Skogö, men aktar sig väldigt noga att nämna något om vägsaltningen negativa effekter på trafiksäkerheten.

Vägverket hävdar i sitt försvar för vägsaltningen, att den minskar risken för olyckor och räddar liv. Det är emellertid endast en from förhoppning och den är definitivt inte överförbar på vår del av landet.

Vägtrafikforskningsinstitutet VTI i Sverige och professor Harlad Norem från norska NTNU har analyserat olycksdata för vintrarna 1993/94 och 1996/97 och resultaten visar som väntat, att Vägverket har fel !

En av de viktigaste slutsatserna var, att olycksfrekvensen på saltade vägar i norra Sverige, var väsentligt större än på osaltade vägar i samma landsdel. Olycksfrekvensen vintertid var hela 20 % högre än på sommaren på saltade vägar, medan den var oförändrad på osaltade vägar.

Man menar därför att det är bättre att avstå från saltning och i stället skapa stabila vintertrafikförhållanden. Med snö och is på vägen förväntar sig trafikanterna att vägen kan vara hal och anpassar körsätt och hastighet därefter - säkerheten ökar.

På saltade vägar däremot, kan trafikanterna lätt få intrycket att förhållandena är säkrare än de faktiskt är. Man luras att öka hastigheten och ökar därmed även risken för olyckor - säkerheten minskar.

Vägsalt är ett således ett påfund som Vägverket tvingat på oss. Inte för att öka säkerheten i trafiken, utan för att det är enkelt och billigt att använda, i stället för plogning och gängse metoder mot halka.

Fram för trafiksäkra vägar - stoppa saltningsvansinnet - stöd Saltupproret.

Sven-Olof Andersson, Bureå

#1
Kalle
2008-03-08 20:34

De senaste vintrarna har Vägverket skurit ned snöplogningen till ett oacceptabelt minimum. Därmed har många centimetrar snö packats till en isvägbana. Vid första dagsmeja går sedan tunga fordon igenom snö/islagret och bildar djupa spår som därefter återfryser. Resultatet är 3 - 8 cm djupa och branta isspår, som fått massvis med trafikanter att kastas av vägen. Se vinterns rad av artiklar om trafikolyckor pga djupa isspår; Internetversionen av tidningen Allehanda, ligger på www.allehanda.se.
/Kalle

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.