Bild
Nästa artikel
Kortare livstid för bilar kan minska på utsläppen

Kortare livstid för bilar kan minska på utsläppen

Nyheter

Ny forskning visar klimatmässiga fördelar med att en bil återvinns efter cirka elva år.

Trots att Sverige har stora ambitioner när det kommer till att minska på klimatutsläppen är vägen dit krokig. 2018 ökade till och med utsläppen från vägtrafiken med en halv procent visar en rapport från Trafikverket. Nio av tio bilar går i dag fortfarande på bensin eller diesel och antalet rena elbilar väntas inte utgöra mer än sex procent år 2030, enligt myndigheten Trafikanalys. 


 Bilauktionsjaten Kvdbil har identifierat detta problem och inlett ett samarbete med Chalmers industriteknik för att undersöka hur lång en bils optimala levnadslängd är utifrån ett miljöperspektiv.

- Vi ställde oss frågan om när en bil, ur ett klimatperspektiv, optimalt bör bytas ut mot bilar med nyare teknik och samma drivmedelsform. Det visade sig att vi har mycket att vinna på att korta livstiden för en stor del av den befintliga fordonsflottan, säger Lars Nykvist, vd på Kvdbil i ett pressmeddelande.

Enligt rapporten är den optimala livslängden för en bensindriven medelstor personbil uppskattningsvis mellan tio och elva år, sett till CO2-utsläpp och baserat på att bilen byts mot en nyare bensindriven bil med bättre bränsleeffektivitet.

Efter elva år är det ur ett klimatperspektiv bättre att köra en nyare modell. Beräkningar är hypotetiska utifrån den kunskapsbas och data som finns tillgänglig i dag.


I Sverige rullar cirka två miljoner bilar som är äldre än tio år. Om dessa bilar ersattes med nyare modeller som körde samma mil med samma drivmedel så skulle besparingarna enligt Chalmers industriteknik vara över 400 000 ton per år. Det motsvarar nästan hela inrikesflygets koldioxidutsläpp som 2017 uppgick till cirka 550 000 ton, enligt data från Transportstyrelsen.

- Vi uppmanar politiker, fordonstillverkare, återvinningsindustri, bilförsäljare, banker, finansieringsföretag och andra aktörer till ökat samspel för att minska bilberget och dess klimatpåverkan. Det som behövs är hållbara systemlösningar utan att det medför stora kostnader för den enskilde och för staten. Tillsammans är jag övertygad om att vi kan klara det, säger Lars Nykvist.

Diskutera: Vad tycker du om rapporten?


 
Taggar: Nyheter

Kommentarer

#1
2019-12-11 11:34

Min bil är visserligen ganska omodern nu efter 8 år men fortfarande fräsch och fungerande. Tänkte byta kamrem om 2 år men då kanske jag ska skrota bilen istället. Galet.

#2
2019-12-11 12:18

Mala ner en XC90 och bygga två Octavia borde vara klimatsmart.

#3
2019-12-11 13:12

Det här är ju ren galenskap. De verkar inte förstå hur mycket energi det går åt att bygga en ny bil, inte minst dagens tvåtonsklumpar. Det bästa för miljön är att behålla sin bil så länge det går - samt om tillverkarna gör bilar som håller länge. Hoppas KVD få sälja fler bilar åt de som skrotat sina, eller vad är det frågan om? 

.

#4
2019-12-11 13:23

Håller med Klarsynt. Har man verkligen räknat med hur många ton CO2-utsläpp det kostar att bygga en helt ny bil? Jag tror att man har räknat bara med själva förbrukningen och utsläppen. Givet att det bästa är att köpa en ny bil och köra den tills den är helt utsliten, även om det tar 20 år. Jag upplever det som pinsamt att läsa texten ovan.

Och som vanligt utgår man från Sverige som om detta land vore världens centrum. Ett globalt perspektiv? Någon?

#5
2019-12-11 13:37

En hypotes är ett antagande om verkligheten.
Då kan det inte vara en hypotetisk beräkning när den är gjord utifrån dagens kunskap.
All seriös forskning sker utifrån befintlig kunskap och erfarenhet, med artikelns formulering skulle i så fall all forskning vara hypotetisk!

#6
2019-12-11 15:05

@bgl
Många hypotetiska forskningar på gång inom bilområdet just nu. Undrar varför. Kan det vara så att de är köpta på ett sätt eller annat? Den där om batteriers miljöpåverkan där fossilfri el antogs kunna användas, till exempel: "Vi har också räknat med möjligheterna att använda el som är i det närmaste fossilfri i flera av produktionsstegen". Helt otroligt.. de räknar med möjligheter. Inte hur det är det faktiskt är.

.

#7
2019-12-11 15:23

Såklart har de räknat med tillverkning av en ny bil. Vad skulle de annars ha räknat med? Då vore det ju bäst att byta en gång om dagen om den nya bilen var "gratis" i utsläpp under tillverkning.

Men det vore intressant att se vilken utsläppsminskning de räknar med har skett för en bil årsmodell 2020 jämfört 2010.

#8
2019-12-11 17:21

De kan omöjligen ha räknat med utsläppen för tillverkningen av en helt ny bil.

Vi ponerar följande:

1) Jag köpte en ny bil 2009 som drog 0,62 liter bensin per mil. Med 1 500 mil om året blir det på tio år (tar tio år eftersom det blir enklare) 15 000 mil. Detta ger oss alltså 15 000 mil x 0,62 liter per mil = 9 300 liter bensin.
2) Enligt texten ovan byter jag bil 2019 till en som nu drar 0,5 liter bensin per mil. Med 1 500 mil om året blir det under tio "nya" år också 15 000 mil. Detta ger oss alltså 15 000 mil x 0,5 liter per mil = 7 500 liter bensin.

(I exemplen tänker vi oss en bil för 175 000 kronor för 2009 års modell och knappt 200 000 kronor för årsmodell 2019.)

Differensen är alltså bara 1 800 liter i bensinbesparing under de tio "nya" åren till den nya bilens fördel jämfört med att ha fortsatt att köra med den första bilen i 20 år. Om vi utgår från att motorbensin med 5 procent volym etanol genererar koldioxidemissioner på 2,24 kilo per liter bensin, blir besparingen av CO2-utsläpp bara 4 032 kilo (2,24 x 1 800) under de "nya" tio åren (källa: https://spbi.se/uppslagsverk/fakta/berakningsfaktorer/energiinnehall-den...).

MEN:

Att tillverka en ny bil generar självklart CO2-utsläpp av betydligt större mått (källa: https://teknikensvarld.se/ny-elbil-smutsigare-an-gammal-bensinbil-303747/). Ur texten (som jag tror är tre, fyra år gammal): "Mike Berners-Lee, ledande expert på koldioxidutsläpp och forskare vid Lancaster University, säger att det kan vara mer miljövänligt att helt enkelt behålla din gamla bil. Baserat på hans forskning beräknas en ny bil, under tillverkningsprocessen, släppa ut cirka 600 kg koldioxid per 10 000 kronor slutkonsumenten spenderar på bilen. /…/ Men då bilen kostar 197 500 kronor i inköp har den redan producerat drygt 11,8 ton koldioxid redan innan den rullat en meter." Igen: "Men då bilen kostar 197 500 kronor i inköp har den redan producerat drygt 11,8 ton koldioxid redan innan den rullat en meter."

Alltså: Det kostar 11,8 ton CO2 att tillverka en ny bil som säljs för 197 500 kronor, medan CO2-besparingen i att köra en ny bil (under de tio "nya" åren i exemplet) med lägre bensinförbrukning blir bara 4,0 ton. Det är alltså 7,8 ton (!) smutsigare att byta till en ny bil i stället för att "köra slut på den som man redan köpte ny tio år tidigare".

Läs gärna hela texten. Där står också att det klart miljövänligaste är att behålla en helt funktionell bil! Skam åt Chalmers och KvdBil som omöjligen kan ha räknat med CO2-utsläppen för att tillverka en ny bil som de vill att bilägaren ska köpa redan efter tio år. Återigen: Vi måste se frågan ur ett GLOBALT perspektiv och räkna med hela utsläppskedjan.

#11
2019-12-11 18:12

Här https://www.bilberget.se/ ska man kunna få tag på rapporten. Jag har inte begärt den själv (än i alla fall!).

#12
2019-12-11 19:40

Även om man kan ifrågasätta studien så är det ytterst intressant att vi har en massa forskare här på VIB som vet hur forskning går till...

#13
2019-12-11 20:41

Det är fullt möjligt att utskrotning av 11 år gamla bilar är bra för klimatet, men det är absolut inte bra för miljön. CO2 är inte det enda utsläppet från tillverkning. Det är mycket miljögifter också, samt att det går åt väldigt mycket vatten. Det går också åt mycket naturtillgångar.

Det finns dock många felaktigheter i resonemanget.
- Man kan inte förutsätta att någon som byter från en 11 år gammal bil till en ny köper en som drar 30% mindre än den gamla bilen.
- Den gamla bilen skrotas inte, utan den säljs till annat land. (Finns uppenbar vinstpotential här för Kvdbil.)
- Även om man köper en ny bil som drar 30% mindre än den gamla, så går det nog inte mer än jämnt upp på CO2 utsläppen. Om vi tar ett enkelt räkneexempel. Gammal bil släpper ut 250g CO2 per kilometer i verklig körning. Räkna 1500 mil om året och 11 år. Minskning med 30% innebär då 75g CO2 mindre per kilometer. Totalt på 11 år blir det 12,4 ton. Om man söker lite grand på internet så hittar man siffror som säger att det släpps ut 10-15 ton CO2 vid tillverkning av en medelstor bil. Europa parlamentet har gjort en livscykelberäkning (https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20190313STO3121...) där man slagit ut det från produktionen på kilometrarna, men tyvärr anger de inte vilken livslängd de räknat med på bilen. Oavsett, kontentan är att om det ska bli en CO2 minskning av att skrota 11 år gamla bilar, så måste de nyköptas förbrukning vara mycket mer än 30% mindre än de gamla bilens för att det ska bli en total minskning av CO2 utsläppen.

bgl's påstående (#5) att "All seriös forskning sker utifrån befintlig kunskap och erfarenhet,..." är lite bakvänt.
All forskning baseras på hypoteser. När man bevisat hypotesen så blir den sanning. Obevisade hypoteser förblir hypoteser. Om man bara sysslar med känd kunskap, då sysslar man inte med forskning.

#14
2019-12-11 21:55

rnilsson, vilken förbrukning skall man räkna på? Den verkliga eller den i pappret ifrån transportstyrelsen? Jag kan bara konstatera att de senaste 10 åren har de flesta "nya" bilar som köpts i mitt bostadsområdet dragit mer än den gamla bilen (verklig förbrukning). En vanlig mellan klass bil blev en SUV, och utsläppen ökade. Mycket talar för att utsläppen inte minskar med nyare bilar... de drar minst lika mycket, bilen blev bara antagligen större och definitivt tyngre och ineffektivare....

#15
2019-12-11 23:04

Tja, vad kan man säga? Min 11 år gamla euro 5-bil som jag gav 320000 för har gått 11500mil och drar 0,47 diesel per mil. Köper jag motsvarande ny så får jag 20 hästar extra men samma förbrukning. Förstår nada.

#16
2019-12-11 23:42

När jag funderar på att byta bil brukar jag kolla hur den verkliga förbrukningen för den modellen kan se ut. Finns en tysk databas där bilägare loggar hur mycket bränsle/energi deras bilar konsumerar i verklig trafik : https://www.spritmonitor.de/

Börjar med att söka på den bilmodell och motor/växellåda jag kör idag för att se om min typ av körning hamnar närmare minimum/medel/maximum för den modellen. Vanligtvis brukar jag hamna bland de tre snålaste för modellen eftersom jag mest kör långa sträckor landsväg. Därefter kollar jag motsvarande förbrukning för den modell jag är intresserad av att byta till för att få en hygglig bild av förväntad förbrukning.

Gjorde några sökningar i den databasen för att jämföra några vanliga bilmodeller från 2008 resp. 2019, fick följande resultat :
VW Golf 2008 :
https://www.spritmonitor.de/de/uebersicht/50-Volkswagen/452-Golf.html?ve...
0,569 l/mil diesel
0,780 l/mil bensin

VW Golf 2019 :
https://www.spritmonitor.de/de/uebersicht/50-Volkswagen/452-Golf.html?ve...
0,561 l/mil diesel –1,4%
0,748 l/mil bensin -4,1%

Ford Focus 2008 :
https://www.spritmonitor.de/de/uebersicht/17-Ford/148-Focus.html?vehicle...
0,598 l/mil diesel
0,816 l/mil bensin

Ford Focus 2019 :
https://www.spritmonitor.de/de/uebersicht/17-Ford/148-Focus.html?vehicle...
0,572 l/mil diesel –4,3%
0,747 l/mil bensin –9,5%

Mercedes E-klass 2008 :
https://www.spritmonitor.de/de/uebersicht/28-Mercedes-Benz/262-E-Klasse....
0,819 l/mil diesel
1,087 l/mil bensin

Mercedes E-klass 2019 :
https://www.spritmonitor.de/de/uebersicht/28-Mercedes-Benz/262-E-Klasse....
0,676 l/mil diesel –17,5%
1,064 l/mil bensin –2,1%

Jämförde enbart bensin mot bensin, diesel mot diesel för att kolla den relativa förbättringen för jämförbara typer av bilar, finns så klart el-hybrid och el-varianter också för 2019. Tog inte med Volvo eftersom t.ex. V70 -08 inte riktigt går att jämföra med en V90 -19 och V60 fanns inte 2008.

Den största relativa förbättringen var för Mercedes E-klass diesel, 17,5%, men även där långt från några 30% förbättringar som skulle motivera skrotning och byte till en ny.

Största relativ förbättring tror jag beror på hur man kör, dvs kör man bara kortare sträckor typ 3-5 mil kring området där man bor kan man nog få en stor sänkning i förbrukning från en bensin/diesel bil från 2008 till en ladd-hybrid från 2019 man kan köra på el större delen av tiden, men kanske inte behöver skrota bilen från 2008 utan låta någon annan bruka den vidare.

Om statistiken de har använt i sina beräkningar skulle vara någorlunda korrekta, hur mycket är då att minska utsläppen "nästan lika mycket som inrikesflyget"? Hittade artiklar om svenska cementindustrin, t.ex. https://www.svd.se/ensam-skorsten-star-for-5-av-sveriges-utslapp--finns-..., där man också jämför cementindustrin med inrikesflyget och konstaterar att cementindustrin producerar ca 20 gånger större utsläpp av växthusgaser än inrikesflyget.

Får mig även att fundera på om det stora fokuset på flyget och privatbilar är i proportion till de faktiska utsläppen av växthusgaser, globalt sett utgör hela transportsektorn även inklusive lastbilar, tåg och båtar ca 12-13% av utsläppen av växthusgaser vilket är ca. hälften så mycket som den globala el-produktionen står för.

#17
2019-12-12 06:22

Oj, då måste jag skynda mig att skrota min fullt fungerande 18 år gamla VW Lupo 3L (diesel) som drar 3,5 l/ 100 km förnyelsebar HVO och RME vid blandad, verklig körning. = )

#18
2019-12-12 10:27

I anslutning till vad S-klasse skriver ovan:
Det skulle vara intressant att veta vad de (KvD och Chalmers) baserar sina förbrukningsuppgifter på.
Under de senaste 20 åren har ju siffrorna på papperet blivit snyggare ioch snyggare, i mycket större grad än den verkliga förbrukningen. (förstås beroende på typ av körning)

Jag kan ju relatera till mina egna bilar. Min 406 V6 -99, drog 0,85 per årsbasis, men på papperet drog den 1,08. Något jag aldrig nådde upp till.
Min nuvarande C5 snittar på 0,78, men på papperet 0,86.
Kollar man då bensinbilar av senaste årsmodell är överförbrukning mycket vanligare. Fantasisiffror på 0,32 har angetts, men är mycket svårt att uppnå i verkligheten.
Ser dock väldigt fint ut på papperet.

Visst har bilarna blivit snålare, särskilt dieslarna, men inte till den grad som som ofta påstås, och inte till den grad att det motiverar nyproduktion.
Dessutom är ju inte bilar 100% återvinningsbara, något som gärna "glöms bort" i debatten.

#19
2019-12-12 14:01

Rapporten är, rappakalja!

#20
2019-12-12 14:44

Skogstokig galenskap. Speciellt när man bara tittar på den enda delen av utsläppen som är helt ofarliga och tvärtom nödvändiga och nyttiga för naturen. Utan koldioxid ingen växtlighet och inget liv på jorden. Det finns andra variabler som faktiskt spelar roll för miljön. Som t.ex. att tillverka bilar som är reparerbara. Nu går utvecklingen i den riktningen att bilar skrotas bara för elektroniska fel som ingen kan laga eller att det kostar mer att laga än bilen är värd. Ungefär som TV-apparater eller mobiltelefoner, efter första allvarliga felen skrotas de och man får köpa nytt.

#21
2019-12-12 15:44

Det är klart att en bilförsäljare vill att vi skall skrota bilen. Min är 10 år nu. Bilen är betald, jag åker 10 år till. Titta på Björn Gillberg på Youtube. Börja med metanol, så kan vi behålla alla gamla bilar. Men det verkar vara för lätt..

#22
2019-12-12 19:04

Styggavargen,
du missade poängen helt och hållet. Räkneexemplet jag gav visar att även om en ny bil skulle var så mycket som 30% snålare så går det CO2 mässigt ända bara jämnt upp på en 11 årsperiod. Dvs, Kvdbil har fel. Detta skulle inte ens vara bra för klimatet.

S-klasse,
den jämförelse du gör mellan bilar från 2008 och 2019 haltar ganska rejält. Du har bara angett bilmodeller, men inte vilka motorer du jämför. Om du jämför en bilmodell från 2008 med en viss effekt och ett visst moment med samma bilmodell från 2019 med samma effekt och moment så är förbrukningen faktiskt c:a 30% lägre.
Jag hade en bil från 2010 med 204hk och 400Nm och förbrukning 0,63 i cert och 0,74 i min verkliga körning. 2018 köpte jag en ny bil av ett annat märke med 190hk och 400Nm och förbrukning 0,41 i cert och 0,54 i min verkliga körning. Det är 27% mindre i min verkliga körning.

#23
2019-12-13 00:24

Svenne60 #20: "Skogstokig galenskap. Speciellt när man bara tittar på den enda delen av utsläppen som är helt ofarliga och tvärtom nödvändiga och nyttiga för naturen. Utan koldioxid ingen växtlighet och inget liv på jorden."

Svenne60, tack för dagen skratt! Att fossil koldioxid gör gott för hela planeten och det som finns på den, vet vi ju alla! = ) ; )

#24
2019-12-13 21:43

Jag tycker att en 11år gammal bil har mycket liv kvar i sig, Skulle aldrig skrota ut min 9-5 Biopower.

#25
2019-12-13 22:28

Våra bilar, en V70 140 2001 och en SAAB 9-3 2001, 19 år gamla knappt inkörda och utan synbar rost.
Att elektroniken skulle innebära en betydande kostnad på en gammal bil kan jag inte förstå. Ännu är ingen elektronik utbytt och det är nog större risk att det inträffar när bilen är ny.

#26
2019-12-14 08:06

Ang sk. "fossil koldioxid".
Koldioxidens härkomst finns i princip inget i biosfären som kan härleda, om möjligt ännu mindre låta sig påverkas av.
När det vi menar med liv uppkom var koldioxidhalten i atmosfären flera gånger högre än idag, enligt vissa en förutsättning för uppkomsten. På motsvarande sätt menar vissa att livet hotas av koldioxidens minskning genom mineralisering på mycket lång sikt. Länk:https://www.nature.com/articles/296561a0

#29
2019-12-14 16:31

rnilsson, tror du någon som körde Focus kör en sådan idag? Nä, mitt resonemang är denna personen kör en större bil alternativt (mest troligt) en SUV idag. Alltså minskade inte ens utsläppen jämfört med 10 år sedan. Alla bilar jag ser i min närhet idag än för 10 år sedan har antingen blivit större eller tyngre. Tex en SUV är kanske inte större, men betydligt tyngre.

#31
2019-12-14 18:39

Styggavargen, du missade den poängen också helt och hållet.
S-klasse gjorde en jämförelse för vissa bilmodeller, vad en viss modell drog 2008 och vad 2019 års version av samma modell drar, men jämförelsen var för modell utan hänsyn till drivlinan. Den jämförelsen är inte relevant. Det relevanta för att jämföra förbrukning för en viss modell igår och idag är att jämföra motorer med snarlik effekt och moment. Gör man den jämförelsen så ser man att förbrukningen för en viss modell med en viss effekt och ett visst moment faktiskt har gått ner c:a 30 procent från 2008 till 2019.
Ja, sannolikheten att folk köper måttmässigt större bilar idag än för 11 år sedan är ju stor, men det beror mer på att alla modellklasser blivit större. Men, om du tittar på en specifik modell och specifik effekt och moment, så är minskningen i förbrukning 30% trots att modellen växt i storlek. Däremot är det inte alls mest troligt att folk byter till en SUV. Sannolikheten för det är inte större än 15-20%.

#32
2019-12-16 18:40

15-20%? ... är inte SUV försäljningen på över 30% redan? ... och vi pratar ifrån nivåer på runt 3% före denna trenden startade.

#34
2019-12-16 21:02

Bra länk ovan, Vargen! I den står bl a "IEA:s analys visar att SUV:ar är den näst största källan till den globala ökningen av koldioxidutsläpp sedan 2010, efter kraftsektorn. Ökningen av utsläpp från SUV:ar är större än de ökade utsläppen från tung industri, lastbilar, flyg och internationell sjöfart".

De som påstår att ovanstående faktum inte har någon som helst betydelse, brukar vara snabba med att poängtera att det spelar ingen roll med suv, för oljan hade ändå pumpats upp och använts till något annat. Det samma gäller också att om vi i Sverige minskar andelen suv, så köps de ändå av någon annan i världen och tankas billigare än de gör här. "Logiken" säger alltså att hur vi än gör i Sverige, så förblir globalt sett utsläppen av koldioxid ändå de samma.

#35
2019-12-16 21:06

Styggavargen, det var tydligen svårt det här. Du skrev "tror du någon som körde Focus kör en sådan idag? Nä, mitt resonemang är denna personen kör en större bil alternativt (mest troligt) en SUV idag."
Det stämmer nog att SUV:arna står för 30% av nyregistreringarna 2019. Men det har funnits SUV:ar i 20 år. Många av de som köpte en ny SUV i år bytte från en gammal SUV. Så, sannolikheten att någon byter från en 11 år gammal icke-SUV till en ny SUV idag är knappast ens så hög som 15-20%. Även om alla som köpt en ny SUV i år hade en mindre bil tidigare så är det ändå inte det mest troliga bytet, eftersom 70% av sålda bilar inte är SUV:ar.

#36
2019-12-16 21:37

Styggavargen och John2008,
javisst låter det hemskt att utsläppen från SUV:ar är största utsläppskällan efter kraftsektorn, om man helt bortser från dimensionerna. Det finns 1 miljard bilar i världen. Enligt IAE's rapport finns det 200 miljoner SUV:ar. Enligt rapporten släpper en SUV ut 25% mer CO2 än en normal icke-SUV. Alltså 20% av bilarna släpper ut 25% mer. Dvs, utsläppen från bilarna har ökat med 5% pga SUV:arna. Om man sedan ser till bilarnas totala anden av världens CO2 utsläpp så innebär det att SUV:arna har ökat väldens totala CO2 utsläpp med 1%.

Det är ett evigt tjatande om dessa SUV:ar, men det är missriktat. Totala ökningen av bilar har ökat CO2 utsläppen mycket mer än vad ökningen av andelen SUV:ar har gjort.
Det är heller ingen som klagar över att små billiga bilar med billiga motorer släpper ut oproportionerligt mycket CO2.

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.