Bild
Nästa artikel

Kollektivtrafiken utreds igen

Nyheter

Regeringen har beslutat att en utredare ges i uppdrag att se över lagstiftningen för lokal och regional kollektivtrafik.

- Dagens lagstiftning på kollektivtrafiksområdet är i
sina grunddrag 30 år gammal. Vi behöver en ny lagstiftning som verkar
utifrån dagens förutsättningar och som sätter resenärens behov i fokus,
säger infrastrukturminister Åsa Torstensson.

Utredaren
ska med utgångspunkt i ett tydligt resenärsperspektiv ge förslag till
förändringar som gör lagstiftningen mer samlad, överskådlig och
anpassad till EU-rätt samt övriga förändringar som skett och kan
förväntas i samhället. I uppdraget ingår att med utgångspunkt i
EU-lagstiftning om tågpassagerares rättigheter lämna förslag på hur
konsumentskyddet kan stärkas också för kollektivtrafikresenärer i den
lokala och regionala kollektivtrafiken.

En
ny lagstiftning bör vara inriktad mot vad som bör åstadkommas och vara
mer flexibel vad gäller verksamhetens organisation. Utredaren bör även
se om en tydligare koppling till och uppföljning vad avser
kollektivtrafikens bidrag till de transportpolitiska målen ska
införlivas i den nya lagen.


-
Ska Sverige lyckas med att sänka sina koldioxidutsläpp så behöver fler
välja kollektiva färdmedel. En ny kollektivtrafikslagstiftning som
sätter resenären i fokus är ett steg för att göra kollektivtrafiken mer
attraktiv, säger Åsa Torstensson.

Utredare
blir Ulf Lundin, generaldirektör för Rikstrafiken. Utredningen skall
presentera ett delbetänkande senast den 30 april 2009 och ett
slutbetänkande senast den 30 september 2009.

Taggar: Nyheter

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.