Bild
Nästa artikel
Höjd bränsleskatt slår hårdast mot landsbygden

Höjd bränsleskatt slår hårdast mot landsbygden

Nyheter

Att öka skatten på bränsle är det mest effektiva sättet att sänka koldioxidutsläppen, men drabbar främst de som bor utanför stan.

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, har jämfört olika sätt att uppnå Riksdagens mål om att sänka koldioxidutsläppen från transporter i landet med 70 procent mellan 2010 och 2030. 

Studien har gjorts av forskare på VTI tillsammans med Chalmers och TPmod AB. Tre metoder har vägts mot varandra: bonus/malussystemet, ökad inblandning av biodrivmedel och skatteökning på bränsle. 

– Beräkningarna indikerar att en skatteökning motsvarande 50-procentig prisökning på bränsle från 2020 och framåt tar oss till en 60-procentig minskning av koldioxidutsläppen mellan 2010 och 2030. Höjda bränsleskatter är det som verkar ge störst effekt av de styrmedlen vi har studerat, säger Roger Pyddoke, senior forskare på VTI.

De som förändringen skulle vara mest kännbar för är landsbygdsborna.
– I tidigare studier, som inte tagit hänsyn till hur fordonsmarknaden utvecklas i framtiden, har vi sett att styrmedlen kostar bilägare i landsbygd klart mer än för invånare i mindre tätorter. Minst kostar det för bilägare i storstäder. Bilägare i landsbygd med låga inkomster drabbas relativt mest. I vår nya studie har vi sett att detta gäller även när vi tar hänsyn till vilka fordon som finns i framtiden, säger Jan-Erik Swärdh, senior forskare på VTI.

Forskarna kom också fram till att det skulle kunna vara effektivt att blanda in mer biodrivmedel för att minska utsläppen, men eftersom importerad palmolja är en viktig beståndsdel i biodrivmedel anser man inte att det är rätt väg att gå.


Studiens upphovsmän ger inte mycket för nya skattesystemet bonus/malus. Det infördes 2018 och gynnar låg- och nollutsläppsbilar medan det straffar de med högt utsläpp. 

Författarna menar att systemet kan bidra till ökad andel elbilar, men att det inte påverkar användningen av det stora antal fossilbilar som finns kvar 2030, därför blir effekten blygsam sett till utsläpp. 

Diskutera: Är höjd bränsleskatt rätt väg att gå för att få ner koldioxidutsläppen?
Taggar: Nyheter

Kommentarer

#1
2019-12-03 10:50

Nej, knappast rätt väg att gå. Det enda som händer är att familjer lägger en ökad procentandel av familjekassan på drivmedel och sparar in motsvarande summa på något annat område, till exempel grönsaker.

Och varför? Resten av världen kör på precis som vanligt, eller t o m ännu mer. Världens oljeförbrukning bara ökar och ökar. Världens mest sålda bil är fortfarande F-150. Det är helt meningslöst att straffa svenskar och tro att det leder till något.

.

#2
2019-12-03 10:52

Ja, men inte endast, utan det måste användas tillsammans med styrmedel/hjälpmedel att ge dessa drabbade ett alternativ. Och detta måste ske över en tid med en plan som hålls och inte ändras hur som helst beroende på vem som styr...

#3
2019-12-03 10:57

Stadsmänniskor behöver sällan bil då de har tät kollektivtrafik som i princip alltid är billigare.
Landsbygdsmänniskor har sällangående kollektivtrafik och tvingas använda bil.

Ansvaret för att ställa bilen måste vara en balans mellan kommunens skatt och "nöjesresor".

Idag är det landsbygden som får betala kommunernas dåliga ekonomi. Resultatet blir ännu lägre huspriser på landsbygden, färre människor på landsbygden och så vidare.

I Staden blir det färre dagisplatser, färre skolplatser, längre vårdköer. Sämre liv helt enkelt. Visionen om att vi har mycket mark och det finns gott om plats att bo på stämmer inte överens med politiken och verkligheten

#4
2019-12-03 11:20

Klarsynt är som vanligt lite dåligt uppdaterad, Fords F-serie är på nedåtgående och än så länge i år är Toyota Corolla världens mest sålda bil vad jag kan se...
Sen Klarsynt är det inte F-150 som varit mest sålda bilen, utan Fords hela F-serie.

#5
2019-12-03 11:57

Svar på frågan, nej,titta vad Preems raffinaderi i Lysekil vräker ut, börja där istället.

#6
2019-12-03 12:07

Att pytsa ut skattehöjningar förändrar inte efterfrågan eftersom även inkomster höjs. Därför ser det ut som att Staten snarare är mest rädd om sina inkomster och därför vill att vi ska vänja oss vid höjningar. Ville man åstadkomma en radikal förändring skulle man chockhöja. Och efter ett tag chockhöja igen. Det skulle förstås få ett politiskt pris och makten vill man inte förlora.

#7
2019-12-03 12:14

Studien är lite irrelevant, den förutsätter att vi fortsätter med samma typ av fordonsflotta som vi har idag. Således samma output och samma siffror som idag, med skillnaden att de skall sänkas till 70%. Skall man göra en studie av detta slag bör man titta på vad framtiden erbjuder för typ av fordon. I princip alla fordonstillverkare spår att väggas är framtiden, vi har redan flera olika märken som erbjuder just detta. Fasiken, hela Europa och större delen av välden bortsett Sverige och Tyskland tror och satsar på vätgas. Här ska vi istället bygga elvägar, som vida kommer kosta massor med mer än att enbart gå över till vätgas. För att inte tala om den payoff-tid vi kommer ha på hela anläggningen rent miljömässigt sätt. Kommer kosta miljön extremt enbart i de material som behöver tillverkas och förädlas. Frågan är om man kanske bara ska skita i det, och istället för att med piskan som de senaste 20 årens regeringar använt sig av, istället erbjuda morötter och promota innovation...

Vätgasen tror jag man inte vill satsa på för att det är väldigt enkelt att tillverka och lagra egen, varpå staten inte längre har kontroll över hur mycket som man faktiskt tankar sitt fordon eller värmer sitt hus med, vilket ger att man inte längre kan ockerbeskatta medborgare som man gör idag.

#8
2019-12-03 12:28

Generellt sett har landsbygdsbefolkningen lägre inkomster och lever mer på marginalen, ja, man kan fråga sig varför ska politikerna alltid "straffa" dessa ytterligare?

#9
2019-12-03 12:40

Apropå koldioxidutsläppen, så kan man även börja att titta på Stockholm Exergi, Stockholmarnas fjärrvärmeverk. Nummer 4 på listan över största koldioxidutsläpparna i Sverige.

https://www.nyteknik.se/premium/de-storsta-utslapparna-vill-lagra-koldio...

#10
2019-12-03 12:47

Någonstans kanske man måste ifrågasätta det enorma transportbehovet som uppstår om man bor "på landsbygden" men jobbar och gör alla sina ärenden någon annanstans. De senaste 70-åren har vi ju vant oss vid att oavsett var man bor kan man jobba/aktivera sig på helt andra ställen. Innan bilen fanns bodde man ju på samma ställe där man jobbade och hade sitt sociala liv. Nu är det så glesbefolkat så för att träffa andra människor måste man ta bilen..

När vi nu vet att dagens bilåkande inte är hållbart så uppstår ju frågan vad som kommer sen? Kommer vi lyckas med att skapa ett hållbart transportsystem? Om inte, ska alla som inte måste bo på landsbygden bo i städer? Dit är vi ju påväg men av andra anledningar.

#11
2019-12-03 13:25

"Att öka skatten på bränsle är det mest effektiva sättet att sänka koldioxidutsläppen."

Maria, vem säger det? Och var hittar vi källan till den uppfattningen/det påståendet? I Miljöpartiets galna propagandavärld?

#12
2019-12-03 12:52

lsoderlund, det har tittats otroligt mycket på Stockholm exergi. De invigde ju världens kanske största bio-eldade kvv för ett par år sedan och producerar ju faktiskt värme till kanske 1 miljon människor.

#13
2019-12-03 13:03

En intressant jämförelse är att det enligt carsalesbase såldes ca 909 000 Ford F-serie i USA 2018 (f-150, f-250 och f-350), 2009 var bottennoteringen på 413 000 sålda och gått uppåt nästan varje år sedan dess. Totala antalet bilar som registrerades i Sverige 2018 var 353 666 st.

#14
2019-12-03 13:07

Slå mot beställaren, den rika personen eller företaget måste köpa rätt modell. Problemet är att oftast blir det den modellen som släpper ut mest som köps. Man vill ha en "cool SUV", fyrhjulsdrift osv. Därför sjunker inte utsläppen. Alternativt kan man redan i tillverkningen se till att bilarna inte får släppa ut mer än givna nivåer och sänka nivån varje år. Tyvärr tror jag detta är enda sättet, att redan i tillverkningen förbjuda modeller med höga utsläpp. Må det vara så att friheten är bra och varje människa kan välja vilken fri modell som helst, men detta gagnar inte miljön, ty människor är svaga i sinnet och irrationella köp mönster tar vid.

#15
2019-12-03 13:27

Men Styggavargen, Sverige är bundet av EU-regler och kan inte förbjuda vissa modeller. Inte heller EU kan förbjuda om WTO:s regelverk ska upprätthållas. Ska vi själva helt bestämma så måste vi gå ur EU och säga upp alla internationella avtal. Något vi sannolikt förlorar väldigt mycket handel och inkomster på.

#16
2019-12-03 13:46

Sossarnas julklapp till arbetarna är årliga skattehöjningar på bränsle ... dom rika kommer kompenseras med lägre statlig skatt!

#17
2019-12-03 14:24

pinjong, jag pratar om vi nu vill ha chans att rädda jordklotet...då tror jag inga fria krafter löser problemet eftersom folk resonerar "bara en SUV till...det gör varken till eller från". Det måste begränsas redan på produktionsnivå.

#18
2019-12-03 14:25

Bilister betalar idag in kanske 80 miljarder kronor i särskilda skatter såsom drivmedelsskatter och fordonsskatt. Vad händer om vi ponerar att alla svenskar köper en elbil under 2020 och skrotar alla fossilt drivna bilar? Krasst: Någonstans måste bortfallet tas in, sannolikt också med råge! Gissa att det kommer att bli batteritillverkningsskatt, batteriåtervinningsskatt, givetvis slopade miljöbonusar (!), chockhöjda nätavgifter, kilometerskatt, saftigt höjd schablonvägtrafikskatt, en allmän, årlig "el-engångsskatt" likt kyrkoskatten etc., etc. Att äga en elbil kommer snart nog att bli etter dyrare än att äga en fossilt driven bil. Till råga på allt kommer även de som inte ens äger en bil att tvingas vara med och betala.

Men det absolut första som måste göras - och det fort - är att ta makten från Miljöpartiet samt att höja procentspärren för att få finnas i riksdagen till sex procent! Vi kan inte ha en massa småpartier i riksdagen som rasar runt och skapar kaos.

#19
2019-12-03 14:49

Miljöpartiet har fått igenom skatteavdrag för boende på landsbygden, så landsbygden kommer att kompenseras för högre bränsleskatter.

Jag är helt för ökade skatter på fossila bränslen. Och när det gäller sänkt skatt för de rika, det har varit borgerlig majoritet i Riksdagen sedan 2006. 65 procent av Riksdagen är borgerlig. Det är Riksdagen som bestämmer och Regeringen som verkställer det Riksdagen beslutar om.

Ändå lyckades Mp få igenom höjt grundavdrag för landsbygden, det var starkt jobbat av Mp. Jag hoppas givetvis att Mp kan få igenom ännu mer av sin politik därför att det gynnar Sverige och världen.

Och en uttalad målsättning är satsning på etanolkonvertering och högre andel biodrivmedel. Både biobensin och biodiesel kan göras på svartlut som är en restprodukt från pappersmasseindustrin.

#20
2019-12-03 16:11

Jag får det till 40,7 för de uttalade vänsterpartierna och 40,2 för de uttalade högerpartierna (riksdagsvalet 2018). SD ligger i ett spår bredvid, men kommer sannolikt att stödja den högra sidan eftersom den vänstra sidan så totalt har kört Sverige åt h*lvete.

Sedan var det sannerligen inte bara MP som "fick igenom" sänkt skatt för boende på landsbygden. Det tidigare högerpartiet (svikarna) C drev på minst lika hårt. Försök inte att få det till att detta vara ett verk av MP allena. Och skattesänkningen? Typ två pizzor i månaden. Hurra … Nä, MP ska bort från makten och ut ur riksdagen.

Och kom ihåg alla ni som skriker er hesa om ökade skatter på fossila bränslen: Den ersätts snart nog av chockhöjda skatter på el, även för dem som inte ens äger en bil överhuvudtaget - och även för dem som bor på landsbygden ...

#21
2019-12-03 17:45

Ehm, är det inte lite för tidigt för författarna att uttala sig om bonus/malus?

#22
2019-12-03 19:15

Under de senaste decennier har priset/skatten på bränslet ökat, likaså utsläppen. Det visar hur verkningslös är åtgärden. Trender och marknadskrafter har varit mer avgörande. De drivs globalt. Bränsleskatten verkar som skattepolitik än miljöpolitik. Sänker man skatten i ena sidan får man höja den i andra sammanhang. Sen hur rättvis blir det och för vem får man diskutera i evigheter.

#23
2019-12-03 19:19

Hannah
Om jag minns rätt så har väl utsläppen från personbilar minskat senaste åren...trots att antalet fordon ökat

#24
2019-12-03 21:27

Är höjd (svensk) bränsleskatt rätt väg att gå för att få ner koldioxidutsläppen är frågeställningen? Nej inte på global nivå. Där har svensk extremism ingen effekt ö.h.t.

Däremot visar rapporten att det är ett effektivt instrument för att få ner de svenska utsläppen av koldioxid. Men det är knappast relevant för att hindra klimatförändringarna (i enlighet med de underlag som IPCC presenterar).

MVH AL

#25
2019-12-03 21:48

A.L slår huvudet på spiken. I detta landet har vi miljötalibaner som enbart ägnar sig åt symbolpolitik. Så tragsikt att en politisk minoritet som saknar all form av logisk slutledningsförmåga kan få så mycket att säga till om.

#26
2019-12-03 22:55

Intressant artikel från https://omni.se/matning-billigare-att-kora-bil-i-dag-an-for-20-ar-sedan/...

"Billigare att köra bil i dag än för 20 år sedan

Trots de rekordhöga bensinpriserna är det billigare än någonsin att köra bil i Sverige, skriver SvD Näringsliv. Tidningen har jämfört den genomsnittliga körsträckan i mil, snittpriset för bensin och bränsleförbrukning och viktat det mot vad människor i snitt tjänar.

I slutet av 1990-talet spenderade svensken drygt 4 procent av sin årslön före skatt på att köra bil. Siffran 2016 var dryga 2,3 procent. Bil Swedens vice vd Jessica Alenius invänder dock att siffrorna inte stämmer för många på landsbygden.

– Många som bor i glesbygden har inte ekonomi att köpa en ny bil, och de har därför inte kunnat dra nytta av utvecklingen med mer bränslesnåla bilar, säger hon till tidningen."

#27
2019-12-03 23:04

Sverige står för en till två promille av hela världens utsläpp. Men vi ska skattas och straffs sönder och samman. In absurdum. Och allt på grund av ett revolutionärt och populistiskt parti som knappt inte ens ska få vara i Sveriges riksdag. Hemskt.

#28
2019-12-03 23:49

Intelli
Och trots att du tycker vi skattas sönder och samman så kommer folk ha råd, tid och lust att ge sig ut med bil i julhandeln bara för att hamna i bilköer tills dom kommer fram till Rusta för att köpa julbelysning för 33:e året i rad...
Det verkar som att svensken är vid gott ekonomiskt mod när det kommer till högtider.

#29
2019-12-04 00:03

Så länge dom sänker inkomstskatten med en 10% så kan dom fortsätta höja bränsleskatten, då har folk råd med bränslet utan att skippa inköp av tex grönsaker som Klarsynt sa i första inlägget.
Nä, bort med obskyra minoritetspartier från svensk politik så blir det nog bra, i Sverige. Men i det stora hela med USA och Asien, så spelar allt med bilar inte så stor roll. Och då har vi inte. Örjat snacka dom stora miljöbovarna som, sjöfart och flyg.

#30
2019-12-04 00:10

Dags att skaffa cykel om Miljöpartiet får fortsätta att styra!! Då stannar hela Sverige! Men det har säkert folk glömt till nästa val!

#31
2019-12-04 08:06

Axa, den var klockren. Svensken köper SUV och en massa skräp. Julbelysning utomhus blir värre den med, grannarna tävlar vem som kan ha den största belysningen osv. Ibland undrar jag om det blandats i något medel i vattnet så att IQ nivån sjunker över tiden!?

#32
2019-12-04 10:07

"Må det vara så att friheten är bra och varje människa kan välja vilken fri modell som helst, men detta gagnar inte miljön, ty människor är svaga i sinnet och irrationella köp mönster tar vid."

Är då alternativet bättre? Att staten bestämmer vilken bil man får köpa? Det har redan provats i DDR och fungerade väl sådär kan man säga. Människor är inte svaga i sinnet, de väljer den bil som passar dem bäst utifrån deras behov och preferenser. Lösningen på utsläppen är inte centralstyrning och diktatur utan tekniska innovationer. Inför vi klimatdiktatur i Sverige så kommer de som kör miljöbovarna bara flytta härifrån och fortsätta köra samma bilar i något annat land.

#33
2019-12-04 10:56

Det finns en del beräkningar som tar upp det här med korrekt prissättning av bilresorna. Huvuddelen av dessa har sitt ursprung i teorierna kring negativa externa effekter och marknadsmisslyckanden. Skatterna som vi här debatterar kallas därför oftast för Pigouviansk skatt. Det är denna teoribildning som VTI har utgått från i sin analys. https://sv.wikipedia.org/wiki/Pigouviansk_skatt

Genom att sätta ett pris på utsläppet och återföra detta tillbaka till den enskilda trafikanten justerar denna också sin efterfrågan (och körning) även med hänsyn till utsläppet. Genom det högre priset dämpas då (eller planeras om) bilåkandet (s.k minskad jämviktskvantitet).

Men hur skall då externaliteten (utsläppet) prissättas? Ja den frågan är svårare att svara på. VTI har tagit fram en modell som utgår från hur Sverige som enskild aktör skall begränsa sina utsläpp av växthusgaser (från transportsektorn). Men man har ingen modell som kan användas på global nivå.

Det finns dock forskare som har ägnat sig åt det. En är William Nordhaus. Hans modell gav honom år 2018 pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Enligt William Nordhaus är priset för att hindra den globala uppvärmningen så högt att det kommer att slå mot både världsekonomin, levnadsstandard som välstånd, i alla fall om man går efter de rekommendationer som IPCC förespråkar (det så kallade 1,5 gradersmålet). Överfört på svenska förhållanden - där delar av politikerna driver denna fråga utifrån ett milt uttryckt navelskådande perspektiv - innebär detta att vi i Sverige skall sänka vårt materiella standard och välstånd. Det är både gamla och sjuka som skall betala för att Sverige ensamt skall rädda klimatet. Men klimateffekterna kopplat till denna extremism lyser samtidigt med sin frånvaro! Resultatet är att befolkningen i Sverige får det sämre och att den globala temperaturen ändå ökar. I min värld är detta ungefär raka motsatsen till rationellt beteende. Det stinker av radikalism och fundamentalism - och det finns tyvärr representerat hela vägen upp på regeringsnivå.

MVH AL

#34
2019-12-04 10:57

Håller med "intelligens"! Vill sträcka mej så långt att politikerna borde stimulera utflyttning från städerna, inte stimulera urbanisering, så att fler får chansen att bo naturligt d.v.s. att slippa trängas och bo i trapphus som höns i burar. MP-maffian borde inte få chansen att terrorisera oss längre. Elbilar är inte lösningen på problemet, och när man upptäckt det kommer de att skattas ihjäl.

#35
2019-12-04 11:18

Det är väldigt enkelt att uttrycka sig föraktfullt mot våra politiker men dom behövs trots allt i en demokrati så vad är alternativet ? Ni som uttrycker allt detta förakt kanske istället borde engagera er själva i politiken så har ni i alla fall större möjlighet att påverka än genom att sitta här i skydd av tangentbordet och uttrycka ert hat mot de som faktiskt engagerar sig i vår politik. Alla kan liksom inte få som man vill - allt är kompromisser och nån (politikerna i detta fall) är de som måste ta fram och genomföra dessa kompromisser. Och glöm inte att det är alla vi som röstat som ligger bakom fördelningen i politiken. Och det finns nog viktigare saker här i livet än om bensinbeskattningen är några ören högre eller lägre.

#36
2019-12-04 11:26

Nuvarande system för beskattning (bilskatten) är baserad på bil och ej hur mycket man kör. Lika för alla ! En bilist som kör 500 mil om året har samma kostnad som en som 5000 mil om året. Man kanske skulle börja där för att folk kanske ska välja andra alternativ som ex.vis cykel för kortare sträcker.

#37
2019-12-04 12:06

Nej - är mitt svar. Som alla vet så försöker nog svenskarna "hjälpa till" redan på olika sätt o vis. Men det finns ju andra länder, som är större och inte försöker alls, som inte ens vill.. Jobba med dem - inför strafftullar, det är ju "inne" numera..
Under tiden kan Sverige kolla över om vi behöver alla dessa politiker - både på riksplanet och lokalt - här kan man säkert spara miljoner enbart på lön/arvode/reseersättning/CO2 etc. utan att märka skillnad på vad som tidigare uträttats från dessa damer och herrar. Kanske blir det även färre politiska felbeslut, som ofta kostar miljarder, på kuppen.

#38
2019-12-04 13:31

@Christoffer Johnsson 2019-12-04 00:03: "bort med obskyra minoritetspartier från svensk politik så blir det nog bra"

Kan inte annat än hålla med. Höj gränsen till Riksdagen från 4% till 10%. Då blir vi av med ALLA obskyra partier.

#39
2019-12-04 15:51

#35
Bull. Politiker är några av de mest manipulerande personlighetstyperna du kan stöta på. Deras jobb är ju att bekämpa motståndet och samtidigt s t y r a folket till att göra vad politikerna vill.
Att rösta i dagsläget är totalt meningslöst för någon som vill ha förändring till det bättre. Resten lär fortsätta leva i sin frivilligt blåsta tillvaro.

#40
2019-12-04 17:19

Man blir ju närmast mörkrädd över alla nedlåtande omdömen över våra demokratiskt folkvalda representanter i olika befattningar. Betänk att på kommunalnivån så är det inte så många av dessa politiker som har nån större ekonomisk vinning av sitt engagemang. Jag är tacksam för de som vill lägga all sin fritid (nästan) på sin politiska övertygelse - oavsett partitillhörighet. Dom försöker i alla fall att göra nåt i motsats till er som bara föraktar dessa människor. Gillar ni inte vårt demokratiska system så finns det massor av andra länder att flytta till där man är långt ifrån ett demokratiskt styre - de länderna borde passa er.

#41
2019-12-04 18:45

"Pi"!! Sanningen är att våra politiker med verklig makt är människor som levt hela sitt vuxna liv i en skyddad värld helt utan förankring i den "marknära" värden där de vanliga praktiska, enkla människorna genomlider sina liv. Jag har själv försökt det du föreslår nämligen att engagera sig i kommunalpolitiken. Precis som i rikspolitiken gäller det att ha politiskt korrekta åsikter annars åker du ut i kylan. Tro inte att demokratin fungerar som det möjligen en gång var tänkt. Då hade vi haft ett helt annat långt mer jordnära samhälle med långt mindre problem att lösa. Världen styrs av maktgalna oftast män med olika mer eller mindre fullt utvecklade diagnoser.

#42
2019-12-04 18:46

Pi
Förmodligen skulle inte samma personer som gnäller ens klara av att vara amatörpolitiker i valfri mindre kommun.
Oftast samma personer som gnäller hur illa det är i barnets fotbollslag men har ”inte tid” att ställa upp när det behövs i föreningen.
Vi ska vara glada över att det ändå finns folk som ställer upp i politiken.

#43
2019-12-04 18:59

Jag pratar inte bara om "familje-politiker" som bara ser till sitt barns bästa (utan att betala en krona extra för att hämta sent).. Nu pratar vi om riktiga POLITIKER som gör skillnad i samhället och världen! De är för många av den "andra sorten" i kommun / landsting / riket.. Snygga höga löner utan att göra skillnad - de är dessa damer och herrar jag vill ha bort. De är de som höjer skatter på allt de inte själva behöver nyttja - men de kostar miljoner.

#44
2019-12-04 19:08

A.L och skodaägare, ni kan vara lugna..förr eller senare slår vi i taket och då lär ni få begränsad tillgång till resurser, det kan vara mat, vatten, el eller att du inte kan köpa vilken onödig bil modell som helst.

#45
2019-12-04 20:24

Hoppas att K-Klabbe har varit mer framgångsrik än Stockholms energi att räkna ut och presentera, dels hur mycket diesel vi förbrukar som samlar ihop dessa vedpinnar som åker till Sthlm, dels och främst hur mycket tillväxten i skogen minskar av närmast dammsugning av biomassa i skogen!

#46
2019-12-04 23:17

Inför körrätter, dvs x antal km/mån eller år. Alla ska vara med och minska utsläppen.Plånboken ska inte styra!

#47
2019-12-05 10:48

"A.L och skodaägare, ni kan vara lugna..förr eller senare slår vi i taket och då lär ni få begränsad tillgång till resurser, det kan vara mat, vatten, el eller att du inte kan köpa vilken onödig bil modell som helst."

Källa på det tack.

#48
2019-12-05 11:03

De flesta SUVar som folk köper i Sverige är knappast så stora miljöbovar.

#49
2019-12-05 13:57

Roger, du är dåligt informerad.

https://www.expressen.se/nyheter/klimat/koldioxidutslapp-for-nya-bilar-o...

SUV släpper ut mycket mer än folk tror. Allt är relativt...att gå omkring och tro att 0,7-1,0 liter/mil är bra siffror är bara så fel! Hade folket avstått SUV och köpa vanliga mindre bilar istället för en klumpig sak som knappt rymmer någon last så hade utsläppen minskat mycket. Det var knappast av lastutrymmes skäl de köpte en SUV. En mellanklass SUV motsvarar en stor vanlig bil i utsläpp. En liten SUV motsvarar en mellanklass vanlig bil.

#50
2019-12-06 10:04

"Hade folket avstått SUV och köpa vanliga mindre bilar istället för en klumpig sak som knappt rymmer någon last så hade utsläppen minskat mycket"

Låt oss räkna på det! Ditt favorithatobjekt Volvo XC60 B4 släpper enligt WLTP ut som mest 214 g CO2 per km. Idealbilen Skoda Octavia 1.0 TSI släpper ut 183 g/km enligt WLTP i värsta fallet. Under 2018 körde Sveriges bilar 6 866 374 264 mil. Hade alla kört Skoda Octavia i stadstrafik med maxutsläpp så hade utsläppen legat på 12,6 miljoner ton. Hade de istället kört XC60 så hade de legat på 14,7 miljoner ton. Alltså en skillnad på 2 miljoner ton. Räknar man på blandad körning, vilket kanske är mer realistiskt så skulle Octavia-utsläppen ligga på 10,3 miljoner ton och XC60-utsläppen på 11,2 miljoner ton.
Alltså en skillnad på 1,2 miljoner ton. Vet inte vad din definition av mycket är men 1,2 miljoner ton motsvarar 0,03 procent av världens utsläpp. Det är alltså ganska uppenbart att om alla svenskar kör XC60 eller Skoda Octavia har ytterst begränsad effekt på utsläppen. Visst är alla utsläppsminskningar bra, men världen lär knappast räddas av att alla i Sverige kör Skoda Octavia.

#51
2019-12-06 10:16

"Styggavargen": När ska du sansa dej och inhämta sanningsenlig information från bilägare som vet vad det innebär att äga och köra en mellanklass-suv. Information från motorpressen där de älskar att "testa" bilarna d.v.s. provocera dem ger knappast relevant bränsleförbrukning. Vid lugn mjuk körning tar en sådan bil inte mer bränsle.( max ca 100 km/tim) Jag t.ex. har en automatväxlad mellanklass-suv av årsmodell 2017 som förbrukar ca 0.5 L miljödiesel per mil, har en överlägsen komfort vad gäller insteg, sikt m.m. i jämförelse med t.ex. en Oktavia. Min son har haft en sådan (2015) och absolut ingenting var till det bättre. Sen klagar du på bagageutrymme. Den bil jag har rymmer 475 liter med baksätets ryggstöd uppfällt. Är det inte tillräckligt? Att bagageutrymmet inte är så djupt att man tvingas skita ner sej mot stötfångaren vid lastning är en klar fördel. Har man väl vant sej vid en lite mer högbyggd bil blir det precis som när man vant sej vid automatlåda. Man går aldrig tillbaka till att sitta nära gatan med nedre fönsterkanten irriterande högt upp och med ett ständigt vevande med växelspaken. Suven har kommit för att stanna hur mycket du än spyr ut din okunniga galla. Var så säker.

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.