Bild
Nästa artikel
Hastighetskoll på europavägar

Hastighetskoll på europavägar

Nyheter

Transportstyrelsen ska undersöka hur bra eller dåligt trafikanter följer angiven hastighet på större vägar i Sverige.

Den positiva nedgången i antalet dödade i trafiken har planat ut. Krafttag behövs för att kunna leva upp till nollvisionen. Därför ska Transportstyrelsen granska hastighetsefterlevnaden på svenska vägnätet. Fokus ligger på att se om utformningen av vägarna hjälper bilisterna att hålla rätt hastighet. 

– Hastighetsefterlevnad är viktigt för oss och vi har därför inlett ett arbete för att förbättra situationen. Vi kommer att inrikta oss både mot förarna och väghållarna. Bland annat ökar vi antalet varningar till förare som bryter mot uppsatta regler, vi ser över förarutbildningen tillsammans med Trafikverket och vi ska föreskriva om riktlinjer för hastighet, säger Ingrid Cherfils, avdelningsdirektör på Transportstyrelsen. 

Granskningen ska genomföras på de stora europavägarna som löper genom Sverige. 
– På sikt hoppas vi även kunna få granska regelefterlevnaden på det mindre vägnätet. Vi anser att den låga hastighetsefterlevnaden är ett tecken på att valda hastighetsgränser inte tillräckligt harmoniserar med vägar och gators utformning och att detta är en starkt bidragande orsak till att få trafikanter följer reglerna. Väghållarna har därför ett ansvar att harmonisera utformningen med högsta tillåtna hastighet. Givetvis har förarna också ett ansvar att följa hastighetsgränserna, men de måste upplevas som ”normala” i relation till vägens utformning, säger Ingrid Cherfils.

Diskutera: Vad tycker du borde göras för att få bilisterna att hålla hastigheten på våra vägar?
Taggar: Nyheter

Kommentarer

#1
2018-09-06 12:11

Höja hastighetsgränserna till rimliga nivåer, som speglar bilarna och vägnätet. Kunde vi köra 90 och 110 för 20 år sedan, med de bilarna, så nog fasen ska vi kunna ha minst de hastigheterna idag. Orimligt låga gränser, gör att inte ens Agda 76, tycker att det är bra att hålla hastighetsgränser.

#2
2018-09-06 13:09

Jag har inga problem att hålla 110.. ganska lagom hastighet med chans att överleva vid en olycka och håller förbrukningen på en bra nivå..

Jag tycker att avstånd och att inte tränga in sig i filen direkt framför annan bil är viktigare att lägga focus på..

#3
2018-09-06 18:07

fortkörare ska klämmas åt hårt så dom försvinner från vägarna några månader

#4
2018-09-06 18:17

Tack Ivarsson - kunde inte sagt det bättre själv. Utbildning av alla trafikanter är prio ett. Så länge man sätter upp varningsskyltar för lekande barn, t.ex. men inte bryr sig om att lära barn trafikvett och att inte leka på/längs med vägar och gator, kommer det alltid att finnas olyckor.. För lågt satta hastighetsgränser på exv. motorväg ger irritation och fler olyckor - inte färre olyckor. Jag kan hålla på att räkna upp länge.... Utbildning och sunt förnuft ger resultat i rätt riktning, men att nå till 0 kommer vi aldrig att göra..

#5
2018-09-06 18:59

Ivarsson
Agda 76!
Vem är det och vad symboliserar "hon"?
Skribentens uppblåsta egenbild, kanske...?

#6
2018-09-06 19:03

Hans..
Så länge vissa förare inte kan läsa och efterleva gällande hastighetsgränser hjälper ju inte någon utbildning.Det kvittar om man verkligen håller de angivna hastigheterna så måste bakomvarande bil köra om för att sen bromsa då de ser en skylt om fartkamera och sedan öka igen efter passerad fartkamera. Sen kan man ju tycka att vissa vägar och gällande hastighet på dessa inte stämmer särskilt bra överens.

#7
2018-09-06 20:22

Mittfilsåkare ska bötfällas kraftigt, de blockerar trafiken. Folk som blockerar när två filer av någon anledning blir en finner jag inte ord för. Bötfäll kraftigt. Man följer blixtlåsprincipen där filerna går ihop, inte köa i ena filen flera hundra meter innan.

#8
2018-09-06 21:20

När jag kör enligt gällande hastighet blir jag omkörd av alla bilar. Där inte finns möjlighet till omkörning blir det lång kö bakom mig. Ingen av dem är riktigt bra. Att bli omkörd av så många är farligt för mig och andra. Att skapa kö för längre tid skapar frustration och det blir farligt igen. Höj hastighetsgränsen och ge trafiken en jämnt och fint flöde. Bötfäll idioter som spelar polis och ta deras körkort istället för de är den riktiga faran på vägarna. Ungefär så, tror jag.

#9
2018-09-06 22:56

Ivarssons exempel med Agda ger mig vibbar av Klarsynt, Antifeministen och hans övriga alias....
Sen beträffande artikel-frågan så verkar det som en omöjlig uppgift idag med alla uppblåsta egon som kör bil och bara måste köra om alla som dyker upp framför honom (mestadels - finns givetvis en och annan "henne" också).

#10
2018-09-06 23:21

Att höjda hastighetsgränser skulle innebära att färre kör för fort är ju inget annat än en utopi, och speciellt så länge det inga poliser finns på vägarna.

#11
2018-09-07 06:42

Det är riktigt bekymmersamt om Transportstyrelsen inte följer det beslut om hastighetsgränser som ingick som den kanske viktigaste principen om framtidens trafiksäkerhet. Det beslutet togs 1997 och gick ut på att hastigheten ska bestämmas av vägens och fordonens standard. Ju bättre bilar och vägar, desto högre hastighet kan tillåtas. Det har sedan omsatts i det hastighetsgränssystem som vi långsamt håller på att införa, och bakgrunden till systemet är vad en Volvo klarar med en 2020 års modell. Allt detta är sant, och innebär att på en väg som saknar barriär i mitten så är max hastighet 80 km/t. Om den finns en barriär så är det ok med högre, och då är det snarare miljö i form av utsläpp och buller som styr.
Det som andas i Transportstyrelsens formulering är att återigen låta trafikanternas val av hastighet vara norm, för länge sedan använda man den hastighet som 85% inte överskred. Den principen är som väl är övergiven, den anses oerhört förlegad och har inget stöd i forskning eller erfarenhet. Men kanske är det inte så Transportstyrelsen menar eftersom det vore att skämma ut sig rejält.
Däremot ska man tveklöst försöka skapa vägar och gator som stödjer rätt hastighet. En lite trång väg med barriär på bägge sidor gör det, särskilt när vädret är dåligt. Och i en stad ska man inte ha gator breda som fotbollsplaner, det är att be om hög fart.
Och till dom som ser tillbaka på hur det var förr så kan vi påminna oss om hur många som dog på våra vägar när bilarna och vägarna var sämre. Det räcker att vi går 15 år tillbaka i tiden så dog tre gånger så många i personbilar. Och väldigt få, knappast någon dör i en modern bil på en bra väg längre (förra året dog en person i en Volvo byggd efter 2010 där föraren var nykter). Och det var ju dit vi skulle komma.
Att få trafikanter att köra i en säker hastighet är inget för amatörer. Det är extremt komplicerat men det går om man kombinerar rätt åtgärder med varandra. Och föregår med gott exempel om man är staten som upphandlar transporter mm. Det är högt upp i näringskedjan man måste gå, till Svenskt Näringsliv, landsting och kommuner etc.

#12
2018-09-07 08:11

Med andra ord: gör vägarna farligare så folk håller hastighetsgränserna, menar Cherfils? Vafan?!?
"Europavägarna" - nu handlar det inte enbart om motorvägen E4... men jag kommer att ta det som exempel. Det finns väldigt få platser mellan hela sträckan Gävle - Helsingborg där det är befogat med lägre hastighet än 120. I vissa fall ändras hastigheten utan någon som helst egentlig anledning. Istället för att "harmonisera" vägen med hastigheten, kanske man skulle "harmonisera" hastigheten med vägen?

Ser man till hur folk kör på den sagda motorvägen, kan jag säga att många tillbud som jag ser handlar om att folk inte respekterar andra: man signalerar inte när man byter fil, man byter fil abrupt utan att se sig för och håller inte hastigheten vid omkörning. Många långtradare väljer omkörning i backe (hur tänker man då?), för att inte tala om yrkesförare som ska leka polis. Att inte titta i backspegeln vid filbyte är minst lika farligt som den som håller 120 på 110-väg.

#13
2018-09-07 09:16

Dom högt ärade skribenterna i denna spalt tycks bortse från att det också finns miljöaspekter att ta hänsyn till.
Utsläpp och störande buller.

#14
2018-09-07 13:33

Trafikverket är så enögt inriktade på hastighetsgränser som det enda som verkar ha någon betydelse för olycksutvecklingen, att de kan omyndigförklaras. Det finns flera andra och mycket viktigare saker som har betydelse. Börja med att höja hastighetsgränserna så att det går att respektera av de flesta. Och börja sedan jobba mot farligt beteende i trafiken. Men det är väl endast "pinnjakt" som gäller...även för trafikverket

#15
2018-09-08 06:36

Gör som i andra länder, bötfäll bilägaren för hastighetsöverträdelse vid kameraövervakning, inte förare som gömmer sig bakom solglasögon mm .. så kommer hastigheten respekteras!

#16
2018-09-08 08:59

Håller helt med Lasse J - väldigt märkligt att så många skribenter här blundar helt för miljöaspekter och inte minst att det sitter en människa bakom ratten som inte har utvecklats positivt på samma sätt som bilarnas säkerhet gjort utan snarare tvärtom. Och att fortkörningen skulle minska med lite högre gränser tror jag inte en sekund på - de 120-vägar jag trafikerar regelbundet säger nåt helt annat. Det tycks närmast vara nån form av sjukdomstillstånd för många trafikanter att man bara måste köra fortare än skyltad hastighet.

#17
2018-09-08 16:18

Så att fler överskrider de sänkta hastighetsgränserna, än de förra hastighetsgränserna, är något som Pi och Lasse J inte tror på? Det är helt enkelt falsk information? Vi har inte alls lägre respekt för fel hastighetsgränser? Att våra bilar är minst dubbelt så säkra, jämfört med för 20 år sedan, har inte heller något med lägre andel skadade och döda att göra? Att miljön blir så marginellt mer förstörd av högre hastighetsgränser, att det knappt går att beräkna, är inget som är löjligt att ha som argument för sänkta hastighetsgränser?

#18
2018-09-08 20:50

stonebreaker, #15. Det är mot grundlagen!
Det är brottslingen som ska straffas, inte den som tillhandahåller ett lagligt verktyg!
Det måste vara utom tvivel att rätt person ställs inför rätta, om personen gömmer sig bakom solglasögon, burka, niqab eller clownmask så det blir en omöjlighet att identifiera går det inte heller att lagföra.
Och observera att det, trots maskeringsförbud, inte är något hinder att bära solglasögon, burka eller niqab vid bilkörning.

#19
2018-09-09 09:06

Obegripligt att man så enögt lägger fokus på hastigheten, när det t.ex. kör upp till 20.000 onyktra personer dagligen på våra vägar.
När det kör uttröttade utländska lastbilsförare, i bilar i sämre skick än svenska och med olämpliga däck.
Bilar som är stulna, olagliga och körs av körkortslösa.
Och det värsta problemet: attityden. När förare gör omkörningar trots mötande trafik, tvingar andra att väja, ligger 3 meter bakom och pressar på, struntar i blinkers och trafikregler.
Onykterhet:
70 personer per år dör i alkoholrelaterade trafikolyckor. Det är 20 % av totala antalet dödade.
15 000–20 000 rattfyllerister varje dag.
30 000 åker fast för rattfylleri varje år. Av dessa var 10 000 drograttfyllerister.
50 % av alla förare som dör i singelolyckor är alkoholpåverkade.
30 % av de dödade cyklisterna och fotgängarna var alkoholpåverkade.
90 % av de rattfulla är män, främst yngre och medelålders.
Unga förare är överrepresenterade i statistiken. De kör oftare fulla och löper större risk att dödas.
(källa: https://korkortonline.se/teori/alkohol-rattfylla/)

Att man sedan har "orimliga" fartgränser gör förstås inte saken bättre, att man höjer farten vid skolor, sänker på tomma breda vägar, och alla dessa 10km/h upp och ner gör förare förvirrade och irriterande.
På 90-talet var inriktningen att fartgränserna skulle vara få och lättmotiverade, idag är det tvärtom.

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.