Bild
Nästa artikel
Fortfarande dålig trafiksäkerhet kring skolorna

Fortfarande dålig trafiksäkerhet kring skolorna

Nyheter

Skjutsande föräldrar skapar bilköer och oroskänslor hos rektorerna.

Idag är det för många första skoldagen efter sommarlovet. Lagom till det släpper försäkringsföretaget If sin årliga undersökning med fokus på trafikmiljön kring skolor. 
Det är trettonde året i rad som If gör detta och drygt 2.000 rektorer runt om i landet har tyckt till om situationen vid sin egen skola.

2019 års resultat visar att 56 procent anser att trafiksäkerheten är ett problem och 60 procent oroar sig för att något allvarligt ska hända. 26 procent uppger att de redan varit med om en trafikincident eller olycka på sin skola. 

Och vad är då största riskfaktorn? Jo, föräldrar som skjutsar sina barn till och från skolan. 44 procent av rektorerna ansåg att detta var huvudproblemet till den otrygga trafikmiljön. 

Som komplettering till rektorernas svar har If i år också gjort en enkät med drygt 870 föräldrar i samarbete med marknadsundersökningsföretaget YouGov. Fyra av tio föräldrar ansåg att deras barn inte hade nog säker väg för att låta dem gå själva till skolan. 

– Föräldrarnas svar gör också risken för en ond spiral uppenbar – att man skjutsar sina barn just för att man oroar sig för trafiksituationen, kommenterar Irene Isaksson-Hellman, trafiksäkerhetsforskare på If.

Såväl rektorer som föräldrar upplever att kommunerna behöver göra mer för att öka trafiksäkerheten kring barnens väg till och från skolan. 
– Det är givetvis inte bara föräldrarnas ansvar att säkerställa en trygg trafikmiljö för barnen. En gemensam kraftansträngning måste till för att vi ska vända trenden – skolor, föräldrar och kommuner måste hjälpas åt, menar Irene Isaksson-Hellman.

Diskutera: Vad tycker du om trafikmiljön kring skolor – har den förändrats de senaste åren?

 

Resultat från rektorsundersökningen:

56% anser att trafiksäkerheten är ett problem

26% har varit med om en trafikincident eller olycka vid sin skola

60% är oroliga för att något allvarligt ska inträffa

44% anser att föräldrar som lämnar i bil är den största trafikrisken på skolan 

38% tycker att kommunen gör tillräckligt för att skapa en säker trafikmiljö utanför skolan

33% anser att föräldrarnas höga hastigheter nära skolan är ett problem 

72% anser att för många fordon vid samma tid är ett problem när föräldrar skjutsar i bil

39% upplever problem med föräldrar som lämnar sina barn på trafikfarliga platser

27% ser föräldrar som pratar i mobiltelefon när dem lämnar och hämtar sina barn med bil 

39% bedömer att det är mer biltrafik kring skolan i dag jämfört med för tre år sedan

38% bedömer att det är vanligare i dag än för tre år sedan att föräldrar skjutsar sina barn i bil till skolan

Undersökningen genomfördes under april-maj 2019. 2.120 rektorer besvarade årets enkät, som gjordes via e-post.

Taggar: Nyheter
Undersökningen hos föräldrar:

”Anser du att ditt/dina barn har en tillräckligt säker skolväg för att de ska kunna gå själva till skolan?”

39% Ja och de går själva till skolan 

23% Ja, men de går inte själva till skolan ändå

7% Nej, men de går själva till skolan ändå

31% Nej, och de går inte själva till skolan

”Tycker du att din kommun gör tillräckligt för att öka trafiksäkerheten runt skolorna i ditt område?”

31% Ja

30% Nej

39% Vet ej/ingen åsikt
 

Kommentarer

#1
2019-08-19 10:40

Det där löser sig med autonoma fordon framöver. Det kommer en plupp och hämtar ungen och släpper av på lagom promenadavstånd.

#2
2019-08-19 10:57

Säkraste är nog att inte låta telningen gå till skolan överhuvudtaget. Slipper därmed trafikfaran, mobbning, skolskjutning, våldtäkt osv.
Tyvärr är det dock förbjudet i Sverige (inte i våra grannländer) att ordna med hemskola.

http://www.rohus.nu/

#3
2019-08-19 11:31

På dotterns skola är det många som skjutsar sina barn fast de bor 2-500 meter bort bara......helt galet....Då pratar vi ändå en säker trygg bra stadsdel med riktigt gott om gång/cykelvägar till alla villakvarteren. Min dotter på 10 cyklar 3 km, går hur bra som helst med ett bra utbyggt cykelvägsnät.

#4
2019-08-19 11:34

lite sunt förnuft så behöver inget hända.. folk behöver stressa av, men det är nog försent för det

#5
2019-08-19 11:53

Eftersom många föräldrar idag inte tycks först sambandet orsak och verkan, i detta fall med den myckna biltrafiken runt skolorna, så måste det säkert till nåt radikalt grepp för att öka den förståelsen. Och cykeln är ett utmärkt färdmedel för våra barn att ta sig till skolan med - speciellt i de städer där det finns ett väl utbyggt nät med cykelvägar. På köpet får barnen bättre kondition och föräldrarna förhoppningsvis lite mindre stressiga mornar och eftermiddagar.

#6
2019-08-19 14:40

Enkelt, förbjud fordonstrafik utanför och i skolans närhet. Det finns skolskjuts för de flesta som har långt till skolan, de flesta övriga barn mår bra av att gå eller cykla. När mina barn för ca 10 år sedan gick i grundskolan var det flera andra föräldrar i vårt område som skjutsade sina barn till skolan-ca en 1.5 km. Mina barn cyklade eller gick på gångvägen dit och har inte mått dåligt av det.

#7
2019-08-19 19:12

Dom föräldrar som kör sina barn - trots promenadavstånd - kommer att fortsätta med det. Oftast skapar föräldrarna problemet genom att själva köra för fort och helst köra barnet ända in på skolgården om möjligt. Där borde man sätta in resurserna med detta jäkla curlande. Har bara växt senaste 20 åren - vet inte varför........

#8
2019-08-19 19:17

Rädsla är grundorsaken, tilliten är borta och då blir det så här. Samma sak med SUV trenden, dvs osäkerhet och rädslan föder (triggar) igång beteenden som normalt inte borde finnas där.

#9
2019-08-19 20:55

Vid skolan som ligger ca: 500m från oss har man förbjudit bilar in på skolan och byggt en avlämningsplats där bilar kan stanna och lämna av. Själv tillhör jag den generation som tog sig 3km antingen till fots eller med cykel till skolan liksom mina egna barn och finner såna här lösningar tveksamma eftersom det finns utmärkta gång och cykelvägar. Det kan t.o.m. öka antalet föräldrar som kör sina telningar med bil till skolan.

#10
2019-08-19 22:15

I dagens samhälle vill väl ingen vettig förälder skicka sina barn ensamma till skolan. Orsaken till det orkar jag inte diskutera men vi som kör våra barn vet. Det går inte att jämföra dagens samhällsklimat med hur det var på 70/80-talet.

#11
2019-08-19 22:49

Är man ständigt rädd för att nåt kan hända så var det nog i stort lika även för 20 eller 30 år sedan. Är man som förälder fortfarande rädd att barnen t ex skall utsättas för rån på vägen till eller från skolan kanske man skall tänka på att inte köpa dyra märkeskläder till sina telningar eller senaste modellen av iPhone... Samt att inte låta barnen lämna hemmet övrig tid ö h t....eller ? Nä - överbeskyddandet av barnen har nått oproportionerliga nivåer idag.

#12
2019-08-20 14:53

Trams, hade du haft någon kunskap om ämnet överhuvudtaget skulle du veta att många barn har datorer, plattor osv som skolan äger och behöver tas hem för att göra läxor. Ständigt rädd? Det gäller att minska sannolikheten att något händer, att ens barn blir rånade på skoldatorn är det mest sannolika. Antar att du inte arbetar Pi, men det går att jämföra med hur företag arbetar proaktivt med arbetsmiljö. Risker ska elimineras.

#13
2019-08-20 15:27

Fullt medveten om risker Styrbjörn och jag förstår inte riktigt detta med att barnen måste ta med sig PC-burkarna hem varje dag. De flesta barn har väl numera tillgång till PC även hemma. Men numera är det ju inte bara PC som är rånarnas intressen utan även dyrbara märkeskläder och den delen, liksom mobilerna, kan ju faktiskt föräldrarna styra över själva. Men skall man på alla ställen i samhället vara rädd för att rånas så kommer ju inte samhället att fungera. Sen ser man ju vid skolan här i närheten - busshållplatsen ligger typ 100 m från skoldörren och används förvisso av många barn men det är en mängd föräldrar som skall trängas med sina bilar framför entrén morgon och kväll. Knappast nåt som befrämjar trafiksäkerheten vid våra skolor. Vilket väl var ämnet som skulle diskuteras i denna tråd.

#14
2019-08-21 10:46

Min dotter åker kommunalt till och från skolan, och det funkar utmärkt. Även på hennes skola har de haft problem med stressade föräldrar som vänder bilen precis där eleverna går över gatan. Först så bad rektorn, på ett föräldramöte, att föräldrarna skulle sluta med detta, men ingenting hände, så de var tvungna att smalna av gatan precis utanför skolan, och ställa ut koner så att föräldrarna får åka längre in och vända.

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.