Bild
Nästa artikel
Fel längd på omkörningsfil ger längre resa

Fel längd på omkörningsfil ger längre resa

Nyheter

För korta kan orsaka köer, men studie visar att även för långa omkörningsfält på 2+1-vägar kan påverka restiden negativt.

VTI, Statens väg och transportforskningsinstitut, har simulerat omkörningssituationer på mötesseparerade vägar med växelvis omkörningsfält, så kallade 2+1-vägar. Målet var att kunna visa vilken längd på omkörningsfältet som ger bäst framkomlighet.

– Baserat på resultaten är det rimligt att dra slutsatsen att omkörningsfält mellan 1.050 och 1.400 meter innebär kortast restid. Men det ska nämnas att skillnaden i genomsnittlig restid mellan de olika utformningarna inte är statistiskt signifikanta, säger Viktor Bernhardsson, forskningsingenjör på VTI. Alltså är det inte lönt att bygga om redan existerande 2+1-vägar eller bygga alla nya omkörningsavsnitt enligt den längd som VTI kommit fram till.

– Däremot är det rimligt att ifrågasätta konceptet med att bygga långa omkörningsfält, som den nuvarande rekommendationen i Trafikverkets riktlinjer för vägar- och gators utformning till viss del antyder. Resultaten från simuleringsstudien visar också på att mycket korta omkörningsfält har negativ inverkan på restiden, säger Viktor Bernhardsson.

Eftersom testerna gjorts i simulator och verkligheten inte är lika tillrättalagd säger VTI att det skulle behövas mer analyser i omkörningsbeteende och vävningsbeteende på dessa vägavsnitt.
 
Diskutera: Vad tycker du om 2+1-vägar?
 
Taggar: Nyheter

Kommentarer

#3
2017-09-07 13:18

Bygg gärna vajervägar, men istället för 2+1, så bygger ni 2+2. Skulle bli oerhört mycket bättre trafikklimat isf.

Vanliga 2+1 vägar kan ni gärna kasta åt hvete!

#4
2017-09-07 13:36

Är väldigt enkelt.
På 70-90 km/h vägar är 2+1 fantastiskt.
På 100+ km/h vägar helt galet och ställer till mer problem än nytta.

Gör E4:an 2+2 från söder till norr tack!

#5
2017-09-07 13:46

Stoppklossarna är alla på 2+1 vägar som när det blir ett körfält på en 100-väg saktar in till 80 för att de tror att den enda filen är för smal för deras bil eller så saktar de in för att det blir lite otäckare att kolla facebook om det bara är en fil.

#6
2017-09-07 13:47

Har haft förmånen, om det nu är en förmån med nödlösningar, att få jobba med prosjektering av denna vägtyp ända sedan den introducerades i Sverige. Optimal längd var redan för 15 år sedan, mellan 1-1,5 km. Under 1 km för korta och vid närmare 2 allt för långt. Sen är vägtypen, oavsett vad man kan tycka om nldlösningen, en stor bidragande orsak till minskningen av dödsolyckor i trafiken orsakade av frontalkollisjoner. Var glad att finns många 2+1 vägar med 100km/Tim annars skulle dom vara begränsade til 80km/Tim i dag.
Sen är det väl inte vägarna som ger ett dåligt trafikklimat, är väl ändå till 100% beroende på bilisterna som i dag skall fram i sin egen fart till varje pris. Anpassning till trafikrytm, väg och väder. Försvann det med fyrhjulsdrift och stora oftast Tyska premiumbilar?

#7
2017-09-07 13:48

2+2 är givetvis bättre men vi har politiker som hanterar våra pengar efter sämsta förmåga.

#8
2017-09-07 13:51

Undrar när vi kommer att få se vår första smarta politiker, kommer det att hända?

#9
2017-09-07 14:34

Ja, det är otroligt irriterande och alldeles onödigt med folk som tappar farten när det blir 1-filigt, det är runt 4 meter mellan räckena men tydligen tror folk att det är 2 meter... Resultatet blir ryckig trafik och onödiga omkörningar. För kort omkörningssträckor är tämligen meningslösa då många inte ens får upp farten nog för att köra om en enda bil, än mindre en lastbil. Resultatet blir panik när det plötsligt blir 1-filigt igen. Sedan borde det vara standard på "vinkeln" som avslutar 2-filigt mot 1-filigt. Ibland sker det mycket abrupt.

#10
2017-09-07 14:40

Bygg riktiga vägar istället med 2+2. Problemet är att man vinner inga val på att ta beslut som först uppskattas nästa mandatperiod.

@Hacken
Istället för att vara gnällman så kan du väl prova på och bli fritidspolitiker i din hemkommun, du kommer inse att det inte är helt enkelt alla gånger.

#11
2017-09-07 14:47

Nej Benny, jag är för dålig på att ljuga för att kunna bli politiker.

#12
2017-09-07 14:55

Tänk om folk kunde stressa av i trafiken och inse att man faktiskt inte måste passera alla bilar man ser på landsvägen.

#13
2017-09-07 15:16

Jag har sagt det förut och fortsätter notera den märkligheten att 1 fältet alltid är längre än 2 fältet oavsett körriktning.

#14
2017-09-07 15:38

Tänk om folk kunde hålla jämn fart, 100 där det är 100 istället för 80, 70 förbi fartkamera på 70-väg istället för 55. Då skulle det inte bli stress och onödiga omkörningar. Jämn fart och effektivt. Trafiken skulle flyta smidigt och dessutom miljövänligt.

#15
2017-09-07 16:37

EXAKT. Hultarn.

#16
2017-09-07 16:48

107Carlsson det är en helt riktig iakttagelse. Tvåfältsdelen avslutas med den zonen som du ser på bilden i artikeln, den tar bort 150 m av Tvåfältsdelen med avsmalning och målat spärrområde. Enfältsdelen däremot slutar ju i en Tvåfältsdel där du nästan direkt kan svänga ut i omkörningsfilen.
Men sen finns de ju dom som har extra bråttom å även använder spärrområde för att klippa en sista bil, svänga in mitt framför nosen på den och tvärbromsa för att inte köra in i röven på framförvarande. Dom har dock lika långa sträckor på två och en. Å det är trolig förklaringen till beteendet. Vill väl att det skall var jämlikhet även i fråga om att kunna använda lika mycket två som enfilig väg

#17
2017-09-07 17:59

Oavsett väglösning så är vajerräcken helt galet. Livsfarligt för motorcyklister!

#18
2017-09-07 18:27

Det finns ju en väg där jag i brist på bättre skulle kunna tänka mig 2-1. Det är E18 mellan Grums och norska gränsen. Varför i hela helsicke man har det på E4 i Småland, fattar jag helt enkelt inte.

#19
2017-09-07 18:28

Men Guran och övriga förespråkare av 2+1 vägar. Lycka till att köra 100 när det ligger fordon som bara kan/får köra 30 50 eller 80....

Kom inte dragandes med några dödskollisioner, för hade ni brytt er om verkligheten, så hade ni byggt ordentliga 2+2 vägar, istället för att snöa in på en billig och trafikhämnande nödlösning, som 2+1 är.

Finns faktiskt inte en enda positiv aspekt med 2+1 väg - kontra 2+2 väg.

Att fucka upp bra breda vägar, med att montera vajerräcken 2+1 och sedan komma dragandes med att det är de som är intelligent funtade, är begåvade med normalt sunt förnuft och begriper att 2+1 vägar skapar ett vidrigt trafikklimat. Att de skulle vara vi stressade och komma fram till alla pris, som skapar ett vidrigt trafikklimat...

Jo men tjenare! Vad kom först? 2+1 vägar eller klagomålen på hur dåliga de är?

Wake up and smell the reality out in the real world, away from your simulated studies of the aforementioned real world.

#20
2017-09-07 19:09

AudiS du skall inte jämföra 2+1 med en fyrfältsväg.
2+1 vägar var ett tilltag i Vägverkets nollvision, och onekligen har det fungerat med begränsade medel att minska dödsolyckorna på befintliga 13m vägar. Det var även tänkt som en temporär lösning tills man fick pengar til att bygga ny väg.
Hade vägverket fått mer pengar i sin budget hade vi nog haft betydligt bättre vägar. Men det är ju faktiskt regeringen som beviljar pengarna till vägar.
Problemet är att 2+1 vägar har ett tydligt kapascitetstak å när det nås slutar trafiken at flyta helt abrupt. Å många av dom vägar som byggdes, på 2000-talet har trafik långt över vad dom klarar av å korkar fullständigt igen pga av den trafikökning som varit,
Det där var bakgrundsfakta och teori.
I dag byggs det bara ny 2+1 där det är ganska lite trafik när vägen skall ha högre hastighet än 80.
Men jag kör ju oxå helst fort å effektivt på en bra motorväg, en riktig och ingen modern snålversion med vajer i mitten och utan vägrenar. Eller en kurvig väg ned lite trafik. Å minns när det var 110km/Tim mellan Valnäs och Årjäng, den ör byggd för den farten så 120 känns som lagom fart på den vägen

#21
2017-09-07 20:08

Ibland finns det sträckor med 1+1. De är sämst.

#22
2017-09-07 22:20

Visst kan det vara irriterande med de som inte håller max tillåten hastighet på "+1"-sträckorna men minst lika mycket av de varierande hastigheterna kan nog tillskrivas de som absolut måste tränga sig in när 2 filer blir 1 och de bilar som drabbas måste bromsa - nåt som sprider sig oväntat långt bakåt i köerna. Mycket längre än "trängarna" nånsin tror. Sen är den adaptiva farthållaren en räddning i nöden och om man accepterar att den håller hastigheten jfr bilen framför så skulle nog många "hjärtinfarkter" undvikas...:)

#23
2017-09-08 00:17

Största problemet med 2+1-vägar är att bilister ofta håller galet höga hastigheter och därför tycker att omkörningsfilen aldrig räcker till. Håll istället rätt hastighet, så löser sig mycket av de upplevda problemen.

#24
2017-09-08 09:01

Bygg motorvägar i stället. Det är värt merkostnaden. Gillar inte dessa ständiga kompromisslösningar. Samma som att Sverige inte ska vara med i Euron, fast vi är med i EU. Inte vara med i Nato, fast ändå låta Nato öva här. Gör det fullt ut, eller gör det inte alls, är mitt motto.

#25
2017-09-08 09:41

Om man finge införa bompengar i Sverige så kunde det kanske kunna byggas mer motorvägar....
men med dom begränsade medel som Trafikverket får så hamnar ju merparten av pengarna först å främst i storstadsregionerna. å även regeringsmakten verkar ha en stor förkärlek åt storstäder. förbifarter av Stockholm skall byggas, inte har jag nån nytta av det mastodontprojektet. snabbtåg mellan Stockholm och Göteorg. vad skall man med det till, har man så jäkla bråttom kan ma ta flyget....nej det går ju inte då det är farligt och miljöovänligt, konstig att Bromma flygplats tydligen inte var så farlig ändå...
På 90-talet med Gamla Vägverket fanns det visjoner, planerades för motorvägstrianglar, Malmö-Oslo-Stockholm-Malmö, snabba effektiva biltransporter. men vad hände? Ines Usman avsatte dåvarande generaldirektören i Vägverket, pengar ströps, förändrades från nya motorvägar med god farmkomlighet till tempporära nödlösningar med att slå ned mitträcken i befintliga 13m vägar, ideerena kom från Frankrike. å för den som nu inte visste det så berodde dom flesta frontalkollisjoner (före mobilsurfandets tid) på att förare kom utanför asfaltkanten på högersidan, somnade till eller väjde för ett djur, svängde tillbaka, fick sladd (fanns ju inga antisladdsystem) och hamnade in i mötande trafik krockade och kolade. Nu är det ju mest mobilsurfande och filmtittande förare som råkar fara in i mitträcket.

#26
2017-09-08 10:37

Bromsa, gasa... bromsa... gasa, dessa 2+1 vägar är ineffektiva för att folket inte håller jämn fart. När vägen blir smalare så saktar många ned farten eller så ligger en lastbil och drar ned farten och köer skapas. När vägen får två filer drar alla iväg som galningar, ty de måste om de som körde sakta som samtidigt ökar sin fart plötsligt och det blir bara en soppa av allt..

#27
2017-09-08 13:24

Det enklaste för att komma ifrån problemet är att skapa omkörningsförbud (med skylt) mellan varningsskylten och där vägen dras ihop till en fil.
Detsamma skulle gälla vid vägarbete där två körfält blir ett, alltså omkörningsförbud vid varningsskylten. Då skulle trafiken flyta mycket bättre!!l

#28
2017-09-08 13:40

Jag måste säga att jag stör mig alldeles förb-t på alla nedsättande kommentarer om politiker. Jag har numera lämnat politiken, men en sak vet jag och det är att de flesta politiker fortfarande är kloka och med sunt förnuft. Men man har begränsat med pengar, (det klagas ju även på skatterna att de är för höga) och massor med prioriteringar att göra. Alla prioriteringar kanske inte passar alla, men de är definitivt noga övervägda innan de görs. Sedan kan ibland beslutsunderlagen från tjänstemannaorganisationen vara undermåliga eller felaktiga, det händer - och då fattar man tokiga beslut för att man inte inser felaktigheterna. Men tänk om alla som klagar engagerade sig i den politiska/demokratiska rörelsen istället, så mycket bättre det skulle kunna bli, istället för klagomål i forum och inte minst på Facebook.

#29
2017-09-08 16:40

2-1 vägar är en utmärkt lösning för befintliga vägar. Däremot nya vägar ska vara 2-2. Annars tycker jag attityden i trafiken är långt värre bekymmer. Att ej blinka eller blinka för sent är värre. Även oviljan att hjälpa fram varandra i trafiken genom att styra in i väggrenen för att smidigare släppa fram bilister bakom är ett sattyg. Även dårarna som ligger precis bakom en speciellt när man kör om. Ibland ligger man i 130-140km på motorväg vid omkörning lika förbannat ligger en precis bakom och stressar en. Jävla dårar helt enkelt.

#30
2017-09-09 10:15

Jag tycker 2+1 vägar är Djävulens påfund!
Och inte blir det bättre när inkompetenta bilförare krypkör när det är enfiligt, och sen gasar på när det blir dubbelfiligt!
Man vill ju bara preja dem av vägen för tusan!

#31
2017-09-09 13:36

Detta är den i särklass största orsaken till irritation i trafiken som jag har varit med om och jag har ändå kört bil i närmare 40 år. Jag kan köra långa omvägar för att slippa dem. Jag är 100 % övertygad om att om man mätte nivån av stresshormonet i kroppen på bilförare så ligger den i topp på dessa vägar. Många bilförare klarar inte av att köra på dessa vägar. Jag har sett de mest vidriga körbeteendena på just dessa vägar bl a har jag sett förare som går ut i omkörningsfilen för att hindra bakomvarande från att köra om och ligga kvar där hela omkörningssträckan jag har också sett många förare som kör i 70-80 km/h då det är en fil för att sedan öka farten till förmodligen över 150 km/h då det blir två filer. Och stackars den motorcyklist som kör in i vajerräcket. Denna typ av väg verkar väcka det värsta hos bilförare. Sedan är det långt ifrån logiskt hur dessa omkörningssträckor hamnar, inte sällan händer det att det är dubbelfiligt i nerförsbacke och enfiligt i uppförsbacke vilket inte är så lyckat om man ligger bakom en lastbil som inte orkar hålla högre fart än 30 km/h i uppförsbacken, då hade det varit bättre med tvåfiligt i uppförsbacken och enfiligt i nerförsbacken.

#32
2017-09-09 13:46

2+1 vägar ger bara upphov till ryckig trafik och hög bränsleförbrukning. Ligger man bakom långtradare i 80 km/h och en omkörningsfil dyker upp så hinner man om 5 eller 6 långtradare och man är uppe i 180 - 200 km/h innan det är dags att bromsa hårt för att inte köra in i en långtradare när vägen avsmalnar igen.

#33
2017-09-10 09:12

Faktisk håller många långtradare jämnare fart än de flest bilister på dessa vägarna.

#34
2017-09-10 12:47

100 är för lågt på 2+1-vägar. För att hinna om ett par långtradare eller husvagnar när man får dubbelfil måste man upp i minst 110. Framförallt som man ofta har en eller ett par bakom sig som också vill hinna om.

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.