Bild
Nästa artikel

Etanolbilarna fortsätter att öka: "Det är glädjande"

Nyheter

Antalet nyregistrerade bilar minskade med 18 procent i juli. Samtidigt visar statistiken att antalet etanolbilar ökar - med hela 41 procent.

- Det glädjande att allt fler köpare hittar rätt i drivmedelsvalet och därmed vägen bort från oljeberoendet och fossila koldioxidutsläpp, säger Per Carstedt, ordförande i branschorganisationen BioAlcohol Fuel Foundation (BAFF).

Nyregistreringen av bilar i Sverige fortsatte att backa under juli månad. Antalet nyregistrerade bilar minskade med nästan 18 procent jämfört med samma månad 2007.

Samtidigt ökar antalet nyregistrerade etanolbilar. Totalt registrerades 3 566 etanolbilar av 22 modeller. Något som innebär en ökning på 41 procent jämfört med juli månad 2007.

- Utbudet av etanolbilar är imponerande, konstaterar Per Carstedt.


Statistik på nyregistrerade fordon

Nyreg.            Juli 2007   Juli 2008     Förändring %
Personbilar        23 399            19 203               -17,9%

Personbilar
(exkl.husbilar)   22 883            18 655               -18,5%
 
Husbilar                 516                 548                   6,2%
 
Lastbilar             2 972               2 954                 -0,6%
 
Bussar                  108                  114                  5,6%

(Samtliga uppgifter från Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA)

Ola Andersson

 

Taggar: Nyheter

Kommentarer

#1
Rolle
2008-08-01 21:51

Om Per Carstedt verkligen är så miljöintresserad som han vill ge sken så vore det klädsamhet att ha en mera frågande inställning till etanolen. I dag kan inte forskarna garantera att etanol skulle vara nämnbart bättre än olja ur klimatsynpunkt, professor Johan Rockström uppskattar klimatnyttan till 43%. Mer forskning behövs enligt forskarna. Om man jämför en bil med dieselmotor och en bensinbil som går på etanol så är klimatnyttan lika med noll om siffran 43% gäller. Vem inbillar sig att Brasilien skulle skicka hit enda liter etanol när oljan har tagit slut. Det är sorligt att rena affärsintressen har fått dikterad Svensk miljö och energipolitik så länge.

#1
Lars
2008-08-02 00:43

Det är oerhört glädjande att etanolbilarna expanderar så snabbt eftersom etanol är det bästa alternativa bränsle vi har idag, det är inte den slutgiltiga lösningen på koldioxidproblematiken, Co2, men det minst dåliga eftersom etanolens Co2 är redan en naturlig del av kretsloppets Co2. Nästa steg är att fundera över VILKA som försöker smutskasta etanolens framtid och då kan vi betrakta historiska fakta i miljöfrågor och jag väljer att gå tillbaka och göra en exposé om en 30 års period då man på bred front bytt till ny - modernare - teknik:

1. Ibörjan på 1980 talet fick vi Blyfri 95 oktanig bensin, vad skrev pressen? Jo att försäkringsbolagen fick väsentligt höjda kostnader för motorer som skar beroende på den blyfria bensinen! Pressen och lobbygrupper skrev spaltmil om den usla blyfria bensinen, sedan gick det ett par år varefter bilisterna och förs. bolag märkte att det inte skar fler motorer än det gjorde tidigare.

2. 1987 införde man katalysatorrening på bilarna och 1989 blev de krav på dem, vad skrev pressen då: Jo, att man absolut inte skulle köpa en katalysatorrenad bil eftersom de blev oerhört slöa då man satte en katalysator som ett slags motstånd i avgasröret. Avgasfödet minskade och motorn blev slö och orkeslös! Dessutom släpper katalysatorena ut stora mängder giftiga ädelmetaller i vår luft. Då minskade försäljningen av slöa katalysatorbilar beroende på pressen men sedan kom man på att bilarna inte alls blev slöa!

3. Nästa gång man införde ny teknik på miljöområdet var då man införde först E10, 10% etanolinblandning i bensinen, RME, rapsdiesel dvs man skrev att bränslefilter kletade igen med motorstopp mm. I nästa miljösteg ersatte man bly i den 96 och 98 oktaniga bensinen med natriumklorid dvs koksalt och då det blev känt skrev pressen att motorer börjat att skära igen och att det blev dyrt för försäkringsbolagen, igen.

4. Nu står vi mitt i en ny paradigm skifte med etanolen i skottlinjen, fokus, med dess negativa skriverier som liksom tidigare beskrivs i poressen med negativa ordalag.

Jag menar att det är pressen och i viss mån oljebolagens lobbyister som ligger bakom de etanoldebattens smutskastning, nu liksom förr, och jag menar att vi måste ha ett historiskt medvetande och perspektiv och därmed se igenom och kritiskt granska det som skrivs innan vi gör våra val i butiken då vi väljer eller väljer bort den miljövänliga etanolbilen.

En sista passus, vem tror på att det som återigen pressen skriver att "världsmarknadspriserna på spannmål har stigit med 40% beroende på den ökade användningen av biobränsle när arealen för biobränsle är knappt 1%. Skulle 1% bioarea kunna öka priset på grödor på de övriga 99% åkermarken med 40%

- Knappast !!!

Låt oss göra en miljöinsats genom att, nästa gång vi ska byta bil, köpa en ny eller begagnad, närproducerad, miljövänlig etanolbil som dessutom inte har transporterats över halva jordklotet, med dess långa transportsträcka och höga koldioxidutsläpp, innan den hamnat hos den svenska bilhandlaren.

#1
Rolle
2008-08-02 03:18

Bortfall av 1 % av jordbruksmark för mat kanske inte låter så mycket men motsvarar faktiskt jordbruksmark för 650 milj. människor om maten var jämt fördelad. Det är naturligtvis upp till var och en att prioritera mat till människor eller bränsle till våra bilar. Att etanolen skulle vara det bästa miljömässiga biobränslealternativet för våra bilar låter konstigt, var har du fått det ifrån!, enligt alla tillgängliga källor så är det lokalt framställt biogas från gödsel m.m.
Sverige står just nu inför det svåra problemet att ersätta den billiga oljan för våra person och gods-transporter, att i det allvarliga läget propagera för ett ersättningsbränsle som etanol från Brasilien som knappast lär komma oss till del när oljan är slut kan inte ses som ett annat än ett kortsiktigt affärsmässigt tänkande. Det är inte nödvändigt att hård-exploatera vår biomassa för fordonsändamål, lokalt producerat (i Sverige) elenergi från vindkraft kan ge oss ca: 30 TWh vilket skulle vara tillräckligt med energi för alla våra person och godstransporter., lägg därtill möjligheten för lokalt producerat biogas (900 000 bilar) , metanol/DME och vågkrafts-el. Etanol var ett hopp som tyvärr inte visade sig svara upp till förväntningarna. Låt oss därför ta nya tag och jobba för miljömässiga och hållbara energialternativ för Sverige. Våra inhemska tillverkare av personbilar och lastbilar skulle tillsammans kunna förse oss med de fordon som vi behöver för ett oljeoberoende och välmående Sverige.

#1
Siwe
2008-08-02 13:26

Rolle, försök lära dig att etanol från sockerrör innehåller 8,2 gånger mer energi är vad som går åt i produktionen. Etanol från sockerrör kan redan idag minska utsläppen av fossil koldioxid med 90 procent i ett livscykelperspejtiv jämfört med bensin, Det är den vi använder i svensk E85.

Undrar vad som får Rolle och andra krafter att med myter och rena lögner försöka blockera den brasilianska etanolen i namn av miljö, matpriser, artbetsförhållanden, etc? De liknar mest forna tiders protektionister. Frågan är vad de skyddar - makten över olja och livsmedel, kanske?

#1
Kenneth
2008-08-02 16:42

Att påstå att höjningen av matpriserna på 70% beror på ren och okunskap och är inget annat än trams och rappakalja! Rolle mfl borde veta att den jordmarksarea som man odlar biobränsle på utgör knappt 1% av den totalajordbruksmarken. Att sedan påstå, som man gör i pressen tex, att frånfälle av 1% av jordbruksmarken skulle påverka 99% av den övriga markens prissättning är inget annat än trams, dravel och en oerhört tragiskt tankevurpa. Om man hypotetiskt skulle minska eller öka produktionen av en vara med blott 1%, kan någon enda logiskt tänkande individ då tro att priset på övrigt producerade varor skulle öka med 70%? Eller om man så vill om någon skulle minska sin arbetsinsats med 1% på en arbetsplats skulle det innebära att de andra skulle behöva arbeta 70% MER för att kompensera den minskade arbetstiden med 1%? Det man saknar i debatten är att priserna har ökat främst beroende på att krigshärar och politisk oro omöjliggjort skördearbete samt framförallt den torka som drabbat världen har drastiskt minskat skördarna med brist på livsmedel som följd. Vad gäller den vida torkan menar många att den har sin grund i de höga koldioxidhalterna, Co2, i atmosfären cilket är det som skapar den sk "växthuseffekten", vilket gör att det enda man kan göra är att miska på oljekonsumtionen och därmed långsamt återgå till normala Co2, nivåer och därmed ett bättre globalt jordbruks, agro,klimat, allt annat lika. Ett steg vi, idag - här - och - nu kan ta gemensamt är att köpa etanolbil samt att köpa de bilmärken som är närproducerade och på så vi minska såväl transporter av den fysiska bilen som dess transporter på den sk "eftermarknaden" dvs reservdelar under dess livscykel.

#1
Rolle
2008-08-02 17:09

Siwe...Klimatnyttan 43%,http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1064&a=778739

#1
Rolle
2008-08-02 17:36

Kenneth..Jag ser att du är förvånad över att priset på en vara kan öka så mycket bara för att tillgången minskar lite grann. Oljepriset är ett bra exempel på hur priset drastiskt har ökat p.g.a. tillgången har blivit lite mindre än efterfrågan. Beräkningarna av orsaken till matprishöjningarna har gjorts av Världsbanken och resultatet förvånar säkert inte våra ekonomer.

#1
Per Karlsson
2008-08-03 03:46

Att Per Carstedt är positiv är inget att förvånas över - han är ju part i målet. Visst är det bra om vi kan hitta alternativa bränslen, men den ensidiga satsningen på etanol i Sverige är inte bra. Det finns bättre alternativ som borde få mer stöd, exempelvis lokalt producerad biogas, metanol, DME och syntetisk diesel. Det finns rapporter där man bl.a. påpekar problem med utsläpp av dikväveoxid (N2O, även "lustgas"), som är en mycket aggressiv växthusgas, vid etanolproduktion. Se t.ex. http://pubs.acs.org/subscribe/journals/esthag-w/2007/dec/science/ee_biofuels.html

#1
Christian Hedin
2008-08-03 11:24

Bra information om nackdelarna med etanol: http://www.moderna-myter.se/2008/07/moderaterna-bidrar-till-massvlt-med.html

#1
Per Karlsson
2008-08-03 17:35

Protestera mot regnskogsskövling i syfte att producera biobränsle:
http://www.rainforestportal.org/shared/alerts/send.aspx?id=kenya_tana_biofuel

"Biofuel production worldwide continues to destroy crucial natural ecosystems required for local and global sustainability."

Biogas eller metanol är bättre alternativ eftersom dessa bränslen kan produceras av avfall, och potentialen är mycket stor:
http://www.gasforeningen.se/Media/Pressmeddelanden/biogaspotential.aspx

"Enbart från avfall, får vi 10,6 TWh biogas. Det ersätter drygt 12 % av de fossila drivmedel som används i Sverige idag."

#1
Rolle
2008-08-03 17:43

För att ett biobränsle skall vara framtidssäkert så krävs,
att det är lokalt producerat (Sverige) , får ej produceras på jordbruksmark, klimatnyttan bättre än 50% gentemot fossila bränslen. Har jag fattat rätt ?

#1
Per Karlsson
2008-08-03 17:44

Det verkar vara problem med långa länkar, så jag försöker igen - med radbrytning. Kopiera och klistra in:

http://www.climateark.org/blog/2008/07/
alert_biofuels_to_turn_kenyas.asp

respektive:
http://www.gasforeningen.se/Media/Pressmeddelanden/
biogaspotential.aspx

#1
Raphael
2008-08-04 01:40

Det är tragiskt att etanolbilar ökar sin försäljning i Sverige.
Vanligt bondförnuft säger ju att det är mer resurssnålt och bättre att köra på avfallet som kommer av födan vi äter (= biogas) än att köra bilen direkt på en omvandling av maten istället för att äta den först (= etanol).

Sedan så har den breda miljö- och hälsoaspekten helt kommit bort i debatten. Om bilarna i Beijing körde på etanol istället för bensin så skulle staden fortfarande vara inne i en grådisig dimma, ingen blå himmel och luften skulle vara svår och jobbig att andas.

Etanol löser inte trafikens hälso- och miljöproblem.
Biogas är inte optimal här heller, men poängen är att den körs på metan som utsöndras naturaligt i naturen och som är en giftig gas. Att köra på metan (biogas), är alltså att hjälpa naturens eget ekosystem med omvandlingen till mindre farligt.

Sedan så minskar inte etanolbilarna halterna av CO2 i atmosfären, det bara skiftar dem från fossilt till odla. Så att köra på etanol håller CO2 halterna på konstant nivå som idag, och det är ju minska CO2 halterna som vi behöver göra - inte hålla dem på samma nivå som nu.

Vi behöver skogen för det är världens lunga. Att hugga ner skog för att odla socker eller vete för att köra på etanol är förkastligt. Att hugga ner skog för att köra etanol av celluosan är också förkastligt.

Däremot, att köra på hushållsavfall - som bildas naturligt genom människans födointag - det är vägen, och sådana anläggningar har vi redan i Sverige. Idag produceras mer biogas än som körs upp. Detta är en tragedi och varje etanolbilsförare är medskyldig till denna klimat-, hälso- och resursmässiga tragedi.
Det är skamligt!

#1
Rolle
2008-08-04 12:25

Raphael..Statens ensidiga satsning på etanol tycks inte ha någonting med varken energi eller miljöpolitik att göra utan får nog bara ses som ett sätt att stödja Svensk bilindustri. Tråkigt bara att vårat ända idag långsiktliga hållbara biobränsle (biogas) ser ut att bli utslaget., lite bättre kreativitet från våra politiker hade man ju hoppas på.

#1
Samuel - Civilekonom.
2008-08-05 13:06

Hejsan !

Som ekonom känner jag till det som skribenten "Kenneth" ovanbeskriver. I allt väsentligt är hans analys korrekt men man glömmer en viktig detalj nämligen att den stora problematiken avseende vår föda är absolut inte att den globala världssvälten är driven av produktion av biobränsle tex Etanol eller Rapsdiesel. Världssvälten är snarare orsakad av att vi konsumerar alltmer animalisk föda, kort och gott kött. För att producera ett kilo kött åtgår ca 25 kg grönfoder!!!!! Att sedan säga att produktion av etanol tränger ut regnskogen är totalt FEL eftersom tex Brasiliens sockerrörsplantage ligger ca 220 mil från närmaste regnskog. Socker produceras i främst syd ostliga Brasilien medan de stora regnskogarna ligger i Amazonasdeltat dvs i nordvästra Brasilien.Kontentan blir att vi ska konsumera mindre kött och köpa fler miljövänliga etanolfordon som är lokalt tillverkade.

#1
Rolle
2008-08-05 14:33

Samuel - Civilekonom.. Världsbanken tycks ha anlitat dåliga ekonomer för sin anlalys, förhoppningsvis så kan de få del av dina kunskaper nästa gång.

#1
Samuel - Civilekonom.
2008-08-05 23:58

Rolle,
OM Du visste hur "rutten" de stora drakarna ex bankerna och större institutioner egentligen är och vilka vägar man väljer att gå enbart för krass vinningsskull, tror jag, inte att Du heller skulle svälja allt som man "paketerar" och presenterar för Dig, åtminstone inte helt okritiskt. Ta det här med tex klorblekt papper, vad sa inte de stora organisationerna och företagen om det. Det går inte, man måste använda klor eftersom alternativa blekningsmetoder fungerar inte lika bra osv. Idag används de klorblekningsmetoder som först inte var realistiska i stor skala. Konsumenterna accepterar t o m inget annat än alternativklorblekt, svanen märkt papper. Ett annat fenomen: de svenska motorjournalisterna premieras och hyllas om man rackar ned på och verkligen nagelfar och SÖKER efter fel på SAAB och Volvo medans motorjournalisterna i tex Japan får sparken OM de ens vågar yppa något negativt om deras egna bilmärken. - Följ penningströmmarna så kommer Du att finna källan!

#1
Rolle
2008-08-06 01:03

Samuel..Visst har du rätt, det är inte lätt för oss medborgare att få till en seriös diskussion, om hur vi på bästa sätt skall komma bort från oljeberoendet. Varje ekonomiskt särintresse tycks ha folk som bara har till uppgift att göra inlägg på alla forum. Naturligtvis är det viktigt för landet att kunna ha kvar vår bilindustri, så det är väl bara att hoppas bilindustrin tar tillvara på den korta tidsrespit som miljörabatten ger. I det längre perspektivet så måste vi få till hållbara energialternativ för våra bilar den dagen då oljan inte längre är ett ekonomiskt gångbart alternativ. Och ett Europa som mer och mer synes bli beroende av den Ryska oljan minskar ju inte incitamenten för att så snabbt som möjligt få fram alternativen.

#1
Samuel - Civilekonom.
2008-08-06 13:53

Hej Rolle,
"Now are we on speaking terms". Alltså låt oss ta till oss och använda etanolbilarna idag och låt därmed den idag, bästa teknik - och - bränslelösningen leda in oss imorgondagens ännu bättre bränsle och fordonspark. Ett tror jag att vi båda vill uppnå: en bättre miljö baserad på, den för dagen, bästa bränsle, ekologi och tekniklösningen. Jag vill samtidigt passa på att blottlägga ytterligare ett "falskt kort" som pressen spelar ut i Etanol och matförsörjnings debatten nämligen att vi´bör ej köpa ekologiskt producerade livsmedel eftersom eko bonden bara får ut ca 60% av vad den konventionella bonden kan producera vilket då, allt annat lika, innebär att världssvälten ökar med 40% om man väljer det ekologiska alternativet !!!! Det man missar är att om man konsumerar än mer konventionellt odlade livsmedel kan man visserligen producera 40% mer på kort sikt men med framtida produktionsfall på spel eftersom man sakt men säkert förgiftar den enda "Tellus", jordklot vi har. Sammanfattningsvis skall vi ta till oss våra inhemskt tillverkade Etanolbilar med dess stora för - och - små nackdelar samtidigt som vi bör konsumera mindre kött men som är producerat på ett ekologiskt försvarbart vis.

#1
Samuel - Civilekonom.
2008-08-06 13:54

Hej Rolle,
"Now are we on speaking terms". Alltså låt oss ta till oss och använda etanolbilarna idag och låt därmed den idag, bästa teknik - och - bränslelösningen leda in oss imorgondagens ännu bättre bränsle och fordonspark. Ett tror jag att vi båda vill uppnå: en bättre miljö baserad på, den för dagen, bästa bränsle, ekologi och tekniklösningen. Jag vill samtidigt passa på att blottlägga ytterligare ett "falskt kort" som pressen spelar ut i Etanol och matförsörjnings debatten nämligen att vi´bör ej köpa ekologiskt producerade livsmedel eftersom eko bonden bara får ut ca 60% av vad den konventionella bonden kan producera vilket då, allt annat lika, innebär att världssvälten ökar med 40% om man väljer det ekologiska alternativet !!!! Det man missar är att om man konsumerar än mer konventionellt odlade livsmedel kan man visserligen producera 40% mer på kort sikt men med framtida produktionsfall på spel eftersom man sakt men säkert förgiftar den enda "Tellus", jordklot vi har. Sammanfattningsvis skall vi ta till oss våra inhemskt tillverkade Etanolbilar med dess stora för - och - små nackdelar samtidigt som vi bör konsumera mindre kött men som är producerat på ett ekologiskt försvarbart vis.

#1
Samuel - Civilekonom.
2008-08-06 13:55

Hej Rolle,
"Now are we on speaking terms". Alltså låt oss ta till oss och använda etanolbilarna idag och låt därmed den idag, bästa teknik - och - bränslelösningen leda in oss imorgondagens ännu bättre bränsle och fordonspark. Ett tror jag att vi båda vill uppnå: en bättre miljö baserad på, den för dagen, bästa bränsle, ekologi och tekniklösningen. Jag vill samtidigt passa på att blottlägga ytterligare ett "falskt kort" som pressen spelar ut i Etanol och matförsörjnings debatten nämligen att vi´bör ej köpa ekologiskt producerade livsmedel eftersom eko bonden bara får ut ca 60% av vad den konventionella bonden kan producera vilket då, allt annat lika, innebär att världssvälten ökar med 40% om man väljer det ekologiska alternativet !!!! Det man missar är att om man konsumerar än mer konventionellt odlade livsmedel kan man visserligen producera 40% mer på kort sikt men med framtida produktionsfall på spel eftersom man sakt men säkert förgiftar den enda "Tellus", jordklot vi har. Sammanfattningsvis skall vi ta till oss våra inhemskt tillverkade Etanolbilar med dess stora för - och - små nackdelar samtidigt som vi bör konsumera mindre kött men som är producerat på ett ekologiskt försvarbart vis.

#1
Samuel - Civilekonom.
2008-08-06 13:56

Hej Rolle,
"Now are we on speaking terms". Alltså låt oss ta till oss och använda etanolbilarna idag och låt därmed den idag, bästa teknik - och - bränslelösningen leda in oss imorgondagens ännu bättre bränsle och fordonspark. Ett tror jag att vi båda vill uppnå: en bättre miljö baserad på, den för dagen, bästa bränsle, ekologi och tekniklösningen. Jag vill samtidigt passa på att blottlägga ytterligare ett "falskt kort" som pressen spelar ut i Etanol och matförsörjnings debatten nämligen att vi´bör ej köpa ekologiskt producerade livsmedel eftersom eko bonden bara får ut ca 60% av vad den konventionella bonden kan producera vilket då, allt annat lika, innebär att världssvälten ökar med 40% om man väljer det ekologiska alternativet !!!! Det man missar är att om man konsumerar än mer konventionellt odlade livsmedel kan man visserligen producera 40% mer på kort sikt men med framtida produktionsfall på spel eftersom man sakt men säkert förgiftar den enda "Tellus", jordklot vi har. Sammanfattningsvis skall vi ta till oss våra inhemskt tillverkade Etanolbilar med dess stora för - och - små nackdelar samtidigt som vi bör konsumera mindre kött men som är producerat på ett ekologiskt försvarbart vis.

#1
Samuel - Civilekonom.
2008-08-06 13:56

Hej Rolle,
"Now are we on speaking terms". Alltså låt oss ta till oss och använda etanolbilarna idag och låt därmed den idag, bästa teknik - och - bränslelösningen leda in oss imorgondagens ännu bättre bränsle och fordonspark. Ett tror jag att vi båda vill uppnå: en bättre miljö baserad på, den för dagen, bästa bränsle, ekologi och tekniklösningen. Jag vill samtidigt passa på att blottlägga ytterligare ett "falskt kort" som pressen spelar ut i Etanol och matförsörjnings debatten nämligen att vi´bör ej köpa ekologiskt producerade livsmedel eftersom eko bonden bara får ut ca 60% av vad den konventionella bonden kan producera vilket då, allt annat lika, innebär att världssvälten ökar med 40% om man väljer det ekologiska alternativet !!!! Det man missar är att om man konsumerar än mer konventionellt odlade livsmedel kan man visserligen producera 40% mer på kort sikt men med framtida produktionsfall på spel eftersom man sakt men säkert förgiftar den enda "Tellus", jordklot vi har. Sammanfattningsvis skall vi ta till oss våra inhemskt tillverkade Etanolbilar med dess stora för - och - små nackdelar samtidigt som vi bör konsumera mindre kött men som är producerat på ett ekologiskt försvarbart vis.

#1
Rolle
2008-08-06 15:11

Samuel-Civilekonomen..Bio-bränslen kommer säkert att spela en viss roll i framtiden men då enbart som lokalt producerat och konsumerat. Att ett land eller region skulle kunna producera så stora mängder av ett bio-bränsle att en framtida export skulle vara aktuell är inte troligt. Därför framstår bio-gas som det idag mest aktuella bio-bränslet för oss att satsa på och som för vår långsiktliga försörjning kan spela en viss roll. Vad som gäller vår framtida avkastning från jordbruksmarken så kan man ju bäva inför den dagen då vi måste återgå till ett växeljordbruk p.g.a avsaknaden av råvaror för gödselframställning.

#1
Rolle
2008-08-07 00:25

Till sist bara en allmän reflektion om hur tiderna har förändrats. En gång i tiden så var våra miljövänner uppklättrade i almarna på Kungsträdgården för att förhindra att de blev nedsågade vid bygge av en tunnelbanestation. Nu lär det inte dröja länge innan Stockholm stad måste placera ut vakter vid almarna så att inte miljövännerna sågar ner träden för att göra biobränsle.

#1
saabnisse
2008-08-07 22:54

Enligt den här artikeln är det ganska klart att i allafall E85 inte hör till framtiden:
http://www.dagensps.se/article.aspx?artic leID=42740&categID=341

Det verkar mer och mer klart att även svenska politiker, som ju länge velat skydda våra svenska biltillverkare (med all rätt!) med deras stora bilar som man försökt få miljöanpassade genom etanolkonvertering, nu måste anpassa sig till EU-regler.
EU är ju väldigt kritisk mot E85.
Men Saab och Volvo kan nog räkna med hjälp från de stora tyska drakarna. BMW, Mercedes och VW protesterar vilt m,ot EU:s miljöregler.

Men det enda riktiga miljöalternativet är ju en storsatsning på gasdrift.
Våra stora Saab och Volvomodeller kan ju mycket väl konverteras för att drivas med gas. De kan ju behålla sina effektstinna motorer (som ju egentligen inte behövs) och ändå klara miljökraven när det gäller CO2-utsläpp.

För Saab behöver det ju inte bli så svårt, gasbilar finns ju inom koncernen, t.ex. Opel Zafira.
För Volvo är det ju värre, Ford har ju inte satsat på gas, tvärtom, de lade ju ner Volvos gasbil. Men det kan ju ändras, Volvo har ju kvar tekniken.

Vi kommer nog att se flera nya gasbilar snart. Det är betydligt mer miljöeffektivt att satsa på gasdrift än att slänga ut miljarder på tvivelaktiga hybridkonstruktioner som ju egentligen bara passar i högtrafikerade tätorter

#1
Rolle
2008-08-08 00:35

saabnisse..Personbilar + transportsektorn har ifall Ottomotorn/Dieselmotorn ett energibehov på ca 100 Twh. Biogas kan bidra med ca: 10 Twh, det fattas 90 Twh !.

#1
saabnisse
2008-08-08 11:26

Rolle, under 2007 såldes 53,6 miljoner m3 fordonsgas vid 115 tankställen.
Detta trots en utlovad men utebliven satsning från staten.
Det vore konstigt om inte en kraftig satsning på fordonsgas i stället för satning på etanol skulle ge en avsevärd ökning av gasförsäljningen.
CBG går att framställa i oerhörda mängder och även om den kompletteras den med CNG får vi ett avsevärt bättre bränsle än alternativen som används nu.

#1
Rolle
2008-08-08 13:17

saabnisse..joo det är sorgligt att se våra riksdagspolitker inte tycks vara kapabla till att ta ansvar för vår framtida energiförsörjning. Det vi kan hoppas på är våra kommunpolitiker och privata initiativ.

#1
Per Karlsson
2008-08-09 10:47

Visst vore det bättre med en satsning på gas i stället för etanol. I Sverige har vi möjlighet att producera stora mängder (drygt 10 TWh), enbart av avfall - och därigenom minskas även utsläppen av metan till atmosfären. Genom att dessutom förgasa cellulosa skulle kunna producera biogas motsvarande 74 TWh. Se denna rapport:
http://www.gasforeningen.se/upload/files/publikationer/rapporter/biogaspotential.pdf

#1
Per Karlsson
2008-08-09 10:51

Ytterligare en reflektion: Sverige är det enda land i Europa som gör en storsatsning på etanol. Övriga länder är USA och Brasilien. I Europa storsatsar man på gas: Tyskland har nu 800 mackar, Italien har 600 mackar, o.s.v. Visst handlar det även om fossilgas (naturgas), men även det är en bra ersättare för andra fossila bränslen, och utbyggnaden av distributionen gynnar på sikt biogasen.

#1
Rolle
2008-08-09 19:10

Per Karlsson..Det kommer att kosta att bygga upp infrastrukturen för biogas därför är det viktigt att vi börjar satsa så snart så möjligt även till priset av att en del av fordonsgasen i början kommer från naturgas. Ju tidigare vi börjar med infrastruktursatsningen ju mindre påfrestande kommer den att bli för samhällsekonomin. Etanolen klarar inte kraven på varse sig den framtida försörjningstryggheten eller miljökraven, så låt oss hoppas att vi så snart som möjligt kan avveckla etanolen.

#1
Samuel - Civilekonom.
2008-08-14 22:29

Låt oss ta till oss och använda etanolbilarna idag och låt därmed den idag, bästa teknik - och - bränslelösningen leda in oss imorgondagens ännu bättre bränsle och fordonspark. Ett tror jag att vi båda vill uppnå: en bättre miljö baserad på, den för dagen, bästa bränsle, ekologi och tekniklösningen. Jag vill samtidigt passa på att blottlägga ytterligare ett "falskt kort" som pressen spelar ut i Etanol och matförsörjnings debatten nämligen att vi´bör ej köpa ekologiskt producerade livsmedel eftersom eko bonden bara får ut ca 60% av vad den konventionella bonden kan producera vilket då, allt annat lika, innebär att världssvälten ökar med 40% om man väljer det ekologiska alternativet !!!! Det man missar är att om man konsumerar än mer konventionellt odlade livsmedel kan man visserligen producera 40% mer på kort sikt men med framtida produktionsfall på spel eftersom man sakt men säkert förgiftar den enda "Tellus", jordklot vi har. Sammanfattningsvis skall vi ta till oss våra inhemskt tillverkade Etanolbilar med dess stora för - och - små nackdelar samtidigt som vi bör konsumera mindre kött men som är producerat på ett ekologiskt försvarbart vis.

#1
Anders
2008-08-14 22:50

Växthuseffekten
Globalt har medeltemperaturen ökat med 0,8ºC och havsytan stigit med 10-20 cm det senaste seklet. Om inget görs för att minska utsläppen av koldioxid kan det enligt FN:s klimatpanel IPCC bli 1,4-5,8 °C varmare de närmaste hundra åren. En sådan till synes liten temperaturförändring får en rad negativa konsekvenser. Läs mer på SNF:s hemsida. Etanol är ett biobränsle det innebär att nettotillförseln av koldioxid till atmosfären är litet. Om man börjar köra skogsmaskiner och traktorer på etanol kan nettotillförseln bli noll, alltså hållbart för all framtid.
Övriga avgaser
Även utsläpp av andra avgaser minskar vid etanoldrift.

Många nya arbetstillfällen i Sverige
Etanol går att framställa från pappersindustriavfall, skog- och jordbruk och fler framställningssätt är under utveckling. Sveriges skogar växer i dag snabbare än vad vi hinner skörda, och 10% av den odlingsbara marken ligger i träda för att förhindra en alltför stor överproduktion av säd. En inhemsk etanolproduktion skulle tillvarata dessa oanvända resurser och ge många nya arbetstillfällen i Sverige.
Naturvårdsverkets miljöexpert ger etanol grönt ljus
Etanolbilarna boomar. Det är en bra signal från Sverige till omvärlden, säger Naturvårdsverkets expert Mats Björsell.
Mats Björsell vill avföra en del myter från dagordningen, som att Brasiliens högeffektiva sockerrörsodlingar (som är råvara till etanolen) skulle utgöra ett hot mot regnskogen i Amazonas.
- Sockerrör är en otroligt bra gröda för att binda solenergi*), det blir ju dessutom socker direkt medan cellulosan i svensk produktion måste brytas ner till socker innan den kan jäsas till etanol, säger Mats Björsell.
De långa transporterna anser Mats Björsell inte heller är något betydande problem. Stora tankers är väldigt effektiva och ger låga transportkostnader med mycket små miljörisker.
- Dessutom gillar jag etanol ur ett globalt rättviseperspektiv. Många av Afrikas länder har goda förutsättningar för sockerrörsodling, tekniken är enkel och billig, och kanske kan världens etanolbehov lyfta delar av Afrika ur fattigdomen.

*)En hektar sockerrör ger ca 6000-8000 liter etanol samt 5000-6000 kWh elektricitet per år.
Läs mer om Brasiliens etanolproduktion: Biofuels in Brazil, The Ethanol Experience
Samt en Holländsk universitetsrapport om social och miljömässig hållbarhet av sockerrörsetanolproduktionen i Brasilien:
Sustainability of Brazilian bio-ethanol
Etanolproduktion driver inte på svält i tredje världen
F.n. produceras bioränslen på endast 1% av världens tillgängliga lantbruksareal, så att påstå att biobränslen för närvarande konkurerar med matproduktion är - minst sagt - en grov överdrift. I kvällstidningar kan man ibland läsa vinklade artiklar att etanolproduktion skulle orsaka svält i fattiga länder i tredje världen.
Detta är en missuppfattning, tvärtom så innebär etanolproduktionen en möjlighet för många fattiga (Afrikanska) länder att ta sig ur fattigdom, slår Biståndsorganisationen Kooperation Utan Gränser fast i en rapport vid namn "Med utveckling i tanken".

Inga fler oljekriser eller oljekrig
Många konflikter och krig vi haft i världen den senaste tiden är till följd av kontrollbehovet över tillgången till billig energi i form av olja. Allt eftersom tillgången till olja minskar och oljepriset stiger kommer risken för konflikterna om kvarvarande olja att öka. Om vi får fler möjliga energikällor och producenter, väl utspridda i världen kommer nuvarnade situation med spänningar i och kring de få länder som har olja kvar att pumpa upp, att upphöra. Med möjlighet till energiproduktion i alla de länder som har gott om solinstråliing som kan omvandlas till biobränslen av olika slag skulle vi få en fredligare värld.
Slut på oljebälten och oljekatastrofer
Ett haveri med en etanoltanker har en marginell påverkan på havsmiljön (etanol är inte giftig pga att det snabbt löser sig i vatten) medan ett haveri med en oljetanker vanligtvis innebär en miljökatastrof.
Det är

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.