Bild
Nästa artikel
324 personer dog på vägarna 2018

324 personer dog på vägarna 2018

Nyheter

2018 blev som befarat ett mörkt år i trafiken. Det har skett en stor ökning bland mötesolyckor.

Transportstyrelsen har sammanställt preliminära siffror på hur många som omkom på Sveriges vägar i fjol. 324 personer miste livet i trafiken 2018, vilket är 71 personer fler än 2017. Antalet är den högsta siffran sedan 2009 och gör vägen mot Nollvisionen svåruppnåelig. 
– Tyvärr ser det ut att bli svårt att nå målet om halvering av antalet döda till 2020. Statistiken är preliminär och det är först när vi hunnit analysera utfallet för 2018 som vi kan styra mot de åtgärder som har effekt på trafiksäkerhetsutvecklingen. Det kan till exempel handla om att få fler att hålla hastighetsgränserna på statliga och kommunala vägar, säger Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör på Transportstyrelsen.

I statistiken från 2018 går det att utläsa att antalet omkomna i singelolyckor ligger kvar på samma nivå som året innan. Däremot har det skett en stor ökning i mötesolyckor. Omkomna i mötes- och omkörningsolyckor är 63 procent högre 2018 jämfört med medelvärdet för 2013-2017. Det omkom också fler motorcyklister 2018 än 2017, men antalet cyklister som dödades var lägre än året innan. 

– Det behövs snabba åtgärder för att rädda fler liv, säger Maria Krafft, måldirektör för trafiksäkerhet på Trafikverket. Hon fortsätter:
– Över hälften av alla trafikanter kör för fort. Mer än 100 liv per år kan sparas om alla höll hastigheten. 

Trafikverket ska nu göra en analys av utfallet 2018 och komma underfund med vad ska bör göras för att förbättra trafiksäkerheten. Analysen presenteras i april.

Diskutera: Vad kan göras för att minska antalet döda och skadade i trafiken?
Taggar: Nyheter

Kommentarer

#1
2019-01-10 11:42

Ett tips är att ta bort sådant som börjar med "auto" och ger förare falsk trygghet. På så vis återgår deras fokus till vägen och trafiken, istället för ner i mobiltelefonen eller entertainment systemet.

.

#2
2019-01-10 12:18

Om det är antalet mötesolyckor som ökat så hjälper inte den hos trafikmyndigheterna vanliga ryggmärgsreflexen att sänka hastigheten. Mötesseparerade vägar måste ökas och som Klarsynt säger, all #infotainment# och telefoner minskar fokus på framförandet av bilen

#3
2019-01-10 12:20

Tja, vad skall man göra åt idioter som inte respekterar andras liv på vägarna? Hårdare straff? Övervakning är i princip noll...

#4
2019-01-10 12:29

Infotainmentsystem med touchskärmar i bilar utan filhållningsassistent eller semi autonoma funktioner är en dålig kombo. Vad är skillnaden i att pilla med mobilen och pilla på skärmen som ofta sitter rätt lågt i bilar?

#5
2019-01-10 12:32

"Mer än 100 liv per år kan sparas om alla höll hastigheten." (och vad med de andra drygt 200...?)
Ännu ett generaliserat påstående. Omvänt: fler kameror så blir allt bra.
Men, kameror sänker bara hastighet där de står, ger ryckig trafik, och därmed höjda utsläpp.
De är värdelösa mot:
- onyktra förare (cirka en tredjedel av de omkomna var onyktra)
- uttröttade förare
- obältade förare och passagerare
- de som kör för fort UTOM vid kameran
- de som kör stulna bilar
- de som inte har körkort
- de som kör trafikfarliga bilar
- de som rattsurfar
Och : de som kör med fel attityd!
Vad som behövs är resurser till fler levande poliser ute på vägarna.

#6
2019-01-10 12:34

Hultarn

+1

#7
2019-01-10 12:37

107Carlsson

Man ”löser” alla problem i Sverige genom att införa olika förbud, höja skatter och sänka hastighetsgränser. Finns inga andra alternativ verkar det som.

#8
2019-01-10 12:53

Om folk inte satt och sov så skulle det kanske inte provoceras fram mer oövertänkta omkörningar.

Och Klarsyn tror som vanligt att mötesolyckorna har något med nåt som heter auto att göra.

#9
2019-01-10 12:59

Läste i dagens lokaltidning om en morddömd som efter halva strafftiden, d.v.s. 6-7 år är ute igen med skyddstillsyn och blev för en tid sedan tagen drogpåverkad och utan körkort i en poliskontroll. Brottet betecknades som så ringa att det inte föranledde något nytt frihetsberövande. Nu i dagarna hände samma sak igen. Några frågor som slår mig: Hur många kör omkring drogpåverkade/rattfulla (typ återfallsförbrytare) p.g.a. myndigheternas flathet? Hur många av våra "nysvenskar" kör omkring på våra gator med tvivelaktiga körkort? Det kanske inte bara är fler kameror och lägre hastighet som är botemedlet? Finns det statistik, ser man något mönster? Jag bara undrar. F.ö. håller jag med om att användandet av dessa mobiler i trafiken är en förbannelse. Och vissa infotainmentsystem som är helt vansinniga.

#10
2019-01-10 13:18

Dsign
Det verkar som om du eller tidningen inte fått till det.
Man släpps inte efter halva strafftiden i Sverige och man släpps inte till en skyddstillsyn.

Sedan handlar det snarare om att det inte finns lagstöd att frihetsberöva folk hur som helst och för vilka brott som helst, än myndigheters ”flathet”.

#11
2019-01-10 13:16

Klarsynt: Tvärtom om det är mötesolyckor som föranleder mycket av detta så skulle de minska betydligt om fler har "auto" filhållning t.ex.....

Sen tror jag med som många är inne på att ut med mer kontroller av trafiken, kolla så folk kör nyktert, kolla så folk har körkort. Sen som vi alla nog kan erkänna, ser man poliserna ute så visst fasiken helt plötsligt blir trafiken lite lugnare.......så mer poliser ute i trafiken, både som patrullerar och som gör kontroller av tvivelaktiga ekipage.

#12
2019-01-10 13:19

Diverse förbud hjälper inte ett smack om det inte finns någon som ser till att dessa efterlevs. Nu är det fritt fram att i stort sett göra vad som helst i trafiken och komma undan med det.

Det som behövs är en omfördelning av statens resurser så att det finns mängder av poliser som syns ute på vägarna. Både i preventivt syfte men främst för att beivra (med nolltolerans) alla som exempelvis sitter och pillar på sina mobiler när de kör.

#13
2019-01-10 13:38

En nog så viktig faktor är denna stress/irritation som man upplever finns i trafiken! Istället för en rofylld tillvaro lever alltför många i ett "högrisktillstånd! Det är knappast regelverken som är orsaken utan människan bakom ratten! Vi lever i ett samhälle idag som kräver så mycket av individen, lever vi fel i dagens köphysteri ?

#14
2019-01-10 13:41

Vi har ändå en ganska säker trafikmiljö i Sverige jämfört med många andra länder. Kanske är Nollvisionen en utopi som aldrig kommer att uppnås så frågan är hur många kameror och hur låg hastighet som behövs för noll döda? Ska vi verkligen lägga pengar på säg 10.000 trafikpoliser i ett projekt som ändå inte kommer att lyckas? Så länge det finns en ratt och en gaspedal kommer folk tyvärr att förolyckas.

#15
2019-01-10 13:52

Pinjong: Det har du helt rätt i att nollvisionen måste ju helt klart ses som just det, en vision! Nånstans måste man ju finna gränsen med som är "good enough". Vad är rimligt i förhållande till vad det kostar. Självklart kan man teoretiskt sett bygga alla vägar mötesfria, men vad skulle det kosta?
Med tanke på trafikmängden vi har tror jag "vår" siffra på antal omkomna måste ses som ganska ok.

#16
2019-01-10 13:58

Alltså. Vi har kört den här "vi sänker hastigheterna så att allt snart står stilla" i många år nu.
Det blir inte bättre!
Finns massa forskning som visar att majoriteten av mindre antal döda inte alls beror på sänkt hastighet utan på bättre mötesfria vägar och rent generellt säkrare bilar.

Men vi kan ju fortsätta tills allt står still...

#17
2019-01-10 14:30

Jag har själv gjort en del dumma omkörningar, men jag har förmåga att lära av mina misstag iaf vilket inte verkar gälla alla. Jag tycker att man rätt ofta ser dem som gör idiotomkörning på idiotomkörning. Då blir man lite fundersam..

Tror inte det dröjer så länge förrän vi har samma system som i Norge, där hastighet även mäts mellan kameraskåpen. Det skulle få ner medelhastigheten betydligt och ta bort behovet av att måste köra om till stor del.

#18
2019-01-10 14:31

Jag har själv gjort en del dumma omkörningar, men jag har förmåga att lära av mina misstag iaf vilket inte verkar gälla alla. Jag tycker att man rätt ofta ser dem som gör idiotomkörning på idiotomkörning. Då blir man lite fundersam..

Tror inte det dröjer så länge förrän vi har samma system som i Norge, där hastighet även mäts mellan kameraskåpen. Det skulle få ner medelhastigheten betydligt och ta bort behovet av att måsta köra om till stor del.

#19
2019-01-10 14:51

Hastigheterna i samhället har sänkts i takt med att trafikpoliserna blivit färre. Fler poliser ger möjlighet till högre hastigheter.

Fler poliser = bättre regelefterlevnad = säkrare trafikmiljö = mindre olyckor = möjlighet att höja hastigheten på vägnätet

Färre poliser = anarki i trafiken = farlig trafikmiljö = fler olyckor = sänkta hastigheter som enbart övervakas via ännu fler kameraskåp

#20
2019-01-10 15:02

Profilering och skiktning av de personer som av rättsväsende/försäkringsbolag betraktas som vållande.
Därefter insatser mot de personer som motsvarar de vållande i förebyggande syfte.
'

#21
2019-01-10 15:38

Skall bli intressant att läsa slutrapporten men kan nedanstående visa på en anledning till försämringen?

Fyrhjulsdrift ger falsk säkerhet

Matteo Rizzi | 2015-03-17 | Kategori: Säkerhet i bilen | 2 kommentarer

En ny studie från Folksam visar att fyrhjulsdrift inte ger större säkerhet i trafiken. Bilar med fyrhjulsdrift har samma olycksrisk som tvåhjulsdrivna, allt annat lika. Detta gäller oavsett väglag och oavsett om bilen har antisladd eller ej. Studien visar också indikationer på en oväntat negativ effekt – de fyrhjulsdrivna bilar har i större grad varit inblandade i krockar i högre hastigheter än liknande bilar utan fyrhjulsdrift.

En av anledningarna till den falska säkerhetskänslan kan vara att fyrhjulsdrift kan maskera vägförhållanden. Ett exempel på det är att en bil med fyrhjulsdrift accelererar iväg snabbare eftersom den har bra grepp när man gasar, men att föraren då inte uppfattar om väglaget är halt eller isigt. Om föraren därefter inte anpassar hastigheten efter väglaget och hamnar i ett akut läge, så har en fyrhjulsdriven bil fortfarande samma bromsträcka som en tvåhjulsdriven bil.

Mitt personliga råd till nybilsköparna är att de inte ska tro att trafiksäkerheten ökar med fyrhjulsdrift, däremot är det ett bra val om man behöver bra framkomlighet.

Matteo

#22
2019-01-10 15:39

@dsign, som redan påpekats, inte många rätt där.
2/3 av tiden sitts av i Sverige.
Angående körkort så är det inte många länder utanför EU som kan användas som svenskt körkort, dock kan de flesta/alla användas ett år efter att man kommit till Sverige, sedan måste man ta ett Svenskt körkort, för att fortsätta köra, ska det vara så svårt att kolla upp istället för att påstå/(föra vidare) saker och ting som är rent svammel?

#23
2019-01-10 15:49

Bygger man bort mänskliga faktorn (som även innefattar självmord) så kommer det att bli färre olyckor och färre olyckor med dödlig utgång, fel och olyckor kommer att inträffa aven då, alla som är involverade i system idag vet att det inte är 100 %:igt, men bra program är mera felfria än människor, men yttre parametrar är inte lätta att förutse för system alla gånger, underkylt regn kanske blir besvärligt för självkörande bilar, blixthalka av annan form lika så, men det är det ju även för människor, men med dagens teknik tror jag faktiskt att på just dessa punkter så är en människa bättre bakom ratten. Inser faktiskt inte någon lätt lösning av problemet själv i kombination underkylt regn lokalt/lokal blixthalka eller olja på vägen, bra grepp 90 km/h skyltat, hur ska ett system få information snabbt nog och ta det i beaktande innan man ligger på taket/diket? Att bilarna delar info lokal mellan varandra kanske är en väg, men även då bygger det på att det kan vara försent för ett fordon...

#24
2019-01-10 16:26

'Klarsynt?'
Ett perfekt biltips till dig: Dacia Logan basmodell, inte mycket auto där men en bra bruksbil. Kanske får du ändå leva med elektriskt justerbara ytterbackspeglar.
Ett problem jag har observerat i trafiken (kör ca 12.000 mil/år) är att många verkar överskatta sin bil, 190hk och man ska till varje pris om.
Oftast går det bra, eftersom både den omkörda och mötande bilen bromsar.
Vanligtvis är föraren en medelålders man, vilka bilmärken det oftast handlar om få ni gissa.

#25
2019-01-10 17:01

Ok "skarj". Fel av mig. Han dömdes för mord 2010 och kom ut i fjol. Och han är villkorligt frigiven som det heter. Men nu i december dömdes han för rattfylleri, olovlig körning och narkotikabrott. Brottet bedömdes som lindrigt och föranledde inte nytt frihetsberövande. Han kör fortfarande omkring full pch utan körkort.
Angående nyanlända och körkort så kom jag inte med några påståenden, jag gjorde en undran. Det borde du ha sett som verkar vara en man av ordning som inte bara kastar ur dig en massa svammel. Men ett år som du påstår kan ju räcka. Dessutom finns det fall där nyanlända p.g.a. olika omständigheter kört bil i upp till 2 år på falska kort.
Mina undringar kvarstår.

#26
2019-01-10 17:19

@dsign, OK, antagligen inte fler eller färre än oss "gamlasvenskar", mest fyllskallar som du själv tar upp som kör utan körkort, absolut inget jag är för. Straffrabatt tycker jag generellt är bra, uppmanar till att skärpa sig, sedan lyckas tråkigt nog inte tillräckligt många fängelsekunder bli laglydiga, ingen aning hur procenten ser ut, men garanterat inte alla. Men tror inte att det det skulle se bättre ut, om vi inte har straffrabatt för gott uppförande (eller snarare, inte dåligt). Givetvis ska dom in i buren igen om nya brott begås. Vidare ska det vara obligatorisk hjälp att inse att man inte ska fortsätta på samma bana som tidigare utan ledas in på att bli "vanligt folk". Lämpligare tillfälle att bli drog och spritfri torde inte finnas än på ett fängelse, borde inte vara omöjligt att se till, eller mer rätt, absolut kräva. Rökning tycker jag personligen också bör förbjudas för intagna. Bättre att passa på och leda in spåret på hälsa.

#27
2019-01-10 17:50

Johnna, är du lastbilschaufför? Eller taxi? Jag tar din körsträcka lite med en nypa salt... men jag håller med dig i sak, många överskattar sin bils förmåga och gör farliga omkörningar. Folk stressar mer idag, nästan varje dag till jobbet får man en bakom sig som slickar bakluckan, utan möjligheter att köra om är det bara mest onödigt. Bilarna du snackar om är BMW, Mercedes och Audi :-)

#28
1
2019-01-10 17:53

Auto-grejer orsakar inga olyckor. Människor gör det däremot. Följ hastighetsgränserna, anpassa hastigheten, håll avståndet, gör inga farliga omkörningar, vips så krockar du inte. Självklart måste man ha noll som ambition om man jobbar med säkerhet, att påstå att t.ex. 238 omkomna per år är tillräckligt bra är inte seriöst.

#29
2019-01-10 18:13

Kanske man kan säga att sänkta hastighetsgränser, ger resultatet att det blir fler mötesolyckor, pga att folk inte vill ligga och köra 70-75 km/h på landsvägar.

Det kommer trafikverket givetvis aldrig göra en pudel för, men det hade varit grymt nice att få höra de acceptera, att deras sänkningar av hastighetsgränser, faktiskt är fel och orsakar många omkörningar. Gör om gör rätt!

Nu kommer det att bli en massa inlägg, om att det minsann är fel att köra fortare än det står på skylten. Bespara mig gärna era fåniga inlägg.

#30
2019-01-10 18:04

Ivarsson: Du menar att fler mötesolyckor är resultatet av sänkta hastighetsgränser? Inte tvärtom som du skrev väl.....

#31
2019-01-10 18:17

Ja det är ju det som står också, men lika bra att upprepa det hela, för dessa sänkningar på 95% av vägnätet, är rent ut sagt tragiskt.

#32
2019-01-10 18:20

haha, ja nu när du ändrade din text ja.....kolla gärna innan du postar, då kan du iaf försöka framstå som en vuxen.

#33
2019-01-10 18:25

Henrik M 2019-01-10 18:20
haha, ja nu när du ändrade din text ja.....kolla gärna innan du postar, då kan du iaf försöka framstå som en vuxen.

Du är ju bara så löjlig.

#34
2019-01-10 18:28

Nja, var väl du som var löjlig som inte kunde stå för ditt fel utan istället låtsas som du aldrig gjort det......bra inställning. Hoppas du inte är likadan i övriga livet i arbete, med familj m.m.
Lägg ner detta nu, så återgår vi till ämnet.

#35
2019-01-10 19:07

Det stod samma sak, men nu mera tydligt. Ja lägg ner nu!

#36
1
2019-01-10 19:55

Ivarsson är en fjant, just sådant beteende som orsakar olyckor. Håll hastighetsgränsen eller lämna tillbaka körkortet.

#37
2019-01-10 20:53

Nej 'styggavargen', jag kör varken taxi eller lastbil. Men en hel del tjänstebil, som du får ta med hur många nypor salt du vill. Skatteverket behöver iallafall inget salt alls.

#38
2019-01-10 20:54

Tjänstemil!

#39
2019-01-11 03:09

Folk är för stressade och ska om till varje pris, ibland pillandes med annat och då slutar det tyvärr ibland med en etta med jordvärme.

#40
2019-01-11 05:40

Hultarn, håller med 100%

#41
2019-01-11 10:11

Konstigt att mötesolyckorna ökat allt efter vi fått moderna bilar med stooora infotainmentskörmar att pilla på?? Dom skall ju vara jättebra och höja trafiksäkerheten har jag hört.......
Denna ökning av mötesolyckor tror jag faktiskt till 90% beror på ouppmärksamhet, dvs föraren har fullt upp med att peta på pekskärmen, läsa sms i telefonen eller snapchatta med några kompisar.
Det är min analys, annars borde olyckorna minskat nu med alla stödsystem som börjat bli mer vanliga i bilparken.
Det är ju allt som oftast nör man är ute och kör som man kör bakom någon som på typiskt maner börjar vandra sidledes i körfältet och ibland är över i mötande körfält. Tror inte att det är fler onyktra eller drogpåverkade, förutom smartphonemissbrukare som ökat kraftigt

#42
2019-01-11 10:40

Visst kan det vara så att mötesolyckor uppkommer för att någon har pillat i telefonen men det kan också bero på att hastighetsgränserna inte är anpassade efter verkligheten. Istället för att slå sig på bröstet och säga att lägre hastighet är enda receptet att minska olycksrisken på så kan dessa mötesolyckor vara pga av hastighetssänkningen. Ta en flygraka utanför Lidköping där det är flera km raksträcka med 8 m vägren på båda sidor. Här får man max köra 80km/h. Bredvid i skogen så är det samma hastighetsbegränsning utanför hustomterna. Om hastighetsgränserna var verklighetsförankrade och alla respekterade och körde efter dessa så skulle det största orosmomentet på vägarna försvinna. Olycksriskerna ökar ju av att alla skall hålla sin egen unika hastighet oberoende av andra vilket skapar oro och irritation på vägarna.

#43
2019-01-11 12:25

Nåja - "verklighetsförankrade" hastighetsgränser beror ju helt på vilken "verklighet" man lever i så även om vi generellt skulle höja gränserna med säg 20 km/t så skulle det finnas massor av förare som ändå anser att gränserna är för låga och alltså ändå måste köra om gång på gång - och därmed skapa ännu farligare mötes-situationer just p g a att hastigheten är ännu högre. Hur man än vrider och vänder på detta så är kommer det alltid att finnas missnöjda förare som tycker att just dom är mycket duktigare att bedöma vad som är en "verklighetsförankrad" gräns. Varför inte bara acceptera de satta gränserna när ni ändå inte rimligtvis kan påverka dessa ? Ni kommer inte att förlora många minuter men kanske spara människoliv och lidande. Så svårt är det inte...

#44
2019-01-11 12:30

Varför ska vi bara lägga oss platt och acceptera sänkta hastighetsgränser? Det är väl bättre att stå upp och säga ifrån, såna idiotiska förändringar!

#45
2019-01-11 13:16

RIBOBLAST: Eller som vägen mellan Linköping och Motala. På ett ställe har vi en 70-sträcka. Finns väl nån utfart eller nåt där kanske - egentligen inget konstigt. Men sen blir det 90. 90-skylten sitter typ 100 meter innan ett hus med gareutfarten rakt ut på vägen. DÄR sitter det en fartkamera. Kameran utanför huset - absolut! Men borde den inte sitta där det är 70 om det nu var värt att sänka hastigheten där? Och varför blir det 90 vid huset? Var de på trafikverket blinda?

På den andra vägen till Motala, över Fornåsa, finns även där en flygraka precis som RIBOBLAST beskriver det. 80. Nu har de satt upp kameror även där så inte åkt där på ett tag - men skulle inte bli förvånad om det sitter än där på rakan...

#46
2019-01-11 14:59

Är det någon i den här spalten som är förvånad? moralen på våra vägar är i dag noll, väldigt få bilister håller de lagstadgade hastigheterna (farten dödar) väldigt många kör alkohol eller narkotikapåverkade, hur länge skall detta få fortgå innan samhället tar tag i detta för en gång skull, allt går att lösa bara man vill, men ingen verka vilja.

#47
2019-01-11 15:53

12000 mil blir 32 mil varje dag året om, eller 46 mil om man bara kör vardags.. så, ha den uppgiften verkar en aning hög. Då sitter du antagligen minst 6-8 timmar i bilen varje dag stackare...

#48
2019-01-11 15:56

Ni som tjatar om stora pekskärmar, handen på hjärtat, hur ofta pillar ni på denna i så fall? Låter som det är konstant?
Läser ibland om att det inte går att göra vissa justeringar utan att man går flera nivåer ner i menyerna, men som sagt hur ofta ändrar ni?

Men mötesolyckorna är en del i ledet att sänka hastigheterna på många vägar, inte sänkningen som så utan att det skapar en större skillnad i fart mellan olika trafikanter, de som "lägger sig platt" och de som vill "stå upp mot de idiotiska förändringarna". Lägg sedan till en ökad generell stress i samhället (vad har ni så bråttom till???) så ökar risken att misstag sker.

#49
2019-01-11 16:00

Ökade döda till 325!
Trots hastighets sänkningar!
Dax för trötta transportstyrelsen å se över sitt hus.

#50
2019-01-11 18:34

Jag har själv varit övertygad om att det är dom sänkta hastigheterna som är boven bakom många olyckor och nu kommer forskning som stödjer det: https://www.sciencedaily.com/releases/2018/12/181212135021.htm
Hastighetsgränserna ska alltså vara anpassade till hur vägen är byggd för att trafiken ska bli så säker som möjligt, sänker man mycket under den gränsen så ökar antalet olyckor!

Det är väl inte så konstigt heller egentligen, tid är pengar, den sänkning trafikverket håller på att genomföra nu beräknas ju kosta samhället 10 miljarder medan vinsterna blir 300 miljoner och i bästa fall ett (!) sparat liv, fast nu ökar ju olyckorna istället.

Nä, gör samhället en tjänst, håll ögonen på vägen och följ trafikrytmen istället för att stirra blint på hastighetsskyltarna så kommer olyckorna att minska och vi spar stora pengar för samhället!

#51
2019-01-12 06:51

Som ofta glöms miljöaspekten bort när det gäller hastigheten och speciellt högre hastigheter kostar extra bränsle och ger högre utsläpp.

#50: "...följ trafikrytmen istället för att stirra blint på hastighetsskyltarna..." är ju inget gott råd, så det kan vi vara utan.

#52
2019-01-12 08:48

Tråkig läsning att dödstalen ökat så mycket. Tyvärr verkar fler trafikpoliser inte vara speciellt högprioriterade inom polismyndigheten. Krutet läggs på att bekämpa gängkriminaliteten som har blivit ett växande samhällsproblem. Det finns väldigt mycket bekymmer med dessa gäng då de står för den stora distributionen av narkotikan som flödar in i landet, vilket i sin tur skapar stora problem för samhället. Tyvärr verkar man inte fullt insett hur viktiga trafikpoliserna är i arbetet mot kriminella på väg. Jag hoppas på fler trafikpoliser men det lär dröja. Färre hade sannolikt omkommit på våra vägar om poliser hade kunnat övervaka trafiken mer. De som dödas/skadas i gängrelaterade konflikter är enligt min mening bara en bråkdel av alla som dödas/skadas i trafiken. Men då bortser jag från all psykisk ohälsa och andra problem som kan knytas till narkotikan, vilket ökar dödstalen genom överdoser, självmord och liknande. Jag har för mig att självmorden ligger på ca 1500/år och det är inte mycket fokus på dessa i debatten.

#53
2019-01-12 09:20

John2008

Jo, trafikverket hade nån fantastisk teori om att förbrukningen skulle minska tack vare lägre hastigheter och minskat accelererande/bromsande.
I mitt fall har förbrukningen tvärt om ökat med ca 5% sedan hastigheterna sänktes.
Förklaringen ligger såklart i att bilar med förbränningsmotor i regel drar minst precis när dom fått i högsta växeln, vilket tenderar att ske kring 70km/h.
I mitt fall innebär sänkningen 70-60 samt 50-40 i båda fallen att bilen oftast hoppar ner en växel vilket kraftigt påverkar förbrukningen.
Så trots att jag bara följer dom nya hastighetsgränserna om andra tvingar mig att göra det och trots att bara hälften av min körning är i stadstrafik ser jag alltså redan en tydligt ÖKAD förbrukning av sänkningarna.
Precis som det borde vara rent teoretiskt alltså, men tvärt emot trafikverkets teorier.

#54
2019-01-12 11:30

Hur ser siffrorna ut om man slår ut dödsfallen över antal körda mil?

Håller med om att det är viktigt att lägga samhällets begränsade resurser rätt, självmord? och hur många dör p.g.a. bortprioriteringar i vården?

Det är dags att bl.a. alkolås och autobroms blir obligatoriskt (som EU planerar till, förhoppningsvis senast, 2021) - det är utrustning som idag är väl utvecklat och förhållande billigt.

#55
2019-01-12 12:30

Masa
Om jag inte minns fel så har fordonsparkens totala mil ökat medan körda mil per fordon minskat något, dvs vi har ökat betydligt i antal fordon. Jag kan minnas fel.

#56
2019-01-12 17:29

John2008
Aj aj du har en del fel av ditt inlägg om miljön.
Hastigheten som ändrades från 50 till 40 km ökar bränsleförbrukningen på många bilar.

#57
2019-01-12 20:46

Om alla hadde adaptiv farthållare och höll skyltad hastigheten och gillade läget lite oftare skulle det flyta på bättre och alla kom fram helskinnade.

Vansinnig blir man på dessa 50% av folket som pendlar mellan 76-99 på 90 vägen.

#58
2019-01-12 22:25

Javisst kan en del hastighetsgränser som t ex 50 till 40 km/h innebära höjd förbrukning på en del bilar, men på det stora hela innebär sänkta hastigheter lägre förbrukning och utsläpp.

#59
2019-01-13 09:13

På det stora hela, ska inte förbrukning ligga till grund för någon hastighetsgräns.

#60
2019-01-13 14:31

Mötesolyckor beror till stor del på att man inte har uppsikt på trafiken och kommer över på fel sida. Endast 13 % var omkörningar enl. dansk undersökning.
Det borde finnas kameror som studerar bilföraren. En uppgift för biltillverkare och försäkringsbolag.
Hastighetsgränserna borde höjas - det ger färre mötesolyckor, eftersom tiden att göra misstag enligt ovan minskar.

2018 års höjning av dödsolyckorna sker när andelen trafikanter som kör saktare är större. Andelen som kör fortare än 30 km/tim har minskat med 7 % sedan 2017.

Om man delar antalet dödade med antalet personskador får man fram en procentsats som brukar minska för varje år. År 2017 var den 1,29 %. År 2018 var den 1,78%. Har inte varit så hög på de senaste 13 åren jag kollat.
Varför det blir så borde bero på att det är fler olika tunga fordon som krockar. Det kan ju bero på allt fler krockar med lastbilar i och med t.ex. ökad näthandel och fler transporter. Men också att viktskillnaderna ökar på bilar. Att det är äldre än 35 år, som dödas(ökning från 168 till 243) kan ju också påverka men inte troligt.

#61
2019-01-13 15:23

Skillnader i vikt på bilarna tror jag på sikt blir ett allt större problem, medelvikten på bilar har på kort tid ökat mycket. Jag vet inte vad man skall göra inom 3-5 år när det är dags att köpa en bil, att sätta sig i en 2 tons bil är inget som direkt lockar en. Men att sitta kvar med en bil på under 1400 kg tror jag inte håller längre...

#62
2019-01-14 15:26

Styggavargen:

I april kommer Statistiken "Vägtrafikskador 2018", så då får vi veta mer om orsakerna.
Under 2016 och 2017 omkom c:a 38 personer i krockar mellan personbilar och 27 mellan personbil-lastbil, per år. Så risken är inte så stor. Det är när man blir äldre risken ökar.
Är man nykter och använder bältet är risken nästan obefintlig.

0,25 % av bilisterna är onyktra eller drogade men orsakar över 30 % av dödsolyckorna.
2-3 % av bilisterna är obältade och 40 % av de omkomna är obältade.

Samtidigt har Polisen minskat sin koll av nykterheten från 2,5 milj till 1 miljon kontroller och andelen alkohol- och drogrelaterade dödsolyckor ökar för varje år.
Även bötesbelopp för hastighetsöverträdelser utfärdade av Polisen halverats från 2012. Trots det så kör vi saktare nu än 2012. Det känns som det är bortkastat jobb, precis som allt annat som har med hastighetsbegränsingar att göra.

Ökade nykterhetskontroller, bälteskontroller och lär trafikanterna hur viktigt det är att vara koncentrerad på att köra, så får vi ner olyckstalen kraftigt.

#63
2019-01-16 00:52

Ivarsson #31: Att du inte tycker att inte förbrukning ligga till grund för någon hastighetsgräns, spelar ingen roll för Trafikverket räknar ändå med det. Se https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/vag/Hastighetsgranser-pa-vag/

I ovanstående länk kan man också läsa något som är mycket intressant:
"Om man kör 90 km/tim istället för 80 är risken att omkomma 70 procent högre vid en krock."

#64
2019-01-16 13:04

John2008:

Jag vill kommentera sista meningen i #63.
Den beräkningen är gjord med potensmodellen. Det är en gammal modell som gjort beräkningarna efter de bilar som fanns ute i världen på 1970 - 80-talen, och med den bältesanvändning som fanns då. Dessutom så visar den bara vad som händer ett - två år efter en hastighetsändring. Att lita på potensmodellen är det största misstaget som gjort inom trafiksäkerhetsarbetet.

Det kan ju vara intressant att jämföra i Sverige 2015-2016. Då hade vi i stort sett lika stort trafikarbete på 80 och 90-vägarna. På 80-vägarna körde vi i genomsnitt 81.1 km/tim och på 90-vägarna 88,1 km/tim. Räknar man med samma modell skulle de vara 45 % fler dödsolyckor på 90-vägarna, men det var 19 %.

Trafikarbetet var alltså likadant, men vägsträckan var 47 % längre på 80-vägarna. Det betyder att det blir väldigt många fler möten på 90-vägarna. Dessutom var lastbilstrafiken på 90-vägarna mycket större. Så tar man hänsyn till detta så kanske det inte är någon skillnad alls.

Om du vill kolla mina siffror skall du söka på "Hastighetsundersökningen 2016" sid 19 och 30-32, och i "Vägtrafikskador 2015 och 2016".

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.