Bild
Nästa artikel
2018 ett mörkt år – fler döda i trafiken

2018 ett mörkt år – fler döda i trafiken

Nyheter

I år har Transportstyrelsen sett en illavarslande utveckling med ökat antal omkomna på Sveriges vägar. November blev även den en dyster månad.

Transportstyrelsen har sammanställt preliminär statistik över hur många som dog och skadades på Sveriges vägar under november 2018. 37 personer omkom och 1.437 skadades under månaden. Det är 27 fler dödsfall än i november 2017. 
– Vi har inte noterat så många omkomna i novembertrafiken sedan 2003. Det är 15 fler omkomna än snittet för novembermånaderna sedan 2007 då halveringsmålet för Nollvisionen sattes, säger Khabat Amin, statistiker på Väg- och järnväg på Transportstyrelsen.

Under januari till november 2018 har 287 personer omkommit i vägtrafiken. Det är en ökning med 23 procent jämfört med samma period 2017. 
– Det är 34 fler omkomna under de 11 första månaderna jämfört med hela året 2017. Vi ser att ökningen är störst bland de skyddade trafikanterna, särskilt bland de som åker personbil och lastbil. Samtidigt ser vi en minskning i antalet olyckor bland oskyddade trafikanter förutom för motorcyklister, där vi också ser en ökning, säger Khabat Amin.

Transportstyrelsen vädjar om att ta det lugnt i jultrafiken. Dagarna innan jul 20-23 december är historiskt sett de mest olycksdrabbade dagarna att ge sig ut på vägarna. Från 20/12 fram till 12/1 har det de senaste fem åren skett i snitt 34 olyckor med personskador per dag i Sverige. 

Diskutera: Vad kan göras för att minska antalet döda och skadade i trafiken?

Taggar: Nyheter

Kommentarer

#1
2018-12-19 11:21

Det behövs poliser på vägarna, både uniformerade ( för att få alla ögontjänare att skärpa sig ) och civilpoliser som bevakar
och tar fast idioterna på vägarna ( som i dag vet att risken att åka fast för trafikbrott är nästan obefintlig. )

#2
2018-12-19 11:28

Det kan väl knappast komma som en överraskning. Resten av samhället rasar samman så självklart återspeglar det sig i trafiken.
Jag ser det dagligen och är förvånad att inte fler dör.

Politikerna ville ha detta. Och har fått precis som de ville. Så politikerna borde vara glada över dessa siffror. Precis som de är glada över de dagliga skjutningarna och knivhuggen. Något annat kan de ju knappast vara.

Det finns ett uttryck som säger; "som man sår får man skörda". Våra politiker började så 1975 och har sedan dess helt förändrat Sverige. Nu skördar Sverige.

#3
2018-12-19 11:51

Vi har aldrig haft så säkra bilar, så låga hastighetsgränser och så många mobiltelefoner i trafiken som under 2018....

#4
2018-12-19 12:35

Fortfarande är det en försvinnande liten andel döda. 1200 döda i bara bröstcancer under samma tid som 287 personer dött i trafiken.

Alla dödsfall i trafiken är tråkiga, men det är faktiskt inte möjligt att göra något åt. Bara att acceptera det och inse att det kommer att ligga runt 300 +- 50 döda i trafiken varje år. Om man ser med sunt förnuft på det och inte målar fan och hans moster på väggen, inser man att det är vad det är.

#5
2018-12-19 12:55

Men folk stressar och håller inga avstånd i trafiken, så hur skall antalet olyckor minskas? Sedan använder allt för många mobilen när de kör!

#6
2018-12-19 13:43

Förare kör sämre, är mer distraherade. Det påverkar.

#7
2018-12-19 13:50

De senaste 12 månaderna har 306 personer omkommit, vilket är det högsta sedan 2009.
Vi har aldrig tidigare haft så många fartkameror.
Vi har aldrig haft så lågt satta fartgränser.
Kanske dags att myndigheterna erkänner att fartkamerorna inte är så effektiva som det hävdas?
Kanske dags att det istället satsas pengar på levande poliser på vägarna?
Största ökningen av omkomna är 49%, bilförare. Från 87 till 130 omkomna i år.
Största ökningen av olyckstyp är 250%, upphinnande.
Det tyder ju på hur förarna kör.
Trots allt finns det även positiva siffror: antal svåra och lindrigt skadade har sjunkit.

#8
2018-12-19 13:56

Njae, tveksamt om folk kör sämre nuförtiden. Nog fanns det många riktigt dåliga bilförare "förr" i tiden också. Däremot har nog stressen överlag ökat i samhället, med de oöverlagda beslut i körningen det ger.

Men man kanske inte ska dra alltför stora växlar av enskilda år. Förra året dog rekordfå, trots kraftig ökning av bilkörandet och Sverige rankades som trafiksäkrast i hela EU. Men nu är vi ju på den nivån att ett par allvarliga olyckor på fel sida årsskiftet ställer hela statistiken om man jämför kalenderår på ändå.

#9
2018-12-19 14:42

Dagligen ligger en bil med mindre än en sekunds marginal bakom mig i ca 70-90 km/h. Jag kör så fort det är tillåtet på vägen. Omkörning är näst intill omöjligt utan att kraftigt frångå lagen eller äventyra livet för någon. Vägen oftast väldigt lite trafik, och varför inte backa av några sekunders marginal när man ändå inte tjänar tid på att ligga i bakluckan på mig? Man tror många är idioter på riktigt...

#10
2018-12-19 14:59

Vem som person den avlidne var eller den trafikantgrupp hen tillhörde är inte primärt att känna till! Denna artikel i likhet med nästan alla andra fokuserar på den frågan.
Först behöver vi detaljerad statistik på vem som av rättsväsende och/eller försäkringsbolag bedöms vara skyldig till varje enskild händelser som leder till någons död. Det redan inträffade dödsfallet gör inte att åtgärda, däremot ska kraftfulla åtgärder inriktas på de grupper, helst nerbrutet i många smågrupper, som vållar trafikdöden.

#11
2018-12-19 17:44

Nu verkar det komma mycket desinformation. Här är lite fakta:
Sverige kommer fortfarande, trots en uppgång under 2018, tillhöra ett litet antal länder i världen där färre än 3 omkomna per 100 000 innevånare omkommer i trafiken. Men ett stort antal länder i världen har just nu en uppgång, förmodligen kopplat till en mer eller mindre global högkonjunktur. Men medan Sverige ligger kvar under 3 per 100 000 så ligger t ex USA på fler än 10 per 100 000. Och det finns länder som ligger på mer än 30.
Och 2018 kännetecknas av fler omkomna motorcyklister, kanske på grund av den väldigt varma och torra sommaren. Och sedan har vi omkomna i bil i mötesolyckor på det icke mötesfria vägnätet.
Vi har fått fler kameror, men i övrigt har polisövervakningen sjunkit till en rekordlåg nivå både vad avser nykterhet som hastighet. Vi ligger nu sist i Europa vad gäller polisövervakning, och antalet böter med kamera är också rekordlågt (se etsc.se). Men våra hastigheter har inte gått upp trots detta, vad man kan se. Och våra hastighetsgränser har inte sänkts alls, bara omfördelats. Vår medelhastighetsgräns sett över riket har snarast gått upp något på det statliga vägnätet.
Antalet omkomna fotgängare och cyklister har sjunkit. Och all denna information plus en enorm massa mer finns tillgängligt på öppna hemsidor för vem som helst att kolla. Liksom en massa information om vad som fungerar att göra för att minska dödligheten. Och att det är möjligt att komma mycket mycket längre. Det var för övrigt vanligt att man för 40 år sedan sa att under 1000 döda per år i trafiken var omöjligt att åstadkomma. Och det är inte genom att fördumma eller komma med desinformation som vi kommer vidare, det är genom att göra vetenskapligt stödda insatser. Och sådana finns det fortfarande gott om.

#12
2018-12-19 20:43

Inte förvånad. Hela samhället har ju utvecklats till ett ”jag”-samhälle. ”JAG ska fram här så flytta på dig din j-el” är dagens måtto. Hänsyn vet man inte vad det är. Regler är bara rekommendationer och inget man egentligen behöver bry sig om. Finns ju ändå ingen som kollar.

#13
2018-12-20 03:00

Jag som kör en hel del på vägarna kan intyga att hastigheterna inte gått ned. Speciellt om det är gles trafik finns många bilister som gasar på ordentligt och kör långt över skyltad hastighet, och sådant som mörker och vinterväglag är inget hinder för detta. Att det sker många upphinnande-olyckor är inte alls konstigt, för kör man i laglig hastighet har man ofta en kö efter sig. Till skillnad från förr, verkar det nu sysslas med en hel del annat än först och främst bilkörning. En sådan negativ artikel som denna är jag inte förvånad över.

#14
2018-12-20 08:07

Håller med John. Dessutom har svensken problem med ett till två vägarna, man håller inte hastighet när man har en fil (kör under skyltad hastighet), när det blir två filer vill alla om såskoppen som nu gasar upp rejält...ingen kommer om, och sedan blir det en fil igen... rena kaoset. Nästan inga blinkar vid filbyte, möjligen samtidigt man tänkt svänga. Få respekterar stopp plikten ute på landet. Idiotiska omkörningar för att typ spara några sekunder (ser jag dagligen). Och så fortsätter det..

#15
2018-12-20 11:19

Det finns en normal variabilitet i olyckstalen, vissa år går det ner, andra år upp. Men vi i Sverige är en av världens bästa länder när det kommer till låga dödstal i trafiken. Låga hastighetsgränser och antal fartkameror har knappast någon påverkan på olyckstalen, men det inser inte politikerna, utan satsar fortsatt på dessa verkningslösa åtgärder. Höj fartgränserna så att de blir rimliga och slopa fartkamerorna och satsa på bättre utbildning i stället. Sedan måste vi i slutändan ändå acceptera att olyckor händer, alternativet är att lägga ner all mänsklig aktivitet i Sverige.

#16
2018-12-20 11:47

Man tycker måhända att man sitter säkert i sin höga och tunga SUV - men när det smäller så lär dessa tunga bilar förorsaka allvarliga skador på de mindre bilar som också trafikerar våra vägar. Oavsett om man frontalkrockar eller ligger och slickar framförvarande i baken ifrån sin upphöjda position i sin egen bil. Tja - kanske överdrivet men med tanke på hur många själviska förare det finns numera så finns det nog ändå ett uns av sanning i dessa spekulationer..
Påkörningsolyckorna kan vi ju hoppas att dom så småningom blir färre eller i alla fall med mindre allvarliga konsekvenser allteftersom allt flera bilar är utrustade med autobroms-system men alltför många förares dåliga attityder verkar det som att det är svårare att komma åt.

#17
2018-12-20 15:39

Tror mycket på det Pi säger om höga och tunga fordon. I USA när LTV(Suv, Pickup, Van) är inblandad i en olycka så är det ungefär 40 % större risk att det blir en dödsolycka jämfört med krockar för vanliga personbilar.

I år i Sverige är det mötesolyckor med dödlig utgång som ökat mycket jämfört med 2017.
Personskador 2017 i mötesolyckor = 1026. Personskador 2018 c:a 1100. Den ökningen är väl rimlig med tanke på lägre arbetslöshet och att vi kör med lägre hastighet som ger fler möten. Men dödsolyckorna har ökat från 40 till 72. Delar man dödsolyckor med personskador så var risken 2017 3,8 % för en dödsolycka medan det i år är 6,5 %, trots lägre hastigheter.

För bilförare ökade antalet omkomna från 87 till 130 trots att antalet skadade minskade. Risken att det skulle bli en dödsolycka ökade med 61 %.
Det konstiga är att det är de som är 35 år eller äldre som dör i olyckorna. Ökningen är mycket stor och speciellt för de som är äldre än 65 år. Kanske kan det bero på att äldre behåller sina gamla bilar längre. Bilar som ju oftast är lättare och lägre, med sämre sikt när det höga bilarna blir fler.

#18
2018-12-20 16:10

Jag tror att det tyvärr förekommer att man ökar risktagandet i takt med att bilarna förbättras. Man kör fortare med 4WD, man kör fortare med bättre däck, man kör närmare och litar på autobromsen, man kör fortare för att ljuset är bättre, man känner sig säker och skyddad innanför krockbur och kuddar.
Jag vet ju själv känslan om jag kör bil eller MC på samma sträcka. I bilen kan jag koppla av mer, på MC är jag mer aktiv och alert.
Att masa fram på en glest trafikerad 80-väg är inget som stimulerar, föraren är inte alert.

#19
2018-12-20 17:36

Den inledande kommentaren från Kanske är bland det tramsigaste och borde tas bort. ”Hela samhället rasar samman...” är en myt.

Vad gäller statistiken så har ju antalet bilar ökat dock har ju tyvärr inte vägnätet utökats eller moderniserats i samma takt. Framför allt tror jag att det folk är mer stressade idag, finns ju mätningar på det, vilket avspeglas i trafiken.

#20
2018-12-20 18:18

Segrationen är i full gång på våra vägar, de som kör stora tunga bilar och vi andra som försöker ta mer ansvar för miljön som kör lättare vanliga personbilar. Hur längre håller det? Man mer eller mindre, tvingas nog snart över i en tung opraktisk SUV vare sig man vill eller ej. Dödsolyckor kommer definitivt att öka när alla kör runt i två tons bilar. Idag vinner den som kör SUV, för att det finns mycket lättare bilar på vägen. Snart är "överblick" alla SUV ägare påtalar borta och kvar står vi med sämre miljön, sämre total säkerhet och även fler dödsfall i olyckorna.

#21
2018-12-20 20:12

Ett vanligt missförstånd man även ser i kommentarerna ovan är att fartgränser enbart skulle sättas med hänsyn till olyckor, när det i själva verket också har med miljöpåverkan i form av utsläpp att göra, och speciellt när det gäller högre farter.

#22
2018-12-22 11:51

John: men, att kamerorna orsakar ryckig trafik vill inte myndigheterna erkänna. Det är ju absolut bäst med jämn hastighet, inte 90-80-70-80-90 som det blir idag vid en kamera.
Med andra ord blir det högre utsläpp, samt även bromsdamm i onödan.

#23
2018-12-22 20:41

Hultarn, det är ju bilisterna själva som orsakar ryckig körning och inte kamerorna. Mitt bästa tips är att använda farthållare, som finns i de flesta bilar nu för tiden.

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.