Nästa artikel
Bilfrågan: Strålar det i Volvo?
Bilfrågan

Bilfrågan: Strålar det i Volvo?

Publicerad 10 september 2015 (uppdaterad 10 november 2020)
I äldre Volvomodeller var batteriet placerat baktill med enbart en pluskabel fram till motorrummet, vilket gav hög strålning.
”Jag läste att V70 och S80 hade haft hög strålning, men att problemet nu var löst. Hur säkerställer man att det inte är någon fara längre?” Vi Bilägare svarar.
På vardagar svarar Vi Bilägare på läsarfrågor om bilar och trafik. Vill du att vi ska svara på din fråga? Fyll i formuläret eller mejla till bilfragan@vibilagare.se.

Fråga:
Jag ska snart bli pappa och tänkte köpa en säker bil. Därför har jag kollat på en V70 (miljöbil) årsmodell 2016. Under min jakt på en säker familjebil läste jag några artiklar där det framkom att bland andra Volvo V70 och S80 hade hög strålning tidigare som kunde orsaka olika allvarliga sjukdomar, enligt några andra artiklar framkom det att problemet nu var
löst och att det inte är någon fara. Hur säkerställer man att det inte är någon fara längre? Har ni någon koll på var man kan göra strålningsmätningar eller ni kanske har gjort mätningar på även nya modeller?
Manne Köyluoglu
 
Svar:
De höga magnetfälten i tidigare Volvomodeller uppstod av att batteriet var placerat baktill och att det bara gick en pluskabel fram till motorrummet.
När Volvo så småningom kompletterade bilarna med en jordkabel intill pluskabeln minskade magnetfälten drastiskt.
Numera har Volvobilarna batteriet framme i motorrummet, vilket inte ger några höga magnetfält i kupén. Därför har vi inte gjort några mätningar under senare år.
Det finns företag som gör magnetfältsmätningar och det finns också enklare mätare att köpa för den som själv vill mäta strålningen i sitt hem eller bil. Allt går att hitta på internet.
Marianne Sterner, Vi Bilägare

Diskutera: Är du orolig för magnetfält i bilar?

Ämnen i artikeln

Kommentarer

#b • 2015-09-11 19:53
Rutger Jönåker

MVH AL - vet inte om det bara är min dator, men jag får tyvärr inte dina länkar att fungera...

#c • 2016-05-05 13:23
N-iklas

"Niklas - Anledningen till att man ska flytta fram stolen om man fäller baksätets ryggstöd beror helt enkelt på att annars går det inte att fälla ner helt. Det kommer att fastna på stolen framför. Volvo har som bekant inte så enormt benutrymme i baksätet... Så det har inget med säkerheten att göra."

Ren spekulation eftersom det inte står så i instruktionsboken.

"Att baksätespassageraren skall sitta upprätt och så långt bak mot ryggstödet som möjligt är helt enkelt en säkerhetsinstruktion, för att bältena ska göra sitt jobb på bästa sätt liksom ryggstöd och nackstöd. Sitter du på något annat sätt kommer skaderisken att öka och det oavsett vilken bil du sitter i. "

I äldre Volvo instruktionsbok står inte ett enda ord om detta - där görs ingen åtskillnad mellan bältesanvändning i fram och baksätet.
Och varför skulle det behövas? - men i dessa bilar står det så...

Al har fel och misslyckas varje gång med att visa att han har rätt.

Och vad hans andra sorgliga vanföreställningar anbelangar så tar han sig friheten att kasta 205 internationella forskare i soptunnan därför att han anser sig vara överlägsen och vet bättre.
Sorgligt.

"I en appell till FN och WHO skriver 190 vetenskapsmän att de är allvarligt oroade eftersom beläggen för hälsorisker långt under gällande riktlinjer har stärkts, exempelvis ökad cancerrisk. De hävdar att riktlinjerna därför behöver skärpas och att allmänheten och sjukvårdspersonal informeras om riskerna.
Uppdatering: sammanlagt 205 experter undertecknade under maj 2015.

”Jag kommer med obekväma nyheter om våra favoritleksaker mobiler, surfplattor, wifi med mera. För att tala klarspråk skadar de cellerna i våra kroppar och dödar många av oss i förtid. Vi har skapat något som skadar oss och som håller på att spåra ur”, säger en av undertecknarna, doktor Martin Blank från Columbia University i USA i ett videomeddelande. https://vimeo.com/123468632

Forskningen visar hälsorisker
Appellen är hittills undertecknad av 190 vetenskapsmän och ingenjörer från 39 länder verksamma inom det berörda forskningsområdet (svensk översättning). De uppmanar FN:s och WHO:s generalsekreterare samt FN:s medlemsstater att åtgärder vidtas så att nya riktlinjer (gränsvärden) för strålning från trådlös teknik kan införas. Allt fler vetenskapliga studier påvisar biologiska effekter och ökade hälsorisker långt under gällande riktlinjer: ökad cancerrisk, ökad bildning av skadliga fria radikaler, genetiska skador, försämring av inlärning och minne, neurologiska sjukdomar samt negativa effekter på välbefinnande. Samtidigt fortsätter WHO att rekommendera riktlinjer som saknar skydd mot dessa hälsorisker.

Alldeles för höga riktlinjer
”Biologiska fakta ignoreras och som ett resultat är riktlinjerna alldeles för höga och skyddar oss inte”, fortsätter Dr Martin Blank.
”Forskningen visar genomgående ökad risk för hjärntumörer (gliom och hörselnervstumör). Det är brådskande att revidera gällande riktlinjer”, säger cancerläkaren och forskaren Lennart Hardell från Örebro Universitetssjukhus.

WHO ignorerar IARC:s bedömning
De 190 experterna pekar på WHO:s motsägelsefulla ställningstaganden. WHO:s Internationella Cancerforskningsinstitut, IARC, har klassat strålning från trådlös teknik och lågfrekventa magnetfält som”möjligen cancerframkallande”, klass 2B. Trots det ignorerar WHO sitt eget cancerforskningsinstituts bedömningar och väljer att fortsatt rekommendera ICNIRP:s riktlinjer, vilka är framtagna av en grupp experter med kopplingar till industrin. ICNIRP:s rekommendationer skyddar enbart mot effekter av korttidsexponering och saknar explicit skydd mot hälsoeffekter av kronisk exponering vid lägre nivåer, exempelvis cancer.

//Strålskyddsstiftelsens kommentar: WHO:s hantering av strålningsfrågan har fått kritik under många år för det alltför nära samarbetet med berörd industri. Arbetet har under flera år finansierats av mobilindustrins lobbyorganisationer. //

Måste reducera exponeringen
”Internationella gränsvärden för elektromagnetiska fält måste skärpas för att skydda mot strålningens verkliga påverkan på våra kroppar, särskilt på vårt DNA. Tiden är för länge sedan förbi då vi enbart forskar på hälsoeffekter. Vi måste reducera exponeringen, säger Dr Martin Blank.

I appellen uppmanas FN och WHO att förbättra informationen om hälsorisker med elektromagnetiska fält.FN: s miljöprogram (UNEP) bör sammankalla och finansiera en oberoende tvärvetenskaplig kommitté för att undersöka alternativ som väsentligt kan sänka människors exponering för strålning från trådlös teknik och lågfrekventa magnetfält. Vikten av att industrin inte tillåts påverka kommitténs slutsatser understryks.

Allmänhet och vårdpersonal utbildas
Undertecknarna begär också att
– barn och gravida kvinnor ges särskilt skydd
– allmänheten får heltäckande information om de potentiella hälsoriskerna med elektromagnetiska fält samt utbildas om åtgärder för att minska hälsoriskerna:
– vårdpersonal utbildas om hälsoeffekterna och om behandling av patienter med ohälsosymtom kopplade till av elektromagnetiska fält;
– regeringar finansierar sådan utbildning och forskning om elektromagnetiska fält och hälsa, oberoende av industrin;
– vita-zoner (lågstrålande områden) inrättas.

Sammanställning av 1800 publicerade undersökningar visar många negativa effekter under gällande riktlinjer. Bioinitiative 2012

WHO:s pågående utredning om hälsoeffekter får kritik av 47 internationella organisationer.

WHO:s arbete med hälsoeffekter av elektromagnetisk strålning under många år finansierat av mobilindustrin. Microwave News."

Men AL tror naturligtvis mer på mobilindustrins lobbyister - varför skulle så ärligt folk ljuga?

Missa inget från Vi Bilägare

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.