Bild
Nästa artikel
Frågeställaren undrar om det finns några regler för hur farthinder bör vara utformade. Illustration: Johan Isaksson.
Frågeställaren undrar om det finns några regler för hur farthinder bör vara utformade. Illustration: Johan Isaksson.

Bilfrågan: Standard för farthinder?

Bilfrågan

”Det finns varningsskyltar men ingen färgmarkering. Finns det någon rekommendation hos Trafikverket hur farthinder ska utformas?” Vi Bilägare svarar.

På vardagar svarar Vi Bilägare på läsarfrågor om bilar och trafik. Vill du att vi ska svara på din fråga? Fyll i formuläret eller mejla till bilfragan@vibilagare.se.

Fråga
På en gata där man byggt ett farthinder råder hastighetsbegränsningen 50 km/tim. Farthindret är utformat så att ”normala” personbilar måste sänka hastigheten till 10–15 km/tim för att inte slå i underredet och orsaka skador på bilen. Det finns visserligen varningsskyltar uppsatta på båda sidor men ingen färgmarkering på hindret. Finns det någon rekommendation hos Trafikverket hur farthinder ska utformas? Vilken hastighet är rimlig att man ska kunna passera det beskrivna hindret med utan att skada bilen?
Å Johansson, Markaryd

Svar:
Vi tog kontakt med Trafikverket som hänvisade till Markaryds kommun. Där gav ansvarig person nedanstående svar. Åtgärden är säkerligen väl motiverad. Men vi förstår frågeställarens undran. Om det råder 50 km/tim på vägen, så är det stor skillnad om hastigheten måste sänkas till under 20 km/tim. Vi föreslår att kontakt tas med kommunen och att man kanske kompletterar med en skylt med påbjuden hastighet av 20 km/tim för att undvika missförstånd.
Erik Rönnblom, Vi Bilägare

Svar:
Den hastighetssänkande åtgärden på Smedjegatan vid vårdcentralen är i enlighet med den standard som finns. Rampen är 1,25 m med höjdskillnad på 10 cm. Platån är 4 m lång. Total längd på åtgärden är 6,5 m.
Vi har gjort en hastighetsutredning i kommunen och två platser utmed Smedjegatan är att beteckna som riskplatser. Detta är anledningen till att vi valt att göra hastighetsdämpande åtgärder. Varningsskyltar finns uppsatta.
Vi har skola, vårdcentral, äldreboende och aktivitetsområde i nära anslutning till övergången och vill därför dämpa hastigheten.
Ellenor Jacobsen, Enhetschef VA/Gatuenheten, Tekniska förvaltningen, Markaryds kommun


Diskutera: Vad tycker du om svaret?

Taggar: Bilfrågan

Kommentarer

#1
2018-11-20 08:40

Egentligen, varför färgmarkering? När det är skyltat. Sänk hastigheten till 20 vid skylten istället. Då upptäcker du guppet betydligt bättre. Meningen är att få ned hastigheten inte bara vid guppet, dessutom att koncentrationen inte bara skall fokuseras på guppet utan på omgivningen.
Sedan på vintern med snö, då är allt vitt.

#2
2018-11-20 09:17

Om det är en så besvärande trafikplats så borde väl hastighetsgränsen sänkas från 50 till 30 på sträckan?

#3
2018-11-20 11:13

Fler än jag som fått en flygtur antar jag!? I mitt fall hade tillfälliga farthinder lags ut, skyltarna hade några barn/ungdomar (antagligen) flyttat på och satt ängre bort bakom hindret. Hann inte bromsa ned tillräckligt, så bilen lättade...

#4
2018-11-20 11:44

Som johafor skriver bör rimligen hastighetsgränsen sänkas åtminstone vid guppet. Är det 50 km/h bör vägen vara beskaffad så att man faktiskt kan köra i 50. Är den farten olämplig får man väl ha gångfartsområde eller annan åtgärd.

#5
2018-11-20 13:55

När kommunernas trafikdelsnämder fixar trafiken blir det aldrig bra och måste alltid göras om två ggr på skattebetalarnas räkning.
Inte konstigt då 8av10 medlemmar är cycklister och saknar körkort.

#6
2018-11-20 14:52

Jag ifrågasätter inte att det ibland behövs fartdämpande hinder, men tyvärr är det mycket vanligt att farthinder är utformade så att man måste sänka farten betydlig under skyltad hastighet för att inte få en flygtur eller slå sönder bilen. Är det skyltat 30 förväntar jag mig att man skall kunna köra 30.
Trafikverket verkar inte vilja svar på om det finns någon standard utan hänvisar till kommunen.

#7
2018-11-20 17:27

Fram för automatisk farthinder, så länge man håller farten händer inget. Kör man fortare höjs ett hinder..så får de som vill köra sönder sina bilar. Egentligen borde inte farthinder behövas, dagens samhälle har gått ifrån att majoriteten bestämmer till att minoriteten sätter reglerna och alla måste anpassa sig efter det.

#8
2018-11-20 22:17

Köp bil med hög markfrigång, lång fjädringsväg och hög däckprofil!
I en sådan passerar du fartgupp avsevärt bekvämare kan jag meddela!
Med den fullständiga galenskap av fartgupp vi sett på senare år så kommer jag aldrig att överväga en vanlig låg bil igen.
Man undrar lite när trafikplanerarna ska se sambandet mellan ojämna vägar och ökad försäljning av fordon av SUV-typ?

#9
2018-11-21 08:00

Anders O, förstår inte vad du menar, jag kör vanlig sedan/halvkombi och har aldrig haft problem med fartgupp. Man får förstås sakta in lite men vad gör det?
Att byta bil bara för att kunna köra över fartgupp lite fortare är ju en dyrbar lösning och även om man har bra markfrigång så påfrestas hjulupphängningar när man kör över fartguppen så vad är vunnet på det?

#10
2018-11-21 09:55

"Köp bil med hög markfrigång, lång fjädringsväg och hög däckprofil!
I en sådan passerar du fartgupp avsevärt bekvämare kan jag meddela!"

Men inte ens i en SUV så mår ju hjulupphängningen speciellt bra av att man kör fort över fartgupp och trottoarkanter. Har själv en BMW X3, och jag tar det mycket lungt över fartgupp, trottoarkanter och dylikt. Många tycks tro att bara för att man har lite större hjul och lite högre fjädring, så är bilen oförstörbar. I dessa dagar av platformstänk, så sitter det ofta exakt samma hjulupphängningskomponenter i SUVar som i låga bilar från samma märke. Så, såvida man inte kör en Mercedes Geländewagen eller Jeep Wrangler med stela axlar fram och bak, så skulle jag ta det lungt över fartguppen.

#11
2018-11-21 10:09

Ibland finns det väl farthinder som är lite överdrivna men i 99% av fallen är detta inget problem anser jag. De får överdriven uppmärksamhet. Upptäcker man dom inte och får en flygtur kan man undra hur ouppmärksam vederbörande egentligen är bakom ratten? Klagomål på farthinder kommer 9 ggr av 10 från dem som i stort aldrig rör sig som oskyddad trafikant i trafiken. Överlag i svenska tätorter är det fortfarande extremt fokus på den motorburna trafiken. Helst ska man kunna parkera och köra fram till dörren in till systembolag och vad det än månne vara. Säg den normalstora svenska tätort som inte har extrembreda centrumgator där motorburen ungdom lätt blåser på i 100 blås en fredag/lördag kväll. För att få levande centrum så ska det fanimej vara lite lagom bilfientligt för att det ska bli bra. När en bilgata görs om till gågata så blir det ofta buller och bång. Sen efter 1-10 år så är det plötsligt ett uppskattat gångstråk i centrum där caféer, sociala mötesplatser etc frodas på bekostnad av att bilburna kanske måste promenera 50-200 meter från närmsta parkering. / Samhällsbyggare med stort bilintresse

#12
2018-11-21 13:33

Farthinder måste inte vara utformade som gupp. Gupp är ett otyg för bussförare. Föraren sitter långt framför framaxeln och får på så sätt en hävstångseffekt när hjulen rullar över guppet. Hade alla haft bilar som var utformade som bussar skulle ryggklinikerna vara överbelastade.

#13
2018-11-21 18:47

Hackenbush: Största problemet med fartgupp tycker jag är att det oftast inte är nån oskyddad trafikant i närheten när man passerar dom. Man bromsar alltså alldeles i onödan och orsakar mer damm, vägslitage och ökad bränsleförbrukning.
Att rulla över dom i lite högre hastighet är rent miljömässigt vettigare och spar såklart tid också.

Skodaägare: BMW är onödigt hårt satta i fjädringen och rullar sällan på däck med hög profil. Prova en lite större amerikansk vagn eller exempelvis en XC70 istället.
Jag tvivlar på att fartgupp belastar hjulupphängningen särskilt hårt jämfört med belastningen som uppstår när man bromsar eller svänger kraftigt, men den som lever får se.

Ingooo: Jag tycker snarast att områden där biltrafik förbjuds tenderar att dö ut. Kolla vilken gågata som helst i en medelstor svensk stad efter att affärerna stängt, det är fanimej stendött och ofta rent obehagligt att befinna sig där kvällstid.
Så fort man kommer till en väg där det passerar lite bilar så känns det genast mer säkert att befinna sig där.
Nu är jag ingen motståndare till gågator som fenomen, men att fler gågator automatiskt skulle göra centrala stadsdelar mer populära och öka utbudet tror jag inte på.

#14
2018-11-21 21:11

Anders_O: Min X3:a är inte alls speciellt hård i fjädringen och rullar på 225/60-17 däck. Jag skulle hävda att hög hastighet över fartgupp är mycket skadligare för hjulupphängningen än att svänga kraftigt. Detta eftersom fjädringsrörelsen blir så snabb över guppet. Både stötdämpare och bussningar far illa av detta.

#15
2018-11-21 22:42

I min närhet finns en 50-väg som är försedd med tre farthinder- Det mittersta av dessa är av en helt annan utformning än de övriga. Det är avsevärt högre än de andra och med mycket brantare kanter och dessutom av betong. Det går knappast att köra med än 20 km/h om man är något så när rädd om bilen. De övriga kan man klara i 30-40 utan större problem. Det är synd om alla bussförare som kör denna väg men en turtäthet på 10 min.

#16
2018-11-21 22:42

I min närhet finns en 50-väg som är försedd med tre farthinder- Det mittersta av dessa är av en helt annan utformning än de övriga. Det är avsevärt högre än de andra och med mycket brantare kanter och dessutom av betong. Det går knappast att köra med än 20 km/h om man är något så när rädd om bilen. De övriga kan man klara i 30-40 utan större problem. Det är synd om alla bussförare som kör denna väg men en turtäthet på 10 min.

#17
2018-11-21 22:42

I min närhet finns en 50-väg som är försedd med tre farthinder- Det mittersta av dessa är av en helt annan utformning än de övriga. Det är avsevärt högre än de andra och med mycket brantare kanter och dessutom av betong. Det går knappast att köra med än 20 km/h om man är något så när rädd om bilen. De övriga kan man klara i 30-40 utan större problem. Det är synd om alla bussförare som kör denna väg men en turtäthet på 10 min.

#18
2018-11-21 22:43

I min närhet finns en 50-väg som är försedd med tre farthinder- Det mittersta av dessa är av en helt annan utformning än de övriga. Det är avsevärt högre än de andra och med mycket brantare kanter och dessutom av betong. Det går knappast att köra med än 20 km/h om man är något så när rädd om bilen. De övriga kan man klara i 30-40 utan större problem. Det är synd om alla bussförare som kör denna väg men en turtäthet på 10 min.

#19
2018-11-21 22:43

I min närhet finns en 50-väg som är försedd med tre farthinder- Det mittersta av dessa är av en helt annan utformning än de övriga. Det är avsevärt högre än de andra och med mycket brantare kanter och dessutom av betong. Det går knappast att köra med än 20 km/h om man är något så när rädd om bilen. De övriga kan man klara i 30-40 utan större problem. Det är synd om alla bussförare som kör denna väg men en turtäthet på 10 min.

#19
2018-11-21 22:44

I min närhet finns en 50-väg som är försedd med tre farthinder- Det mittersta av dessa är av en helt annan utformning än de övriga. Det är avsevärt högre än de andra och med mycket brantare kanter och dessutom av betong. Det går knappast att köra med än 20 km/h om man är något så när rädd om bilen. De övriga kan man klara i 30-40 utan större problem. Det är synd om alla bussförare som kör denna väg men en turtäthet på 10 min.

#20
2018-11-21 22:44

I min närhet finns en 50-väg som är försedd med tre farthinder- Det mittersta av dessa är av en helt annan utformning än de övriga. Det är avsevärt högre än de andra och med mycket brantare kanter och dessutom av betong. Det går knappast att köra med än 20 km/h om man är något så när rädd om bilen. De övriga kan man klara i 30-40 utan större problem. Det är synd om alla bussförare som kör denna väg med en turtäthet på 10 min.

#20
2018-11-21 22:45

I min närhet finns en 50-väg som är försedd med tre farthinder- Det mittersta av dessa är av en helt annan utformning än de övriga. Det är avsevärt högre än de andra och med mycket brantare kanter och dessutom av betong. Det går knappast att köra med än 20 km/h om man är något så när rädd om bilen. De övriga kan man klara i 30-40 utan större problem. Det är synd om alla bussförare som kör denna väg med en turtäthet på 10 min.

#21
2018-11-22 08:44

Synd att inte ViB låg på trafikverket mer eftersom det finns lagar och rekommendationer för farthinder. Sedan är det alltid en fråga om individuellt anpassningar som synfält, solljuset, närliggande gångbanor och byggnader.

Att kommunen ger det svaret som dom gav så tycker jag dom har koll på hur farthinder får vara. Dock inte koll på om det överens stämmer med just denna plats. Kommunen har inte koll på skyltar och rekommendationer där.

Tyvärr så är det så att i kommunerna så får många anläggnings arbeten justeras eller göras om. Man är inte villig att betala en peng för att få dit en konsult från trafikverket för att bedöma byggplan samt se i verkligheten vad som passar och vilka extra åtgärder som behövs.

Dessa väg-anläggnings projekt kommunen gör har väldigt sällan med skyltar och markeringar från början. Utan det skapas o h sätts dit längs med att det färdigställs, tyvärr.

#22
2018-11-22 16:36

Ja, visst finns det bestämmelser för hur guppen ska utformas, jag minns att jag läste om det i samband med arbetsmiljö för bussförare (som nämnts ovan)
Men, det verkar som att gubben utformas högst slumpmässigt, en del är hemska.

Visst är det trist att de behövs, men det behöver inte betyda att de måste vara brutala.
Finns iofs även automatiska, där luckor sänks om man kör för fort, och det smäller rejält.

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.