Bild
Nästa artikel
Illustration: Johan Isaksson.
Illustration: Johan Isaksson.

Bilfrågan: Moment 22 med blåljus i ryggen?

Bilfrågan

"Det finns inte plats att släppa förbi blåljuset och jag får inte överträda hastigheten. Hur jag än gör så blir det ett lagbrott." Vi Bilägare svarar.

På vardagar svarar Vi Bilägare på läsarfrågor om bilar och trafik. Vill du att vi ska svara på din fråga? Fyll i formuläret eller mejla till bilfragan@vibilagare.se.

Fråga:
Att hindra blåljuspersonal är numera straffbart, likaså att köra för fort. Om jag nu kör en bil med husvagn på en två plus en väg och det kommer ett utryckningsfordon bakom med blåljus och sirener, när jag kör där det bara är ett körfält. Då går det i 80 km/tim. Det finns inte plats att släppa förbi blåljuset och jag får inte överträda hastigheten. Hur jag än gör så blir det ett lagbrott. Jag vill minnas att en förare blev bötfälld för hastighetsöverträdelse när hen ökade hastigheten för att släppa fram en ambulans?
Anders Hallin

Svar:
Jag håller med om att det här kan bli en oerhört frustrerande situation. Jag kontaktade förstås polismyndigheten och fick svaret att den nya lagen mer handlar om att fysiskt hindra insatser av blåljuspersonal. Lagstiftaren menar att du inte medvetet ska hindra en utryckning som i det här fallet sker med bil, men att du själv samtidigt ska hålla dig inom lagens råmärken. Finns det däremot en möjlighet att släppa förbi blåljusbilen så ska man inte missa den, till exempel vid en avfart eller en tillräckligt bred yta vid sidan av vägen. Däremot ska man nog passa sig för att köra långsammare än maximalt tillåten hastighet då omständigheterna tillåter det. Om du med husvagnen kör 60 km/tim när tillåten hastighet i ditt exempel, innebär att du får köra 80. Då måste man nog ha en synnerligen bra anledning till det, för att det inte ska bedömas som att aktivt hindra blåljuspersonalen.
Erik Rönnblom, Vi Bilägare

Diskutera: Vad tycker du om svaret? 
 
Taggar: Bilfrågan

Kommentarer

#1
2020-03-04 12:05

Sen är ju trots allt det "smala" körfältet på en 2-1 väg bredare än många tror.....saktar man in och håller så långt till kanten man kan så kommer en ambulans eller polisbil förbi oftast, kanske dock inte om man har en bred husvagn såklart. Vi har väl alla passerat en stillastående bil med punktering eller fel på en smalsektion. Inte blir det tokstopp i trafiken då....
Sen är ju folk idag oavsett vart man är och kör dåliga på att släppa fram blåljusfordon. Senast i helgen körde jag åt sidan för en ambulans här i stan medans 2 bilar framför glatt körde vidare utan nån intention att köra åt sidan.

#2
2020-03-04 12:18

Nu är det ju så att våra myndigheter ofta propagerar för att vi inte "tjänar" något på att höja hastigheten 10 km/tim. Så då borde det fungera även åt andra hållet. Om man med husvagn håller 80 km/tim några kilometer så "förlorar" inte t ex en brandbil särskilt mycket. What goes around...

#3
2020-03-04 12:48

Den polis som bötfällde någon som tillfälligt ökade farten för att hjälpa fram en ambulans är nog inte riktigt klok. Den oförlåtliga grava synden att köra lite för fort på 2-1 väg på motorväg i denna situation ska ställas mot chansen att rädda någons liv.

#4
2020-03-04 12:51

pinjong: En brandbil kan lätt köra i 100 till 110 km/h och det må låta som en liten tidsvinst under några kilometer med bara ett körfält, men någonstans går ju gränsen för när det kan vara för sent att rädda en person i ett brinnande hus, till exempel! I övrigt handlade frågan om vad lagen säger - inte om vad "fysikens" lagar har att erbjuda.

När det gäller själva frågan förstår jag frågeställaren: Det kan uppstå rejält knepiga situationer. Bäst är att se till att låta hastighetsmätaren visa 85 km/h, eftersom verklig hastighet då är just lagstadgade 80 km/h. Då har man ryggen fri. Personligen hade jag - om förhållandena har tillåtit det! - ökat hastigheten lite fram till nästa möjlighet att släppa förbi brandbilen. För övrigt skrev frågeställaren bara "utryckningsfordon" och "blåljus", vilket ger vid handen att det lika gärna skulle kunna vara en ambulans. Skulle man se att det är polisbil som kommer, är det kanske klokast att helt enkelt hålla den lagstadgade hastigheten.

#5
2020-03-04 12:58

JorgenE: Fast grejen var att den bilist som blev bötfälld av polisen, körde rejält för fort samt hade flera bra möjligheter att gå åt sidan. TV gjorde ett inslag på nyheterna, i vilket polismannen själv körde den aktuella sträckan och visade på flera utmärkta möjligheter för bilisten att gå åt sidan. Däremot håller jag med dig i ditt resonemang om att situationen måste ställas mot chansen att rädda någons liv - i alla fall om det är en brandbil eller ambulans som kommer. Dock: Om jag hade varit polis i den aktuella situationen hade jag nöjt mig med att ge bilisten en muntlig tillrättavisning. Att direkt "sätta dit" bilisten är just en sådan handling från en polis som gör att många inte tål poliser.

#6
2020-03-04 13:02

Gissningsvis så förlorar man nog inte mera på att fortsätta hålla t ex 85--90 km/t tills det blir 2-filigt igen än på att minska farten till närmast stillastående för både sitt eget ekipage och brandbil/polis/ambulans för att dessa fordon sen försiktigt skall ta sig förbi på den enkelfiliga vägen. Sen är det riskfyllt att stanna på en sån väg också - eller i stort sett stanna. Kör vidare i 85 -90 på mätaren är nog den smidigaste lösningen och som jag har svårt att tro att den kommer att straffa sig med böter.

#7
2020-03-04 13:33

@Intelligentes. Varför gör de inte brandbilar som gör 120 km/tim då om några minuter på marginalen är så viktiga?

#8
2020-03-04 13:52

pinjong, sluta dumma dig. En så urfjantig kommentar. Mig veterligen kan du nog komma upp i 120 med en lastbil redan idag utan hastighetsspärr. I övrigt borde du veta lika väl som alla andra att lastbilar konstrueras utifrån vissa specifika fysiska principer samt utifrån givna lagkrav. Du vet: motorkonstruktion, utväxling, varvtal, vridmoment, bränsleförbrukning, bromsförmåga, stabilitet och så vidare. Om vi bortser från allt som jag skrev tidigare, är det fullt tekniskt möjligt att bygga en Scania R730 så att den går i 160 km/h. Inga problem alls - om det nu bara gäller att få den att gå så fort som möjligt. Men sedan var det resten, då … Att bli kvar på vägen inte att förglömma!

#9
2020-03-04 16:51

@Intelligentes. Din poäng om att vinna några minuter på marginalen håller alltså inte vilket var min tes. Vi måste utgå från den komplicerade verkligheten vilken innehåller massor av olika faktorer. Till dem hör en husvagn som rullar i 80 km/tim några kilometer. Att den utgör ett hinder beror ju på själva vägkonstruktionen.

#10
2020-03-04 16:33

Har aldrig hört talas om att någon som underlättat ett utryckningsfordons framfart genom att öka hastigheten något blivit lagförd. Rykten finns det gott om och särskilt många osanna om polisers arbete.
Om man ska ha rätt att använda blåljus så ska det vara fara för liv, hälsa eller stort egendomsvärde. Ser man blåljus i backspegeln ska man göra så gott man kan för att underlätta framfarten för ett sådant fordon. Om detta medför att man gör vissa mindre trafiköverträdelser så är
det ingenting någon polis normalt rapporterar. Det är dock egentligen inte tillåtet att bryta trafikreglerna för att underlätta blåljusfordons framfart. Man bör dock kunna hävda nöd. Det händer dock att trafikanter lagförs när de inte lämnar fri väg, vilket kostar 1500kr.

#11
2020-03-04 16:44

OK Farbror Blå. Jag får enligt lag dra min husvagn i 80 km/tim verklig fart. Hur mycket fortare tycker du att jag ska dra den med ett blåljus i backspeglarna?

#12
2020-03-04 18:28

Jag tycker du ska köra in till sidan och stanna om det är möjligt. Om det rör sig om en 2+1-väg och det inte finns utrymme för omkörning ska du inte köra fortare än du får och kan under rådande trafikmiljö. Du ska ha klart för dig att du vid en eventuell olycka inte kan hävda din oskuld genom att du försökt underlätta framfarten för ett utryckningsfordon. Klyschan ”sunt förnuft” är ofta något man tillämpar (vilket kan betyda olika saker för olika personer). När man byggde 2+1-vägar var utryckningsfordons försämrade framkomlighet en sak man oroade sig över, men fördelarna med dessa vägar vägde över.

#13
2020-03-04 18:48

Tycker inte det här är en allvarlig fråga.
Känns mer som ett påpekande om att "Om jag minsann inte får köra fort så får ni fanimej inte komma förbi heller."
Trafik är sunt förnuft. Det är _självklart_ att du måste flytta på dig ifall blåljus kommer.
Ingen som ens kommer fundera två gånger om man höjer tempot lite grann för att kunna släppa förbi blåljus ifall man hamnar i en klämd situation. Det kan ju för fan vara liv det är frågan om.

#14
2020-03-04 18:58

Tack Farbror Blå. Varken jag eller någon annan får carte blanche för att trycka gasen i botten. Rimligen tar utryckningsfordonen även hänsyn och låter bli att försöka trycka upp framförvarande fordon över hastighetsgränsen. De borde förstå att de syns och hörs och att andra trafikanter gör så gott de kan även om det förstås kan finnas något undantag.

#15
2020-03-04 19:23

1+2-väg är tillräckligt bred , även vid enfilig, för att kunna släppa förbi fordon, även utryckningsfordon. Gå i en inte alltför hög hastighet in till kanten. Det finns plats.

#16
2020-03-04 19:34

Känns nästan som en ”ickefråga” Det kan inte finnas många km vägar där inte polisen kan komma förbi. Vilka vägar skulle det vara i så fall?

#19
2020-03-04 20:08

Är myndigheten/ kommunen så snål att de bygger 1+2 vägar, så får de väl skylla sig själva. I USA hade de blivit stämda för miljardbelopp av patientens familj, om åklagaren kunnat styrka att vägens bredd var orsaken till patientens död/framtida men.. Vi får hoppas att den möjligheten till stämning även kommer till Sverige, någon gång...

#20
2020-03-04 20:16

Apropå #10 och Farbror Blå:s påstående: Läs här: https://www.aftonbladet.se/bil/a/5VbOV1/hjalpte-ambulans--da-rok-korkortet

#21
2020-03-04 20:48

Jag har vid ett par tillfällen gasat på ordentligt på motorväg med utryckande polis bakom mig. Legat i vänsterfil utan att ha lucka till höger för ingen jävel kommer på tanken att släppa in mig. Då har jag gasat på till närmare 115-120 på 100-väg.

#22
2020-03-04 20:51

Audi A5 SB: Så utomordentligt fånigt... Sverige i ett nötskal.

#23
2020-03-05 12:00

För personbilar eller möjligen husvagnar är detta ett litet problem.
Det stora problemet är när föraren av ett större och bredare fordon färdas på vajerväg med bara ett körfält och detta i sin EU-föreskriva maxfart på 20km/h. Att hjula en skogsmaskin en kortare sträcka på vajerväg medför närmast vånda för föraren som hela tiden sitter och spanar i backspegeln efter ikappkörande utryckningsfordon! Blir man dessutom ifattkörd av en stressad tradare som lägger sig så nära att sikten bakåt blir skymd finns inget att göra. Ambulansen kan ofta tränga sig förbi även om traktorn är 299cm bred, men en tradare får oftast inte plats i sidled.

#24
2020-03-05 12:11

Farbror Blå: Föraren som körde för fort fick sitt körkort indraget. Händelsen skedde i närheten av Slottsbron väster om Karlstad.

#25
2020-03-05 13:09

#10 "Om detta medför att man gör vissa mindre trafiköverträdelser så är det ingenting någon polis normalt rapporterar. "

Okay, så om jag kör 10km/h för fort eftersom jag har en polisbil, ambulans eller annat utryckningsfordon bakom mig och passerar en fartkamera. Kan Farbror Blå garantera att jag inte får böter? Tror inte det.

Jag har uppfattat Farbror Blå som vettig i sina tidigare kommentarer. Tyvärr tror jag att han är undantaget inom polisprofessionen.

#26
2020-03-05 14:19

" Om du med husvagnen kör 60 km/tim när tillåten hastighet i ditt exempel, innebär att du får köra 80. Då måste man nog ha en synnerligen bra anledning till det, för att det inte ska bedömas som att aktivt hindra " TRAFIKEN borde det stå efteråt. Synd att inte polisen har tid att prata med dessa (inte husvagnsfolk specifikt) sniglar.

#27
2020-03-05 17:01

Men de poliser som bryter mot lagen, läggs ned!

#28
2020-03-05 20:33

Enfald! F-låt! Trefalt!
Nämn ett enda exempel!!

#29
2020-03-05 22:25

Angående Aftonbladets artikel så är det tråkig läsning. Mc-polisen hade dock rätt att agera som han gjorde, men det betyder inte att alla poliser hade gjort så. Det framgår inte heller hur trafikmiljön var vid tillfället. Det kan varit försvårande omständigheter som rådde i trafikmiljö. Nu gick händelsen till en tingsrättsförhandling (verkar det som) och då har även en åklagare och en domstol gjort samma bedömning som mc-polisen. Att bilföraren hade en genomsnittsfart på 102 km/h över 1200 meter är försvårande då det är en förhållandevis lång mätsträcka. Den mätmetoden som använts ger ca 10-15km i rabatt. Att han inte valt att köra åt sidan trots möjligheterna till detta tycker jag är försvårande. Det var kanske för att han körde så pass fort som han inte hann uppfatta dessa platser i tid.
Hade körningen mätts genom ATK (kameraskåp) hade utfallet troligen blivit det samma. Det kan troligen bli väldigt fel om man regelmässigt skulle tillåta att fordonsförare begår hastighetsöverträdelser så fort de känner sig stressade av blåljus i hasorna.

#30
2020-03-06 16:53

Hundter: Bara som exempel på poliser som brutit mot regler blev jag som bussförare i en by där 50 km/timme gällde omkörd av en polisbil i hög hastighet där vägen svängde och det fanns noll sikt. Blåljus hade de heller inte. När jag 20 minuter senare kom in i nästa samhälle stod polisbilen vid en korvkiosk. Detta är bara ett exempel i högen. Jag har upplevt mycket under mina ca 45 år-500.000 mil som yrkeschaufför. Polisen är alltför ofta allt annat än föredöme i trafiken. Förmodligen inte i andra miljöer heller. Hu urvalet för att få poliser med rätt egenskaper går till kan man undra. Deras förkärlek för biljakter i idiothöga hastigheter är ett annat exempel. Att oskyldiga kan råka illa ut tar man ingen hänsyn till. Det finns bättre sätt att få stopp på deras framfart t.ex. blockering av vägen alternativt anglar som gör att de får punktering. Känner de sej inte jagade går det inte så fort.

#31
2020-03-06 17:46

Du har rätt att hysa polisförakt Glimma men det är dynga du sprider som troligen beror på något..
Jag skulle kunna bemöta dina iakttagelser och tankar om hur polisarbete ska utföras, men det är troligen ganska meningslöst.

#32
2020-03-06 19:40

Inte sällan kör jag på1-2 väg och i närheten finns i en stor sjukhus och brandstation. Det är inte ovanligt att jag får utryckningsfordon bakom mig. Blåljus syns oftast från ett par kilometers avstånd. Jag sänker hastigheten och i god tid hittar en parkering, busshållplats, utfart eller vägkant. Jag stannar där och genom att blinka till höger visar att jag har sett bilen och har för avsikt att stanna kvar. Samt jag själv syns bättre. Samtidigt uppmärksammas bakomvarande bilar. Jag ser att de flesta bilar blir kvar på körbana tom på omkörningsfilen och inte agerar före än utryckningsfordonet ligger precis bakom. Jag tror att i verkligheten bötfälls inte tillräckligt många än att nån bötfälls i onödan. Polisen gör som lagen säger. Är man inte nöjd och tycker att man har rätt, kan man överklaga böter. Smutskasta polisen är inte relevant i sammanhanget.

#33
2020-03-07 09:41

Farbror Blå: Det jag skrev var en blandning av fakta och affekt. Lite bättre nyansering kan man kanske begära. Jag har upplevt mycket både positivt och negativt vad gäller polisers agerande. Exempel som kanske inte passar i detta forum. Dock kan ingen ta ifrån mej mina upplevelser av alla de dåliga polisbeteenden som jag blivit vittne till.

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.