Bild
Nästa artikel
Bilfrågan: Hur mycket företräde måste jag lämna vid filbyte?

Bilfrågan: Hur mycket företräde måste jag lämna vid filbyte?

Bilfrågan

Vad gäller egentligen för filbyte på motoräg? Vi Bilägare svarar.

På vardagar svarar Vi Bilägare på läsarfrågor om bilar och trafik. Vill du att vi ska svara på din fråga? Fyll i formuläret eller mejla till bilfragan@vibilagare.se.

Fråga:
Jag funderar lite kring detta med den beryktade högerregeln och motorvägskörning. Vad gäller egentligen under ”vanlig körning” mellan av- och påfarterna? 

I Spanien åkte undertecknad på en saftig bot då jag (i god tid och i gällande hastighet 120 km/tim) gav tecken och sedan bytte till vänsterfil för att köra om en långsam lastbil på motorvägen.

Trafikpoliserna menade att de hade företräde då de redan låg i vänsterfilen.

Jag har hört sägas att det i Sverige är precis tvärtom, vi har i vänsterfilen enligt högerregeln skyldighet att ”släppa ut” bilar som ligger till höger och vill köra om, även om vi håller hastigheten och tvingas sakta ned för att släppa ut bilen i fråga.

Håkan

Svar:
Den spanska polisen har kanske lite annorlunda regler än vad vi har i Sverige. I Trafikförordningen 3 kap 43 § står att ”En förare som uppmärksammar att någon annan förare avser att köra in i det körfält han eller hon färdas i skall anpassa hastigheten så att inkörningen underlättas”. Den som försvårar för en medtrafikant att komma in i det egna körfältet kan få böta 1 000 kronor.  


Men det är förstås olämpligt att bara svänga ut framför snabbare bilar som närmar sig i vänsterfilen. Den som gör det bryter mot paragraferna 65 och 66 i Trafikförordningens kapitel 3. Där sägs: ”När en förare avser att starta från en vägkant eller att vända, svänga, byta körfält eller ändra fordonets placering i sidled på något annat inte oväsentligt sätt skall föraren ge tecken med körriktningsvisaren för att visa sin avsikt…”(65 §). 

66 § tar vid: ”Även om en förare givit signal eller tecken är han eller hon skyldig att försäkra sig om att den avsedda manövern kan göras utan fara eller onödigt hinder för någon annan”.

Omdöme och hänsyn krävs av bilister i alla körfält, oavsett vad lagen säger.

Marianne Sterner, Vi Bilägare

Diskutera: Behöver reglerna för filbyte på motorväg förtydligas?

Taggar: Bilfrågan

Kommentarer

#1
2016-11-22 07:28

Sunt förnuft borde ju räcka till tycker man. Varför inte försöka underlätta för de som vill byta fil på motorväg?
"här kommer jag, du får vänta" är lite väl egoistiskt.

#2
2016-11-22 08:00

Ett stort problem är fartdårarna med minimalt med omdöme och hänsyn, som plötsligt dyker upp i vänsterfilen och hindrar annan trafik från att köra om t. ex. en lastbil.

#3
2016-11-22 07:59

Om folk hade lite mer tajming och känsla när de kör bil så skulle vi slippa dragspelen, när filbyten sker från för låg fart eller att det inte lämnas lucka som gör att att bilar bakom måste bromsa för att skapa lucka igen.
Men eftersom teamkänsla och "JAG" inte är kombinerbart så fungerar det inte i landet "JAG", trist nog!
Ta påfart som ett exempel, om dem på påfarten kunde hålla farten som går i filen så skulle filbyte var enkelt och inte nämnvärt påverka övrig trafik, men som allt för ofta kommer påfartstrafilen i -20-40km/h så då blir det svårt att komma in smidigt.

#4
2016-11-22 08:04

Finns många som inte fattar vad påfartssträckan är till för utan tror att man får inte gasa på förrän man är ute på motorvägen.

#5
2016-11-22 08:47

Håller 100% med övriga inlägg

#6
2016-11-22 10:47

Hände ett par gånger i somras att en yrvaken förare kom på att, en gång en äldre han och en gång en yngre hon, måste byta fil för att köra om ett framförvarande långsamt fordon. Utan förvarning svänger ut några meter framför mig på motorväg ute på landsorten. Notera att jag alltid håller laglig hastighet.
Det finns backspegel på bilarna, och borde finnas vridbar nacke på föraren.
Allt gick bra, kanske för att jag inte litar på de jag skall köra om.

#7
2016-11-22 10:50

Jag tycker att man vid påfart eller filbyte både bör och ska söka en lucka och inte tvinga sig in. Det blir smidigast för alla parter.

#8
2016-11-22 11:00

Det är en klar skillnad på påfart in på motorväg och idioterna som bara viker ut i vänsterfil för att köra om, trots att det kommer snabbare trafik bakom, som måste bromsa.

Helt rätt att bötfälla trådis och förklara att det inte är någon rättighet att hindra övrig trafik. Kör gärna om, men tryck på pedalen längst till höger, så ni inte hindrar den snabbare trafiken.

#9
2016-11-22 12:05

Kan vara lite irriterande när man kommer på en påfartssträcka, och det kommer bilar i högerfilen och som inte kan gå ut i vänsterfilen trots att inga bilar kommer där.

#10
2016-11-22 12:12

@Leif Larsson. Så när du kommer på påfarten så ska bilar flytta på sig för att sedan söka sig tillbaka till högerfilen? Ger du dem plats då?

#11
2016-11-22 12:33

Självklart kör man ut i vänsterfilen om det är möjligt och släpper in de som kommer från påfarten. När det är klar så svänger man tillbaka till högerfilen, jag lovar det är inte jobbigt alls.

#12
2016-11-22 12:50

Ingen underlättar eller följer regler längre, bara att konstatera hur det ser ut. Bilar kan köra i vänsterfilen på motorvägen fast inga bilar är i vägen.. helt fritt. Detta beteende har jag märkt av de senaste åren. Sedan tror jag att folk som "tror" de gör rätt visar andra att man kan göra så, då blir en regel "sanktionerad" och andra kan följa efter samma beteende. Polisen borde ut och titta och bötfälla, så att dessa uppkomna "egna" regler försvinner, bötfäll "vänsterfälts körare". Även mönstret med att inte släppa in någon som kommer ifrån påfarten på motorvägen ger upphov till irritation och sämre säkerhet för alla. Trafiken har ökat med åren och nu krävs det att folk som kör sin bil verkligen försöker hjälpas åt för att göra trafiken smidig. Regler måste följas mycket bättre. Jag förordar "omtagning" av körkortet vart 5:e år för att uppdatera på vad som gäller. Klarar man inte uppkörningen så får man börja på trafikskolan igen för att korrigera sin bilkörning. Är man inte lämpad, jag då kanske man får lägga ner detta med bilkörning helt. Jag är för hårdare regler för detta skulle radikalt minska antalet olyckor och "okynnes beteende".

#13
2016-11-22 13:33

"skall föraren ge tecken med körriktningsvisaren för att visa sin avsikt"....?

Nej, det kan inte stämma. Paragraf 65 verkar inte existera längre, det finns ju inte ens blinkers på nyare bilar!
Eller menar de att ett långfinger fungerar istället för blinkers..?

#14
2016-11-22 14:35

@Hackenbush. Om inte den påfarande själv klarar att hitta in på motorvägen så kan man med hjälp av gaspedalen hjälpa till att skapa den lucka hen tvekar att inta. Att byta till vänsterfil i tät trafik stressar bara de som ska fram fort ännu mer. Men alla gör som de vill givetvis.

#15
2016-11-22 14:36

Jag tror att alla förbereder sig för helt självkörande bilar där det inte ens finns någon ratt och då behövs inga blinkers längre.

#16
2016-11-22 17:34

Apropå självkörande bilar, är det föraren eller fabrikanten av bilen som ansvarar för körningen ??

#17
2016-11-22 17:58

Notera bilden... Högerfilen alldeles tom. Ingen påfart är det heller. En alltför vanlig syn. Varför är folk så rädda att ligga i högerfilen? Dessutom brukar mittfilsförarna oftast ligga under gällande hastighet. Säkert osäkra förare som är rädda för påfarter.

#18
2016-11-22 18:53

Förvirringen kring påfarter och trefiliga motorvägar är stor. Det finns en alltför vanlig missuppfattning att man ska ligga i mitten filen på trefilig (motor)väg för att man är skyldig att underlätta för bilar på påfarter.
Det är helt riktigt att den som befinner sig på motorvägen skall underlätta för den som kommer på påfarten, men detta kan göras med hastighetsanpassning, samtidigt som den på påfarten har skyldighet att anpassa sin fart till de på motorvägen.
En annan missuppfattning är att högerregeln skulle gälla vid filbyte eller vid påfart. Vid filbyte skall man också underlätta för den filbytande men filbytet skall ske endast om det kan ske utan fara eller onödigt hinder för andra vägtrafikanter.

#19
2016-11-23 01:17

Mr Wheeler har rätt i sitt resonemang tycker jag. Många som gör körfältsbyten pressar sig ut utan att visa hänsyn och många använder inte blinkers vid sidoförflyttningar, vilket skapar onödiga missuppfattningat på vägarna.
En relevant sak som inte omnämnts i tråden angående körfältsval är vilken hastighet som vägen är skyltad med. Är det 70 och därunder så får man ligga i det körfält som passar ens körning bäst för den vidare färden. Om skyltad hastighet är över 70 så gäller regeln att man ska placera fordonet så långt till höger som möjligt på vägen. Tyvärr är det allt för många som har dålig koll på reglerna angående detta vilket skapar betydligt mer problem på motorvägen än man kanske anar.

#20
2016-11-23 08:11

70 km/tim och under är självklart, fast så här ser det ut väldigt ofta från Järva Krog och norrut. Där är det först 80 sedan 100 km/tim. Vägen på bilden ser inte ut som en 70-väg, och när jag zoomade in den översnöade skylten tycker jag mig se tre siffror och en 1:a som första siffra.

#21
2016-11-23 09:28

Motsatsen till de som aldrig blinkar är de som tror att om jag blinkar så skall alla flytta sig för mig. Om jag kommer i 110 på motorväg skall jag inte behöva tvärbromsa för att någon blinkar och vill köra om ett långsammare fordon. Lite eftertänksamhet och samarbete i trafiken kan man ändå förvänta sig.

#22
2016-11-23 13:22

Detta är en attityd fråga. Vi har redan regler men attityden är den att de som ligger i ytterfilen alltid har fel då det går fortare i ytterfilen.
I Tyskland o förmodligen Spanien så hålls ett skärpt krav på den som förflyttar sig, det är den som förflyttar sig som utgör en fara och inte den som kör i linje.
Upplevde detta i Tyskland då jag körde om enligt våra marginaler och i helvete vad skit jag fick, helljus, fingret o näven.
Det samma gäller under omkörning, många här tar en god tid på sig, ägget i mellan fot o pedal... lastbilschaffisen svär ve o förbannelse folk bakom svär ve o förbannelse men det är enligt praxis rätt då man spar på bränslet, minskar utsläppet mm.

#23
2016-11-23 23:48

Man är skyldig enligt Trafikförordningen att underlätta för andra i trafiken och inte utgöra ett onödigt hinder för andra. Det är ganska enkelt, då du troligen själv vill bli behandlad juste ska du behandla andra på samma sätt. Detta kan medföra att man förväntas släppa lite på gasen om någon behöver använda körfältet man själv kör i. Likaväl måste man självklart vänta med att köra ut i ett annat körfält om trafiken där måste bromsa in tvärt.
Lennart, Tyvärr är det allt för många som inte har koll på vilket körfält man ska framföra sin bil i. Många som kör bil i Sthlm har liksom jag tagit körkort på annan ort där 3- och 4-filiga vägar inte existerar varför man kanske missat 70-regeln. Vissa har koll men är troligen bekväma och undviker det högra körfältet för att slippa anpassa körningen nämnvärt för fordon som kan komma ut från påfarter. Att de skapar problem för trafiken bakom som ska passera dem ser man inte som ett problem.

#24
2016-11-24 09:03

Farbror Blå. Undra vilket som är största risken, att göra dubbla körfilsbyten eller att köra om på högra sidan? 70-gränsen skulle kanske höjas till 80? De som inte har tagit körkort i Sthlm, Gbg eller Malmö, borde kanske öva lite. Några lektioner i körskola, kanske inte är helt fel?
Hörde på radion för något år sedan att Polisen i Södertälje eller Söderort bötfällde mittfilsåkare.

#25
2016-11-24 11:11

I Oregon (och kanske andra stater) i USA är det förbjudet att köra om till höger, men omkörning tolkas lite annorlunda av polisen där. Tex om du ligger längst till höger och kommer ifatt en långsammare bil som ligger i mitten på 3-filig väg så är det helt OK att passera på höger sida, detta kallas passage och inte omkörning. En omkörning är när du måste byta fil för att komma förbi och omkörning får bara ske på vänster sida. Detta för att minska antalet filbyten.

#26
2016-11-24 18:31

Mr Wheeler, det är alltid intressant angående andra länders trafikregler då man är skyldig att känna till dem om man kör där. Viktigt är dock att man struntar i reglerna i USA och andra länder när man befinner sig i Sverige.

Lennart, det är verkligen inte bra att behöva
göra flera körfältsbyten för att köra förbi mittfilsåkare. Lagstiftningen tillåter endast omkörning på höger sida på motorväg om skyltningen är 70 och därunder samt om man ska köra av motorvägen och placerar sig i körfältet som är avsett för avfarten.
Att öka gränsen till 80 är kanske en rimlig idé men jag antar att 70-gränsen finns därför att ju högre hastigheten är på trafiken desto svårare blir det att överblicka trafiken på båda sidor av fordonet. Jag misstänker därför att olyckorna hade blivit ännu fler. För kännedom så kostar boten 1000:- om man kör om felaktigt på höger sida medan det endast kostar 500:- att inte placera sig i körfältet så långt till höger som möjligt på motorvägen. Det stämmer att man haft speciella insatser mot mittfilskörning i Södertälje. Man kan naturligtvis bli bötfälld på andra platser också. Själv bötfäller jag sådan körning också, men då det är så pass lågt straffvärde så inriktar jag ofta mig på andra trafikbrott som är grövre.

Att tvinga landsortsbor att ta extra körlektioner för att de ska få framföra fordonet på breda motorvägar är nog lite väl tufft även om jag är medveten om hur knepigt det är att köra i storstadstrafik när man är ovan. Jag tycker dock personligen att trafikreglerna i Europa borde vara exakt likadana då man har rätt att köra på vårt vägnät och förväntas kunna reglerna när man har ett europeiskt körkort. Man kan även ifrågasätta den generösa lagstiftningen som tillåter utomeuropeiska medborgare att köra ett helt år på Sveriges vägar med en papperslapp som ska föreställa ett körkort. Dessa har nämligen ett år på sig att köra här efter att de blivit folkbokförda i riket. De som inte folkbokfört sig kan köra runt med sina körkort betydligt längre. Man kan inte förutsätta att sådana förare har stenkoll på bl.a. hur man ska placera sig på motorvägen.

#27
2016-11-25 17:42

I Spanien lämnar du alltid företräde åt den som har rätt till det, du tränger dig aldrig in på motorväg heller, du har ju triangel framför dig. (I Stockholm vet inte folk vad triangel betyder). Byter du fil i en rondell så ger du företräde åt den som redan finns i den filen naturligtvis. Du blinkar vänster tills du byter till höger fil för att köra ut. Du har alltid ansvar själv att anpassa din körning. För kännedom om spanska trafiklagar kan man gå in på N332.es Det är poliser som skriver där på engelska. Där finns en massa frågor med svar.

#28
2016-11-25 20:55

Men snälla någon. Ni tror på fullaste allvar att det är icke Stockholmare, som ligger och kör i mittenfilen, trots helt ledig högerfil? Gud så insnöade ni är!

#29
2016-11-29 09:31

Oj oj, här trampades det visst på en öm tå. Ursäkta, men det var inte meningen. Fast det vore intressant att veta av de som kör i mittfilen, varför? Det kan ju inte vara av skälet att det blir tvåfiligt om några mil.

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.