Bild
Nästa artikel
Bilfrågan: Får jag ställa min lätta lastbil här?

Bilfrågan: Får jag ställa min lätta lastbil här?

Bilfrågan
Fråga:
Var kan jag egentligen parkera en lätt lastbil? Se bilden! Får jag parkera på denna plats?
Jeanette Wallin

Svar:
Tilläggstavlorna säger att parkering är tillåten för fordon som är registrerade som 1: Buss, oavsett totalvikt, (vägmärke T8 Symboltavla med symbol S5) och 2: Tung lastbil, alltså lastbil med totalvikt över 3,5 ton, (vägmärke T8 Symboltavla med symbol S1).
På en parkeringsplats där endast ett visst fordonsslag eller trafikantgrupp får parkera får andra fordon inte parkeras eller stannas annat än för på- eller avstigning, vilket går att läsa i Trafikförordningen (1998:1276) 3 kap. 54 § tredje stycket.
Lätta lastbilar är lite missgynnade i dessa sammanhang. Det finns inte någon symbol som man kan använda för att reservera en parkeringsplats för lätta lastbilar. Den som parkerar sin lätta lastbil på en P-plats som reserverats för tunga lastbilar riskerar böter, likaså om den lätta lastbilen parkeras på P-plats reserverad för personbil med personbilssymbolen S3. 
En nyhet på den här fronten är att vi den 1 december fick en del nya vägmärken, bland annat en ny symbol, S12, som betyder personbil klass II. Märket visar en husbil av typ alkovbil, en symbol som väl redan inofficiellt har använts för ställplatser, men nu är den officiell. 
Bo Göingberg, Transportstyrelsen
 
Taggar: Bilfrågan

Kommentarer

#1
2018-01-13 07:05

Och så har vi dom tunga lastbilarna över 3,5 ton som står över natten på allmänna gator där det är tillåtet att stå för bilar under 3,5 ton, och vad jag har sätt inte får böter av någon anledning ?!

#2
2018-01-13 15:22

Det är upp till varje kommun att bestämma generella parkeringsregler. I Stockholm stad är det ett generellt förbud för parkering av tyngre fordon över 3,5 ton utom på särskilt avsedda platser vilket framgår av skyltning.
Men att det inte lappas på tyngre fordon beror nog mest på att dessa avsedda platser är ganska få.

#3
2018-01-13 16:59

Ok Puggento kan det vara så att det är "bussiga klubben" bland p-vakterna som råder i Stockholm stad vad det gäller fordon över 3,5 ton. Då kan dom kanske vara lite bussiga mot oss som vanliga personbilar också när vi står fel, men icke!

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.