Bild
Nästa artikel
Heldraget med omkörningsförbud, men traktorer får köras om. Frågeställaren undrar vad som gäller. Illustration: Johan Isaksson.
Heldraget med omkörningsförbud, men traktorer får köras om. Frågeställaren undrar vad som gäller. Illustration: Johan Isaksson.

Bilfrågan: Får jag köra om traktorer?

Bilfrågan

”Vilket gäller – linjen eller skyltningen?” Vi Bilägare svarar.

Vi Bilägare svarar på läsarfrågor om bilar och trafik. Vill du att vi ska svara på din fråga? Fyll i formuläret eller mejla till bilfragan@vibilagare.se.

Fråga:
Flera skyltar om omkörningsförbud med tilläggstavla ”Traktor får omköras” finns uppsatta efter en normalsmal väg/gata med heldragna linjer. Vad gäller? Får man överträda heldragen linje vid omkörning av traktor? Annars är omkörning ej möjlig. Vilket gäller linjen eller skyltningen?
Ree Blg

Svar:
Vi håller med om att i det här fallet är reglerna lite tvetydiga – särskilt om man memorerar det man en gång läste i teoriboken för körkort. Där stod att polismans tecken är överordnat trafiksignaler som är överordnat vägmärken och vägmarkeringar. Sist har vi faktiskt trafikregler. Den heldragna linjen är alltså lika ”stark” som vägmärket.
Det betyder att du får köra om traktorn om du kan göra det utan att överträda den heldragna linjen. Är det inte möjligt så är omkörning förbjuden! Traktorföraren måste alltså underlätta omkörningen genom att gå ut på vägrenen.
Erik Rönnblom, Vi Bilägare

Diskutera: Vad tycker du om svaret?
 
Taggar: Bilfrågan

Kommentarer

#1
2018-08-29 08:21

Vägmärket säger ju att man får köra om, och det ska väga lika tungt som vägmarkeringen. Så jag tror att upprättarens tanke är att traktorer och motorredskap får köras om utan risk för påföljd, förutsatt att omkörning sker på ett säkert sätt.

#2
2018-08-29 09:38

Det finns ju vägar där vägrenen utgör cykelbana och det är då heldragen linje mot körbanan. Kommer man då till ett ställe med omkörningsförbud och tilläggstavlan "traktor får omköras" blir det ju lite fånigt. Traktorföraren får inte köra över den heldragna linjen till cykelbanan och bilföraren får inte köra över mittlinjen!
Det måste alltså vara en väldigt mager traktor för att kunna passeras.

#3
2018-08-29 12:20

Om nu föraren kommer ifatt en tung terrängvagn, t.ex. lastbärande skogsmaskin s.k. skotare, som i regelverket är separerad från traktor och motorredskap, får hen då köra om om inte mittmarkeringen hindrar?
Hur ska föraren kunna se skillnad i så fall på en traktor och en skotare?

#4
2018-08-29 16:36

Jag tolkar skylten= Fordon med LGF-skylt får köras om.
Logiken ligger väl i att det går så snabbt att passera dessa fordon att man hinner med det innan mötande biliar kommer farligt nära trots den begränsade sikten, trafikregler bygger oftast på logiskt tänkande. Tycker någon annan något annat är det intressant att höra om någon fått böter just i denna situation!? Utgör man ingen fara antar iaf jag att inte några poliser ger böter om man kör om långsamt gående fordon.

#5
2018-08-29 16:46

Om gatan bara har ett körfält i vardera riktning och heldragen mittlinje skulle ju inte vägmärket behövas. Om man då vill ge tillåtelse att köra om traktor och motorredskap kan man inte bara sätta upp en tilläggstavla utan det måste finnas ett vägmärke också. För övrigt har jag för mig att vägmärke gäller före vägmarkering.

#6
2018-08-29 20:27

Alla traktorer är inte lika breda som en klunga cyklister. Vissa kan man passera, andra inte. Det står att man FÅR passera traktorer inte att man måste. Ni vet, som med fartgränserna; man får köra så fort som det står på skyltarna, men det är inget tvång.

#7
2018-08-30 13:45

För mig är det självklart att man får köra om. Det står ju på skylten. Varför krångla till det? Om det är fysiskt omöjligt att köra om traktorn utan korsa linjen är ju tilläggstavlan helt onödig. Kan inte Bo Göingeberg på Transportstyrelsen reda ut detta i.st. för Rönnblom som jag inte litar på i detta fallet?

#8
2018-09-19 21:23

Frågan är så dum, så jag komenterar den inte!

#9
2019-07-27 10:01

Kör om.

#10
2019-07-27 10:44

Man kan vända på perspektivet och tänka tanken att man är på väg över ett krön. På andra sidan möter man en traktor och ett koppel bilar som är på väg förbi och som då befinner sig på fel vägbana. Det har hänt mer än en gång. Jag respekterar den heldragna linjen om inte traktorn står stilla.

#11
2019-07-27 11:09

Om något hindrar den rådande trafikrytmen, t.ex traktor som kör i 30 och det är 40 väg eller mer så får du köra om. Det är ett hinder. Tilläggstavlan förtydligar ännu mer att det är ok att köra om.

#12
2019-07-27 14:47

Trafikförordning 1998:1276 3 kap:
11 § Ett fordon får inte med något hjul föras på ett spärrområde eller över en heldragen linje.

Om särskild försiktighet iakttas får dock undantag göras från detta om
1. det behövs för att fordonet skall kunna passera ett hinder på vägen,
2. utrymmet i en vägkorsning annars inte är tillräckligt för fordonet,
3. en heldragen linje behöver korsas för färd till eller från en fastighet eller motsvarande, eller
4. det i fordonets färdriktning löper en streckad linje omedelbart till höger om den heldragna linjen.

Trots vad som anges i första stycket får ett fordon föras över en heldragen kantlinje om det behövs för att fordonet skall kunna framföras på vägrenen enligt vad som anges i 12 § första stycket. Förordning (2007:101).

Förordning 2007:101 2 kap:
12 § På väg skall vägrenen användas
1. vid färd med cykel eller moped klass II när cykelbana saknas,
2. vid färd med moped klass I,
3. vid färd med ett fordon som är konstruerat för en hastighet av högst 40
kilometer i timmen eller som inte får föras med högre hastighet än 40 kilometer i timmen, eller
4. av dem som för ett fordon förspänt med dragdjur, rider samt leder eller
driver kreatur.
Om det behövs för att underlätta framkomligheten för annan trafik, får
vägrenen användas tillfälligt även vid färd med andra fordon.
Har körbanan avgränsats med en heldragen kantlinje får vägrenen användas endast i de fall som anges i första stycket.

#13
2019-07-27 15:55

När jag tog mina körkort på 80-talet (ABECEDE) så lärde jag mig prioritetsordningen:
1. Polismanstecken
2.Trafiksignaler
3. Vägskyltar
4. Vägmarkeringar

Vägskyltar hade vid den tidpunkten alltså prioritet före vägmarkeringar. I de fall en vägskylt visade på annan skyldighet än en vägmarkering så var det skylten som gällde. Tänker man på tillfälliga vägskyltar vid vägarbeten så vore det orimligt om båda hade samma status. Att sedan vinterförhållanden eller slitage kan göra att vägmarkeringarna blir oläsliga är en annan orsak till att vägskyltar har en högre prioritet än vägmarkeringar.
Eftersom vi numera är medlemmar i EU så kanske detta har ändrat sig, även om jag inte tror så är fallet.

Jag tror att "Erik Rönnblom, Vi Bilägare" är helt ute och cyklar med sitt: "Den heldragna linjen är alltså lika ”stark” som vägmärket." Bättre att vi får ett riktigt svar från en officiell person från Transportstyrelsen.

Sedan vore det riktigt intressant om "Farbror Blå" kunde uttala sig.
Skulle föraren i ovannämnda situation få böter om han korsar den heldragna linjen?
Om inte, vad gäller då vid en olycka i ovannämnda exempel?
Om böter eller annat straff, vilken förordning använder sig rättsväsendet av?

#14
2019-07-27 17:11

Rent personligt: Om du kan köra om traktorn, helt utan risk för någon överhuvud taget, så gör det. I vart fall borde det vara så.

.

#15
2019-07-27 17:25

Och om traktorn får motorstopp? Ska ingen köra om då heller pga heldraget?
Är det säkert så kör man om.

#16
2019-07-27 18:08

Jag tror personligen att Kanske har rätt.
Det vore intressant att få ett uttalande från en myndighet på denna fråga som varit ute här snart ett år!

#17
2019-07-27 19:42

.

#18
2019-07-27 19:40

Kuggfråga! Om ett TMA-fordon har parkerat mitt i din körbana och det är heldraget, parkerar du din bil på stället då?

#19
2019-07-27 22:07

@Axa och FXX. Ett fordon som är parkerat eller trasigt körs inte om. Det passeras. På samma sätt som du inte kör om en lyktstolpe utan du passerar den.

Läs vad jag länkade in ovan:
Trafikförordning 1998:1276 3 kap
11 § Ett fordon får inte med något hjul föras på ett spärrområde eller över en heldragen linje.
Om särskild försiktighet iakttas får dock undantag göras från detta om
1. det behövs för att fordonet skall kunna passera ett hinder på vägen.

Passera ett hinder i form av en trasig traktor eller ett parkerat TMA-fordon får med andra ord göras.
Dock behöver man beakta om det parkerade TMA-fordonet visar att passage inte inte får ske. Alltså att vägen är tillfälligt avstängd. Då får du självklart inte passera eftersom TMA-fordon likställs med Polismanstecken.

#20
2019-07-28 12:10

Kanske
....eller passerar

#21
2019-07-29 09:21

Jag kan heller inte göra någon annan tolkning än "kanske" Finns det en hackordning enligt inlägg #13 såsom jag också lärt mig, så kan inte den tolkningen enligt Rönnblom vara rätt. Två motstridiga likvärdiga regler kan/får inte finnas, jag hade drivit det till rätten ifall polisen obstruerar.

#22
2019-07-30 13:05

Kör om ifall du kan, med hänsyn till möte, väglag, motorstyrka, intresse. Om du inte vill eller vågar köra om, se då till att hålla ut till höger, så vi andra kan köra om och håll avstånd till framförvarande bil, så vi kan vika in framför er.

#23
2019-07-30 16:17

Frågan var inte "KAN" utan frågan var "FÅR". De flesta KAN göra väldigt mycket t.ex. kan begå brott. De FÅR dock inte begå brott.

Det står "Traktor och motorredskap får omköras". Inte "Traktor och motorredskap kan omköras". Det är väldigt stor skillnad mellan dessa texter. Tydligen förstår somliga inte detta mest elementära.

#24
2019-07-30 18:40

Kanske : Läs mina två första ord i mitt inlägg, där framgår det tydligt, att jag anser, att man "FÅR" köra om i detta fall.

"Tydligen förstår somliga inte detta mest elementära." Hur går det själv med det?

#25
2019-07-30 23:30

Magpie, du skiver:
"Kör om ifall du kan, med hänsyn till möte, väglag, motorstyrka, intresse. Om du inte vill eller vågar köra om, se då till att hålla ut till höger, så vi andra kan köra om och håll avstånd till framförvarande bil, så vi kan vika in framför er."

Där finns det ett KAN som andra ord, inte ett FÅR. Så återigen bevisar du att du inte begriper.

#26
2019-07-31 00:37

Efter lite sökande på nätet har jag hittat att,
1. Trafikskylt och vägmarkering värderas lika
2. En heldragen linje får inte korsas vid omkörning av tex en traktor
3. Om det är skyltat enligt frågeställaren så bör det vara målat en varningslinje istället, enligt föreskrift om vägmarkeringar ”15 § Om ett förbud mot omkörning inte gäller omkörning av traktor och motorredskap klass II, bör M3, varningslinje, utföras i stället för markering M8, heldragen mittlinje.”

Således, frågeställaren får köra om traktorn under förutsättning att det kan ske på säkert sätt.

#27
2019-07-31 21:24

Spelar du bara dum Kanske, eller? Jag skriver "Kör om...". Vad är det specifikt, i de två orden, som du inte fattar?

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.