Bild
Nästa artikel
Illustration: Johan Isaksson.
Illustration: Johan Isaksson.

Bilfrågan: Får jag köra om till höger?

Bilfrågan

"Det finns ju en regel om att man får köra om till höger om körfältet har en annan vägvisande pil. Finns det reglerat hur man får använda detta för omkörning?" Vi Bilägare ger svaret.

På vardagar svarar Vi Bilägare på läsarfrågor om bilar och trafik. Vill du att vi ska svara på din fråga? Fyll i formuläret eller mejla till bilfragan@vibilagare.se.
 
Fråga:
Det finns ju en regel som säger att man får köra om till höger om körfältet har en vägvisande pil som antyder att körfältet inte längre följer vägsträckan. Finns det reglerat i skrift huruvida man kan använda det körfältet för omkörning och sedan byta tillbaka till ”ordinarie” körfält?
 
Jag vill minnas att bilen ska framföras i det körfält som är ”bäst lämpat för färden”. Tolkningen skulle således kunna bli: ”det gick inte att byta till vänsterfilen för att köra om och jag ville inte bromsa ner min hastighet ... därför bedömde jag att höger körfält var bäst lämpat eftersom det är lagligt att passera där”. Missar jag någon del i lagen eller kan man tolka den på det viset?
Niclas O
 
Svar:
Trafiklagstiftningen är inte fullkomlig, man kan ibland komma undan med riktigt dålig bilkörning om man läser lagstiftningen som fan läser bibeln. Det finns en trafikregel som säger att det inte anses som omkörning då ett fordon i ett körfält passerar ett fordon i ett annat körfält om körbanan är indelad i körfält för olika färdmål som är utmärkta med körfältsvägvisare. (3 kap. 41 § första stycket punkt 2, trafikförordningen.)
 

Den regeln har tillkommit för att eventuell köbildning i det vänstra körfältet som med körfältsvägvisare över körfältet visats mot ett visst mål inte ska hindra trafiken i högra körfältet om den med körfältsvägvisare visas mot ett annat mål. Men observera att det måste finnas körfältsvägvisare placerade över varje körfält och att dessa ska visa mot olika färdmål om man ska kunna passera till höger utan att det ska anses som omkörning.
 
Är det fråga om buskörning och man hänvisar till denna regel till sitt försvar skulle nog en domstol kunna väga in flera aspekter som exempelvis 3 kap. 7 § i trafikförordningen där det står att ”omkörning skall ske till vänster”.
Bo Göingberg,Transportstyrelsen
 
Diskutera: Vilken trafikregel skulle du helst vilja ändra på?
Taggar: Bilfrågan

Kommentarer

#1
2015-05-04 10:31

Ibland funderar jag på om det inte vore bättre att omkörning alltid skulle ske till höger på vägrenen. Det borde vara säkrare än att köra i körfältet för mötande trafik.

#2
2015-05-04 15:29

@Thommys
Nu finns det ju en väldans massa trefiliga vägar där det inte handlar om att köra om i motgående körfält, där man kan köra om till höger väldigt ofta.
Det gör jag själv, mer eller mindre dagligen.
Svär högt och blir fruktansvärt irriterad på stollar som inte har något bättre för sig än att parkera i mittfilen på in och utfartsleder, i mitt fall gällandes Göteborg. Kan för mitt liv inte förstå den tankegången, att i tät trafik sacka ner trafiken fullständigt med att "parkera i mittfilen". Ser man inte trafikflödet runt sin egen bil? Att det kanske är läge att flytta ett steg till höger när bilar svischar förbi på alla möjliga håll och kanter?
Eftersom högerfilen i väldigt många fall är mer eller mindre tom susar jag ofta förbi där, och många med mig.
Det är trafikfarligt, och jag hade hellre kört om på rätt sida, men för att på något sätt hålla trafikrytmen blir det tyvärr högersidan alltför ofta.

#3
2015-05-06 11:48

Då kan man ju stället fundera på varför de flesta trafikregler (och andra lagar) är utformade så att man "kan läsa dom som fan läser bibeln". Om det finns utrymme för egen tolkning i lagtexten så borde det utrymmet även ges vid en eventuell rättslig prövning av samma ärende.
Som det är nu så är det ju upp till föraren att tolka lagtexten på sitt sätt och samtidigt försöka veta hur rätten skulle tolka samma text.

Och som svar på det egentliga diskussionsämnet:
Ta bort det förbannade omkörningsförbudet på högersidan... det tjänar ingenting till att ha ett sådant förbud. Det är lika farligt att köra om på vänster om den man kör om inte tittar i speglarna.

#4
2015-12-23 14:28

Svaret frågeställaren egentligen vill ha svar på:
Jag är så jädrans trött på alla som parkerar i ytterfilen och ALLTID vägrar flytta på sig. Kan jag skita i dem och köra om eftersom de uppenbarligen lever i sin egna lilla bubbla?

Svar: Nej. Men undantag gives för att använda pansarskott för att undanröja alla ytterfilsparkerare. Sedan kan du fortsätta din färd i vanlig ordning. Observera att fortsatt färd skall göras i innerfilen om du inte själv vill bli föremål för ett pansarskott.

#5
2015-12-23 14:30

Jag har funderar på det här. Varför kan man inte bötfälla ytterfilsparkerare med kamera på motorväg? Torde bli relativt enkel algoritm. För varje bil som passerar, starta en timer. När en bil i yttre filen passerar med fart > 50km/h och innerfilen har vart tom i över 10 sekunder, bötfäll.
Skulle generera miljardbelopp omedelbart. Alla ytterfilsparkerare får lära sig köra bil eller bli fattiga.

#6
2015-12-26 13:07

Jag förstår inte riktigt frågan och ännu mindre svaret.
Jag får helt enkelt inte köra om till höger - om inte fartbegränsningen är 70 eller lägre. Undantaget är om körfältet till vänster är tydligt markerat att det enbart gäller svängande åt vänster.
Spontan filbildning - det vill säga köer - är en situation som inte räknas som omkörning. Man följer helt enkelt med i kön.

Det normala körfältet är det längst till höger.
Polisen gjorde en extrainsats angående detta, jag tror det var på Södertäljevägen (E4). (Har stått om detta på denna webbplats.)

#8
2015-12-27 02:11

Ja tyvärr är det ofta amerikanskt kaos som råder på E4:an genom Sthlm. Det är också en väg där det sker olyckor varje dag. Anledningarna är flera och mest handlar det nog om trafikanternas ovilja att följa hastighetsbegränsningen, blinka vid körfältsbyten, hålla säkert avstånd till framförvarande fordon, samt att låta bli mobiltelefonen. Att många kör om på fel sida gör inte trafiksituationen bättre, möjligen för just den trafikant som nödvändigtvis måste pressa dig framåt i trafiken till andras förtret.
Att notoriskt placera sig i vänstra eller mittersta körfälten är inte ok på 80 väg och uppåt. Oftast handlar det om okunskap eller lättja. Dessa trafikanter är sällan medvetna om hur pass negativt deras placering inverkar på trafikmiljön. Att insändarskribenten vill köra om från en otillåten plats på vägen är en av konsekvenserna.

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.