Bild
Nästa artikel
Så tar vi fram AutoIndex

Så tar vi fram AutoIndex

AutoIndex

20 398 svenska bilägare har deltagit i årets undersökning. Här ser du hur vi gör för att få fram vilka som är nöjdast med sina bilar.

Vi har tagit hjälp av 20 398 svenska bilägare för att få fram resultaten till AutoIndex 2013. Det slumpmässiga urvalet visar ett tvärsnitt av landets bilburna befolkning. Flest bilägare återfinns i åldersspannet 50–65 år. Undersökningen har genomförts för tolfte gången i ordningen.

Vi har enbart vänt oss till privata bilägare som bäst kan bedöma hur ekonomin också påverkar bilinnehavet. Underlaget består av lika delar bilägare som köpt nytt respektive begagnat och lika delar bilägare som har årsmodellerna 2009–2012 respektive 2006–2008.

Den svenska undersökningen består av 26 märken, utvalda efter storleken på marknadsandelar från årsmodell 2006 och senare. Frågorna ställdes under perioden januari–mars i år. 

AutoIndex är ett skandinaviskt samarbete mellan Vi Bilägare, danska och norska bilmagasinen Motor samt konsultföretaget Loyalty Group med säte i Köpenhamn. Motsvarande frågor har gått till danska och norska bilägare och det skandinaviska underlaget kommer också att resultera i en kvalitetsbedömning av bilarna på modellbasis.

Nationellt sker presentationen märkesvis och då ges det möjlighet att bedöma hur verkstäderna och återförsäljarna sköter sig på respektive marknad.

Hela svarsunderlaget bygger på bilägare som har bilar i årsmodellspannet 2006–2012, men i de separata enkäterna om verkstäder och återförsäljare hämtar vi enbart in bedömningarna från gruppen som har nyare bilar, årsmodellerna 2009–2012. I den här kategorin vänder sig fortfarande ägarna i första hand till sina märkesverkstäder, oftast kopplat till nybilsgarantierna.


Ägarna till nyare bilar har också mer färska relationer till märkeshandlarna, oavsett om de köpt bilarna som nya eller begagnade.

I bedömningsfrågorna har bilägarna satt betyg i en skala 1–7. De samlade resultaten har bearbetats statistiskt enligt en regressionsanalys och viktats efter frågornas betydelsegrad.

Resultaten presenteras som indextal i en skala som teoretiskt går från 1 till 1 000 poäng och där 500 blir ett mått på medelnöjdnivå.

Medelvärdet för det samlade resultatet av AutoIndex 2013 blev 807 poäng, att jämföra med 809 poäng 2012. Det visar att bilägarna i stort sett är lika nöjda med sitt bilinnehav och att marginalen till medelnöjdnivå (500 poäng) fortfarande är stor.

Vår förhoppning är rankingen märkena emellan ska påverka tillverkarna/importörerna att göra ännu bättre ifrån sig till nästa år – till nytta för oss konsumenter.

I detta nummer presenterar vi det svenska totalresultatet. Fler rapporter om svenska folkets uppfattningar om sitt bilägande kommer att redovisas i kommande nummer.

Diskutera: Har du deltagit i undersökningen?

Taggar: AutoIndex,
Så tar vi fram AutoIndex

Kommentarer

#1
2013-05-07 10:29

"De samlade resultaten har bearbetats statistiskt enligt en regressionsanalys och viktats efter frågornas betydelsegrad."

Redan där har vi en osäkerhet, alltså.

#2
2013-05-07 10:31

Så länge ingen bilmodell hamnar under 500 så är det ju egentligen bara positiva tongångar.
Om en modell får 750, 800 eller 850 poäng kan faktiskt kvitta.

Autoindex är mycket tyckande, och det är lika omöjligt att säga vilken bil som är bäst som att välja den snyggaste färgen.
Det är kopplat till var och ens smak och tycke.

#3
2013-05-07 11:04

Jag hade en Alfa Romeo Spider -86. Den hade i princip alla elfel man kan tänka sig och det regnade in ordentligt. Batteriet var konstant urladdat och passformen på dörrarna var så usel att de ibland åkte upp när man körde nedför en trottoarkant eller i ett kraftigt gupp.
Men jag älskade bilen. Jag var otroligt nöjd över mitt bilköp!

#4
2013-05-07 11:37

Det vore onekligen bra om Boo Wennerberg kunde plocka fram lite mer information om hur mätningarna utförs, dess bearbetning och detaljer kring vissa väsentliga central- och spridningsmått. Att sitta och skriva om en regresionsanalys utan att närmare presentera dess tolkning är lite som att skjuta prick med förbundna ögon. Det finns en slump med här, både inom själva mätningen men också vid dess bearbetning. Hur hanterar man det? Är skillnaderna som anges statistiskt säkerställda - och i så fall på vilken nivå då (s.k p-värde går fint). Sådana saker är högst relevanta för oss konsumenter att få veta, om Autoindex nu skall kunna tolkas som en seriös mätning.

MVH AL

#5
2013-05-09 02:25

Swemba åskådliggör situationen på ett utmärkt sätt.

#6
2013-05-09 21:24

Jag sällar mig som tredje person att ösa in frågetecken kring hur ViBilägare behandlar inkomna data. "Regressionsanalys" låter ju fint, men ... Och "medelnöjdnivå" på 500 poäng ... Öh? Vilka ligger under 500 poäng? Eller tänker jag fel nu efter två 7,5-femmor? AL?

#7
2013-05-09 21:27

Jag är nummer 4:a i ordningen. Ett och annat klarläggande/förtydligande är synnerligen önskvärda.

#8
2013-05-09 22:02

Ehh, jag tror inte någon av medarbetarna på just VIB är kapabla att svara på dessa frågor. Det är väl därför man lämnar uppdraget att genomföra denna undersökning till Loyalty Group. Men visst det skulle vara bra att få veta hur det verkligen går till. Loyalty Group kanske kan svara bäst. Kanske genom att skriva en artikel om det som presenteras i tidningen senare. AL kan säkert sammanställa en del viktiga faktorer som han vill ha svar på av Loyalty Group för att få ett verkligt svar som ger något av värde.

#9
2013-05-10 00:05

Och vem kontrollerar Loyalty Group A/S. Här är några kunder som vill få valuta för att man anlitar detta affärsdrivande företag.
http://www.loyaltyfactory.com/default.asp?p=127
Kundlista till vänster. Företaget är inte precis SCB.

#10
2013-05-10 00:56

Här har uppstått ett samarbete. Trevligt!
Inte minst att AL:s kapacitet erkänns.

Nu väntar vi med spänning på nästa nummer av tidningen.

Kan tillägga att jag även väntar på ett tillrättaläggande:
http://www.vibilagare.se/tidningen/aktuellt_nummer/vi-bilagare-62013-nytt-nummer

#11
2013-05-10 10:31

Kapten: Medelnöjdnivån ... inte Medelvärdet.
På en skala 0 - 1000 där 0 ä extremt missnöjd och 1000 är lyrisk så är defacto 500 lagom-nöjd-betyget, oavsett vad folk svarar.
Medelvärdet/snittvärdet i undersökningen är 807 poäng. Väldigt högt, alltså.

#12
2013-05-10 10:43

Jag förstår inte riktigt varför folk drar så stora växlar på den här studien? Vi bombarderas dagligen av liknande studier i media. Är det för att det är bilar som det är extra känsligt?
Det finns ingen forskning bakom detta. Det är en enkätundersökning. Extremt få (nästan inga) studier eller statistiska underlag har någon bevisad kausalitet. Det är bara statiska samband, siffror på ett papper, vars orsak kan vara precis vad som helst.
Man kan inte dra några slutsatser alls av den här typen av undersökningar.
Dess enda syfte är att visa på ett statistiskt förhållande som kan agera intresseväckare för en djupare forskning:
"Jasså, Glassätare drunknar oftare? Är det pga glassens innehåll och egenskaper eller helt enkelt för att glassätande och badande båda är sommaraktiviteter?"

#13
2013-05-10 10:47

Swemba, att medelnöjdnivån (inte medelvärdet.) är 500 på en skala från 0 till 1000 är ju bara så självklart - så självklart till och med att jag inte förstår varför ViBilägare ens nämner siffran. Tror man att vi går i ettan? =) Tilltaget rörde bara till allt helt i onödan, då jag efter två 7,5:or trodde att hade missat något.

#14
2013-05-10 10:49

Swemba förklarade tidigare varför en sådan här undersökning inte är något värd

#15
2013-05-10 12:11

Varför svara inte någon på VIB på dessa frågor? Det ger inget bra intryck det heller. Om det är så att ingen på VIB kan svara, be då Loyalty Group att de utformar ett svar som presenteras i tidningen och här.

#16
2013-05-10 14:48

Det är inte ett helt lätt att formulera vad vi behöver Shogun, eftersom det inte redovisas någon information. Men lite enkelt så behöver vi veta mera om regressionsanalysen (som är av multivariat typ Swemba, syftet med en sådan är att eliminera inverkan från störvariabler (eller kontrollvariabel) i själva analysen).

ViB kan alltså redovisa följande:

Val av statistisk metod

Bortfall:

Bearbetat bortfall:

Korrelationskoefficient:

Standardfel:

Signifikansnivå (troligen 0,05) och t-värde:

Andel förklarad varians (tal mellan 0 och 1, alltså 0,314 ger 31,4%):

Justerad förklarad varians (vi har flera variabler, måttet bör ligga under den förklarade variansen):

Dessa siffror tar i princip ingen plats alls i tidningen (och ännu mindre plats här på hemsidan, lägg det i en pdf) och undersökningsbolaget torde kunna tillhandahålla lämpliga utskrifter i ämnet. De som gjort analysen har ju garanterat haft en dataprogram (typ spss eller SAS, Excel etc) och där får man ut rubb och stubb i ett litet fönster.

Men som jag skrivit tidigare. Man ser rätt snabbt att skillnaderna är såpass små att det inte föreligger några signifikanta skillnader mellan exempelvis Honda och Mercedes och BMW.

Och Kapten, precis som framkommit så är det skillnad på undersökningens medelvärde (och för den delen populationens riktiga medelvärde, de siffror som redovisas är en skattning av densamma) och frågeformulärets utformning. Uppenbarligen är alltså bilköparna väldigt nöjda, eller benägna att vara nöjda just nu, eller så har vi ett antal svarsbias - vilket betyder att det föreligger variation i svarsbenägenhet. Vilka väljer att INTE svara på enkäten och varför? Det är egentligen minst lika värdefull information som de siffror som redovisas.

MVH AL

#17
2013-05-10 16:02

AL det spelar ingen roll vilka metoder du använder eller hur du försöker analysera datat när statistiken är baserad på subjektiva bedömningar.
Det är som att försöka bevisa att Hamburgare är godare än Pizza genom att fråga folk som just ätit en hamburgare eller pizza hur god den var på en skala mellan 0 - 10.
Eller att ranka artister utfirån hur bra deras fans tycker att dom är.
Helt meningslöst och det går ju självklart inte att dra några slutsatser från det.

Korrelationskoefficienter hit, regressionsanalyser dit .. du kommer ändå inte att kunna bevisa att Hamburgare är godare än Pizza eller att Justin Bieber är en bättre artist än Bruce Springsteen ...

#18
2013-05-10 16:04

Här har swemba rätt. subjektiva bedömningar kan ju skifta efter att som swemba säger att någon äter en hamburgare och tycker att den är väldigt god. Efter en dag äter hen 2 hamburgare till och det är mindre gott då. Dagen efter det äter hen en pizza och då är den plötsligt godare eftersom hen blivit trött på hamburgare för tillfället. undersökningen som vid första hamburgaren talar om att hamburgare är godast faller då platt till marken.

Det är just detta statistiken aldrig kan ta hänsyn till och statistiken blir värdelös

#19
2013-05-10 16:58

Fast det är ett annat resonemang Swemba. Det jag skriver om handlar om de svagheter som nämnd undersökning innehåller rent bearbetningsmässigt. Och att det finns metoder för att justera för variabler som stör resultatet - liknande det som Swemba själv nämner (med glassen och drunkningsolyckorna).

Oavsett vad det är som man undersöker (kartlägga attityder är mycket riktigt ett svårt och multidisciplinärt område) är det ju vettigt om man i alla fall redovisar hur man kommit fram till resultatet, eller hur?

Och subjektivitet existerar inom all forskning - vid sidan av renodlad matematik. Men sedan kan det förstås variera lite beroende på vilken ämnesdisciplin man undersöker. Så den liknelsen är att slå in öppna dörrar.

MVH AL

#20
2013-05-10 22:10

I ingressen av denna artikel står det "nöjdast med sina bilar". Andelen som handlar om bilen är ju endast 40%! Försäljning och verkstad kan jag förstå men lojalitet? Det fanns även någon fråga om hur jag uppfattade att andra såg på min bil???! Vad har det med saken att göra? Man köper väl en bil för sina egna behov, eller......?

#21
2013-05-11 03:28

Om man frågar någon som just köpt en dyr produkt om vad denne tycker, så är omdömet givetvis jättepositivt.
Skulle produkten efter en ganska kort tid visa sig inte riktigt hålla måttet så är troligen fortfarande utlåtandet att det är en bra pryl - man kan ju inte medge att man kostat på pengar på skräp.
Är prylen riktigt dålig och det inte gärna gick att förutse, så lär ägaren vara över måttan besviken. Samma sak om det efter en längre tid visar sig att fel är svåra att åtgärda och somliga egenskaper var nog inte så bra ens från början.
De som köpt en måttligt dyr produkt som fyller sin funktion tillräckligt väl (vad det nu är) skulle kanske inte direkt tänka på att rekommendera prylen - det intresset för den har de inte - men vid en direkt fråga så svara de nog positivt.

Vad jag vill ha fram är att de positiva omdömena alltid kommer att överväga.
Det vore en annan sak om man samlade in rena fakta - hur många gånger har prylen varit inne på service, hur länge, vilka konsekvenser fick det. Även rena subjektiviteter blir mer värda om man frågar om enskildheter - i det här fallet om sätenas inställningsmöjligheter, hårdhet och form - om vägljud, vindljud och andra ljudstörningar. Då är man nämligen tvungen att tänka efter hur det verkligen förhåller sig.
Å andra sidan så skulle nog många ganska snabbt tappa intresset för en så omfattande enkät och mest kasta ner närmast slumpartade svar.

Det är alltså inte helt lätt att skapa ett någorlunda användbart underlag.

På 70-talet gick det runt intervjuare. Jag blev själv intervjuad vid några tillfällen. Visserligen fanns det ingen större tid för riktig eftertanke, men man samlade nog ändå ihop sig och gav generellt bättre svar än i en utskickad enkät.
Det gäller inte lika säkert telefonintervjuer.

#22
2013-05-16 11:10

Bara för att belysa lotteri-effekten i undersökningar likt Autoindex så klistra jag in en länk till en liknande undersökning, gjord av AMS, med 25000 svarande.

http://www.aftonbladet.se/bil/article16781903.ab

#23
Leif Larsson
2013-05-16 11:24

Oavsett tillförlitligheten i AutoIndex ranking.
Så tycker jag det är trevligt att ViB redovisade vad Norge och Danmark tycker.I båda de länderna så listas Volvo högre än i Sverige, marginellt men ändå.
Samt att Svenska bilägare är mer kritiska till bilinehavet än Danskar och Norrmän som överlag ger högre betyg..
Bra ViB , alltid intressant att veta vad våra nordiska grannar tycker.

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.