Bild
Nästa artikel

Detta är AutoIndex

AutoIndex

AutoIndex är Sveriges största och bredaste konsumentundersökning på bilområdet. Årets undersökning är den nionde i ordningen.

Vi har tagit hjälp av 14 399 svenska bilägare för att få fram resultaten till AutoIndex 2010.

Tvärsnitt av befolkningen
Det slumpmässiga urvalet visar ett tvärsnitt av landets bilburna befolkning.

Vi har enbart vänt oss till privata bilägare då de bäst kan bedöma hur ekonomin också påverkar bilinnehavet.

I den svenska undersökningen ingår 22 märken, utvalda efter storleken på marknadsandelar från årsmodell 2003 och senare.

Frågorna ställdes under perioden januari–februari i år.

Kvalitetsbedömning
AutoIndex är ett skandinaviskt samarbete mellan Vi Bilägare, danska och norska bilmagasinen Motor samt konsult- och research-företaget Loyalty Group med säte i Köpenhamn.

Motsvarande frågor har gått till danska och norska bilägare och det skandinaviska underlaget kommer också att resultera i en kvalitetsbedömning av bilarna på modellbasis.

Men nationellt sker presentationen märkesvis och då ges det möjlighet att bedöma hur verkstäderna och återförsäljarna sköter sig på respektive marknad.

Bilar 2003–2009
Hela svarsunderlaget bygger på ägare som har bilar i årsmodellspannet 2003–2009.

Men i de separata enkäterna om verkstäder och återförsäljare hämtar vi enbart in bedömningarna från gruppen som har nyare bilar, årsmodellerna 2006–2009.


I den här kategorin vänder sig fortfarande ägarna i första hand till sina märkesverkstäder, oftast kopplat till nybilsgarantierna.

Ägarna till nyare bilar har också mer färska relationer till märkeshandlarna, oavsett om de köpt bilarna som nya eller begagnade.

I bedömningsfrågorna har bilägarna satt betyg i en skala 1–7.

Indextal
De samlade resultaten har bearbetats statistiskt enligt en regressionsanalys och viktats efter frågornas betydelsegrad.

Resultaten presenteras som indextal i en skala som teoretiskt går från 1 till 1 000 poäng och där 500 blir ett mått på medelnöjdnivå.

Vägningen av kärnområdenas betydelse för totalresultatet av AutoIndex 2010 ser ut så här:

Bilen (kvalitet, egenskaper, ekonomi) 40 procent, verkstaden 20 procent, säljprocessen 20 procent och lojaliteten och referenser till det egna märket 20 procent.

I presentationen av ämnesområden eller i separata frågor rangordnar vi respektive märke efter de indextal som uppnåtts.

Det betyder att de märken som hamnar i botten ingalunda behöver ha missnöjda kunder, utan oftast är det så att resultaten ligger klart ovan medelnöjdnivå och då pratar vi i termer om nöjd, nöjdare eller nöjdast.

Nöjdare sedan förra året
Bland de närmare 50 bedömningsfrågor som ställts (av totalt 130) är det bara ett fåtal som hamnar närmare medelnöjdnivå och då rör det sig oftast om frågor som är ekonomiskt betingade, som driftskostnader, andrahandsvärden, reservdelspriser med mera.

Medelvärdet för det samlade resultatet av AutoIndex 2010 blev 802 poäng, att jämföra med 784 poäng 2009.

Det visar att bilägarna blivit mer nöjda med sitt bilinnehav på bara ett år och att marginalen till medelnöjdnivå (500 poäng) bara ökar.

Vår förhoppning är att rankingen märkena emellan ska påverka tillverkarna/importörerna att göra ännu bättre ifrån sig till nästa år – till gagn för oss konsumenter.

I Vi Bilägare nummer 7 som finns i butik från 10 maj presenterar vi det svenska totalresultatet.

Fler fakta om svenska folkets syn på sitt bilägande redovisas i kommande nummer.

Taggar: AutoIndex

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.