Bild
Nästa artikel
Test av LED-ramper för personbilar

Test av LED-ramper för personbilar

Produkt

Vi testar 13 LED-ramper som passar personbilar. Ett lågt pris behöver inte innebära dåligt ljus. Några av de billigaste extraljusen lyser faktiskt bäst.

Vet du egentligen vad som gömmer sig i skuggorna intill vägen? Viltolyckorna blir allt vanligare i Sverige. Under 2018 skedde över 63 000 rapporterade viltolyckor (älg, hjort, rådjur, vildsvin eller rovvilt). Det betyder att i snitt sker en viltolycka var åttonde minut. 

En viltolycka blir ofta kostsam och kan ge svåra personskador, i värsta fall även dödsfall om en älg kliver ut i vägen. 

Bra ljus är en billig livförsäkring. Flera moderna LED-strålkastare lyser med 3 lux  – en ljusstyrka som behövs att kunna identifiera objekt i mörkerkörning – en bit över 200 meter. Men de är inte alltid så bra på att lysa upp vid sidan om vägen. Därför är extraljus populära i vårt glesbebyggda land. De ger lite mer räckvidd, men framför allt kompletterar de bilens originalljus med betydligt bredare ljusbild.

 I Sverige har vi ett nationellt undantag från EU:s regelverk för antalet billampor i fronten. Vi får ha mer än fyra ljuskällor men lamporna måste uppfylla visa grundkrav, så som att varje lampa inte får överstiga referenstalet 50, vilket innebär att ljusintensiteten inte är högre än 215 000 Candela. 

För att få montera extraljus på en bil måste de vara ”E-godkända”. Men extraljusmarknaden är Vilda Västern. Kunderna efterfrågar så mycket ljus som möjligt och kontrollerna är närmast obefintliga. Vi håller oss dock till regelverket och har här valt ut 13 lagliga och E-godkända extraljus i vårt test.

Dagens bilar vars frontyta är full med säkerhetsradar, p-sensorer och kamerasystem kräver små och smala LED-ramper för att inte skymma sikten för bilens teknik. Därför har vi främst riktat in oss på LED-ramper i nummerplåtsstorlek, omkring 18–21 tum i bredd. 

Extraljus har generellt olika inriktningar. Antingen har de reflektorer som sprider ljuset brett över nejden, eller så är de så kallade spots som fokuserar på maximal räckvidd. Många LED-ramper är kombinationsramper med några LED-spot i mitten medan de yttre LED-ljusen har reflektorer som ger ett bredare sken.

Prisspannet i testet sträcker sig från 1 298 till 6 500 kronor, men priserna kan variera mellan olika återförsäljare. Någon koppling mellan pris och ljusprestanda är dock svår att finna.  Då är kopplingen mellan pris och garantitid tydligare. 

Generellt ser vi många riktigt bra testvärden. Det visar hur snabbt LED-tekniken har utvecklats de senaste åren.

FAKTA IP-KLASSIFICERING

IP, (Ingress Protection) kapslingsklassificering, anger elektriska apparaters skydd vid beröring och mot inträngning av dels fasta föremål (damm), dels mot vatten. Den första siffran efter ”IP” anger skyddet mot inträngning av fasta föremål. Andra siffran anger skyddet mot vatteninträngning.

IP22 Beröringsskyddad, visst inträngningsskydd. Innebär bara att en människa inte kan få en elektrisk stöt vid beröring eller genom att sticka in ett finger eller liknande i armaturen. Regnsäker. Droppskyddad vid maximalt 15 graders lutning mot vatten 

IP55 Dammskyddad. Damm i skadliga mängder kan inte tränga in och orsaka isolationsfel. Packningar är nödvändiga. Test i dammkammare. Spolsäker. Motståndskraft mot spolning med högre vattentryck med slang och 6,5 mm munstycke, 12,5 l/min på tre meters avstånd.

IP66 Dammtät. Innebär högsta täthetsklass för inträngning av föremål och damm. Armaturen måste vara helt tät också vid undertryck. Spoltät. Armaturen ska klara spolning med högt tryck från alla riktningar.

IP67 Dammtät. Vattentät. Ska hålla tätt i 30 minuter om armaturen temporärt placeras i vatten på max en meters djup. 

IP68 Dammtät. Tryckvattentät. Krav på täthet vid kontinuerlig placering under vatten. Vanliga användningsområden är belysningar i bassänger. (Uppfyller inte nödvändigtvis IP67.)  

IP69K Högsta kapslingsklass. En kapslingsklass som vanligen krävs i laboratorier och tillverkningsindustri. Armaturen ska då tåla att sköljas med hett vatten under högt tryck och ska motstå starka rengöringsmedel och kemikalier utan att material lossnar. 

E-godkännande innebär regler för ljuseffekt. Men krav finns också på elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), radiofrekvenstörning (RFI) och gränser för skadliga ämnen enligt ROHS-direktivet. Dessutom testas IP och av många tillverkare även motstånd mot skakning och stenskott.

FAKTA SÅ GJORDE VI TESTET

Vi Bilägares ljustestdator användes för att bedöma LED-ramperna. Utrustningen består av en fresnellins och en vit projektionsskiva vars avstånd till linsen kan justeras med en motor styrd av en dator. När strålkastaren lyser genom linsen skapas en nedskalad ljusbild, som motsvarar vad man i verkligheten skulle se, på avstånd mellan sex och 300 meter.

Inuti ljusdatorn finns en TV-kamera som mäter ljusnivå, punkt för punkt, på projektionsskivan och som överför mätdata till datorn för vidare behandling. Kameran har försetts med optiska filter för att överensstämma med det mänskliga ögat. Vid varje mätning överförs över fem miljoner mätvärden som sedan beräknas och behandlas.

Datorn gör en utvärdering och presentation där ljuskäglans utseende ritas upp på en fiktiv väg vid olika belysningsstyrkor. Mätningarna av längd och bredd görs vid 3 lux, som bedöms vara nödvändig för identifiering av vad man ser vid mörkerkörning.

En del av dessa ramper har vi testat tidigare.

Test av LED-ramper för personbilar

BILTEMA SVÄNGD LED-LJUSRAMP 42-408

Material: Aluminium med plastkarbonatlins, rostfria fästen.

Biltemas båda LED-ramper i testet har LED-lampor från Osram. Den svängda rampen har 8 LED-lampor med en totaleffekt på 120 W. Räckvidden för 3 lux är bra men Biltemas ramp ger framför allt ett av det bredaste ljusskenen i testet – hela 71 meter brett vid 150 m i 3 lux. Vi noterar dock även en stor ljusspridning uppåt. Vikten och den korta garantin är två minusposter.

Pris       2499
Garanti 1 år
Mått (b/h/d), mm 561/89/84
Antal lysdioder/ effekt 8 x 15 W
Arbetsområde 10-30 V
Skyddsklass IP67
Vikt, g 4000
Räckvidd, 3 lux, m 263
Bredd vid 150 m, 3 lux, m 71

 

Test av LED-ramper för personbilar

BILTEMA LED-LJUSRAMP 42-409

Material: Aluminium med plastkarbonatlins, rostfria fästen.

Biltemas raka ramp har 20 LED-lampor från Osram med en totaleffekt på 100 W. Detta är en spot-ramp som inte lyser lika brett som Biltemas svängda LED-ramp. Desto mer imponerar längden – 362 meter för 3 lux! Precis som den svängda rampen når ströljuset även högt i höjdled. Utöver testets näst bästa räckvidd har den en hög skyddsklass. Lågt pris, men kort garanti.

Pris       1399
Garanti 1 år
Mått (b/h/d), mm 564/94/54
Antal lysdioder/ effekt 20 x 5 W
Arbetsområde 10-30 V
Skyddsklass IP67
Vikt, g 2000
Räckvidd, 3 lux, m 362
Bredd vid 150 m, 3 lux, m 38

 

Test av LED-ramper för personbilar

HBA 12-2115

Material: Aluminium med plastkarbonatlins, rostfria fästen.

HBA är en återförsäljare som även säljer extraljus under eget namn. Osram är underleverantör till de 18 st 5 W-lampor som ger en totaleffekt på 90 W. HBA:s ramp lyser bra i förhållande till sin storlek och sitt pris – detta är inte bara den smalaste i testet, under tre centimeter hög, utan också en av de billigaste.

Pris 1622 kr
Garanti 3 år
Mått (b/h/d), mm 526/29/68
Antal lysdioder/effekt 18 x 5 W
Arbetsområde 10-30 V
Skyddsklass IP67
Vikt, g 1234
Räckvidd, 3 lux, m 288
Bredd vid 150 m, 3 lux 38

 

Test av LED-ramper för personbilar

LAZER LINEAR ELITE 18

Material: Aluminium med plastkarbonatlins, rostfria fästen.

Linear Elite 18 från Lazer har reflektorer som sprider ljuset väldigt brett framför bilen men också ger bra räckvidd. Vi noterar nära 300 meter för 3 lux. Lazer lämnar 5 års garanti och rampen uppfyller den allra tuffaste skyddsklassningen. Den låga höjden (bara 4 cm hög) och lätta vikten gör den lätt att montera i bilens front nästan oavsett model

Pris 6500 kr
Garanti 5 år
Mått (b/h/d), mm 520/40/62
Antal lysdioder/effekt 36 x 3 W
Arbetsområde 9-32 V
Skyddsområde IP69 K
Vikt, g 1090
Räckvidd, 3 lux, m 280
Bredd vid 150 m, 3 lux, m 57

 

Test av LED-ramper för personbilar

LUXTAR D22

Material: Aluminium med plastkarbonatlins, rostfria fästen.

Luxtars D22:a har 40 stycken 3 W-LED (total effektförbrukning 89 W) från Osram monterade på två rader i höjdled. Det gör D22 till både en av de högre och en av de tyngsta ramperna i testet. Det kräver eftertanke innan den monteras. Reflektorerna är utformade för att ge en bred ljusbild, på bekostnad av räckvidden. Vi uppmätte bara 164 meters räckvidd för 3 lux, sämre än många bilars helljus.

Pris 2495 kr
Garanti 2 år
Mått (b/h/d), mm 570/83/83
Antal lysdioder/effekt 40 x 3 W
Arbetsområde 10-32 V
Skyddsklass IP68
Vikt, g 3200
Räckvidd, 3 lux, m 164 164
Bredd vid 150 m, 3 lux, m 42
Test av LED-ramper för personbilar

LUXTAR X20 DRIVING

Material: Aluminium med plastkarbonatlins, rostfria fästen.

X20 finns även som ”Spot” med fokus på räckvidd. Det är dock bara ”Driving” med fokus på spridning som är E-godkänd. Jämfört med den äldre D22 har X20 bara en ljusrad med kraftigare 10 W-LED från Cree (effektförbrukning 145 W.) X20 har ett lite nättare format än D22, dock är den lika tung. Reflektorerna ger en extremt bred ljudkägla men sprider också mycket ljus uppåt.

 

Pris 3 295 kr
Garanti 2 år
Mått (b/h/d), mm 570/63/85
Antal lysdioder/effekt 20 x 10 W
Arbetsområde 10–32 V
Skyddsklass IP68
Vikt, g 3 200
Räckvidd, 3 lux, m 242
Bredd vid 150 m, 3 lux, m 75
Test av LED-ramper för personbilar

MAXTEL EVAPOR 23,5

Material: Aluminium med plastkarbonatlins, rostfria fästen.

Maxtels Evapor-lins ger lägre färgtemperatur (gulare sken) som sägs minska trafikskyltsreflektioner och ge bättre kontraster i snö. Totalt 12 stycken 10 W-LED från Cree ger fin ljusprestanda med både lång räckvidd och bra bredd, men sprider även ljuset väldigt högt. Med 4,6 kilo är Maxtel klart tyngst i testet, värt att beakta inför montering. Lång garantitid.

Pris 4 595 kr
Garanti 5 år
Mått (b/h/d), mm 597/68/98
Antal lysdioder/effekt 12 x 10 W
Arbetsområde 12–24 V
Skyddsklass IP67
Vikt, g 4 600
Räckvidd, 3 lux, m 319
Bredd vid 150 m, 3 lux, m 55
Test av LED-ramper för personbilar

OLEDONE NIGHTWALKER WD-12S10

Material: Aluminium med plastkarbonatlins, rostfria fästen.

Nightwalker S10 har 12 stycken 10 W-LED från Osram med totaleffekt på 120 W. De tre yttersta dioderna har reflektor som ger brett sken medan mittenreflektorerna fokuserar på räckvidd. Rampen är 18 tum på bredden (477 mm) vilket är bland de kortaste i gänget. Lyser brett närmast bilen, men tydlig spets längre ifrån. Inget av de uppmätta värdena är bland de bästa i testet.

Pris 2 795 kr
Garanti 3 år
Mått (b/h/d), mm 477/49/85
Antal lysdioder/effekt 12/10 W
Arbetsområde 10–32 V
Skyddsklass IP68
Vikt, g 1 900
Räckvidd, 3 lux, m 243
Bredd vid 150 m, 3 lux, m 32

 

 

Test av LED-ramper för personbilar

OSRAM LEDRIVING FX500-CB

Material: Aluminium med plastkarbonatlins, rostfria fästen.

Osram är en populär underleverantör av LED-dioder men tillverkar numera även en egna LED-ramper. FX500-CB har 20 LED-lampor med total strömeffekt på 68 W. Vid 3 lux snuddar ljusbilden 300-metersstrecket. Bredden på 30 meter är dock bland de smalaste i testet. Upplevs mer som en spot än en kombinationsramp. Lång garanti.

Pris 3495 kr
Garanti 5 år
Mått (b/h/d), mm 564/54/94
Antal lysdioder/effekt 20 x i.u. W
Arbetsområde 9-30 V
Skyddsklass IP67
Vikt, g 2250
Räckvidd, 3 lux, m 298
Bredd vid 150 m, 3 lux, m 30 30

 

Test av LED-ramper för personbilar

PUREPLEX ROAD SLIM 75

Material: Aluminium med plastkarbonatlins, rostfria fästen.

Road Slim är en liten och lätt ramp, bara 1,4 kilo. Total effekt på 75 W från 15 st LED-dioder från Osram. En kombinationsramp med spot i mitten och ljusspridande effekt på reflektorns ytterkant. Varken räckvidd eller bredd är bland de bästa i testet, men Road Slim 75 ger ändå bra ljus till lågt pris. Den låga vikten gör den lätt att montera ihop med registreringsskylten.

Pris 1 299 kr
Garanti 2 år
Mått (b/h/d), mm 524/52/59
Antal lysdioder/effekt 15 x 5 W
Arbetsområde 10–30 V
Skyddsklass IP67
Vikt, g 1 400
Räckvidd, 3 lux, m 241
Bredd vid 150 m, 3 lux, m 32

 

Test av LED-ramper för personbilar

PUREPLEX ROAD CURVE 120

Material: Aluminium med plastkarbonatlins, rostfria fästen.

Road Curve 120 från Purelux är en böjd, relativt hög, ramp. Den har bara 8 LED-lampor men kompenserar med högre effekt (15 W). Det här är testets stora överraskning. Den lyser otroligt brett och räckvidden för 3 lux går upp till 400 meter! Mycket ljusspridning även i höjdled.

Pris 2499 kr
Garanti 2 år
Mått (b/h/d), mm 560/84/90
Antal lysdioder/effekt 8 x 15 W
Arbetsområde 9-30 V
Skyddsklass IP68
Vikt, g 2514
Räckvidd, 3 lux, m 400
Bredd vid 150 m, 3 lux, m 66

 

Test av LED-ramper för personbilar

STRANDS ARCUM CURVED 20

Material: Aluminium med plastkarbonatlins, rostfria fästen.

Strands Arcum Curved finns i tre storlekar, vi testar den minsta versionen som är 20 tum bred. Den lätt böjda rampen har 10 LED-källor på 10 W var. Maximal strömförbrukning anges till 78 W.
Jämfört med den smala, raka Nuuk-rampen är det ingen skillnad i räckvidd, men Arcum Curved har desto bättre bredd på ljusflödet – till en högre vikt och ett dyrare pris.

Pris 3 739 kr
Garanti 3 år
Mått (b/h/d), mm 523/56/73
Antal lysdioder/effekt 10 x 10 W
Arbetsområde 12–36 V
Skyddsklass IP68
Vikt, g 2 300
Räckvidd, 3 lux, m 297
Bredd vid 150 m, 3 lux, m 48

 

Test av LED-ramper för personbilar

STRANDS NUUK

Material: Aluminium med plastkarbonatlins, rostfria fästen.

Nuuk är Strands kompakta LED-ramp, knappt 4 cm hög och på endast 1,1 kg är detta den näst lättaste rampen i testet. Totalt 18 st LED-dioder à 5 W. Trots sitt nätta format matchar Nuuk räckvidden på den större, kraftfullare Arcum men ljuskäglans bredd är istället smalare. Priset är cirka en tusenlapp billigare än för Arcum.

Pris 2695 kr 
Garanti 3 år
Mått (b/h/d), mm 515/39/69
Antal lysdioder/effekt 18 x 5 W
Arbetsområde 12–30 V
Skyddsklass IP68
Vikt, g 1 130
Räckvidd, 3 lux, m 291
Bredd vid 150 m, 3 lux, m 32

 

Leverantörer

Biltema Sweden AB, www.biltema.se,
tel. 077-520 00 00.

HBA Fordonsteknik, www.hba.se,
tel. 08-519 290 10.

Ljusakuten, www.ljusakuten.se,
tel. 0511-105 55.

Strands, www.strands.se,
tel. 0320-450 450.

Valostore, www.valostore.se,
tel. 08-409 08 900.

Xenonkungen www.xenonkungen.com,
tel. 0300-308 60.

Taggar: Produkt

Vet du egentligen vad som gömmer sig i skuggorna intill vägen? Viltolyckorna blir allt vanligare i Sverige. Under 2018 skedde över 63 000 rapporterade viltolyckor (älg, hjort, rådjur, vildsvin eller rovvilt). Det betyder att i snitt sker en viltolycka var åttonde minut. 

En viltolycka blir ofta kostsam och kan ge svåra personskador, i värsta fall även dödsfall om en älg kliver ut i vägen. 

Bra ljus är en billig livförsäkring. Flera moderna LED-strålkastare lyser med 3 lux  – en ljusstyrka som behövs att kunna identifiera objekt i mörkerkörning – en bit över 200 meter. Men de är inte alltid så bra på att lysa upp vid sidan om vägen. Därf

Är du tidningsprenumerant? Skapa din digitala inloggning.

Registrera
Digital prenumeration
Läs allt – Testa för endast 19 kr!

Det här är en del av vårt premium-innehåll. För att läsa vidare behöver du starta en prenumeration eller logga in ifall du redan har ett konto.

Läs mer

Kommentarer

#1
2019-12-19 15:36

Ja män tänk om folk fattade att istället köpa en bra bil med en bra standard LED strålkastare istället.

Då slapp ju folk köra helt utan sikt I en kilometer när man släcker den effektiva rampen.

#2
2020-06-03 12:06

Och du fattar inte att folk kanske vill ha ännu bättre ljus än vad de bra bilarna erbjuder. Har dock inte en ljusramp på den bil jag har nu. Däremot hade jag det på den Hyundai i40 kombi vi hade, totalt värdelöst helljus.

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.