Bild
Nästa artikel

Linköping - med museet som lyfter

Resor
En gång i tiden tillhörde det allmänbildningen att kunna skilja på det svenska flygvapnets olika modeller. Att känna igen Tunnan, Lansen, Draken, Viggen och Gripen var lika viktigt som att kunna identifiera Saab, Volvo, Citroën eller Mercedes. Alla småknattar ville bli flygare och tidens tekniktidningar skrev visserligen mycket om bilar men nästan lika mycket om flyg.

Att flyga med hjälp av motor är en modern företeelse. Bröderna Wrights gjorde sin premiärtur 1903.. Redan 1909 var det dags för den första provturen i svenskt luftrum. Platsen var Ladugårdsgärde i Stockholm och bakom spakarna satt fransmannen Legagneux.

Det är mer än en tanke att Sveriges enda flygvapenmuseum ligger på Carl Cederströmsgatan 2 i Linköping. Cederström var en av flygpionjärerna och hans namn är intimt förknippat med Malmen, den plats där flygmuseet ligger idag.

Carl Cederström var den förste svensk som lyckades erövra ett aviatörsdiplom, och han blev Sveriges första auktoriserade flygare .Året var 1910  och ett år senare köpte han ett flygplan som premiärvisades på Malmen i Linköping.

Sen har det rullat (eller möjligen svävat) på. Redan 1912 startade Cederström en flygskola på Malmen. Året efter flyttade arméns Flygkompani dit, 1926 kom Tredje Flygkåren, 1936 döptes den till Ã-stgöta flygflottilj (F3) och 1985 var det dags för det som idag heter 4.hkpbat. Det betyder Ã-stgöta helikopterbataljon och den ligger granne med det Flygvapenmuseum som föddes 1977.

Som för att testa våra kunskaper om svenska flygplansmodeller har Linköpings stad placerat en allé av Tunnan, Lansens, Draken och alla de andra modellerna längs E 4:an. Det är en påminnelse om att Saabs flygvapenfabrik ligger i Linköping och visar dessutom vägen till ett av Europas mest intressanta flygmuseer.


Nils Herlitz, intendent på Flygvapenmuseet, nickar instämmande när jag undrar om det "var bättre förr" när nästan alla var intresserade av flyg?

- Visst var det så. Redan när det svenska flygvapnet organiserades 1926 var flygare ett drömyrke.  Medan många länder efter andra världskriget avvecklade sina flygvapen så köpte Sverige flygplan. Att vi dessutom har haft en stor svensk flygplanstillverkare, i Linköping, har ökat intresset ytterligare.

Museibesökarna består i huvudsak av små och stora män. Redan några meter in i första utställningshallen kan man se de yngre entusiasterna som bygger Legomodeller av flygplan samtidigt som den äldre generationen låter sig imponeras av A 32 Lansens vingspann (13 meter) eller den omtalade Flygande Tunnan som egentligen heter J 29 . Den tillverkades i 661 exemplar och användes bland annat på 1960-talet av den svenska FN-styrkan i Kongo.

Tunnan var Västeuropas första jaktplan med pilvinge och jetdrift. Den tillverkades av Saab

och hann med att slå flera hastighetsrekord innan den pensionerades 1974. Saab lyckades också exportera 30 plan till Ã-sterrike. Den J 29:a som kallas Gul Rudolf och fortfarande används vid flyguppvisningar, ägs av museet.

Flygvapenmuseet vill visa flygplan som använts i det svenska flygvapnet från seklets början fram till idag. Totalt har det funnits 200 olika flygplanstyper, av dessa finns cirka 60 i Linköping. En del står i tryggt förvar i två stora hangarer men ett 20-tal plan har parkerats utomhus, framför museet. Väder och vind "äter" på planen och museet planerar ytterligare en hangar för sina dyrgripar.

På 1940-talet fanns det inte så stort intresse för att bevara den tidiga svenska flyghistorien. Dåvarande flygvapenchefen ville enbart se framåt och gav order om att alla gamla flygplan och alla flygminnen skulle förstöras. På de flesta flottiljer följde man ordern men i Linköping slog man vakt om flygplanen och flyghistorien.

Uppstudsigheten på F3 fick flygvapenchefen att flyga i luften (!) men östgötarna stod på sig. Framför allt var det F3-cheferna Gösta von Porat och Hugo Beckhammar som såg till att samla och spara på gamla plan. Linköpings kommun insåg också värdet av kunna bevara gamla flygplan och lät på 1960-talet bygga ett magasin i stadsdelen Ryd. Där kunde Ã-stergötlands Flyghistoriska Sällskap vårda de rariteter som blev grunden till Flygvapenmuseet.

Museets 60 flygplan är bara en liten del av samlingarna. Man samlar på allt som hänger ihop med den svenska flyghistorien. På Malmen finns ett stort arkiv som bland annat innehåller privata fotoalbum och totalt 60 000 fotografier.

Alla "moderna" svenskbyggda flygplan har fått en plats på museet. Undantaget är JAS 39 Gripen eftersom tillverkaren Saab inte vill att ett flygplan som är till salu ska finnas på museum. "Det är ju ingen som vill köpa ett museiföremål".

Däremot har Flygvapenmuseet en simulator där besökarna kan provflyga just ett JAS Gripen. Det kostar visserligen 140 kr men är ett svindlande äventyr i överljudsfart.

Under den mörka tid då en historielös flygvapenchef ville skrota alla avställda plan gömdes en hel del skatter i lador och uthus på den östgötska landsbygden. Det har lett till att museet idag har en unik samling av tidiga plan från 1910-talet.  

Det gäller till exempel Macchi M7, en italiensk jaktflygbåt som skänktes till Sverige av den italienska staten. Italienarna trodde att Sverige med långa kuster och många sjöar skulle behöva den här typen av flygplan. Försäljningstricket lyckades och det svenska flygvapnet köpte ytterligare tre plan. Tanken var att de skulle användas vid försvaret av Bodens fästning men det placerades istället i sjön Roxen.

Macchi M7 var ett modernt plan för sin tid och idén att placera motorn bakom föraren togs upp av Saab på modellen J 21. Flygvapensmuseets italienska jaktflygbåt är världens enda bevarade. Än så länge försedd med en motoratrapp i trä men museet har nu lyckats byta till sig en riktig motor som kommer att monteras på planet.

I flygets barndom var intresset enormt bland de verkliga entusiasterna. Redan 1912 donerade fyra medlemmar i Svenska Aeronautiska Sällskapet 30 000 kronor för att den svenska armén (som då hade hand om flyget) skulle kunna köpa in ett flygplan. Riksdagen skakade fram ytterligare medel och beslutet blev att köpa två flygplan i Frankrike.

Vid en tävling i Frankrike 1911 hade man utsett det bästa arméflygplanet. Det blev en Nieuport och på andraplats en Bréguet. Sverige beslöt att köpa en av varje. De franska planen började användas från 1912 men pensionerades efter några år. Nieport totalrenoverades till det svenska flygvapnets 50-årsjubileum (1962) och Bréguet som hade kraschat 1915 renoverades på 1970-talet av Svensk Flyghistorisk Förening.

Idag har de franska halvsyskonen en hedersplats på museet och det är många utländska samlare som gärna skulle se dem på sina egna museer.

Spitfire, ett av flyghistoriens klassiska plan gjorde sin entré  i det svenska flygvapnet 1948. Då köptes hela 50 stycken Spitfire med modellbeteckningen PR Mk XIX. PR stod för Photo Reconnaissance, dett vill säga  fotospaning och det var så det obeväpnade planet användes i Sverige. Den första versionen av Spitfire byggdes redan 1936 och totalt hann det bli drygt 23 000 flygplan. Under andra världskriget var just detta jaktplan en av förklaringarna till att britterna trots allt kunde försvara sig mot den tyska Blitzen.

De 50 svenska planen pensionerades redan 1955 och de flesta placerades på Visingsö för att användas som bombmål! Det innebar att ingen svensk Spitfire fanns tillgänglig när flymuseet ville ha ett exemplar till sina samlingar. Spitfire är ett populärt "samlarplan" men museet lyckades så småningom byta till sig ett exemplar som hade flugit i Tyskland, England, Indien och Kanada innan det hamnade i Linköping.

Lansen och Draken är två svenska klassiker som förstås finns på flygvapenmuseet. Båda tillverkade av Saab och båda försedda med en Rolls Royce Avon-motor. Lansen som var ett bomb- och attackplan upplevs som  mycket stort även inne i hangaren. Planet har en spännvidd på hela 13 meter mot Viggens 10,6, Drakens 9,4 och Tunnans 11,0.

Lansen skulle egentligen ha fått en svenskbyggd jetmotor men det blev till slut en brittisk motor, licenstillverkad i Sverige. Flygvapnet hade från början stora krav på sitt nya flygplan. Lansen skulle från en centralt placerad flygplats kunna nå mål i hela Sverige. Den skulle kunna flyga i alla väder och det var möjligt att utrusta planet med såväl robotar, automatkanoner och bomber. Planet premiärflögs den 26 mars 1957 och Lansen pensionerades först 1978. Total tillverkades 287 exemplar.

J 35 Draken är ett unikt överljudsplan med deltavinge. Det påminner om en pappersdrake, därav namnet. Under det kalla kriget hamnade ett modernt överljudsplan högt upp på flygvapnets önskelista. Sverige skulle kunna försvara sig mot kärnvapenbärande bombplan på hög höjd. Konstruktören Erik Bratt började redan 1949 skissa på ett flygplan med den typiska dubbeldeltavingen. Elva år senare levererades den första J 35:an till F 13. Draken har levererats i många versioner och planet blev också en försäljningsframgång. Både Danmark och Finland köpte Draken och modellen används fortfarande i Ã-sterrikes flygvapen.

Utanför Flygvapenmuseet står två exemplar av Draken som används som "klätterflygplan" för yngre besökare. Båda är från F 10 medan den tvåsitsiga attackversionen TF-35 som också ingår i samlingarna, har skänkts av det danska flygvapnet.

Nils Herlitz bekräftar vår misstanke att det här är ett mycket manligt museum. Det syns tydligt på publiken både runt de utställda planen och vid "Legosandlådorna". Vid de senare tävlar nästa generations besökare om att bygga tuffaste modellplan  - av legobitar.

- Jodå, en majoritet av besökarna är män. Vi har numera en museipedagog som tar hand om dem och med jämna mellanrum bygger vi drakar med ungarna. Det är väl investerade pengar att satsa på de unga.

Utländska besökare som kommer till Linköping är oftast mycket medvetna om vad de ska tittat på. Museet har en egen hemsida och flygexperterna a är pålästa och går direkt på rariteterna. Det kan vara en Tiger Moth från 30-talet, en J 28 Vampire från 1940/50-talet eller en Catalina som användes från 1946-1966. Ett berömt exemplar sköts ner i juni 1952 av sovjetiska MiG-plan.

Den Caproni som användes i Lars Molins inspelning av TV-serien "Tre kärlekar" finns också i Linköping. Knacka lite på karossen och ni kommer att upptäcka att stora delar av planet är en fullskalemodell byggd av trä!

På museets önskelista står bombplanet B5 byggt i USA och använt på 1940-talet. Samt så småningom framtidens pilotlösa "Skatan" som Saab håller på att jobba med just nu.

(Reportaget publicerades i Vi Bilägare nr 15/2004)
Taggar: Resor

Kommentarer

#1
Erik
2008-11-13 14:28

Dessa bevarade plan är en ovärderlig flyghistorisk skatt som vi kan vara mycket tacksamma och glada över att få ha tillgång till. Heder och beröm åt alla frivilliga och entusiaster som jobbat för att bevara och lyfta fram vårt flyghistoriska arv!

#1
Gunnar Lundström
2008-11-13 15:24

Detta är en gudagåva att allt bevats
Tack alla olydiga som inte följde order. Ovh ni som inte har varit där gör ett Besök,morfar eller farfar, du kommer att stiga i graderna hos barnbarna.

#1
Ove Linderoth
2008-11-13 18:39

Som gammal SAAB:are och Linköpingsbo gläds man åt att detta bevarats och i så fina lokaler av entusiastisk personal.
Snart kommer vi också att få beskåda den DC-3 "Flygets Vasa" som sköts ner över Östersjön av ryskt flyg under spaningsuppdrag 1952. Den kommer att vila i en glassarkofag och allt ska vara klart sommaren 2010.

#1
Lars-Åke
2008-11-13 22:32

Att inte JAS 39 Gripen finns på museet stämmer väl inte så bra!
Vid besök i september i samband med att J29 Tunnan fyllde 60 år, så stod en Gripen uppställd inne i museet. Denna stod då till höger efter det man passerat kassan. Har t o m kort tagna på flygplanet.

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.