Bild
Nästa artikel

Unik ljusmätning avslöjar ljuset

Reportage

Hur bra är ljuset på din bil i jämförelse med andra? Vi Bilägare kan, som första tidning i världen, ge dig ett helt objektivt och oberoende svar på den frågan. Ljuset är en mycket viktig säkerhetsfaktor på bilen som det hittills varit svårt att få branschoberoende information om. Det ska Vi Bilägare ändra på nu.

Avancerade uppmätningar av funktionen och kvaliteten på bilars strålkastare blir från och med nu ett fast inslag i Vi Bilägares tester. I samarbete med företaget Optab, utvecklare av ljusteknik, och professor Kåre Rumar, en av Sveriges ledande experter på billjus, har en testanläggning byggts upp, såvitt vi vet den enda i sitt slag i världen.

Det unika med Vi Bilägares ljustest är att vi mäter ljuset på befintlig bil och under de be-tingelser som den normalt an-vänds, med bilens egen motor och eget elsystem som kraftkälla.

Dessutom gör vi mätningarna i vårt eget garage, oberoende av väder och vind eller om det är ljust eller mörkt ute.

Skalas ned
Hur är det möjligt?  Hemligheten, som det tagit flera år att utveckla, är en avancerad mät-enhet där bilens ljus med hjälp av linser och en TV-kamera skalas ned till hanterlig storlek. I mätenheten, som är knappt en meter lång, kan vi återskapa en ljusbild som i verkligheten skulle kunna vara upp till 3 000 meter lång.

Kameran som registrerar bilden är försedd med optiska filter så att dess spektrala känslighet ligger så nära det mänskliga ögats som möjligt.

I varje testomgång registreras cirka 15 miljoner mätvärden, som täcker in alla tänkbara områden framför bilen och ett stort urval av dessa används sedan för att skapa själva ljusbilden. Det sker i en PC med hjälp av avancerad programvara. Den levererar också exakta värden för ljusets räckvidd, bredd och de olika mätområden som valts ut.


Lång väg
Testmetoden låter sig ganska enkelt beskrivas men vägen dit har varit lång och mödosam som vid alla pionjärjobb.

Vi Bilägare har länge sökt efter en metod att objektivt och utan inblandning från branschen kunna bedöma kvaliteten på testbilarnas strålkastare. Hittills har vi varit hänvisade till använda våra egna ögon mörka kvällar, utomhus på någon landsväg, vilket i och för sig ger en uppfattning om ljuset är bra eller dåligt.

Men det ger inga exakta fakta eller ljusbilder att förmedla till våra läsare. Dessutom, hur hittar man en mörk landsväg i juni när midnattssolen brassar på?

När vi fick kontakt med företaget Optab, en förkortning för Optronikinnovation AB, i Karl-skoga började det röra på sig ordentligt. Optab kan sägas vara en civil avknoppning från försvarsindustrin Bofors Missiles AB och ägnar sig åt högteknologiska innovationer med optik och elektronik som grund.

En av delägarna, Lars-Erik Skagerlund och dataprogrammeraren Henrik Gustafsson, tog sig an våra funderingar och började med entusiasm skissa på en lösning. Det blev många fler skisser innan en prototyp stod klar men så småningom blev det dags för fullskaletester.

– Den tekniska lösningen hade vi med vårt speciella kunnande inga större problem att få till. Det som varit svårast och den största utmaningen var själva mätprogrammet och att verifiera anläggningen. Eftersom det är en unik produkt fanns det inget facit att stödja sig på, det fick vi skapa själva, vilket tog mer tid än vad vi räknat med. Nu vet vi dock att allt fungerar som det ska, berättar Lars-Erik Skagerlund.

Vid framtagningen av mätprogrammet, verifikationen av anläggning och metoden för betygssättning har professor Kåre Rumar, som hela sitt yrkesverksamma liv forskat i billjus, varit en ovärderlig resurs och en aldrig sinande inspirationskälla.

Metodiken och grundtankarna för betygssättningen baseras bland annat på ett aktuellt forskningsprojekt vid Transportation Research Institute, University of Michigan, USA, parat med Kåre Rumars egna värderingar och erfarenheter.

För konsumenterna innebär Vi Bilägares ljustester att det nu finns en objektiv bedömning av kvalitén på bilarnas strålkastare. Ett bra ljus är en viktig säkerhetsfaktor, speciellt för oss här i Norden med många mörka nätter och mycket vilt längs vägarna.

Bilföretagen påpekar gärna vilket förträffligt ljus deras bilar har och visst sker det en ständig utveckling på det här området, både designmässigt och tekniskt, men hur bra är ljuset egentligen?

Nu finns det ett svar på den frågan, men bara i Vi Bilägare.

Taggar: Reportage

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.