Bild
Nästa artikel
Svensk trafik rekordsäker – men en grupp går mot strömmen

Svensk trafik rekordsäker – men en grupp går mot strömmen

Reportage

223 personer omkom i trafikolyckor på de svenska vägarna under 2019. Det är den lägsta siffran sedan man började föra särskild statistik över trafikolyckor. Men Norge är fortfarande i topp – och det finns en trafikantgrupp som går mot strömmen.

Ett av regeringens etappmål för att nå nollvisionen är att max 220 personer ska omkomma i trafiken under 2020. Preliminär statistik från 2019 visar att man nu är på god väg.

Totalt omkom 223 personer på de svenska vägarna vilket är en rekordlåg siffra och en minskning med 101 dödsfall jämfört med 2018. Khabat Amin som är statistiker på Transportstyrelsen menar att det fortfarande är för tidigt för att dra några hårda slutsatser om året.

– Vad den låga dödsiffran beror på är för tidigt att säga, vi arbetar med allt underlag för att kunna göra bra analyser. Det vi kan säga är att 2018 stack ut och var ett onormalt år utifrån statistiken. Men om man tittar på längre sikt så ser man inte den rejäla minskningen i samma utsträckning, säger han.

Svensk trafik rekordsäker – men en grupp går mot strömmen
Svensk trafik rekordsäker – men en grupp går mot strömmen
Svensk trafik rekordsäker – men en grupp går mot strömmen
Svensk trafik rekordsäker – men en grupp går mot strömmen

Han tror att bland annat vädret tillsammans med en rad andra faktorer påverkade 2018 statistik där 325 omkom i trafiken, vilket är den högsta dödssiffran sedan 2009.

Antalet personbilsolyckor med dödlig utgång har minskat under en längre tid och jämfört med 2018 är det singelolyckor som minskat mest. 

– Vi kör mer och antalet bilar har blivit fler men det som talar för minskningen är att fordonen blivit säkrare och förhindrar fler dödsolyckor, säger han och fortsätter: 

– Men det beror också på bättre vägar samt några nya regleringar och lagstiftningar, bland annat att det blivit förbjudet med handhållen kommunikationsutrustning. Trafikantutbildningen har förbättrats med tiden och allt detta har påverkat mycket när det gäller personbilsolyckor.

När det kommer till just singelolyckor menar han att flera instanser måste hjälpas åt för att minska dödssiffran. 90 procent av de drabbade i dessa olyckor är män och i många fall har olyckorna varit alkohol- eller drogrelaterade.

– Här krävs det att flera samhällsaktörer agerar för att vi ska komma till rätta med problematiken. Det räcker inte med det vi gör i dag.

Bland de drabbade är de flesta mellan 25 och 44 år.

Dödliga trafikolyckor i 41 länder: Norge säkrast

Organisationen OECD undersökte under förra året trafiksäkerheten i 41 länder. Undersökningen visade att Norge hade lägst antal trafikdödade i proportion till invånarantal. Per 100 000 invånare omkom endast två i trafiken i Norge under 2018. 

Sämst på listan var Sydafrika där 22,4 personer per 100 000 invånare hade dött i en trafikolycka under 2018. Sverige som hade en ovanligt mörk statistik under detta år hamnade på sjätte plats. Enligt rapporten hade Sverige 3,2 trafikdödade per 100 000 invånare.  

I sju av de 41 länderna har dödsiffran blivit högre i procent mellan åren 2010 till 2017. Den värsta utvecklingen hade Colombia där antalet dödsfall ökat med nästan 30 procent under denna tidsperiod.

Rapporten bygger på statistik som samlats in av International Traffic Safety Data and Analysis Group (IRTAD).

De sex länderna med lägst antal trafikdöda per 100 000 invånare 2018 (eller i några fall 2017 som är senast tillgängliga data): De fem länderna med flest antal trafikdöda per 100 000 invånare 2018 (eller i några fall 2017 som är senast tillgängliga data):

1. Norge – 2,0

2. Schweiz – 2,7

3. Storbritannien – 2,8

4. Irland – 2,9

5. Danmark – 3,0

6. Sverige – 3,2

1. Sydafrika – 22,4

2. Uruguay – 15,1

3. Colombia – 13,6

4. Mexiko – 12,8

5. Argentina – 12,7

Källa: OECD, IRTAD (International road traffic and accident data)

Något som stuckit ut i statistiken under de senaste åren är att allt fler som åker i lätta lastbilar omkommer i trafiken. Under 2019 omkom 23 stycken och denna siffra har nästan fördubblats varje år sedan 2017.

– Det är verkligen en grupp som börjat sticka ut. Vad det beror på kan vi inte svara på just nu. Även om det handlar om ett litet antal så är det en väldigt tydlig ökning.

Vad bör man då själv tänka på som bilförare?

– Jag brukar säga att rätt hastighet är en av de avgörande påverkansfaktorer för att minska risken för olyckor eller konsekvensen av de. Att hålla sig till skyltade hastigheten är bra men inte alltid, ofta krävs att man anpassar hastigheten till väglag och omgivningen och detta är förarens ansvar.

Kommer ni kunna nå målet och komma under 220 dödsolyckor under 2020?

– Som det ser ut nu är det möjligt att nå. Jag tror och jag hoppas.

Svensk trafik rekordsäker – men en grupp går mot strömmen
”Nollvisionen blev en revolution i hur vi tänker”

Under 1920-talet ökade antalet bilar i Sverige från cirka 30 000 till cirka 140 000. Antalet dödade i trafik fördubblades från cirka 200 till cirka 400 personer men samtidigt minskade risken för att dö i en bilolycka med 98 procent under åren 1911 till 1928.

1936 försvann hastighetsbegränsningarna helt och hållet på de svenska vägarna. Dödstalen ökade kraftigt och på fyra år hade antalet omkomna i trafiken gått från 331 till 568 stycken. 

Under andra världskriget minskade antalet bilar i Sverige och antalet döda på vägarna blev få. Men när kriget var slut startade en bilboom och i takt med detta blev olyckorna fler för nästan varje år som gick fram till mitten på 60-talet. 1965 omkom 1 313 personer vilket är den högsta dokumenterade olyckssiffran med dödligt utfall i svensk historia.

Den 3 september 1967 gick Sverige över till högertrafik. Under detta år minskade dödsantalet rejält där 236 färre omkom jämfört med tidigare år. Men året därefter ökade siffran kraftigt igen.

– Jag tror att folk blev väldigt försiktiga när man ställde om till högertrafik. Men ett år senare hade man vant sig och då blev det som vanligt. Man kan jämföra det med att vi har mindre svåra olyckor när det är snö än på sommaren, för då är folk generellt mer försiktiga, säger Maria Krafft som är trafiksäkerhetsexpert på Trafikverket.

Mellan 1970 och 1980 sjönk dödsiffran från 1 307 till 848. Maria Krafft tror att minskningen berodde på flera regleringar som då skedde.

– Under slutet av 60-talet gjorde man flera hastighetsbegränsningar och dessa fick effekt på 70-talet. Man införde även hjälmlag för motorcykel samt lag på bilbälte i framsätet. Dessa lagar har definitivt hjälpt till mycket.

Under 80-talet skedde inga anmärkningsvärda förändringar i statistiken.

– När man går in med kraftfulla åtgärder och får effekt på det så blir man ofta nöjd och då stagnerar utvecklingen. Här ansåg man fortfarande att det är upp till individen att anpassa sig. Om du körde ner i diket så var det ditt fel.

En stor vändning kom 1997 då Sveriges riksdag antog den omdebatterade nollvisionen som innebär att ingen ska behöva dö eller skadas svårt i en trafikolycka. 

– Det blev en revolution i hur vi tänker och bygger vägar. Man blev väldigt systematisk och började undersöka var och när flest människor omkommer och hur dödsfall ska förebyggas. Man började bland annat att prioritera 2+1-vägar vilket har betytt jättemycket.

Tidigare hade man lagt fokus på alla typer av olyckor men nu började man mer inrikta sig på att förhindra de olyckor som ledde till att folk dog eller blev svårt skadade. 

Man satsade mer på bland annat cirkulationsplatser som generellt kan orsaka många olyckor, men samtidigt leder få av dessa till dödlig utgång.

Under 00-talet anser Maria Krafft att det främst är bättre teknik i bilarna som lett till en god utveckling.

– Bältespåminnaren har varit enormt betydande och även antisladd och autobroms är en milstolpe. Filhållningsassistans har också gett mycket god effekt, säger hon.

I år är målet att max 220 personer ska omkomma i trafiken och efter det är ännu inget nytt etappmål satt. Men Maria Krafft tror fortfarande att man kan göra mycket för att komma närmare nollvisionen.

– I dagsläget går 55 procent av all trafik för fort. Då kan man fundera på om det bara är polisen som ska ansvara för att ha koll på detta.

För ett år sedan träffade Trafikverket Sveriges tio största transportörer och pratade om deras ansvar att ha ordning och reda på sin transporter samt hur man ska kunna göra det på enklaste sätt.

– Vi har tittat på tekniska lösningar och vad man kan göra. I år ska vi prata med fler företag och kommuner hur man kan säkerställa detta.

– Om alla skulle hålla hastigheten så skulle vi rädda hundra liv. 

 

Fotnot: För att få fram siffror på antalet trafikdödade innan år 1935 finns endast den så kallade dödsorsaksstatistiken att tillgå. Denna statistik skiljer sig på flera sätt från dagens olycksstatistik då till exempel människor som blev ihjälsparkade av en häst på gatan kan ha inkluderats.

Taggar: Reportage

Ett av regeringens etappmål för att nå nollvisionen är att max 220 personer ska omkomma i trafiken under 2020. Preliminär statistik från 2019 visar att man nu är på god väg.

Totalt omkom 223 personer på de svenska vägarna vilket är en rekordlåg siffra och en minskning med 101 dödsfall jämfört med 2018. Khabat Amin som är statistiker på Transportstyrelsen menar att det fortfarande är för tidigt för att dra några hårda slutsatser om året.

– Vad den låga dödsiffran beror på är för tidigt att säga, vi arbetar med allt underlag för att kunna göra bra analyser. Det vi kan säga är att 2018 stack ut och var ett onormalt år utifrån statistiken. Men

Är du tidningsprenumerant? Skapa din digitala inloggning.

Registrera
Digital prenumeration
Läs allt – Bli Premium-medlem

Det här är en del av vårt premium-innehåll. För att läsa vidare behöver du starta en prenumeration eller logga in ifall du redan har ett konto.

✅ Tillgång till alla artiklar ✅ Digital tidning ingår ✅ Exklusivt nyhetsbrev

Läs mer

FAKTA: NOLLVISIONEN

Utgångspunkten för nollvisionen är att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Då alla förare kan göra fel så bygger nollvisionen på att de som utformar trafiksystemet bär det yttersta ansvaret.

Sedan Nollvisionen antogs av riksdagen har antalet omkomna i trafiken mer än halverats, sam-
tidigt som biltrafiken ökat. Men sedan 2010 har den positiva utvecklingen planat ut.

Till 2020 är etappmålet att färre än 220 personer ska omkomma i trafikolyckor. Nästa etappmål är ännu inte satt.

FAKTA: OMKOMNA I TRAFIKEN 2019*

Av de 223 som omkommit var 172 män och 51 var kvinnor.

137 var bilister (110 i personbil, 27 i lätt lastbil), 

44 hade färdats i buss eller lastbil.

27 motorcyklister omkom. Det är 19 färre jämfört med 2018. 

15 cyklister omkom där 10 av de dem var 65 år eller äldre.

26 fotgängare omkom efter att ha blivit påkörda av motorfordon. Av dessa var ett barn under 18 år och 10 personer var 65 år eller äldre.

*Preliminära siffror.

Kommentarer

#1
2020-03-03 09:16

"Något som stuckit ut i statistiken under de senaste åren är att allt fler som åker i lätta lastbilar omkommer i trafiken."
Kan väl ändå inte komma som en överraskning för någon som sett ett enda krocktest med en lastbil??

#2
2020-03-03 17:59

Alkoholfylla och Knarkrus, lär inte minska i första taget!

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.