Bild
Nästa artikel
KALLA VÄGFAKTA:

Så här ser det ut på de svenska vägarna

Publicerad 28 januari 2009 (uppdaterad 21 september 2010)
Svenska alkoholkontroller påverkas av statistiska mål. Den slutsatsen når Vi Bilägare i ett stort reportage. Men hur ser det egentligen ut på vägarna? Hur många omkommer i alkoholrelaterade olyckor? Hur ser polisens kvantitativa mål ut? Här är all fakta.
FAKTA/ Alkoholdöden
Enligt Vägverkets statistik dog 471 människor i trafiken under 2007. Varje år omkommer cirka 125 människor i alkoholrelaterade trafikolyckor. Cirka 20 procent av dödsolyckorna är alkoholrelaterade. Omkring 25 procent av de omkomna personbilsförarna är påverkade av alkohol.

FAKTA/ Sverige - inte bäst i Norden
Trots att Sverige hade 50 procent fler övervakningstimmar i trafiken än Danmark så rapporterade vi bara en tredjedel så många trafikbrott. Det visar rapporten Bäst i Norden som Nordiska trafiksäkerhetsrådet presenterade för tre år sedan.

Rapporten konstaterar också att de svenska polisdistrikten jobbar väldigt olika med trafik-övervakningen: trafikanterna i Gävleborgs län är antingen mer än dubbelt så laglydiga som dem i Ã-stergötlands och Ã-rebro län, eller så är polisen hälften så effektiv.

Polisen i Västra Götaland rapporterar tre gånger så många fortkörningar som kollegorna i Stockholms län. Polisen i Skåne satsar mer än dubbelt så många övervakningstimmar på trafikövervakning jämfört med kollegorna i Stockholms och Västra Götalands län.

FAKTA/ Polisens kvantitativa mål
Enligt polisens nationella handlingsplan för trafiksäkerheten skulle två miljoner alkohol-utandningsprov utföras i landet under 2007. I verkligheten utfördes två och en halv miljoner sådana prov.

Samma handlingsplan har följande kvantitativa mål för andra kontroller:
120 000 flygande inspektioner.
  60 000 kontroller av kör- och viltid.
    7 000 kontroller av farligt gods.
       600 företagsbesök.

FAKTA/ Hastighetsrapporter

I den nationella strategin för polisens trafiksäkerhetsarbete har rikspolisstyrelsen slagit fast att rapporteringsgränsen vid hastighetskontroller ska sänkas till sex km/tim, oavsett vilken mätmetod som används. Vägtrafikinspektionen granskade hur landets polisdistrikt hanterade detta under maj-augusti både 2007 och 2008. Det visade sig att polisdistrikten arbetar mycket olika med detta:

Antalet rapporter totalt sett minskade med cirka fem procent mellan 2007 och 2008.

Gotland tredubblade antalet rapporter. Dalarna ökade med 37 procent och Värmland med 23 procent.

I Västmanland minskade antalet rapporter med hela 55 procent. Kraftiga minskningar hade även Gävleborg med 25 procent och Stockholm med 19 procent.

Med undantag för myndigheten i Södermanland, förekommer det knappt någon rapportering alls i det aktuella intervallet vid hastighetsgränserna 90 och 110 km/tim.

FAKTA/ Rattfylleriresor
I Västra Götaland görs flest rattfylleriresor per dag, cirka 2 100 stycken, visar beräkningar från NTF. På Gotland görs cirka 65 stycken.

I hela riket görs dagligen cirka 12 500 rattfylleriresor och hela 93 procent görs av män.
Eftersom en onykter förare kan göra flera resor under en och samma dag talar man här om antalet rattfylleriresor istället för antalet rattfyllerister.

Kommentarer

Missa inget från Vi Bilägare

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.