Bild
Nästa artikel
Ett mindre flyttsläp med totalvikt 1 000 kg är ingen match för VW Tiguan med B-kort. Men det gäller att inte lasta mer än 390 kg!
Ett mindre flyttsläp med totalvikt 1 000 kg är ingen match för VW Tiguan med B-kort. Men det gäller att inte lasta mer än 390 kg!

Rätt körkort för släpet?

Reportage

Att häkta på husvagn eller hästsläp efter bilen är ofta ett spel på marginalen för vad som är tillåtet med B-behörighet. Ta E-kort och slipp en massa bekymmer!

Att utöka sin körkortsbehörighet är inte så besvärligt som man kanske kan tro. Jo, visst kostar det ett antal tusenlappar, men ligger man på marginalen när det gäller hur mycket man får dra efter bilen känns det lugnare med E-kort. Då behöver man bara hålla reda på faktiska vikter och hålla rätt hastighet.

Det finns 1,1 miljon hus- och släpvagnar i Sverige. Under första kvartalet i år nyregistrerades ungefär 8 000. De flesta är flakvagnar med eller utan kåpa. Om man tänker på att det finns 4,7 miljoner bilar i Sverige så har var femte bil möjlighet att åka omkring med en släpvagn.

Många tycker att reglerna för att köra med släp är onödigt stränga och krångliga, men de är egentligen ganska generösa. Alla med ett vanligt B-körkort får hänga på en mindre släpvagn med möjlighet att lasta betydligt mer än i bilen, om man håller sig till de rätta vikterna. Den här möjligheten har man utan minsta krav på att bevisa att man verkligen kan köra eller hantera släpet på ett säkert sätt.

Det är lätt att göra misstag. När vi skulle ta bilden till den här artikeln hyrde jag ett flyttsläp. Lätt stressad, fotografen var redan på plats, lyfte jag upp släpets låsbygel och skruvade ner stödhjulet tills vagnen hängde på dragkulan. Kopplade säkerhetsvajer och elkabel. Lossade vagnens p-broms.

Innan avfärd gjorde jag min vanliga koll. Vänta ett tag nu. Kopplingsindikatorn avslöjade att vagnen inte satt ordentligt på kulan. Provlyfte. Vagnens kopplingshandske låg lös ovanpå kulan. Jag fick lyfta upp bygeln igen och samtidigt ställa mig på dragstången för att få den ordentligt på plats. Kolla alltid indikatorn och provlyft!


Kultrycket på en personbil är inte högre än att man orkar göra den kollen. Det är mycket viktigt att inte överskrida kultrycket, annars kan draget haverera. Använd helst kultrycksvåg.

    

Husvagnsägare vet att en del av vagnarna har en knappt tilltagen maximalt tillåten last. Det kan röra sig måttliga 200 kg. Det är därför lätt att råka lasta för tungt och kanske överskrida den totalvikt man måste hålla med B-behörighet.

För alla som kör hästsläp kan det här bli besvärligt. Vill man ha en stabil dragbil är det inte säkert att B-körkort räcker till. Med B-kort måste man hålla hela ekipagets totalvikt på maximalt 3 500 kg. En vanlig 4,5-meters suv, exempelvis VW Tiguan, får dra 2 200 kg, men har också har en totalvikt på 2 280 kg. Då återstår bara 1 200 kg för släpet. Om man istället har en kombi, exempelvis VW Passat, så har den en totalvikt på 2 000 kg och tillåter ett släp med 1 600 kg totalvikt. Men med B-körkort får man bara dra 1 500 kg.

B med utökad behörighet kan vara en lösning. Det innebär att man får gå upp till 4 250 kg i totalvikt, vilket nog skulle vara tillräckligt för de flesta. Men det gäller att hålla reda på bilens och släpets totalvikt. Bilen man drar med får förstås fortfarande inte ha en totalvikt över 3 500 kg och tillsammans med släp får kombinationens sammanlagda totalvikt inte vara högre än 4 250 kg.

 

Carl Legelius, chefredaktör på tidningen Klassiker, har nyligen tagit E-körkort. Han behöver då och då ta en bil på ett släp – antingen kan det röra sig om ett nytt projekt för tidningen eller ett tillskott till hans egen samling av ögonstenar. Och det händer att de bilarna för stunden inte är i kördugligt skick.

– Man klarar sig inte längre med en vanlig kombi, typ V70, som dragbil till ett bilsläp. Bilar har helt enkelt blivit tyngre, förklarar Carl.

Han valde att ta ett BE-kort och inte bara B med utökad behörighet, för att bli lite friare i valet av dragbil och släp. Med BE behöver han inte tänka på någon annan begränsning än vad den bil han ska dra med maximalt får ha efter sig som släpvagn.

– Man kan övningsköra privat men jag tyckte det var intressant och bra att gå på trafikskolan. Jag tror faktiskt att jag blivit lite bättre chaufför än innan!

– Efter 30 år med körkort har man inte bara skaffat sig en rejäl dos rutin, man har också lagt sig till med en del olater, som det kan vara bra att bli uppmärksammad på. Ta det här med att inte bara slänga en blick i backspegeln, utan att verkligen vrida på huvudet och noggrant kolla i döda vinkeln.

 

Carl tycker inte att det var särskilt svårt att ta BE-kort. Det gäller bara att läsa in kursboken och lära sig de regler som gäller. Och uppkörningen, med släp som hyrdes av bilskolan, gick bra.

– Ett tips är att gärna vara lite övertydlig – visa att du har uppsikt! Och när man lämnar motorvägen på en avfart, är det närmast en dödssynd att ta ner farten innan man svänger av på själva avfarten.

Manöverprovet vid uppkörningen går ut på att backa in i ett ”garage” markerat av koner.

– Men det är gott om tid, även om man går ur bilen för att kolla då och då när man backar, berättar Carl.

Läs om Carl Legelius väg till BE-kort, steg för steg, i Klassikers sommarnummer (6/2016).

Carls kostnad för BE-körkort

Syntest 120 kr
Körkortstillstånd 150 kr
Fotografi 80 kr
Avgift kunskapsprov 325 kr
Avgift förarprov 1 650 kr
BE-boken 349 kr
Teoripaket på internet 328 kr
Körlektioner 2x140 min 3 440 kr
Lån av bil/släp förarprov 2 500 kr
Totalt 8 942 kr

 

SÅ MYCKET FÅR DU DRA MED PERSONBIL

Den första begränsningen utgår ifrån hur mycket din bil tillåts dra. Den uppgiften finns på bilens registreringsbevis. Maximalt tillåten vikt för släpvagn bestämmer biltillverkaren utifrån bilens konstruktion och drivlina.

Nästa begränsning beror på vilket körkort man har.

B-körkort:

Lätt släpvagn med totalvikt på max 750 kg och tung släpvagn – om dragfordonets och släpets sammanlagda totalvikt inte överstiger 3,5 ton. (Bilens max tillåtna släpvikt får inte överskridas.)

B-körkort med utökad behörighet:

Du får köra en personbil eller lätt lastbil och släp med en sammanlagd totalvikt på högst 4 250 kg. Bil eller lastbil får fortfarande inte ha en totalvikt som överstiger 3 500 kg. Bilens maximalt tillåtna dragvikt får inte heller överskridas. Men det ger alltså möjlighet att köra ett tyngre släp än med vanligt B-körkort.

B-körkort med E-behörighet:

B innebär att man får köra en bil eller lätt lastbil med en totalvikt av maximalt 3 500 kg. E innebär att du får dra en tung släpvagn, eller flera, om släpfordonens sammanlagda totalvikt inte är högre än 3 500 kg – förutsatt att bilens maximala släpvagnsvikt inte överskrids.

OM DU HAR FÖR TUNG LAST

 Överlast innebär att man överskrider maximalt tillåten last för fordonet. Gäller det en släpvagn kan man dessutom råka överskrida gränsen för körkortsbehörigheten om man har B eller B med utökad behörighet. Överskriden maxlast ger böter.

Bötesbeloppen vid övervikt är:
1–20 procent 2 000 kr
21–30 procent 2 500 kr
31–40 procent 3 000 kr
41–50 procent 4 000 kr
50 procent– Rapporteras till åklagare

Om man däremot kör med ett släp som man inte har behörighet för kallas det olovlig körning vilket innebär dagsböter. Olovlig körning rapporteras vanligtvis till åklagare. Det kan leda till indraget körkort, till och med fängelse finns i straffskalan.

OM DU KÖR FÖR FORT

Det är samma bötesbelopp om man kör fort med släp som när man överskrider rådande hastighetsbestämmelser med enbart bil. Men högsta tillåtna hastighet är förstås 80 km/tim med släp även på vägar där man utan släp får köra fortare.

Där högsta tillåtna hastighet är 30–50 km/tim är bötesbeloppen:
1–10 km/tim över 2 000 kr
11–15 km/tim över 2 400 kr
16–20 km/tim över 2 800 kr
21–25 km/tim över 3 200 kr
26–30 km/tim över 3 600 kr
31–40 km/tim över 4 000 kr
41– km/tim över Rapporteras till åklagare

Där högsta tillåtna hastighet är över 50 km/tim är bötesbeloppen:

1–10 km/tim över 1 500 kr
11–15 km/tim över 2 000 kr
16–20 km/tim över 2 400 kr
21–25 km/tim över 2 800 kr
26–30 km/tim över 3 200 kr
31–35 km/tim över 3 600 kr
36–50 km/tim över 4 000 kr
51– km/tim över Rapporteras till åklagare

Körkortet dras in om överträdelsen inte är att anse som ringa. Det beror på omständigheter som väglag, sikt, trafiksituation, trafikintensitet, tidigare överträdelser med mera. Praxis är att körkortet alltid dras in om föraren kört mer än 20 km/tim för fort där hastighetsbegränsningen är mellan 30 och 50 km/tim och om hastigheten överskridits med mer än 30 km/tim där det är tillåtet att köra fortare än 50.

HÖGSTA TILLÅTNA HASTIGHETEN

80 km/tim. Bil med bromsad släpvagn, husvagn eller påhängsvagn. Obromsad släpvagn med last om dess totalvikt är högst 750 kg och som inte överstiger hälften av bilens tjänstevikt. Obromsat, olastat släp om dess tjänstevikt inte överstiger bilens halva tjänstevikt.

40 km/tim. Bil med obromsad släpvagn (undantag se ovan). Obromsat släp eller husvagn vars totalvikt, eller tjänstevikt när släpet är lastat, överstiger hälften av bilens tjänstevikt.

30 km/tim. Efterfordon som sjösättningsvagnar för båtar och husvagnar som inte har fjädring får köras i högst 30 km/tim. Vagnen ska vara försedd med LGF-skylt (långsamgående fordon) och får inte vara registrerad. Vid bogsering av annan bil är också maximalt tillåten hastighet 30 km/tim.

Taggar: Reportage

Att utöka sin körkortsbehörighet är inte så besvärligt som man kanske kan tro. Jo, visst kostar det ett antal tusenlappar, men ligger man på marginalen när det gäller hur mycket man får dra efter bilen känns det lugnare med E-kort. Då behöver man bara hålla reda på faktiska vikter och hålla rätt hastighet.

Det finns 1,1 miljon hus- och släpvagnar i Sverige. Under första kvartalet i år nyregistrerades ungefär 8 000. De flesta är flakvagnar med eller utan kåpa. Om man tänker på att det finns 4,7 miljoner bilar i Sverige så har var femte bil möjlighet att åka omkring med en släpvagn.

Många tycker att reglerna för att köra med släp är onödigt stränga och krångliga, men de är egentligen ganska generösa. Alla med ett vanligt B-körkort får hänga på en mindre släpvagn med möjlighet att lasta betydligt mer än i bilen, om man håller sig till de rätta vikterna. Den här möjligheten har man utan minsta krav på att bevisa att man verkligen kan köra eller hantera släpet på ett säkert sätt.

Det är lätt att göra misstag. När vi skulle ta bilden till den här artikeln hyrde jag ett flyttsläp. Lätt stressad, fotografen var redan på plats, lyfte jag upp

Är du tidningsprenumerant? Skapa din digitala inloggning.

Registrera
Digital prenumeration
Läs allt – Testa för endast 19 kr!

Det här är en del av vårt premium-innehåll. För att läsa vidare behöver du starta en prenumeration eller logga in ifall du redan har ett konto. ✅ Tillgång till alla artiklar ✅ Digital tidning ingår ✅ Exklusivt nyhetsbrev

Läs mer

DEFINITIONER

Släpfordon: Fordon som är avsett att kopplas till ett motordrivet fordon och är byggt för gods eller passagerare.

Lätt släpfordon: Släp vars totalvikt inte överstiger 750 kg.

Tungt släpfordon: Släp vars totalvikt överstiger 750 kg.

Efterfordon: Sjösättningsvagnar för båtar och husvagnar utan fjädring, cementblandare med drag, arbetsbodar och lyftar utan fjädring etcetera.

Tjänstevikt: Bilens eller lastbilens vikt i körklart skick – inklusive verktyg, reservhjul, bränsle, motorolja, kylvätska och förare, 75 kg. För släp innebär tjänstevikt, vagn i körklart skick med det tyngsta karosseri (kåpa) som hör till släpvagnen.

Maxlast: Den maximala last, viktmässigt, som ett fordon får ha. (Totalvikt minus tjänstevikt.)

Totalvikt: Fordonets tjänstevikt plus maximalt tillåtna last. Totalvikt får aldrig överskridas.

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.