Bild
Nästa artikel
Oskäliga villkor i leasingavtalen

Oskäliga villkor i leasingavtalen

Reportage

Nio oskäliga avtalsvillkor hos Kia och fyra hos Volkswagen! Det blev resultatet när Konsumentverket nyligen granskade de båda bilföretagens privatleasingavtal. Nu hoppas verket att de snåriga avtalen stramas upp och görs mer kundvänliga. Annars hotar rättsliga åtgärder!

Att privatleasa en bil är enkelt. Det är bara att välja den modell man vill ha, bestämma körsträcka, se till att försäkring finns och skriva på alla nödvändiga papper. Sedan kan man, helt utan kontantinsats, fräsa iväg med ”sin” sprillans nya bil.

Men lika enkelt som det är att hyra bilen, lika knepigt kan det vara att tolka de ofta mycket snåriga leasingavtalen. Något som ytterst riskerar att drabba kunderna – och de börjar bli många numera.

Privatleasingmarknaden har på senare tid formligen exploderat och bara i år beräknas mellan 40 000 och 50 000 svenskar teckna nya kontrakt. Frågan är hur många av dem som verkligen vet vad de skriver under och vad de kan råka ut för om något skulle gå snett under hyrestiden? Vill det sig riktigt illa kan de till och med bli av med bilen och samtidigt drabbas av straffavgifter på flera tusen kronor! Det är knappast vad de förväntade sig när de signerade sina leasingkontrakt.   

 

De i många fall ojämlika villkoren i leasingkontrakten har fått Konsumentverket att reagera och verkets jurister jobbar sedan en tid tillbaka på att försöka få bort de värsta avtalsfällorna. Samtidigt försöker man påverka branschen till en allmän uppstädning av kontrakten, med större fokus på kundernas trygghet och rättigheter.

Ett led i det arbetet är granskningen av Volkswagens och Kias privatleasingavtal, som blev tämligen nedslående ur kundperspektiv. Totalt avslöjades 13 villkor som av Konsumentverkets jurister bedöms vara oskäliga och därmed borde ändras eller tas bort.     

– Generellt finns i båda avtalen en stor obalans mellan kund och leasingbolag när det gäller skyldigheter och rättigheter och det är företagen som har så gott som alla fördelar. Flera av avtalsvillkoren är dessutom enligt vår uppfattning direkt oskäliga och sätter konsumenten i ett väldigt dåligt läge om något oförutsett skulle inträffa, säger Daniel Eliasson, jurist på Konsumentverket.

– Samtidigt är avtalen ofta så luddigt skrivna att en vanlig bilkund har minimal chans att förstå vilka ekonomiska konsekvenser han/hon kan drabbas av om något skulle gå fel. Så även på den punkten skulle det behövas en rejäl uppryckning, fortsätter han.

 

Grundorsaken till de juridiska problemen med privatleasingen är att det inte finns någon specifik konsumentlagstiftning som skyddar kunden på samma sätt som vid ett köp av en vara eller tjänst. I de fallen gäller konsumenttjänst- och konsumentköplagarna, som båda ger kunden bra trygghet och rättigheter gentemot säljaren.

Men leasing handlar ju inte om något köp, varken av vara eller tjänst, så det normala lagstiftningsförhållandet mellan säljare och kund gäller inte. Istället styrs kundens rättigheter och skyldigheter helt och hållet av villkoren i leasingavtalet, som i sin tur bestäms av den som äger bilen – det vill säga det finansbolag som står bakom leasingverksamheten.       

– Sammantaget innebär det att den som väljer privatleasing inte alls har samma konsumentskydd som den som köper sin bil. Det är mot den bakgrunden vår kritik mot hur dagens avtal är utformade ska ses. De måste bli mer kundvänliga och närma sig det som gäller i normal konsumentlagstiftning, både i tydlighet och innehåll, säger Daniel Eliasson.

– Tydligheten är inte minst viktig. Privatleasing riktar sig ju till vanliga människor. Då borde givetvis avtalen utformas så att det är begripliga och överskådliga för gemene man. Man ska inte behöva vara jurist för att förstå vad man skriver på.

 

Viktigt att tänka på vid privatleasing är också att det är finansbolaget, inte handlaren där man hämtar bilen, som är motparten vid en eventuell ekonomisk tvist eller om andra problem med bilinnehavet skulle uppstå.

– Även i de fallen är det enligt avtalen ibland tveksamt vem man ska vända sig till. Det gör att kunden riskerar att hamna mellan två stolar, säger Daniel Eliasson.    

De punkter som Konsumentverket slagit ned på i de granskande leasingavtalen gäller bland annat vad som händer vid skador på eller förlust av bilen, om månadsavgiften inte betalas i tid, om avtalet sägs upp förtid av kund eller finansbolag, hur eventuella fel och brister på bilen ska hanteras och en del andra situationer där kunden anses hamna i underläge gentemot uthyraren.

Både Kias finansbolag, Santander Consumer Bank, och Volkswagens, VW Finans Sverige, har svarat på Konsumentverkets kritik och båda protesterar mot verkets bedömning att flera av deras avtalsvillkor är oskäliga.

VW Finans Sverige menar bland annat att Konsumentverket inte tagit hänsyn till leasingens särart som upplåtelseform. Båda finansbolagen hävdar också att flera av de punkter som Konsumentverket kritiserar täcks av den nybilsgaranti som biltillverkaren ger på det leasade fordonet. Men trots protesterna har såväl Santander som VW Finans ändrat, eller tänker ändra, sina avtal på flera av de kritiserade punkterna.

I ett avseende ger dock inget av bolagen med sig och det är när det gäller ersättningen om ett avtal bryts i förtid, antingen av kunden eller finansbolaget. Då menar båda att de har rätt att kräva kunden på 35 procent (Kia) respektive 40 procent (VW) av resterande leasingavgifter plus övriga kostnader som uppstår i samband med att kontraktet bryts.

»Tyvärr är rättsläget lite oklart på vissa punkter.«

Sista ronden i matchen mellan Kon-sumentverket och leasingbolagen är inte över.

– Tyvärr är rättsläget lite oklart på vissa punkter och därför går det inte med bestämdhet att säga vad som är oskäligt eller inte när det gäller leasingavtalen. Det gör att vi i dagsläget inte kan driva ärendet vidare på det sätt vi skulle vilja, säger Daniel Eliasson.

– Men vi hoppas på en rättslig prövning i patent-och marknadsdomstolen. Det skulle ge en bra vägledning om hur vi ska hantera privatleasingproblemen framöver.

Ett alternativ till att tvinga leasingbolagen att ändra sina villkor är att samla dem till en så kallad branschdialog, där man diskuterar sig fram till hur avtalen på frivillig väg kan göras mer konsumentvänliga.

– Det är inte omöjligt att vi försöker oss på en sådan lösning om vi bedömer det som en framkomlig väg. Helt klart är att vi under alla förhållanden kommer att hålla ett öga på privatleasingbranschen. Det måste vi med tanke på hur snabbt den växer och hur många människor den numera berör, slutar Daniel Eliasson.

Taggar: Reportage

Att privatleasa en bil är enkelt. Det är bara att välja den modell man vill ha, bestämma körsträcka, se till att försäkring finns och skriva på alla nödvändiga papper. Sedan kan man, helt utan kontantinsats, fräsa iväg med ”sin” sprillans nya bil.

Men lika enkelt som det är att hyra bilen, lika knepigt kan det vara att tolka de ofta mycket snåriga leasingavtalen. Något som ytterst riskerar att drabba kunderna – och de börjar bli många numera.

Privatleasingmarknaden har på senare tid formligen exploderat och bara i år beräknas mellan 40 000 och 50 000 svenskar teckna nya kontrakt. Frågan är hur många av dem som verkligen vet vad de skr

Är du tidningsprenumerant? Skapa din digitala inloggning.

Registrera
Digital prenumeration
Läs allt – Testa för endast 19 kr!

Det här är en del av vårt premium-innehåll. För att läsa vidare behöver du starta en prenumeration eller logga in ifall du redan har ett konto. ✅ Tillgång till alla artiklar ✅ Digital tidning ingår ✅ Exklusivt nyhetsbrev

Läs mer

Oskäliga villkor i leasingavtalen

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.