Bild
Nästa artikel
Trafiksäkerhet

Night Vision – så fungerar tekniken

Publicerad 23 maj 2011 (uppdaterad 30 maj 2011)
Tänk att kunna upptäcka en människa eller ett djur på vägen 300 meter framför bilen i kompakt mörker. Det är möjligt med Night Vision, ett säkerhetssystem som via infraröd teknik gör att bilen ”ser” vad som händer långt utanför strålkastarnas räckvidd.

Dagens bilar är mer eller mindre fullmatade med säkerhetsfunktioner som skyddar de åkande om en kollision skulle inträffa. Saker som krockkuddar, avancerade karosstrukturer och bältesförsträckare är standard på så gott som alla modeller som säljs på den svenska marknaden, även de allra billigaste.

De moderna bilarna är också utrustade med aktiva system som hjälper föraren att undvika olyckor, typ ABS-bromsar och sladdhämmare. Gemensamt för samtliga dessa säkerhetssystem är att de är knutna till den egna bilen.

Den stora skillnaden mellan den första och andra generationens moderna säkerhetssystem är att de nya systemen går utanför den egna bilen och börjar sikta in sig på den omgivande miljön.

Med hjälp av radar och kameror analyseras områdena framför och bakom bilen. Sofis-tikerade datorprogram varnar och hjälper föraren så att en kritisk situation inte ska behöva sluta i en kollision. Ett av de mer spektakulära nya systemen är Night Vision, som hjälper föraren att se föremål långt framför bilen även i kompakt mörker.

Under normal mörkerkörning med tänt halvljus ser föraren föremål på höger sida när de är cirka 60 meter från bilen. På den vänstra sidan är siktsträckan bara 40 meter, eftersom ljuset är asymmetriskt.

Det är avstånd som är alldeles för korta för att en kollision ska kunna undvikas om bilen rullar med en hastighet på 70 km/tim och däröver. Helljuset förbättrar visserligen sikten, men används i praktiken ytterst sällan på större vägar.   

Alla nattsiktssystem baseras på en infraröd kamera som fångar in den infraröda strålning, eller enklare uttryckt värmestrålning, som det mänskliga ögat inte kan uppfatta. Tekniken bygger på att föremål över den absoluta nollpunkten (minus 273,15 grader) avger värme, även mycket kalla föremål som exempelvis en iskub.

Upp till 300 meter
I dagens läge finns ett antal biltillverkare, företrädesvis i premiumsegmentet, som erbjuder sina kunder olika typer av nattsiktssystem. Vi har tittat närmare på det som kommer som tillval i Audis nya A6-modell.

Det fullständiga namnet på Audis system är Night Vision Assistant with Pedestrian Highlighting and Collision Warning. Det består av en infraröd kamera placerad i bilens grill, två separata specialprocessorer, en girsensor, en rattvinkelsensor, en hastighetsrelaterad sensor och en bildskärm som sitter mellan hastighetsmätaren och varvräknaren.

I systemet ingår även en så kallad head up-display, eller vindrutedisplay, som föraren kan aktivera manuellt och som projicerar upp bilder och varningar i rutan framför föraren. Det är den infraröda kameran som är hjärtat i systemet. Den skyddas av en glasskiva som värms upp om yttertemperaturen är för låg och har även ett särskilt spolarmunstycke som rengör den samtidigt med vindrutespolningen.

Kameran upptäcker alla värmeavgivande föremål som finns framför bilen på upp till 300 meters avstånd och i en vinkel av 24 grader. Det innebär att den täcker ett område som ligger cirka 50 meter vid sidan av vägkanterna.

Den avancerade optiken samlar in den inkommande infraröda strålningen och skickar den vidare till den till en inbyggd detektor. Denna typ av detektorer kommer ursprungligen från militären, men har anpassats till bilens kommunikationssystem.

Bildstorleken är på 320 x 240 pixlar och bilden är i svart/vitt. Varma föremål är ljusa på bilden och kalla är mörkare. Detektorn omvandlar bilden till en proportionell elektrisk signal som förstärks och skickas till den första av två digitala signalprocessorer (DSP).

Den första processorn kan liknas vid en bildbehandlingsdator som använder olika parametrar för att tydliggöra och särskilja föremålen, så att den andra datorns processor kan identifiera eventuella personer som finns i bilden.

Den andra processorn delar upp bilden i två lager där personerna separeras från bilden i övrigt. Därefter bestäms deras exakta position och hur de rör sig i förhållande till bilen. Alla människor inom området markeras därefter i färg.

Finns det risk för en kollision med någon av dem visas personsymbolen i rött på bildskärmen samtidigt som föraren varnas via en ljudsignal. Personer som finns utanför det farliga området markeras med gul färg. Denna funktion är Audi ensam om på marknaden.

Inte närmare än 15 meter
Personidentiferingen stängs av om dagsljuset är för starkt eller om yttertemperaturen överstiger +28 grader. Då är skillnaden mellan luften och människans kroppstemperatur för liten och systemet kan misstolka den inkommande värmestrålningen. Personidentifieringen aktiveras igen när temperaturen har sjunkit till +25 grader.

– Personer som är närmare än 15 meter från bilen faller också utanför ramen för personidentifieringen. De markeras inte på skärmen och föraren varnas inte heller med ljudsignaler, förklarar Andreas Lundberg som är produktchef på Audi i Sverige.

Varför inte!?
– Ja, jag vet inte riktigt. Men sannolikt har Audi tänkt att man inte överhuvudtaget inte ska köra bil om man inte ser folk som befinner sig 15 meter framför bilen, svarar Andreas Lund-
berg.

Kommentarer

#1 • 23 maj 2011
Gabbe

Jag undrar vilken biltillverkare var först med den där tekniken? Är det någon som vet det?

#2 • 23 maj 2011
Mr Colt

Cadillac var som vanligt först.
Detta fanns som tillval på DeVille år 2000.

#3 • 23 maj 2011
KaptenOberkommando

Mr Colt, har Cadillac "som vanligt" varit först? Du har sett för många amerikanska skräpfilmer och gått på den myt som amerikanerna så framgångsrikt odlar om sig själva. Dumskallar, är vad de är.

#4 • 23 maj 2011
N-iklas

Opel 1994.

Frågan är om man menar vem som först hade ett färdigutvecklat fungerande system i en bil eller vem som var först med att sälja det i en bil på gatan?

Oftast tror man att det logisk är den som först kommer på det som också är den som först börjar tillverka och sälja, men i väldigt många fall är det inte alls så.

Av allt att döma var det Opel som var först med fungerande infraröd kamera i en bil, Omega ISOTEC 1994 och den hade också en infraröd strålkastare som automatiskt kopplades in för att ytterligare lysa upp och förstärka bilden om synbarheten med vanligt ljus skulle försämras av någon orsak.

Denna Omega hade också automatisk farthållare med 140 meters räckvidd som kunde hålla avstånd till framförvarande bil genom att både gasa och bromsa och även själv stanna helt om det blev nödvändigt.

Vidare fanns en siktvarning som analyserade väderleken och varnade föraren om sikten understeg 200 meter med att tända en varningslampa i hastighetsmätaren, signalera en varningssignal och visa siktsträckan i den på Omega integrerade bildskärmen i instrumentpanelen.

Opel var först med att ha en integrerad stor skärm i instrumentpanelen på Omega 1994.
Även om den i standardversion endast visade LCD.

Opel hade planerat att börja tillverka ISOTEC 1997 men GM gav inte sitt tillstånd eftersom man inte ansåg att tillräckligt många av Opels kunder skulle vara intresserade av att köpa till ett sådant system.

Inne på frågan kan det nämnas att Opel även hade en head-up display för att visa allt detta på den Omega V8 som visades 1999 som prototyp och 2000 som färdig men som GM inte tillät Opel att börja tillverka.

1999 visades också det för säkerheten mycket betydelsefulla och avancerade strålkastarsystemet AFL som Opel av någon orsak fortfarande är ledande inom.
Det strålkastarsystem Mercedes kommit med är inte lika avancerat som Opels, inte minst efter de ytterligare nya funktioner som sitter i nya Zafira.

Ingen vet om det, men Opel har upprepade gånger varit först med avancerad teknik men av ekonomiska skäl inte kunnat sätta den i tillverkning och därmed har andra lyxbilstillverkare som inte har det hindret kunnat knycka iden och komma först ut på gatan och därmed orätt fått hela äran.

#5 • 23 maj 2011
Raymond K (not verified)

Äntligen ett säkerhetssystem som verkligen kan göra nytta. Detta system är toppen.

#6 • 23 maj 2011
BennyH

Ja här haglar oinitierade kommenatarer vilt. Tekniken med infrakamera är inte ny och att klämma på det på en bil är inte speciellt banbrytande som någon Opel-fantast och Mr Colt vill göra gällande ang. Cadillac. Det Audi gjort som är i framkant är att man utvecklat programvara som sorterar bort oviktig information som soluppvärmda stenar vid vägkanten m.m dvs man har skapat ett FUNGERANDE system dock med vissa brister!

#7 • 23 maj 2011
Mr Colt

"dvs man har skapat ett FUNGERANDE system dock med vissa brister!"

Så länge brister kvarstår är systemet inte fullt fungerande,endast förbättrat jämfört med tidigare system.
Alltså var GM först med ett icke fungerande system och Audi sist.

#8 • 23 maj 2011
Raymond K (not verified)

Ja systemet blir bättre om man vet vem som var först med det.

#9 • 24 maj 2011
BennyH

Mr Colt...Det var militären som först använde den tekniken inte Cadillac eller Opel. Ja Audis system fungerar långt bättre än det som du försöker torgföra. Bristerna som finns kommer att lösas med vidare utveckling! Du kan ju komma igen när Cadillac släpper ett säkerhetssystem som ligger i framkant och fungerar som detta eller Volvos nödbromssystem för att skydda trafikanter. Lär inte hända!!

#a • 24 maj 2011
N-iklas

Men militären tillverkar inte bilar och nog är det underförstått att det här handlar om biltillverkare, för om man ska vara så petig så var inte heller militären först utan istället en forskare i ett laboratorium, men med detta synsätt blir ämnet absurt

Vidare märks det tydligt att vissa här är illa berörda av att inte Audi eller BMW eller Mercedes kan ta åt sig äran och försöker desperat hitta bortförklingar, det agerandet ser man ofta.
Speciellt Audi tycks ha en öm tå här, kanske för att man precis som Saab försöker vara något man inte är och gillar inte att bli avslöjade.

Och att påstå att ett system inte är fungerande så läge det finns något att förbättra är helt otroligt, för enlig det synsättet existerar INGENTING som fungerar i hela världen för det finns inget som inte kan förbättras lite på någon punkt.

En fullständigt omöjlig argumentation.

Missa inget från Vi Bilägare

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.