Om två år beräknas hela motorvägen förbi Ljungby vara färdigbyggd. I februari 2023 började sista delen mot Toftanäs bli klar. Foto: Svevia

Nästa artikel
Lång väg till ny väg – därför dröjer viktiga vägbyggen
Reportage

Lång väg till ny väg – därför dröjer viktiga vägbyggen

Publicerad 24 maj 2023 (uppdaterad 29 juni 2023)

Om två år beräknas hela motorvägen förbi Ljungby vara färdigbyggd. I februari 2023 började sista delen mot Toftanäs bli klar. Foto: Svevia

Behövs en ny väg? Räkna med att det tar tid! Vi tog en titt på utbyggnaden av E4 utanför Ljungby för att förstå varför det kan ta decennier innan vägen blir klar.
Det här är en upplåst Premium-artikel

Den här artikeln är exklusiv för Premium-medlemmar och tidningsprenumeranter på Vi Bilägare, men den är tillfälligt upplåst för att alla ska kunna läsa. Vi Bilägare storsatsar för att ge våra läsare tillgång till tester, reportage och inspiration i digital form.

Det är enkelt och smidigt att bli Premium-medlem – klicka här för att komma igång och få tillgång direkt!

Den 6 december 2018 firade man på Stora torget i Ljungby. Äntligen skulle den tungt trafikerade E4-sträckan förbi orten byggas om, från 2+1-väg till motorväg. Den sista delen av E4 mellan Helsingborg och Gävle utan motorvägsstandard.

Planen var att bygget skulle starta 2019 och ta ungefär fyra år. Med andra ord vara klart 2023. Det lyckades nästan.

De 25 kilometrarna mellan Ljungby och Toftanäs beräknas vara klara till hösten. Men för den södra delen, sju kilometer mellan Kånna och Ljungby, är inte entreprenaden upphandlad än.

– När vi väl har kommit så långt och är i gång med byggena blir det oftast inga jättestora förseningar, men vi fick problem i det här projektet eftersom vi hade en entreprenör som gick i konkurs. Vi var tvungna att göra en ny upphandling när bygget redan var i gång och starta om på nytt, säger Anna Karlsson, Trafikverkets projektledare på sträckan.

Alltså står hela vägsträckan klar först 2025. Om allt går som planerat.

Själva beslutet om E4:ans utbyggnad togs redan 1993. Då beslutade Sveriges riksdag att hela sträckan Helsingborg–Stockholm skulle ha motorvägsstandard. I slutet av 1990-talet började vägbygget förbi Ljungby planeras, men 2005 avstannade allt.

Anledningen? ”Det saknades aktualitet i de ekonomiska planerna.” Med andra ord: det fanns inte tillräckligt med pengar.

»I slutet av 1990-talet började vägbygget förbi Ljungby planeras, men 2005 avstannade allt.«

243

Så många miljarder kronor ska spenderas på landets statliga vägar fram till 2033, enligt den nationella planen.

Först nio år senare, 2014, återupptogs arbetet som resulterat i att Anna Karlsson nu i mars som bäst håller på och annonserar efter entreprenörer som vill lämna anbud på sista sträckan.

Det är inte något konstigt med det. Vägbyggen skjuts upp. Och blir försenade. Och tar tid.

Frågan ”hur lång tid tar ett vägbygge?” går att jämföra med den klassiska ”hur långt är ett snöre?” Freddie Westman, teknisk specialist på Trafikverket, suckar när han får frågan.

– Jag har för mig att E4 som byggdes om förbi Uppsala började projekteras på 1950-talet och den blev byggd på 2000-talet. Det är långa processer, säger han.

Vad beror det på?

Det handlar om många samverkande faktorer. Några av dem är att vägbyggen är skattefinansierade, regleras av flera lagar och inte minst att de påverkas av den demokratiska processen. Alla som är berörda ska få säga sitt – och ha möjlighet att överklaga.

– Det kan komma från många olika håll. Ett exceptionellt exempel är att ett försäkringsbolag kan påtala att det är många försäkringsärenden i en korsning. Den är med andra ord väldigt olycksdrabbad, men inte många som skadas svårt eller dödas, säger Kenny Dolleris, nationell planerare för vägutformning på Trafikverket.

Sträckan förbi Ljungby är den sista på E4 mellan Helsingborg och Stockholm som inte har motorvägsstandard. Foto: Trafikverket

Kenny Dolleris är nationell planerare för vägutformning på Trafikverket. Till höger: En ny bro har gjutits över ån Lagan. Här rivs den gamla huvudbalken. Foto: Svevia

Allt börjar förstås med pengar. Vart fjärde år uppdaterar Trafikverket den nationella planen för vad som ska byggas under de kommande tolv åren. Den senaste presenterades förra året och sträcker sig fram till 2033. Under den här perioden ska 46 miljarder kronor plöjas ner i nya väginvesteringar och 197 miljarder kronor i underhåll av det befintliga statliga vägnätet.

Vilka vägar som byggs beror på var behoven finns. Ofta är det kommunerna som uppmärksammar att det finns en brist i vägnätet, men inte alltid.

E4 Ljungby
 • Vad: Bygga om 32 kilometer av E4 utanför Ljungby, Småland, från 2+1-väg till motorväg.
 • Omfattar: 28 broar, fyra trafikplatser, ny rastplats, poliskontrollplats och viltstängsel.
 • Sträckning: I princip samma som den nuvarande.
 • Byggstart: 2018.
 • Kostnad: 1,1 miljarder kronor.
 • Läge: Bygget skulle ha varit färdigt hösten 2022 men blev försenat på grund av att en entreprenör gick i konkurs. Nu väntas allt bli klart hösten 2025.

Så fort det står klart att en väg behövs börjar Trafikverkets arbete. Om den första analysen visar att problemen inte går att lösa på annat sätt än att bygga en ny väg startar en process som kan resultera i en vägplan. Planen blir sedan grund för hur vägen utformas.

Redan i ett tidigt stadium utreds miljökonsekvenser och vägsträckning ända ner på grässtrånivå.

– Miljöbalken styr mycket, men vägplanen måste också tala om hur stort vägområde man behöver ha. Där är det väglagen och vägkungörelsen som styr. Man får inte ta mer mark i anspråk än man behöver, säger Kenny Dolleris.

Det går med andra ord inte att ta i lite extra för att vara på den säkra sidan. Vägområdet ska passa vägen som en sko i rätt storlek passar en fot.

– Det betyder att man måste projektera vägen i detalj för att veta vilken område man behöver: i höjdled, sidoområdet, behövs viltstängsel?

Att planer kullkastas och behöver göras om är vanligt under den här delen av processen.

– Man går väldigt mycket i detalj och analyserar. Jag har varit med i ett projekt där man upptäckte en rödlistad hackspett så vi var tvungna att flytta vägen. Det var uppe i Sälen, vid flygplatsen, säger Kenny Dolleris.

För 50 år sedan hade det inte gjort någon skillnad om det så bott hackspettar i varenda tall vid ett vägbygge. Medvetenheten har ökat och med den kraven. Det bidrar också till att arbetet drar ut på tiden.

Freddie Westman, teknisk specialist på Trafikverket, igen:

– Sedan vi började med Nollvisionen har det blivit hårdare krav på att minska trafikdödligheten och antalet svårt skadade. Samma sak med olika typer av miljökrav och hänsyn till fauna. Det blir dyrare och dyrare och mer och mer komplicerat att bygga väg, säger han.

»Jag har varit med i ett projekt där man upptäckte en rödlistad hackspett så vi var tvungna att flytta vägen.«

Att leda om och hantera befintlig trafik är ett svårt moment vid ombyggnad av vägar. ”Man hade önskat att det fanns en större förståelse bland bilisterna. Framkomligheten är viktig men det är säkerheten också, inte minst för de som jobbar på vägen, säger projektledare Anna Karlsson. Foto: Svevia

Under arbetet med att ta fram vägplanen hålls flera samråd, då berörda får komma till tals. Det handlar om kommuner, företag och enskilda som bor i närheten av den planerade vägen. Länsstyrelsen ska också säga sitt och bedöma om det behövs en miljökonsekvensbeskrivning, och om svaret blir ja måste en sådan tas fram. Först efter ungefär två–tre års arbete brukar en vägplan kunna fastställas.

På det här stadiet kan alla som berörs direkt av vägbygget överklaga det till regeringen. Alla från enskilda villaägare som tycker vägen förstör deras boendemiljö till företagare som hävdar att deras verksamhet hotas. Något som alla inblandade med vägprojektet håller tummarna för inte händer.

För när ett vägbygge överklagas uppstår en slags dominoeffekt.

– Om en plan överklagas och bygget skjuts framåt några år hamnar man fel i den nationella planen. Då får man vänta till nästa planeringsomgång och få in det. Och så där kan det hålla på, säger Freddie Westman.

– Sedan kanske det gått för lång tid och då anses vägplanen för gammal och så måste man börja om igen ... det kan hålla på i evigheter ibland.

Men om allt går vägen kan man gå vidare till nästa steg och vägplanen blir grund för en bygghandling. Det vill säga det dokument som används vid själva bygget. Det arbetet tar omkring ett år.

»Det är inte heller ovanligt att arkeologiska utgrävningar påverkar, om det kommer fram nya fynd.«

Så mycket får vägen bullra

Att bli granne med en ny väg är ingen dröm. Men det finns gränser för hur mycket intilliggande hus får drabbas av trafikljuden. Max 55 decibel, med andra ord lite lägre än ljudnivån i ett kontorslandskap. Högre än så får inte ljudet från en ny väg vara utanför ett bostadshus, intill väggen.

Inomhus är riktvärdet 30 decibel och maxnivån nattetid är 45 decibel, motsvarande medelljudet i ett vanligt kök. Finns det en uteplats i anslutning till bostaden får ljudet från vägen maximal uppgå till 70 decibel, eller ungefär samma ljudnivå som man upplever inne i en bil som kör.

Det som avses är de så kallade de ekvivalenta ljudnivåerna, alltså medelnivån på ljudet, under ett dygn. Med andra ord inte bara topparna. Är de beräknade bullernivåerna högre än så måste Trafikverket vidta åtgärder, till exempel bygga bullerplank, byta ut fönster, sänka hastighetsgränser eller ändra till tystare beläggning på vägen.

Anna Karlsson är ansvarig för E4-bygget utanför Ljungby. Till höger: Hur trafikplats Lagan utformats har sannolikt bestämts på ett tidigt stadium. I dokumentet VGU, Vägars och gators utformning, som reglerar vägbyggen, finns uppgifter om allt från bärighet till hur frekventa av- och påfarter bör vara. Foto: Svevia

Sedan kan man ropa ”äntligen”. Efter byggstarten flyter det ofta på smidigt. Allt är ju planerat in i minsta detalj. Men ibland händer oväntade saker även i det här skedet.

– I inledningen av större entreprenader kan det finnas sådant som ännu inte är helt klart. Det kan till exempel vara beslut om vattenverksamhet och anslutande enskilda vägar som drar ut på tiden. Det är inte heller ovanligt att arkeologiska utgrävningar påverkar, om det kommer fram nya fynd, säger Anna Karlsson, ansvarig för E4-bygget utanför Ljungby.

Eller konkurser som sagt. Men just det är mycket ovanligt. Och nu är motorvägen, som riksdagen tog beslut om för 30 år sedan, snart klar.

– När vi är klara kommer det att vara motorväg ända från Helsingborg upp till Gävle. Det är en flaskhals vi bygger bort så det blir bra, säger Anna Karlsson.

– Det känns alltid bra när något blir färdigt och det vi bygger tillför nytta, det blir bättre för trafikanterna.

Lång väg till ny väg
 • 1. Start: förslag om en ny väg.
 • 2. Åtgärdsvalsstudie: behövs en väg eller går problemet att lösa på annat sätt?
 • 3. Planläggning: ska resultera i en vägplan som tas fram för att man ska veta hur mycket mark som behöver tas i anspråk.
 • 4. Förutsättningsanalys: bland annat vilken typ av väg, konsekvenser för miljö och människor, och alternativa sträckningar.
 • 5. Undersökningar: till exempel markförhållanden och arkeologiska utgrävningar.
 • 6. Principutformning klar.
 • 7. Samråd med berörda, samrådsunderlag tas fram.
 • 8. Länsstyrelsen tar ställning om bygget innebär betydande miljöpåverkan, i så fall ska en miljökonsekvensbeskrivning göras.
 • 9. Samrådshandling tas fram.
 • 10. Detaljutformning klar.
 • 11. Regeringen tillåtlighetsprövar större projekt innan vägplanen upprättas.
 • 12. Vägplanen spikas av Trafikverket.
 • 13. Överklaganden: fastslagen vägplan kan överklagas till regeringen inom utsatt tid av alla som berörs av bygget.
 • 14. Vägplanen vinner laga kraft.
 • 15. Trafikverket får lösa in den mark som behövs till vägbygget.
 • 16. Bygghandling tas fram utifrån vägplanen med all information entreprenören kan behöva för att genomföra bygget.
 • 17. Entreprenaden upphandlas.
 • 18. Byggstart.
 • 19. Vägområdet röjs, anslutningsvägar och etableringsytor ställs i ordning.
 • 20. Schaktningar och fyllningsarbeten.
 • 21. Vatten tas om hand och leds rätt. Ledningar flyttas.
 • 22. Broar och nya anslutningar byggs.
 • 23. Överbyggnad och beläggning.
 • 24. Vägutrustning sätts upp: räcken, belysning, viltstängsel, skyltar.
 • 25. Linjemålning och planteringar.
 • 26. Områden som använts vid bygget återställs.
 • 27. Slut – vägen är färdigbyggd!

Det här är en av delarna i Vi Bilägares artikelserie om nya vägar. Här är övriga delar:

Det här är en upplåst Premium-artikel

Den här artikeln är exklusiv för Premium-medlemmar och tidningsprenumeranter på Vi Bilägare, men den är tillfälligt upplåst för att alla ska kunna läsa. Vi Bilägare storsatsar för att ge våra läsare tillgång till tester, reportage och inspiration i digital form.

Det är enkelt och smidigt att bli Premium-medlem – klicka här för att komma igång och få tillgång direkt!

Ämnen i artikeln

Kommentarer till artikeln (0)

Läs kommentarer och diskutera

Missa inget från Vi Bilägare

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.