Bild
Nästa artikel
Inlösta bilar säljs på nytt

Inlösta bilar säljs på nytt

Reportage

Krockskadade och inlösta bilar kan rulla vidare, ofta med dold historik och fusklagningar. Vi tittar närmare på ett kritiserat fenomen i bilbranschen.

Det rullar omkring många bilar på våra vägar som tidigare varit krockskadade. I många fall är reparationerna seriöst och fackmannamässigt gjorda, men det finns också gott om bilar där lagningen är slarvigt eller bristfälligt utförd. Det är sällan köpare får vetskap om bilens historik.

Så här går det till: din bil är inblandad i en trafikolycka. Försäkringsbolaget får in en kalkyl från en skadeverkstad som indikerar vad skadorna på bilen kostar att laga. Detta jämförs med värdet på din bil på Blocket eller liknande. Huvudregeln är att försäkringsbolaget löser in bilen om den uppskattade reparationskostnaden överstiger 80 procent av bilens värde. Om bilen är yngre än tolv månader gäller istället inlösen när reparationskostnaden överstiger 50 procent av bilens värde.

Försäkringsbolaget löser in bilen, som säljs vidare på en auktionssajt. Verkstaden som köper bilen lagar den och säljer den vidare till en handlare som i sin tur säljer till privatperson. En intet ont anade köpare tar vid och plötsligt är bilen ute på vägarna igen.

Det är kanske inte förrän ett fel uppstår och ägaren låter en verkstad undersöka bilen som det upptäcks att den varit kraftigt krockskadad. Det blir en rejäl chock för ägaren, som köpt en bil som är i mycket sämre skick än vad han eller hon kunnat föreställa sig.

 

Hur många fall det handlar om är svårt att uppskatta. Enligt försäkringsbolagen själva är det ett fåtal bilar av dem som löses in som går vidare som reparationsobjekt. Andra bedömare räknar med att antalet i själva verket är mycket högre – flera tusen bilar per år.

– Tyvärr är det här vanligt. Många kör omkring i bilar som egentligen borde ha skrotats och utan att själva veta om det, säger Ulf Österberg, som trots många år inom bilbranschen på olika poster, själv lurades som privatperson.

Han ägde tidigare en Renault Clio, modellår 2006, som löstes in av försäkringsbolaget Vardia.

– Min dotter blev påkörd bakifrån när hon stod stilla. Jag blev kontaktad av försäkringsbolaget som berättade att de tänkte lösa in bilen efter krocken. Först fick jag ett skambud som ersättning, men jag stod på mig och talade om för dem hur mycket bilen egentligen var värd. Då fick jag vad jag ville ha för den, vilket var 50 000 kronor. Egentligen hade jag velat behålla bilen efter att den lagats. Men försäkringsbolaget sa nej till det, bilen skulle gå till skrot, säger Ulf Österberg.

Clion var knäckt i bakpartiet och golvet skulle också behöva bytas. Reparationskostnaden beräknades till 57 500 kronor, vilket översteg bilens värde.

Ulf Österberg tänkte inte så mycket mer på saken och var övertygad om att bilen skulle gå till en demonteringsfirma för att plocka reservdelar. Men så ringde en kille och berättade att han hade köpt Ulfs gamla bil och ville höra sig för om Clions historik.

– Eftersom bilen varit krockad var deformationszonerna komprimerade. Om bilen inte är korrekt lagad kan det bli synd om dem som sitter i den. Då är det inte alls samma krockskydd längre.

– Både jag och killen som köpte bilen känner oss lurade. Det här är förödande för bilbranschens rykte, att oseriösa företag får verka så här, det slår tillbaka mot de aktörer i branschen som vill vara seriösa, säger Ulf Österberg.

 

Verkstaden i detta fall heter 87:ans plåt och lack i Järfälla. Vi kontaktar dem för att höra om hur detta gick till.

– Det var förra ägaren som gjorde detta, sånt här är inget vi håller på med, säger Stefan Svanström, ansvarig för verkstaden.

Då kontaktar vi tidigare ägaren, som hävdar att bilen varit godkänd enligt KBV (Kontrollerad Bilverkstad):

– Den firma vi sålde till fick veta att bilen varit krockskadad och lagad. Men vad den som köper bilen får veta har jag ingen aning om, det är jag inte inblandad i, säger den tidigare verkstadsägaren.

Att KBV godkänt bilen stämmer inte riktigt. KBV kritiserade en del brister i arbetet på den lagade Renault Clion, även om den på vissa punkter fick godkänt. Bilen såldes vidare till en mindre bilfirma, som sedan sålde bilen till en privatperson. Köparen fick aldrig veta att bilen varit krockskadad. Priset var strax under 30 000 kr, alltså nästan hälften av vad reparationen beräknades kosta från början. Då står det klart att det inte blir någon bra affär om bilen ska lagas enligt konstens alla regler. Bilfirman finns inte längre kvar, något som är vanligt när det kommer fram att de har handlat med bilar som har tveksam historik.

 

Måste handlaren berätta att en bil varit krockskadad? Ja, köparen ska bli upplyst om tidigare skador, annars kan det räknas som köprättsligt fel. Då kan köparen ha rätt till prisavdrag eller hävning av köp, enligt de bedömningar som allmänna reklamationsnämnden (ARN) gör.

Här finns det ett tydligt problem. Bilköparna vill sällan köpa en bil som tidigare varit totalkrockad, en sådan bil blir iskall. Är bilhandlaren ärlig med bilens historik blir bilen inte såld till det pris som krävs för att affären ska vara lönsam.

Därför bluffar oseriösa bilfirmor med vilken historik bilar har. Om köparen upptäcker att bilen är omlackerad hävdar ofta säljaren att det rör sig om en parkeringsskada.

I den här kedjan finns ingen som tar fullt ansvar. Försäkringsbolagen hävdar att bilar som varit totalskrot inte ska komma ut i trafik igen – ändå händer det. Risken för upptäckt av slarv på verkstäderna är liten. Även om kontroller görs så är de sällan särskilt djuplodande. En okulärbesiktning är det vanliga och att inspektören får se vilka delar som köps in.

– Verkstaden är alltid ansvarig för reparationen, precis som i andra sammanhang. De verkstäder som vi har samarbeten med är certifierade enligt en kravspecifikation och sköter man sig inte så kan de inte längre få köpa bilar via oss. Köparen ska alltid få se vilka skador en bil har haft, säger Torsten Östervall, vd för auktionssajten Yallotrade.

 

Hur ser försäkringsbolagen på de här frågorna?

Daniel Hellberg är chef för inlösenfrågor på försäkringsbolagen Vardia och Gjensidige:

– De inlösta bilar som sålts för reparation kontrolleras alltid innan de får säljas vidare. Om vi kommer på en verkstad med att medvetet låta bli att följa tillverkarnas anvisningar eller inte ha kompetens att utföra reparationen så får dessa verkstäder inte köpa fler bilar av oss. Detta sker dock mycket sällan.

Varför går inte alla skadade bilar som löses in till demontering?

– Dels miljöskäl, det är synd att skrota bilar som är fungerade om de har lackskador som för dyra att åtgärda sett till bilens värde. Det andra skälet är för att hålla nere kostnaderna och kunna ge bättre pris på de försäkringar vi har. Vi får bättre betalt om både verkstäder och demonterare kan bjuda på våra objekt.

Stefan Brala är specialist på motorförsäkringar på Trygg-Hansa:

–Har våra tekniker och besiktningsmän efter kontroller dömt ut ett fordon, det vill säga att skadorna är så pass omfattande att fordonet inte kan repareras på ett trafiksäkerhet sätt, beslutar vi alltid att fordonet ska till demontering och ingen reparation får ske. Har vi däremot löst in ett fordon som vi inte dömt ut och vår inlösenpartner anser att det finns ett värde i att reparera bilen istället för att skrota den, har de möjlighet att göra det. Enligt de avtal vi har med våra samarbetspartners ska de säkerställa att de fordon vi godkänt för reparation, repareras fackmannamässigt och efter fabrikantens anvisningar.

– Dagens fordonsteknik är mer avancerad än vad den tidigare varit. Detta kan resultera i att en tillsynes mindre kollision påverkar bilens trafiksäkerhet på ett helt annat sätt än vad man tidigare har förstått. Fordonstillverkarna har dessutom betydligt tuffare krav på hur ett fordon ska repareras efter en kollision. Därför tror vi att krockskadade fordon för en 15–20 år sedan lättare kom ut på våra vägar igen, än vad de gör i  dag, säger Stefan Brala.

If är ett försäkringsbolag som inte alls säljer vidare inlösta krockskadade bilar till verkstäder. Bilarna ska helt och hållet gå för att demonteras och bli reservdelar.

– Nej, sådana bilar ska inte hamna ute i trafiken igen, vi vill inte hamna i den riskfällan, säger Dan Falconer, ansvarig för motorförsäkringar på If.

 

Ett sätt att få reda på en bils historik är att köpa en Carfax-rapport för någon hundralapp. Där finns mycket information kring bilens bakgrund och i en del fall också om den varit krockskadad. Men inte ens med en Carfax-rapport kan man vara helt säker på att en bil inte varit krockskadad.

– Vi har inte tyvärr all information om bilars historik, men vi hämtar info från många olika källor. Alla rapporterar inte allt heller till oss, säger Mikael Halvarsson, försäljningschef för Carfax Sverige. 

”Hanteringen är förödande för hela branschen”

Det finns fall där en verkstad kan laga bilen billigare än vad försäkringsbolagets kalkyl säger och ändå göra ett seriöst jobb. Då handlar det om bilar som lagas när verkstaden har tid över, när de ändå har personal som kostar pengar, men inga inbokade arbeten för tillfället. Syftet är ändå detsamma, bilen ska säljas vidare för att åter hamna i trafik.

– Grundinställningen är att inlösta, krockskadade bilar inte ska tillbaka på vägarna. Allvarligt krockskadade bilar ska demonteras och återanvändas som begagnade reservdelar. Det finns en anledning till varför de är inlösta från början, säger Thomas Engström, vd för Kontrollerad Bilverkstad (KBV).

– Det måste finnas en transparens kring hur bilarna lagas, som det är just nu är det för osäkert att det skötts på rätt sätt. Det här är ett bekymmer för branschen. En gråzon där försäkringsbolag, förmedlare, verkstäder och säljföretag alla har en del i skulden.

Kalkyleringsprogrammet Cabas används av verkstadsbranschen för att kartlägga vilka skador en bil har och vad kostnaden förväntas bli för att laga den. Men i kedjan av ägarbyten försvinner ofta Cabas-informationen.

Om bilar som är inlösta ska repareras för att åter hamna på vägarna finns det främst en knäckfråga enligt Thomas Engström.

– Brist på kontroll och brist på information gör att det finns stor osäkerhet. Den efterkontroll som görs i dag är mer av en okulär inspektion. Men om det finns en kontroll så bygger det också på en kostnad och det är ju den kostnaden som vissa aktörer vill undvika.

Bo Ericsson, vd på Sveriges Fordonsverkstäders förening:

– Hanteringen är förödande för hela bilbranschen. Försäkringsbolagen sänker sina kostnader på detta, men hur dessa bilar sedan hanteras är verkligen inte snyggt. Om bilen är så skadad att det kostar för mycket att laga den i förhållande till marknadsvärdet så ska bilen demonteras och skrotas. Som det är nu öppnar det här upp för fusk och otydligt ansvar.

Handlar inte det här om att lura kommande konsumenter?

– Självklart är det så, det handlar bara om pengar. Ljusskygga aktörer med rymligt samvete kan göra en hacka på det här.

På Yallotrade fanns tidigare en Honda Accord 2009 till salu för 4 000 kronor. Marknadsvärdet på en sådan bil i bra skick ligger omkring 100 000 kr.

– Reparationskostnaden på en sådan här bil ligger på minst 80 000 kr. Även om bilen inte har särskilt stora synliga skador är det inte säkert att den har sina krockkuddar kvar till exempel. Om inte försäkringsbolagen bedömer att det är lönsamt, vem ska då kunna göra affär av det om allt sköts rätt, alla delar betalas korrekt och reparationen görs fackmannamässigt?

Hur kan man upptäcka att en bil varit krockskadad?

– Det krävs ett tränat öga för att se nyansskillnader i lack. Men i många fall så kan även specialister bli lurade, med blotta ögat kan man inte se någon skillnad alls, säger Bo Ericsson.

Hur kan man veta om en krockskadad bil är seriöst lagad eller inte?

– En auktoriserad verkstad kan hjälpa dig att syna bilen för att se om reparationen är riktigt utförd. Ett opartiskt test, som Bilprovningens bildiagnos, kan vara en hjälp. Som konsument ska man inte göra bilaffärer med handlare som enbart har kontantkort, då kan det vara svårt att hitta någon att reklamera mot om sådant här upptäcks i efterhand.

 

Bilar som stulits med nyckel och som löses in av försäkringsbolaget är däremot inte något problem varken för bilbransch eller konsumenter. Det är både Bo Ericsson och Thomas Engström ense om.

– Om en nyckelstulen bil återfinns oskadd och försäkringsbolaget redan har reglerat skadan med bilägaren ser jag inget hinder att en sådan bil säljs vidare, säger Bo Ericsson.

Taggar: Reportage

Det rullar omkring många bilar på våra vägar som tidigare varit krockskadade. I många fall är reparationerna seriöst och fackmannamässigt gjorda, men det finns också gott om bilar där lagningen är slarvigt eller bristfälligt utförd. Det är sällan köpare får vetskap om bilens historik.

Så här går det till: din bil är inblandad i en trafikolycka. Försäkringsbolaget får in en kalkyl från en skadeverkstad som indikerar vad skadorna på bilen kostar att laga. Detta jämförs med värdet på din bil på Blocket eller liknande. Huvudregeln är att försäkringsbolaget löser in bilen om den uppskattade reparationskostnaden överstiger 80 procent av bilens värde

Är du tidningsprenumerant? Skapa din digitala inloggning.

Registrera
Digital prenumeration
Läs allt – Testa för endast 19 kr!

Det här är en del av vårt premium-innehåll. För att läsa vidare behöver du starta en prenumeration eller logga in ifall du redan har ett konto.

✅ Tillgång till alla artiklar ✅ Digital tidning ingår ✅ Exklusivt nyhetsbrev

Läs mer

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.