Bild
Nästa artikel
Privatleasing: Fallgroparna du måste undvika – kan kosta tusenlappar

Privatleasing: Fallgroparna du måste undvika – kan kosta tusenlappar

Reportage

Allt fler svenskar väljer att privatleasa sin nya bil – ökningen är flera hundra procent på bara några år. Men vet du egentligen vad du ger dig in på? Hyresavtalen är snåriga och fallgroparna många. Vi har listat de värsta leasingfällorna.

Observera att artikeln publicerades första gången 2016.


Svensk privatleasing rullar på som aldrig förr – den har haft en närmast explosionsartad utveckling under de senaste åren.

Privatleasing i Sverige var mer eller mindre obefintlig så sent som 2010. I dag väljer var tredje kund som betalar med egna pengar att långtidshyra sin nya bil istället för att köpa den – och allt tyder på att den trenden fortsätter.

Totalt privatleasades nästan 50 000 bilar i Sverige 2015. Det var 13 procent av den totala nybilsförsäljningen och förklaringen till leasingens snabbt ökande popularitet är enkel. Det är ett smidigt och okomplicerat sätt att skaffa en ny bil på för väldigt många kunder.      

Det viktigaste är att någon kontantinsats inte behövs. Det enda du behöver göra är att välja den modell du vill ha, bestämma körsträcka och avtalets löptid (i regel tre år). När sedan alla papper är påskrivna är det bara att fräsa iväg med ”din” sprillans nya bil.

Du vet dessutom exakt vad den kommer att kosta per månad och med ett vettigt valt avtal behöver de totala utgifterna för leasingen inte bli avgjort mycket högre än om du köpt bilen med ett billån. Visst låter det som ett bekvämt, tryggt och problemfritt sätt att lösa sitt bilinnehav på?

Nackdelar att se upp med

Men som alltid när något låter nästan för bra för att vara sant, finns ett antal hakar. Det framgår bland annat av en granskning som nyligen gjorts av Konsumentverket. Där har privatleasingavtalen från sex större generalagenter på den svenska marknaden undersökts: Toyota, BMW, Volkswagen, Kia, Mercedes och Peugeot.


Resultatet är tämligen nedslående, åtminstone ur kundernas perspektiv, och Konsumentverket riktar hård kritik mot leasingföretagen på en rad punkter.

– Största problemet är att avtalen ofta är väldigt snåriga och knepiga att tolka. Det gör att en vanlig bilkund har mycket små chanser att förstå vilka ekonomiska konsekvenser han/hon kan drabbas av om något går snett, säger Erik Fröcklin, jurist på Konsumentverket.

– Det är särskilt allvarligt eftersom någon lag som motsvarar konsumentköplagen inte gäller vid privatleasing, vilket många kunder kanske inte tänker på. Effekten blir att den som långtidshyr sin bil inte alls har samma skydd och rättigheter som den som köper bilen. Det i sin tur betyder att leasingkunden hamnar i underläge vid eventuella avtalstvister.

”Oskäliga villkor”

För att ytterligare öka pressen på privatleasingföretagen att göra sina villkor mer kundvänliga genomför Konsumentverket senare i vår ännu en granskning av avtalen.

– Syftet är att undersöka om det finns oskäliga villkor i kontrakten och hittar vi sådana kommer vi att kräva att de tas bort eller ändras. Om det inte sker på frivillig väg har vi rätt att vid vite förbjuda dem och det är vi naturligtvis beredda att göra, säger Erik Fröcklin.

– Helt klart behövs en viss sanering av privatleasingbranschen, speciellt med tanke på hur snabbt den växer. Som det nu är finns en väldig obalans mellan kund och föret när det gäller rättigheter och skyldigheter – och det är företagen som har så gott som alla fördelar.

I avvaktan på tuffare regler för företagen har vi listat några av privatleasingens värsta fallgropar, delvis med utgångspunkt från Konsumentverkets granskning. Vi fick ihop nio punkter:


1. Du skyddas inte av lagen. Varken konsumentköp- eller konsumenttjänstlagen gäller vid privatleasing. Det gör att du inte omfattas av samma kundtrygghet och rättigheter som vid ett köp. Dina rättigheter styrs istället helt av villkoren i leasingavtalet. Därför är det extra viktigt att du förstår allt som står där, så läs noga innan du slår till!

2. Du vet inte vad normalt slitage är. Någon gemensam standard för vad som är normalt slitage finns inte. Det bestämmer varje leasingföretag individuellt och någon möjlighet att få saken prövad av neutral part finns inte. Bedömer företaget att slitaget är större än förväntat efter leasingperiodens slut kan det bli dyrt. Tips: var minst lika rädd om bilen som om den vore din egen.

3. Du kan inte säga upp avtalet. Om dina personliga förhållanden förändras – skilsmässa, arbetslöshet etcetera – under leasingperioden kan det finnas behov av att säga upp avtalet. Men det går inte alltid utan ett godkännande från leasingföretaget. Det är dessutom förknippat med höga straffavgifter, oftast 35 procent av den resterande leasingavgiften plus eventuella slitageskador på bilen. Ett alternativ kan vara att överlåta avtalet, men även det kräver företagets godkännande – och att du hittar någon som är beredd att ta över din bil och ditt avtal.

4. Du kan inte ändra körsträcka. Den årliga körsträcka som bestämdes när avtalet tecknades är ibland den som gäller. Det kan ge problem vid ändrade körförhållanden, exempelvis om du byter jobb och får längre pendlingsavstånd. Så kallade övermil straffas hårt när bilen lämnas tillbaka (ofta med sju till nio kr/mil).       

5. Du har ingen ångerrätt. Om du av någon anledning ångrar dig och vill hoppa av avtalet innan bilen levererats krävs alltid leasingföretagets samtycke. Dessutom tvingas du betala företagets kostnader till billeverantören och utöver det en avgift på två procent av nybilspriset, eller lägst 3 000 kronor.     

6. Du kan inte hålla inne med betalningen. Om det blir fel på bilen, eller vid förseningar i leveransen, kan du inte hålla inne med betalningen som påtryckningsmedel för att få problemen åtgärdade. Du har heller ingen rätt till prisavdrag på leasingkostnaden under den tid bilen inte kunnat användas, utan får betala full månadskostnad även då.        

7. Du kan få svårt att veta vem du ska vända dig till. Ofta finns stora oklarheter i avtalen om vem man ska vända sig till om problem uppstår med bilen. Är det finansbolaget, som du betalar leasingavgiften till, eller det bilföretag som levererat bilen? Risk finns att du kan hamna i kläm mellan de båda parterna.    

8. Du kan bli av med bilen redan efter två veckor. Det räcker med att du missar din månadsinbetalning med två veckor för att leasingföretaget ska ha rätt att säga upp avtalet och ta tillbaka din bil (de flesta bolag har dock månad som gräns). När avtalet upphör är du, förutom att återlämna bilen, skyldig att betala en straffavgift på 35 procent av resterande leasingavgifter plus eventuella slitageskador.    

9. Du riskerar högre månadsavgift om räntan stiger. Vid en räntehöjning, eller andra oförutsedda kostnadsökningar, har leasingföretaget ensidig rätt att höja den överenskomna leasingavgiften när som helst under avtalstiden. Någon skyldighet att sänka avgiften om räntan skulle falla finns däremot inte.

Taggar: Reportage

Observera att artikeln publicerades första gången 2016.


Svensk privatleasing rullar på som aldrig förr – den har haft en närmast explosionsartad utveckling under de senaste åren.

Privatleasing i Sverige var mer eller mindre obefintlig så sent som 2010. I dag väljer var tredje kund som betalar med egna pengar att långtidshyra sin nya bil istället för att köpa den – och allt tyder på att den trenden fortsätter.

Totalt privatleasades nästan 50 000 bilar i Sverige 2015. Det var 13 procent av den totala nybilsförsäljningen och förklaringen till leasingens snabbt ökande popularitet är enkel. Det är ett smidigt och okomplicerat sätt att skaffa en ny bil på för väldigt många kunder.      

Det viktigaste är att någon kontantinsats inte behövs. Det enda du behöver göra är att välja den modell du vill ha, bestämma körsträcka och avtalets löptid (i regel tre år). När sedan alla papper är påskrivna är det bara att fräsa iväg med ”din” sprillans nya bil.

Du vet dessutom exakt vad den kommer att kosta per månad och med ett vettigt valt avtal behöver de

Är du tidningsprenumerant? Skapa din digitala inloggning.

Registrera
Digital prenumeration
Läs allt – Testa för endast 19 kr!

Det här är en del av vårt premium-innehåll. För att läsa vidare behöver du starta en prenumeration eller logga in ifall du redan har ett konto. ✅ Tillgång till alla artiklar ✅ Digital tidning ingår ✅ Exklusivt nyhetsbrev

Läs mer

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.