Bild
Nästa artikel

Nu finns pengarna – inför en ny trafikpolis i Sverige

Inför nya trafikpolisenheter och höj statusen för trafikpolisarbete. Med ytterligare fyra miljarder kronor i polisens budget borde det inte vara svårt att börja vara med i nollvisionsarbetet på allvar. Det skriver Jörgen Lundälv, docent i trafikmedicin.

När polisen nu kommer att ges extra resurser är det ett gyllene tillfälle att utöka verksamheten och låta trafiksäkerheten och trafikfrågorna komma fram som inte skett tidigare. Trafikskadorna är ett av vår tids stora folkhälsoproblem. Vi ska inte låta oss luras av att dödstalen minskar i lågkonjunkturens spår.

Trafikskadorna består och drabbar tiotusentals människor i vårt land varje år. Bristen på övervakning och närvaro på vägarna av polis är ingen ledstjärna för det fortsatta trafiksäkerhetsarbetet i Sverige.

Vi måste få en ordentlig trafikövervakning och närvaro av polismän i trafiken. Under många år har det varit en nedbantning och nedläggning av trafikpolisenheter vid polismyndigheterna. Nu finns en chans att återskapa och införa en ny trafikpolis.

Det måste finnas en status att jobba med trafik och trafiksäkerhet inom polisväsendet. Detsamma gäller inom hela rättsväsendet. Att arbeta skadeförebyggande är något som måste ske på lång sikt.

Det går helt enkelt inte att göra korta insatser för att få bukt med de problem och beteenden som finns på vägarna. Attityd och förhållningssätt tar tid och måste få lov att göra det.

Det är alarmerande att körutbildningen på Polisutbildningen har minskat samtidigt som polisen krocknotor blir allt större både när det gäller personskador och skador på polisbilarna. Polisbilsförarna måste tränas mycket mer i bilkörning för att bli goda förebilder. Men det räcker inte.


Jag menar att det borde inrättas nya trafikpolisenheter runtom i landet som svarar för en kvalificerad övervakning och kontroll av vägtrafiken. När nu Rikspolisstyrelsen får 4 miljarder kronor av regeringen till sin kassa finns en gyllene chans att polisens bidrag till det nationella nollvisionsarbetet kan vara just en ny trafikpolis i Sverige.

Det krävs kunskap att hantera en laserpistol liksom det krävs kunskap av polismannen att stoppa ett tungt ekipage. Det krävs också mod av polismannen att gå ur polisbilen och tala med trafikanterna om regler, attityder och trafikmiljöer. Detta borde vara naturligt och självklart på många vis.

Enligt min mening kan inte en "allt-i-allo-polis" svara för alla dessa frågor. Det behövs helt enkelt trafikpolisenheter som är levande och aktiva i hela landet.

Genom att införa kvalificerade trafikpoliser vid polismyndigheterna kommer också de unga poliser som inte fått en god förareutbildning av polisbilar att nu få förebilder vid de nya trafikpolisenheterna. Detta kan ske samtidigt som statusen höjs för trafikfrågorna och allmänheten kan få en rimlig möjlighet att träffa en polis i trafiken.

Det blir i så fall en vinst både för nollvisionen men även för polisens egen interna trafiksäkerhetspolicy.

JÃ-RGEN LUNDÄLV
Docent trafikmedicin, Umeå universitet och universitetslektor i socialt arbete, Göteborgs universitet.

Taggar:
Nu finns pengarna – inför en ny trafikpolis i Sverige

Kommentarer

#1
pg
2009-10-03 21:53

Håller helt med skribenten. Det behövs en proffissionell trafikpolis som övervakar oss trafikanter. Men det behövs även kunniga jurister hos vägverket. Det ser inte bra ut i dag hos transportstyrelsen som övertagit vägverkets roll i trafiklagstiftningen. Där får man svävande och olika svar när det gäller trafikfrågor, beroende på vilken man talar med.
Enligt uppgifter jag fått från gamla trafikpoliser, beror detta på den omorganisation som vägverket och trafiksäkerhetsverket gjorde när man slog ihop enheterna. ingen av de jurister som tidigare fanns hos trafiksäkerhetsverket, följde med vid omorganisationen utan tog andra anställningar. Följden av detta blev att vägverket tvingades anställa helt nya.
Ett exempel på vansinnet, är ex skyltning för cykelbana. I dag behöver inte kommuner skylta för cykelbana överallt. Hos dåvarande vägverket ansåg man att man kunde bötfälla en bilist som körde på en oskyltad cykelbana, för det måste ju bilisten förstå att det är!! Så enkelt är det ju inte rättsligt sett. Den bilist som nekar klarar sig i rätten eftersom skyltar saknas. När den trafikpolis jag talat med påpekade detta för vägverket, fick han till svar att han skulle rapportera bilisterna ändå, så att man fick pröva ärendet i domstolarna.
Det behövs altså även en kunnig lagstiftande församling hos vägverket/transprtstyrelsen, så att vi får färre antal hastighetsgränser att hålla reda på, samt att dessa gränser sätts så att de känns rätt att hålla dem. Den sänkning som nu sker på många av våra vägar, anses av de flesta vara omotiverad.
Vad jag menar är att dessa lagstiftande myndigheter måste se till att få meningsfulla gänser och inte dessa vansinnses sänkningar som nu görs. Det finns ju ändå nästan inga poliser som övervakar hatigheten efter dessa vägar, och det har de flesta trafikanter upptäckt.
Man överväger till och med att skrota polismotorcyklarna eftersom den polis som utbildats till detta kommenderas till annan tjänst under sommaren.
Jag har kört ca 20.000 mil under de senaste 3 åren och inte sett en enda kontroll utanför tätort.
För 10 år sedan stötte man på kontroller efter dessa vägar 3 gånger/år.
Därför är vägverkets omskyltningar kvalificerat vansinne.

#1
Jag
2009-10-06 02:15

Det mesta i Jörgen Lundälvs inlägg är korrekt, med undantag för nollvisionen. Noll trafikolyckor är ouppnåeligt. Jag antar att Jörgen Lundälv måste nämna nollvisionen för att bli publicerad.
Karl

#2
2011-03-27 21:49

Tycker tvärtom, att det är helt onödigt att använda poliser till trafikövervakning. Anser detta var rent slöseri med polisiära resurser som behövs betydligt bättre på andra ställen i samhället där det finns mer allvarliga brister som behöver åtgärdas och som endast kan skötas av polis.

När så mycket av polisens resurser som mellan 50-60% går åt till trafikövervakning är det nåt som inte är rätt.
Polisen skall väl hjälpa/skydda vanliga medborgare mot orätter inte sätta dit stressade småbarnsföräldrar vid daghem... :-(
Borde gå att ha en speciell trafiksäkerhetsövervakare (typ highway patrol) här också. Tänk vad bra, 5-10 tusen poliser kunde frigöras och börja syssla med riktiga brott istället samtidigt som 5-10 arbetslösa kunde få sysselsättning.

#3
2011-12-14 20:18

Har kört i 46 år och blivit stoppad 4 gånger på dessa år har kört mellan 5-8 tusen mil om året har ingen fortkörning men man tycker att det skulle vara bättre övervakning på våra vägar för det finns mycket dåligt uppförande i trafiken i dag och en del har jäkligt brått helst vid dessa2-1 vägar för många kör 70-80 fast det är 100 för många är rädda för denna vajer som är mellan filerna kör man lastbil så gillar man inte dessa vägar inte jag för det går för fort och är för smalt stannar min lastbil där vem kommer förbi.

#4
2011-12-14 20:22

inför mer MC poliser på sommaren det hjälper mycket.Har kört en del i andra länder där det finns poliser.

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.